Lietuvos ir Austrijos draugija

Istorija

Gabrielė Ramsauer ir Ulrichas Leisingeris
Mozarto smuikas
Prof. Petras Kunca ir dr. Eugenijus Laurinaitis
Kristina Valentonienė ir prof. Josef Wallnig
Prof. Josef Wallnig
Austrijos Respublikos ambasadorius J. Spitzer ir Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas A. Vidžiūnas
Kalėdinės mugės dirbtuvės
Austrijos Respublikos ambasadorius dr. J. Spitzer, prof. J. Bajarūnienė ir K. Rudaitienė
Austrų literatūros kritikas, vertėjas ir eseistas Cornelius Hell
Styginių kvartetas „Akademija“

LNOBT pasirodė „Idomenėjas“!

Idomeneo_2

 

 

 

„Idomenėjas“ – Wolfgango Amadeus Mozarto seria (it. rimtoji) opera. Šio žanro veikalo pastatymas mūsų nacionaliniame teatre Lietuvai yra svarbus humanizmo žygis, nes tos 18 a. kultūros mes nežinome. Pirmiausia todėl, kad mūsų krašto publika užstrigusi ties 19 šimtmečio muzika. Dažnokai studijuoijame ir baroką. 18 a. II pusės muzika Lietuvoje gyvuoja kaip pramoga, dažniausia grojami lengvųjų žanrų opusai (koncertai solo instrumentui su orkestru, ankstyvosios simfonijos ir t.t), kaip juos suprato ir patys kompozitoriai. Ilgus metus LNOBT būdavo atnaujinama Mozarto opera buffa „Figaro vedybos“. Tuo tarpu klasicizmo epochos (Josepho Haydno, Mozarto) aukštoji stambiųjų žanrų muzika mums yra neegzistuojantis reiškinys, ir todėl prarandame gryniausios muzikos, muzikos kaip meno esmės, suvokimą, tą nesuinteresuoto grožio lygmenį, į kurį turime orientuotis siekdami iš pagrindų dvasiškai atsinaujinti.

 

Didingieji klasicistų veikalai grindžiami graikų ir romėnų mitais. Toks ir „Idomenėjas, Kretos karalius“ („Idomeneo, re di Creta“) KV 366. Veikalo siužetas pasakoja apie Trojos karą, Neptūno rūstybę, (Elektros) nepaprastą auką, dievams atiduodant gyvybę dėl tėvynės Graikijos laisvės  ir mylimojo

(Idamantės) gyvybės, dėl jo laimės tampant dievų paskirtu  Graikijos karaliumi ir susituokiant su mylimąja (Ilija). Šis pasiaukojimas išgelbsti ir Idomenėją, kuris dievams, vardan tėvynės, (nežinodamas) buvo pažadėjęs savo rankomis atiduoti sūanus Idamantės gyvastį.

 

Tai yra monologų opera. Dramaturgija paremta labai ilgomis monoscenomis, vos keletu dialoginių duetų ir tik pora didesnių solistų ansamblių (neskaitant choro epizodų). Muzikoje ir žodžiuose vyrauja rimtis (bet ne lėtumas!), perteikiama net kelių egzistencinių dramų pynė, jausmai. Visa galybe skamba mocartiškieji kontrastai; tragizmas, neapsigaukime, taip pat reiškiamas mažoriniėmis tonacijomis ir gyvais tempais.

 

LNOBT pastatymas – nuosaikus. Pirmojo premjerinio spektaklio metu buvo muzikuojama patogiai, be ryškesnio užsiliepsnojimo, be  gyvesnio kvėpavimo. Veikalo draminė dalis, mums, net ir prašokusiems klasikinio mitų inscenizavimo madas, šių eilučių autorei atrodo ne moderni (juk modernumas būna ir labai gražus) tarsi iš tradicijų nuobodulio, o primityvi. Pritrūko ne tik fantazijos (viskas rodoma prikišamai tiesiogiai,  nukopijavus žiniasklaidos vaizdus iš karo zonų ir kt.), bet ir meninio skonio (finale Iliją ir Idamantę dievams paskelbiant sutuoktiniais  – šie greta tįso lovose.  Jau nekalbant apie tai, kad kulminacinio meldimo išsaugoti sūnaus gyvybę metu, Idomenėjas kloja lovą vilkdamas pagalvei užvalkalą ir t.t.). Per Elektros kulminacinį monologą, jai ryžtantis aukotis, šalia staiposi sijonus pasikėlę ir nugaras publikai atsukę artistai. Operos idėjos ir muzikos kilnumą nemažiau griauna grafičių stilistikos scenografija.

