PROF. DR. JOSEFUI WALLNIGUI – AUKŠTAS LIETUVOS VALSTYBINIS APDOVANOJIMAS

FB_IMG_1562505229006

 

Lietuvos ir Austrijos draugija nuoširdžiai sveikina Zalcburgo Mozarteumo
universiteto profesorių, daktarą Josefą Wallnigą su aukštu valstybiniu jo
veiklos Lietuvoje įvertinimu – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė liepos 4 d. dekretu  jam suteikė  Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ Riterio kryžių.
J. Wallnigas – ilgametis Zalcburgo Mozarteumo universiteto Operos katedros
vedėjas, Mozarto operų studijų instituto įkūrėjas ir direktorius,
dirigentas, pedagogas. Prezidentės  dekrete pažymima, kad jis yra taip pat
„aktyvus Lietuvos ir Austrijos dvišalio bendradarbiavimo puoselėtojas“.
Profesoriaus J. Wallnigo veikla Lietuvoje prasidėjo prieš 21 metus, kai jis
Europos dėstytojų pasikeitimo programoje „Erasmus“ pirmą kartą atvyko
dėstyti į Lietuvos muzikos akademiją. Jo pedagoginis talentas, gilios
Mozarto kūrybos žinios, asmenybės žavesys tiesiog užbūrė Lietuvos ir kitų
šalių studentus statant operą „Užburtoji fleita“ vasaros tarptautiniuose
kursuose Nidoje. Jo sėkmė kartojosi kiekvienais metais jam dalyvaujant
įvairiuose renginiuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
2008 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senatas išrinko J. Wallnigą
Garbės daktaru.
Prieš keletą metų J. Wallnigo veikla įsiliejo į bendradarbiavimo su
Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD) renginių panoramą. Jis tapo aktyviu
mūsų Draugijos rėmėju, patarėju ir veiklos dalyviu. 2016 m. bendrame
Lietuvos-Austrijos draugijos ir Zalcburgo Tarptautinio fondo „Mozarteum“
projekte „Mozarto smuikas Lietuvoje“ jis paruošė ir dirigavo dvi simfonines
programas, kuriose skambėjo taip pat ir kompozitoriui W. A. Mozartui
priklausiusio smuiko garsai.  Vilniaus ir Lietuvos kultūrinė visuomenė, ypač
jaunimas, labai domėjosi  ir palankiai sutiko Mozartui skirtų programų
atlikimą, ta proga LRT įrašyti J. Wallnigo interviu ir diriguoti kūriniai
šiandien saugomi „Mediatekoje“. Būtent ši  sėkminga prof. J. Wallnigo veikla
tapo akstinu LAD-jai  kelti klausimą dėl jo kandidatūros apdovanojimui
teikimo. Draugija nuoširdžiai dėkoja Austrijos Respublikos Garbės konsului
Lietuvoje prof. dr. V. Mizarui už pritarimą ir palaikymą realizuojant šią
apdovanojimo mintį.
Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai labai džiaugiasi aukštu valstybiniu
apdovanojimu, skirtu tikram mūsų draugui ir bičiuliui Jozefui Wallnigui,
linki sėkmės tolesniame kūrybos ir mūsų bendradarbiavimo kelyje.

 
Petras Kunca

Nuotraukoje Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir prof. dr. Josefas Wallnigas

 

 

Susisiekite