2018 m. Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje AUSTRIJOS stendą atstovavo Lietuvos ir Austrijos draugija

 

 

kaledu-muge

 

Lietuvos ir Austrijos draugija 2018 m. gruodžio 1 dieną dalyvavo Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje Austrijos stende. Austrijos stendas ir šiemet sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiais metais pavyko surinkti nemažą sumą paramai: 3861 eurą. Visa mugės dalyvių surinkta suma bus padalinta aštuoniems skirtingiems labdaros projektams Lietuvoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie geranoriškai aukojo savo darbą ir laiką bei padėjo prie Austrijos stendo paruošiamųjų ir kitų darbų. Nuoširdus ačiū:

Ritai Tydei ir Urtei, Jolitai Malinauskaitei ir Ričardui Bukelskiui,, Anitai Marijai Drukteinienei, Onutei Kacėnaitei, Karmelai Rudaitienei, Jonui Skužinskui, Nijolei Jovarienei, Vidai Pasausienei, Zofijai Tikuišienei, Arvydui Vydžiūnui, Birutei Valentienei, Draugijos prezidentui Petrui Kuncai.

Labai dėkingi esame mūsų rėmėjams:

Skaidrė1

Skaidrė1Skaidrė1

 

Dėkojame už paramą Anitai Marijai Drukteinienei, Rostislavui Volodzko, Laimutei Miniotienei, Viltei Gridasovai.

 

Dėkui Jums už gerą širdį. Jūsų visų dėka, padovanosime stebuklą tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos ir paramos.

 

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje adresais: http://www.iccb.lt ir  http://www.facebook.com/ICCB.LT

Nuoširdžiai dėkodama, Kristina Valentonienė, vicepirmininkė

 

 

 

 

Susisiekite