 

Pirmąjį premjeros vakarą, gegužės 31,  dalyvavo tarptautinė komanda. Idomenėjo partiją dainavo vienintelis šiame pastatyme to vaidmes atlkėjas Paul Nilon (Jungtinė Karalystė),  IIijos– Aistė Pilibavičiūtė, Idamantės – Emmanuel Faraldo (Argentina), Elektros – Cornelia Ptassek (Vokietija), Arbačės – Rafailas Karpis. Šįkart buvo ypač gera girdėti savus solistus, tarp jų ir atlyžusių dievų valią paskelbusį Liudą Norvaišą. Jie išsprendė  švariosios, intelektualiosios muzikos ir ja skleidžiamų tragiškų jausmų konfliktą jį sublimuodami. Tai teikia realios vilties, kad  Mozarto taurioji muzika turės draugų įskiepyti lietuvių klausytojams galingą gėrį.  Čia mums padeda ir Mozarto interpretacijos nuojautas bei metodus daugelį metų jaunimui (tuo pačiu ir pedagogams) aiškinantis dirigentas Josef Wallnig iš Mozarteumo.

 

Pirmąjį spektaklį dirigavo pastatymo muzikos vadovas Johannesas Wildneris iš Austrijos (pastatymo antrasis dirigentas – Modestas Barkauskas). Režisierius –  GrahamVick (JK).  Spektaklis su viena pertrauka, baigiamas po 22 val.

 

Rita Nomicaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne tik apie vargonus: susitikimas su svečiu iš Salzburgo prof. Hannfriedu Lucke

 

DSC00115DSC00099IMG_20180524_193709115_HDR

 

 

Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Austrų ir šveicarų literatūros skaitykloje įvyko (05 24) turiningas Lietuvos ir Austrijos draugijos inicijuotas vakaras – į svečius pakviestas Vilniuje viešintis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) talkinantis  vargonininkas prof. Hannfriedas Lucke. Su šios skaityklos vadovės Karmelos Rudaitienės, draugijos pirmininko prof. Petro Kuncos gan gausiai suburtais austrų kultūros gerbėjais svečias, Salzburgo “Mozarteum’o” prorektorius Lucke dosniai dalijosi savo patirtimi, įspūdžiais, įžvalgomis, savo “žinutes” skleisdamas asmeninio žavesio bangomis.

Beje, “Mozarteum’o” atstovo dosnumą pirmiausia pažymėjo ir svečią pristačiusi LMTA darbuotoja (bei Lietuvos ir Austrijos draugijos vicepirmininkė) Kristina Valentonienė: mat prof. Lucke, atvykstąs patalkinti mūsiškiams vargonų klasės studentams, yra jiems įteikęs ir  apčiuopiamą dovaną  – specialius odos batelius, būtiną vargonininkų atributą (muzikos instrumentų “karalius” valdomas ir pedalais).

Jau vien geografiškai spalvinga Luckes biografija. Gimęs Vokietijoje Breisgau Freiburgo mieste, ten ir mokęsis (vėliau vargonavimo studijas tęsęs Ženevoje, Salzburge ir kt.),  vedęs Lichtenšteino pilietę, šioje šalyje dabar su šeima ir įsikūręs, o savo pagrindine darboviete nuo 2000-ųjų yra pasirinkęs Salzburgo “Mozarteum’ą” (prieš tai būta ir kitos “stotelės” Austrijoje – Grace). Lucke yra vargonavęs pamaldose, koncertavęs ir koncertuojąs įvairiausiose šalyse, išleidęs ne vieną CD (apgailestavęs,  kad neturi pasiėmęs šių CD, svečias vis dėlto pažadėjo draugijos primininkui dovanų… )

Neseniai tapęs “Mozarteum’o” prorektoriumi, Lucke aptarė ir  šios aukštosios specifiką:  dauguma studijuojančių – užsieniečiai, o pastarųjų didžiąją dalį sudarantys Azijos šalių atstovai. Buvo įterptas šios mokyklos budėtojo “pasiguodimas” – jis jaučiąsis lyg Tokijo stotyje… Beje, už mokslą “Mozarteum’e” studentams iš ES mokėti nereikia (o ir kiti moka kur kas mažiau nei mūsiškiai LMTA studentai –  svečią, regis,  nustebino išgirsta įmoka už vienerius studijų metus:  virš 5 tūkstančių eurų).

Koncertinė patirtis leido Luckei įvertinti vargonus įvairiose pasaulio dalyse.

