Austrijos Respublikos nacionalinė šventė

 

 

Šiais metais  Austrijos Respublikos nacionalinę šventę minėjome Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.img_9921

img_9661img_9985Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas prof. Petras Kunca draugijos vardu pasveikino su mumis kartu esantį Austrijos Respublikos ambasadorių dr. Johaną Spitzerį, ambasados darbuotojus, o taip pat visus šio mūsų  šventinio vakaro dalyvius ir svečius, bendrų Lietuvos ir Austrijos prekybos ir gamybos įmonių atstovus.

Kunca džiaugėsi, kad tik ką, spalio viduryje, Lietuvos ir Austrijos draugijos iniciatyva įgyvendintas projektas „Mozarto smuikas Lietuvoje“ sujungė įvairias Lietuvos ir Austrijos visuomenines ir valstybines kultūrines įstaigas bendrai veiklai. Lietuvos jaunimas ir plačioji visuomenė pamatė originalų Mozarto smuiką, išgirdo ir aukštai įvertino jo – Austrijos nacionalinės vertybės – skambesį. Už dėmesį ir paramą šio projekto įgyvendinimui Draugijos vardu padėkojo Austrijos respublikos ambasadai Lietuvoje.

Profesorius priminė, kad šiais metais minime atkurtų Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių 25-metį.

Austrijos Respublikos ambasadorius dr. Johanas Spitzeris savo sveikinimo kalboje prisiminė nacionalinės šventės istoriją. Austrijos parlamentas 1965 m. patvirtino svarbią valstybinę datą – kiekvienų metų spalio 26-ją skelbti Nacionalinės šventės diena. Tą dieną dešimtmečiu anksčiau,1955–siais, buvo priimta Austrijos Neutraliteto deklaracija – konstitucinis įstatymas, visam laikui įtvirtinantis Austrijos pasirinktą taikaus vystymosi kelią. 1955 m. spalio 26-ji buvo pirmoji diena, kai Austrijos teritorijoje neliko užsienio valstybių karių. Būtent tą dieną  buvo paskelbtas valstybės neutralitetas, ta diena dabar yra Nacionalinės šventės diena.img_9716

img_9693Dr. J. Spitzeris pranešė, jog Austrijos Respublikos ambasada baigia savo veiklą Lietuvoje 2016 m. gruodžio 15 d. Ambasadorius pristatė būsimą Austrijos Respublikos garbės konsulą Lietuvoje prof. Vytautą Mizarą. Jis yra teisininkas, advokatas, Vilniaus universiteto profesorius, VU TF Privatinės teisės katedros vedėjas.

 

img_0003Šiltą visų susirinkusiųjų nuotaiką palaikė ir šventės minėjimo vakaro meniniai akcentai : šiais metais minime austrų kompozitoriaus Wolfgango Amadeus Mozarto 260-asias gimimo metines, taip pat austrų rašytojos Ingeborg Bachmann 90-asias gimimo metines.A. Mozarto dainas „Die Abendempfindung“,“Das Traumbild“ ir „Das Veilchen“ atliko Tomas Kildišius (baritonas) ir Mantautas Krukauskas (klavišiniai).

Su rašytojos I. Bachmann gyvenimu ir kūryba supažindino dr. Inga Bartkuvienė. „ Ingeborgos Bachmann kūryba atvirai kelia klausimus apie žmogaus buvimo ir nebuvimo formas, leidžia pažinti dvasines gelmes ir prarajas, vis linkstama svarstyti, kas esu, kaip kintu, kaip esu priklausomas nuo savo paties geismų ir asmenybės projektų ir visuomenės determinacijų, kas yra kitas, koks paties ir kito santykis, kaip pasireiškia galia įvairiausiose plotmėse – tarpasmeniuose santykiuose, visuomeniniame gyvenime, politikoje, kaip ji veikia asmeninę ir kolektyvinę patirtį, atmintį, savivoką. Bachmann aktualumą mūsuose grindžia grožio aktualumas (kūrybos meninė vertė, poetinio žodžio tankis), etinė laikysena (antikarinė, antihitlerinė, antiholokaustinė), egzistencinė problemika (kūrybos orientacija į jaučiantį, patiriantį, reflektuojantį subjektą, gyvenimo- mirties dialektiką), kalbos kritika ir individualios kalbėsenos paieškos, moteriškasis rašymas (asociatyvumas, poetinio žodžio ir gyvenimo dalykų jungtys)“, pasakojo dr. I. Bartkuvienė.img_0042img_0026

Ingeborg Bachmann eilėraščius skaitė Peter Meyer ir Kristina Valentonienė.

 

Tekstą parengė Karmela Rudaitienė

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

 

 

 

Susisiekite