Išrinkta nauja Draugijos valdyba

IMG_8335_2

Kovo 30 d. įvyko eilinis Lietuvos ir Austrijos draugijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Jį pradėjo svečias muzikologas, LRT prodiuseris ir redaktorius  Jonas Vilimas, Naujamečių Vienos filharmonijos orkestro koncertų komentatorius, pakviestas papasakoti apie jų tiesioginės transliacijos Lietuvai istoriją . Tuo pačiu jis paaiškino W. A. Mozarto smuiko svečiavimosi Lietuvoje  TV įrašų autorines teises, tolimesnės sklaidos galimybes ir pan.

Renkant valdybą, daliai jos narių patikėta veiklą pratęsti. Porai ankstesnių narių atsisakius, pasiūlyti du nauji.

2017–2020 metų kadencijai išrinkta šios sudėties valdyba:

Petras Kunca (valdybos pirmininkas)

Kristina Valentonienė (vicepirmininkė)

Jarūnė Barkauskaitė (finansininkė)

Karmela Rudaitienė (atsakingoji sekretorė)

Juozas Antanavičius

Rita Nomicaitė

Draugijos prezidento pareigoms perrinktas Petras Kunca.

 

Netrukus po susirinkimo jis išplatino laišką:

 

Gerbiami Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai,

gerbiami 2013- 2016 m. LAD Valdybos nariai,

Norėčiau padėkoti už pasiektus Draugijoje bendros veiklos rezultatus ir entuziastingus darbus LAD Valdyboje, skirtus Lietuvos ir Austrijos kultūrinių visuomenių suartėjimui. Reiškiame didelį dėkingumą kolegoms  J. Bajarūnienei ir R. Volodzko, kuris toliau lieka aktyviu LAD nariu, taip pat finansinės veiklos kontrolieriui – auditoriui  K. Galuzai.       

                                                                                      

Gerb. Naujoji LAD Valdyba!

Šiandien mes pradėjome naują veiklos etapą, kuriame numatome toliau vykdyti savo taurius tikslus abiejų šalių kultūrinių visuomenių labui.

Turbūt visi sutarsime, jog teks ieškoti naujų asmenybių, galinčių prisidėti prie LAD veiklos diapazono praplėtimo, įvairesnių profesijų aktyvių žmonių skatinimo dalyvauti mūsų veikloje.

Norėčiau visiems padėkoti už pasitikėjimą ir man suteiktus įgaliojimus ateičiai.

Linkiu mums visiems susiklausymo ir savitarpio paramos mūsų bendradarbiavime.

 

                   Su padėka ir pagarba,

Petras Kunca

Parengė Rita Nomicaitė

 

 

 

Susisiekite