Beje, svečiui giriant vargonų situaciją Baltijos šalyje – štai puikūs Rygos Katedros vargonai! –  ir visoje postsovietinėje erdvėje (jis dažnai koncertavęs anuometėje VDR), net apibendrinant: “Ne viskas komunizme buvo blogai”, bent jau šių eilučių autorė pajuto kartėliu persmelktą ironiją: “Jau tie naivieji Vakarų kairuoliai…” Natūralu, kad svečias kritiškai vertina vargonų “moderninimo” tendenciją, ryškią Vakarų Europos šalyse (kai senieji, galbūt ir laiko suniokoti intsrumentai metami lauk), pasidžiaugia užsilikusiais ir atgaivintais mūsų bažnyčiose, bet… Kažin ar žinantieji  “komunizmo rūpestį bažnyčiomis” – jas paverčiant sandėliais, sporto salėmis, dirbtuvėmis, geriausiu atveju – muziejais, o blogiausiu – jas visai nugriaunant ar suniokojant  – pajėgs itin džiūgauti, jei, tarkim, kokiems trąšų maišams, užgriozdinusiems buvusią šventovę, vargonų vamzdžiai nepamaišė… Svečio gidei Kristinai buvo progos prisiminti Šv. Kazimiero bažnyčioje veikusį Ateizmo muziejų…

Vakaro dalyviams aktyviai įsijungus į pokalbį, iškilo, pavyzdžiui, ir toks klausimas: o kokia vargonų situacija,  vargonavimo tradicija ne krikščioniškose šalyse? Sužinojome, kad Japonijoje – kur svečio lankytasi – koncertinių vargonų gausu, muzikai dažniausiai yra įgiję europinį išsilavinimą. Anekdotiškai nuskambėjo Omano (musulmoniškos šalies) pavyzdys – ten įrengti brangūs ir  prasti vargonai…

Paklaustas apie mieliausiai grojamus kompozitorius, svečias – nenuostabu –pirmiausia paminėjo J. S. Bachą. Jis vertinąs ir W. A. Mozartą, tik, deja, šis – nors ir vargonavęs bažnyčiose – vargonams nieko neparašęs, nebent… vargonais kartais atliekami jo paskutinais gyvenimo metais sukurti kūriniai mechaniniams laikrodžiams… Iš moderniųjų kompozitorių vertinąs Olivier Messiaen’ą ir Arvo Pärtą.

Lucke aptarė vargonų muzikos “geografinį” aspektą – vienokį skambesį turi, tarkim, Vokietijoje, kitoį –  Prancūzijoje sukurti kūriniai. O šio instrumento meistrystėje  dabar pirmaujanti Šveicarija.

 

Žinia, turbūt visų klausytojų širdis paglostė svečio pagyrimai Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos, aukštai chorinei kultūrai, kitų sričių įžymybėms – štai žavėtasi Mirga Gražinyte-Tyla…

Svečio išmanymo, jaučiamo talento pakerėtiems parūpo ir galimybė paklausyti jo vargonavimo. Pažadėta: kitąmet turėsime progos prof. H. Lucke’ę, mėgėją vargonais ir improvizuoti, išgirsti koncertuojantį Vilniuje  – Kristupo festivalio programoje.

Vakarą baigė širdingas draugijos pirmininko prof. P. Kuncos padėkos žodis.

 

Astrida Petraitytė

Nuotraukos autorės ir Pauliaus Olšausko

Vaistažolės jūsų sveikatai

DSC09555DSC09694DSC09706

DSC09703

GDSC09616ydytoja homeopatė fitoterapeutė Zofija Tikuišienė Austrų literatūros skaitykloje pristatė vaistažolininkystės amatą ir vaistingųjų augalų naudą. Vyko gydytojos pagamintų vaistingųjų arbatų degustacija. Į paskaitą susirinko Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai bei bibliotekos lankytojai, kurie domėjosi  įvairiomis vaistažolių savybėmis ir jų poveikiu sveikatai.

Z. Tikuišienė vaistažolių mišinius gamina iš daugelio komponentų. Ypač gydytoja vertina ugniažolę, kuri veikia vėžines ląsteles, gerina virškinimą, garšvą, kuri valo sąnarius, vingiorykštę – natūralų antibiotiką. Valerijoną pataria naudoti atsargiai, jis ne visiems žmonėms tinka. Vietoj valerijono galima naudoti sukatžolę, melisą, apynį, kietį – jie veikia raminamai. Labai vertingi prieskoniniai augalai – petražolė, bazilikas, salieras. Juos reikėtų naudoti nuolat. Vaistažolių mišinį reikia vartoti 21 dieną, paskui daryti pertrauką arba keisti kitomis vaistažolėmis. Z. Tikuišienė pasakojo, kad žmogus turi žinoti savo silpnus organus ir juos stiprinti vaistažolėmis. Vaistažolės gydo lėtines ligas.

