In memoriam Rudolf Pietsch (1951-2020)

tanzgeiger-by-theresa-pewal-81

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š. m. vasario 5 d. netekome Lietuvos ir Austrijos draugijos bičiulio, austrų liaudies muzikos tyrėjo ir propaguotojo, etnomuzikologo, smuikininko ir pedagogo dr. Rudolfo Pietscho. Jis mire 68 amžiaus, po ilgos sunkios ligos.

Dar prieš metus klausėmės jo paskaitų meistriškumo kursuose Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Lietuvoje jis lankėsi keletą kartų.

Mums, Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams, atmintyje visuomet išliks bendravimo su dr. R. Pietschu džiaugsmas, klausantis jo vadovaujamo ansamblio muzikavimo susitikimuose Vienoje 2017 m., mūsų Draugijos išvykos į Austriją metu. Pokalbiuose mes taip pat jautėme jo ypatingą jautrumą ir dvasios šilumą.

Šie nepamirštami Rudolfo Pietscho asmenybės ir veiklos bruožai praturtino lietuvių ir austrų kultūrinį bendradarbiavimą.

LAD Valdyba

Susisiekite