Zofija Tikuišienė dirbo pulmonologe ir radiologe. Dabar ji turi savo vaistinių augalų ūkį „Gandrų dvarą“ Kojelių kaime. Čia auginami, renkami ir džiovinami vaistiniai augalai, vyksta edukacinės programos, dirba savanoriai, priimami lankytojai. Gydytoja kviečia lankytojus į pirtelę, kurioje temperatūra neaukštesnė nei 70 laipsnių, galima išbandyti įvairias vantas ir pagulėti žolelių nuoviro vonioje. Sodyboje lankytojai kviečiami savanoriauti – rinkti vaistinius augalus. Savanoriai gali vasarą nemokamai gyventi „Gandrų dvare“. Z. Tikuišienė yra Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narė ir kuria savo ūkyje sveikatingumo turizmą. Ji pakvietė Lietuvos ir Austrijos draugiją apsilankyti „Gandrų dvare“, paragauti jos išvirtos sriubos iš garšvos, dilgėlių, pienių ir rūgštynių lapų, pagardintos įvairiais prieskoniais.

Rekomenduojame vieną Z. Tikuišienės receptą:

Imti lygiomis dalimis šių džiovintų vaistažolių: paprastojo čiobrelio (Thymus serpyllum) žolės, paprastosios sukatžolės (Leonurus cardiaca) žolės ir bet kurios gudobelės (Crataegus) lapų ir žiedų. Valgomąjį šaukštą šio mišinio užpilti verdančiu vandeniu. Po 15 min. nukošti ir gerti. Ši arbata ramina nervus, pašalina depresiją.

Karmela Rudaitienė

Paulius Olšauskas – nuotraukos

Esė apie 12 pasaulio rašytojų

DSC_0635DSC_0688DSC_0625

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos narė, rašytoja Loreta Jastramskienė apie savo ketvirtosios knygos „Bilietas į Grįžulo Ratus“ kūrybą kalbėjo literatūros vakare, suruoštame Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje gegužės 15 dieną.

Jos sukurtų 12 esė herojai – autorės pasirinkti rašytojai gyvena jos atmintyje, stipriai emociškai veikia ir inspiruoja jos šiandieninę kūrybos sampratą. Tai novelės apie tris lietuvius – Kristijoną Donelaitį, Oskarą Milašių, Antaną Šileiką (Kanada), tris prancūzus – Jeaną-Jacques‘ą Rousseau, Guy de Maupassant‘ą, Charles‘į Boudelaire‘ą, vokietį Erichą Marią Remarque‘ą, švedą Dagą Solstadą, amerikietį Samuelį Shemą, estę Imbi Paju ir du austrus –  Stefaną Zweigą ir Marleną Haushofer. Knygos autorė šiltai kalbėjo apie šių rašytojų kūrybos reikšmę šiuolaikiniam žmogui, apie jų literatūros estetikos bendrumus ir įvairovę, savo žodžius lydėjo demonstruodama vaizdus, susijusius su minėtų autorių gyvenimu.

Vakaro metu klausėmės L. Jastramskienės esė „Paskutinės moters vienatvė“ (apie M. Haushofer), kurios tekstą ir nuotaiką perteikė mūsų Draugijos narė, skaitovė  Kristina Valentonienė.

Vakaro dalyviai šiltai sutiko naująją L. Jastramskienės knygą, apdovanojo autorę ir jos skaitovę pavasario gėlėmis.

Knygos pabaigoje randame šiuos atsiliepimus:

Arvydas Vidžiūnas, humanitarinių mokslų daktaras: „Tai autorė su neišsitrynusia istorine atmintimi“.

Rima Pociūtė, literatūrologė: „ Šios rašytojos tekstai yra gana provokuojantys, jai pavyksta sukurti naujumo, keistumo efektą – vadinasi, ir psichologinių atradimų prielaidas“.

Tikrai verta įsigyti „Bilietą į Grįžulo Ratus“, norint autorės akimis pažvelgti į pasaulio europietiškosios literatūros panoramą.

 

Petras Kunca

Dalia Latvelienė – nuotraukos

 

 

Pavasarinė išvyka į Kauną

P1100080P1100038P1100085P1100076P1100081P1100082

Gražią pavasarišką balandžio 5 dieną Lietuvos ir Austrijos draugija apsilankė Kaune. Mūsų tikslas buvo šokio spektaklis „Kita Pelenės istorija“ Kauno valstybiniame muzikiniame teatre pagal Johanno Strausso muziką, dirigentas – Draugijos narys Virgilijus Visockis.

Mūsų viešnagė prasidėjo nuo ryto Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Gimnaziją gražiai pristatė mokinių koncertas, svetingai priėmė aktyvūs mūsų Draugijos nariai Gimnazijos direktorius Raimundas  Simanavičius, Aušra Simanavičienė ir kiti mokytojai. Simanavičiai  organizavo Draugijos susitikimą su Kauno Filharmonijos direktorium Justinu Krėpšta, supažindino su nuostabia gide Rima Kubiliūte, kuri labai įdomiai vedė ekskursiją po Kauno senamiestį.

Su gera nuotaika visi susirinkome „Sissi“ delikatesų krautuvėje pailsėti ir išgerti tikros austriškos kavos pas draugus, Kalėdų labdaros mugės rėmėjus Aureliją Lelešiūtę ir Arūną Jazukevičių.

Tai buvo mums, keliaujantiems, ryški visomis prasmėmis metų diena: šviečiant skaisčiai pavasario saulei, tą dieną sutikome daug šviesių žmonių, malonu, kad kelionėje mus lydėjo Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaras kunigas Dovydas Grigaliūnas, pamatėme gražių ir įdomių vietų, išgirdome įdomių istorijų bei pasimėgavome melodinga J. Strausso muzika ir talentingais šokėjais. Išvyką vainikavo bendra nuotrauka su Virgilijumi Visockiu ir Nerijumi Juška.

Tekstas Kristinos Valentonienės

Nuotraukos Petro Kuncos

 

 

Sekmadienio popietėje „Vien Viena“

 

Ciurl kv 5 photo- D.Matvejev© (1)

 

Čiurlionio kvartetas. Iš kairės: Gleb Pyšniak, Darius Dikšaitis, Jonas Tankevičius, Gediminas Dačinskas. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

 

2018 m. balandžio 15 d. Nacionalinės filharmonijos surengtame sekmadienio koncerte Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Vilniuje) griežė Čiurlionio kvartetas. Koncertas buvo sudėliotas tik iš vieniečių kompozitorių  –Josepho Haydno, Franzo Schuberto, Antono Weberno – kūrinių styginių kvartetui. Čiurlonio kvartetas pasirodymus kaskart papuošia retai grojamu, užmirštu ar kitaip antrame plane atsidūrusiu opusu. Šįkart tas žiedelis buvo puantilizmo pradininko Antono Weberno net 9 minučių trukmės pjesė Langsamer Satz/Lėtoji dalis. Popietę pradėjo Josepho Haydno kvartetas B-dur op. 76 Nr. 4 (vėliau pavadintas „Sonnenaufgang“/„Saulės patekėjimas“), antrojoje dalyje girdėjome Čiurlionio kvarteto repertuaro vieną populiariausiųjų šedevrų – Franzo Schuberto kvartetą  Nr. 14 d-moll, D. 810, „Der Tod und das Mädchen“/„Mirtis ir mergelė“.

Čiurlionio kvarteto kelyje tai nebuvo eilinis koncertas, galėtume šį pasirodymą laikyti istoriniu – Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis (smuikai), Gediminas Dačinskas (altas) pirmą kartą reikšmingai muzikavo su naujuoju savo nariu, violončelistu Glebu Pyšniaku. Jam pultą perdavė violončelistas Saulius Lipčius, su ansambliu bendradarbiavęs nuo jo įsikūrimo dienų. Jauniausias kvarteto muzikantas baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. Rimanto Armono klasę.  Studijas tęsė Vienoje: kamerinės muzikos įgūdžius lavino su mūsų Draugijos bičiuliais profesoriais Johannesu Meissliu,  Wolfgangu Klosu,  Avedis Kouyomdjianu, solisto specialybę baigė su pagyrimu pas prof. Nataliją Gutman Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien/Vienos miesto privačiame muzikos ir meno universitete. Darius Dikšaitis ir Gediminas Dačinskas taip pat buvo nutūpę Austrijoje (Zalcburge).

Lietuvos ir Austrijos draugijos atstovai klausėsi pirmojo šios sudėties Čiurlionio kvarteto koncerto, linki jo nariams ilgų kūrybinio bendradarbiavimo metų.

 

Rita Nomicaitė

 

 

Susitikimas su profesoriumi Wolfgangu Klosu

IMG_3682

IMG_3594

IMG_3547

IMG_3538

IMG_3647

Austrijos ir Lietuvos draugijos prezidentas, Vienos muzikos ir teatro universiteto profesorius Wolfgangas Klosas Austrų skaitykloje balandžio 6 dieną susitiko su Lietuvos ir Austrijos draugijos nariais.

Susitikime prisiminėme du dešimtmečius besitęsiantį profesoriaus W. Kloso aktyvumą paskatinant Austrijos ir Lietuvos muzikos jaunimo ir dėstytojų kontaktus, jo dalyvavimą kultūriniuose Lietuvos klasikinio muzikos meno renginiuose ir įvairiuose projektuose. Greta pedagoginės ir koncertinės veiklos profesorius vadovauja Austrijos ir Lietuvos draugijai, kurios centrinė būstinė yra Vienoje. Draugija neseniai pradėjo trečiąjį savo veiklos dešimtmetį ir jį atžymėjo tarptautinį rezonansą sukėlusiu įvykiu: jaunam vyrui iš Lietuvos, Martynui Giruliui, buvo pritaikytas naujausias Vienos medicinos universiteto kartu su įmone Otto Bock realizuotas išradimas – bioninė ranka, galinti atlikti visas įgimtos rankos funkcijas. Lietuvos ir Austrijos draugija laiko savo pareiga  prisidėti visuomenėje skleidžiant gerąją žinią apie šį neeilinį Austrijos ir Lietuvos žmonių bendradarbiavimo faktą.

Pagrindinis profesoriaus W. Kloso kalbos akcentas buvo skirtas paminėti Austrijos ir Lietuvos respublikų susikūrimo šimtmetį. Profesorius priminė istorines to laikmečio paraleles, išryškino abiejų šalių demokratinių santvarkų kūrimosi ypatybes, panašumus ir skirtumus. Mūsų auditorijai buvo malonu klausytis profesoriaus įžvalgų apie kultūros reiškinių svarbą tolesnei mūsų šalių santykių raidai. Svečias pasidžiaugė jį užgriuvusių klausimų gausa ir dalyvavusiųjų susitikime aktyvumu. Jis sakė, jog dabar, kai Lietuvoje baigė savo veiklą Austrijos ambasada, tiek Lietuvoje, tiek Austrijoje mūsų draugijos turėtų subendrinti pastangas ir rasti daugiau temų bendradarbiavimui. Buvo apsvarstyti įvairūs vakaro dalyvių pasiūlymai.

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

Parengė Karmela Rudaitienė

 

 

Turiningas susitikimas

IMG_3220IMG_3172

 

Kovo 21 d., LAD valdybai pakvietus, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičius viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje klausėmės Vienos muzikos ir teatro universiteto profesoriaus, pianisto Avedis Kouyomdjiano  paskaitos apie Austrijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių muzikos srityje plėtrą. Šis susitikimas vyko prisimenant Lietuvos ir Austrijos respublikų susikūrimo šimtmetį, istorines ištisos epochos peripetijas, plačius kultūrinius abiejų šalių aspektus, aptariant šių dienų aktualijas. Svečio išsakytos mintys sudomino susirinkusius mūsų narius, sukėlė prasmingą pasikeitimą nuomonėmis. Jis atsakė į susirinkusiųjų klausimus, kalbėjo apie abiejų mūsų šalių bendradarbiavimo būtinybę. Profesorius paskatino  mūsų narius aktyviai veiklai, sakė, kad ir pats toliau konkrečiais darbais prisidės prie LAD veiklos stiprinimo. Vakaras pasižymėjo ypatingai šilta bendravimo atmosfera, tauria savitarpio supratimo dvasia. Pokalbyje dalyvavęs Adomo Mickevičiaus bibliotekos direktorius Petras Zurlys  supažindino svečią su bibliotekos pastato istorija ir vadovavo ekskursijai po jau baigiamas restauruoti patalpas. Prof. Kouyoumdjianas išreiškė viltį vėl aplankyti Vilnių ir surengti fortepijono muzikos koncertą Adomo Mickevičiaus bibliotekos draugams ir LAD nariams atgimusioje bibliotekos salėje.

Vakaro pabaigoje Draugijos atsakingoji sekretorė Karmela Rudaitienė įteikė svečiui mūsų dėkingumo ženklus – pavasario gėles ir Judith Levonig knygą Österreich und Litauen = Lietuva ir Austrija : 2500 Jahre Beziehungsgeschichte : eine chronologische Übersicht.      

Straipsnius apie prof. A. Kouyoumdjianą galime pasiskaityti internete adresu: https://www.mdw.ac.at/ijh/lehrende/kouyoumdjian ir kt.

Prof. Petras Kunca

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

20180305_19373520180305_193805

 

2018 m. Kovo 5 d. vyko Lietuvos ir Austrijos draugijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Aptarėme praeitų metų įvykius, pasidalinome nuomonėmis apie planuojamus Draugijos renginius. Kviestinis svečias žymus Vokietijos operos režisierius Lars Franke (Berlynas) pasakojo apie savo darbą Vokietijoje ir Austrijoje bei įspūdžius apie Lietuvą. Kovo 16 d. Draugijos nariai stebėjo LMTA Dainavimo studentų ir Lars Franke pastatytą muzikinį operos pastišą „Praviros durys“.

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos ir Austrijos draugijos narę Renatą Marcinkutę Lesieur

!cid_image001_jpg@01D377E740460-240x360

Kultūros ministerijos garbės ženklai „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteikti trims Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms – aktyviai pedagogei, vargonininkei, Vilniaus religinės muzikos centro pirmininkei Renatai Marcinkutei-Lesieur, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėjai Laimai Lapinienei ir Lietuvos esperantininkų sąjungos Valdybos pirmininkui Povilui Jegorovui. Aukščiausią ministerijos apdovanojimą gruodžio 14 dieną laureatams įteikė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

R.Marcinkutei-Lesieur apdovanota už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Muzikantė ilgus metus puoselėja pasaulietinę ir sakralinę vargonų muziką. R.Marcinkutei Lesieur pirmininkauja Vilniaus religinės muzikos centrui, šiemet švenčiančiam veiklos dvidešimtmetį. Centras kasmet surengia per 60 koncertų. Garbės ženklo laureatė yra tarptautinio M.K. Čiurlionio konkurso vargonininkų komisijos narė, organizuoja konkurso etapus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.  Jos dėka Lietuvoje koncertavo ir meistriškumo pamokas vedė iškiliausi šių dienų vargonininkai iš JAV, Prancūzijos, Kinijos, Australijos, Naujosios Zelandijos ir kitų pasaulio valstybių.

LAD svečiuose pas austrus

IMG_4934 22339157_1549985035078472_3952545460350139645_o Salzburg_111020172017 m. spalio 7-13 dienomis Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai ir Draugijos bičiuliai autobusu vyko į kultūrinę pažintinę 22519663_912983052210096_7494926386901664093_okelionę į Austriją. Visus 39 keliautojus Vienoje ir Zalcburge labai šiltai priėmė draugai austrai. Visą savaitę autobuse neblėso šypsenos ir draugiškumas. Aplankėme Austrijos kalnus ir ežerus, žavėjomės Austrijos miestų architektūra, klausėmės austrų liaudies bei klasikinės muzikos koncertų, Vienos filharmonijoje ir Zalcburgo festivalių rūmuose, bendravome LR ambasadoje, Zalcburgo landtage, Tarptautiniame „Mozarteum“ fonde, aplankėme W. A. Mozarto ir kt. muziejus.

Metų pabaigoje paprastai vyksta įvairūs rinkimai. „Metų Moteris“, „Metų

sportininkas“, „Metų vestuvės“ ir kt. Vienintelio ko nebuvo — „Metų

kelionė“. (daugiau…)

Austrija 2017 metų spalio 7-13 dienos

Visą vasarą planavomIMG_4844 IMG_4867

Net išvardint negali:

Mokslininkai, daktarai,20171007_164356IMG_4939

Net rašytojų apsčiai…

Muzikantų irgi turim

Gausiai jie papildo būrį,

O kitų net nežinau –

Nuoširdžiai atsiprašau,

Paminėti negaliu

Informacijos jei neturiu.

„Vilkas“ mus ten pasitiko.

Kantriai jis visur vedžiojo,

Po senamiestį klajojom.

 

(daugiau…)

2017 m. Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje AUSTRIJOS stendą atstovavo Lietuvos ir Austrijos draugija. Teilnahme der Litauisch – Österreichischen Gesellschaft an dem internationalen Weihnachtsbasar 2017 und Vertretung der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft durch ÖSTERREICHISCHEN Stand

cof24796524_1551208911592568_1476226868085492108_nP1090920P1090911

 

Lietuvos ir Austrijos draugija 2017 m. gruodžio 2 dieną dalyvavo Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje Austrijos stende. Austrijos stendas ir šiemet sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiais metais pavyko surinkti nemažą sumą paramai. Visa mugės dalyvių surinkta suma bus padalinta dešimčiai skirtingų labdaros projektų Lietuvoje.

Am 2. Dezember hat die Litauisch – Österreichische Gesellschaft an dem Österreichischen Stand während des Weihnachtsbasars teilgenommen. Der österreichische Stand genoss auch in diesem Jahr wieder viel Aufmerksamkeit. Auch in diesem Jahr hat der Österreichische Stand bei der Sammlung des Gelds für wohltätige Projekte wieder einen reichen Beitrag geleistet. Die ganze von den Teilnehmern gesammelte Summe wird an zehn verschiedene wohltätige Projekte in Litauen verteilt.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie geranoriškai aukojo rankdarbius, padėjo prie Austrijos stendo paruošiamųjų ir kitų darbų. Nuoširdus ačiū:

Herzlichen Dank gilt allen Menschen, die handgemachte Waren spendierten und die bei organisatorischen und anderen Arbeiten des Österreichischen Stands geholfen haben. Unser Dankeschön gilt:

Ritai Tydei ir Urtei, Jolitai Malinauskaitei ir Ričardui Bukelskiui, Anitai Marijai Drukteinienei, Onutei Kacėnaitei, Karmelai Rudaitienei, Nijolei Jovarienei, Vidai Pasausienei, Kristinai Kvietkauskaitei, Eglei Lisauskaitei, Draugijos prezidentui (dem Präsidenten) Petrui Kuncai.     Dėkojame už paramą Austrijos Garbės konsului Vytautui Mizarui. Für Unterstützung sind wir dem Österreichischen Honorarkonsul Vytautas Mizaras dankbar.

Labai dėkingi esame mūsų rėmėjams:

Besonderes Dankeschön geht an unsere großzügigen Sponsoren:

BIOMIN, DEFENSA, SWAROVSKI, CASINOS AUSTRIA, TIROL Werbung, LENZ MOSER, BERTSCH-LASKA, NUKAS, KLAUS BRANDNER, BERNHARD SCHINKO, KONICA MINOLTA, WIENERBERG,  KOTANY

Dėkui Jums už gerą širdį. Jūsų visų pagalba padovanosime stebuklą tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos ir paramos.

Dankeschön Ihnen für Ihre guten Herzen. Mit Ihrer Großzügigkeit werden wir Wunder den Menschen, die wirklich Hilfe und Unterstützung brauchen, schenken.

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje adresais: http://www.iccb.lt ir  http://www.facebook.com/ICCB.LT

Mehr Information auf der Webseite

Nuoširdžiai dėkodama, Kristina Valentonienė, vicepirmininkė

Mit herzlicher Dankbarkeit, Kristina Valentonienė, Vizevorständin

 

 

 

 

Smagi bendrystė

IMG_8536

Lietuvos ir Austrijos draugija vieną lapkričio vakarą surengė  Austrijos Respublikos nacionalinės dienos šventę –„gražiai prisiminti ir paminėti vieniems kitus“, pasak svečio, LRS nario Egidijaus Vareikio. Minėjimas vyko Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje ir buvo sukomponuotas tarsi koncerto programa, iš keleto segmentų.

IMG_8533

Įžangos žodžiais šventę pradėjo Austrų literatūros skaityklos vedėja, Draugijos atsakingoji sekretorė Karmela Rudaitienė. Gausiai susirinkusią publiką sveikino politikai ir muzikantai.

 

Draugijos prezidentas smuikininkas prof. Petras Kunca  kalboje pradėjo brėžti valstybinių aspektų lygiagretes, akcentuodamas, kad po Antrojo pasaulinio paskutinis svetimos valstybės karys Austriją paliko 1955,  Lietuvą – 1993. (daugiau…)

Rede zum Nationalfeiertag 08-11-2017. Honorarkonsul Prof. Dr. Vytautas Mizaras

Sehr geehrte Herr PIMG_8548rofessor Kunca und Herr Professor Josef Wallnig, verehrte Gäste, meine Damen und Herren,

 

Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Prof. Kunca, für die Einladung, hier an dieser groβartigen Veranstaltung teilzunehmen, bedanken.

 

Es ist mir eine große Ehre, Sie alle hier bei der Eröffnung der Veranstaltung zum Nationalfeiertag der Republik Österreich begrüβen zu dürfen.

 

 

(daugiau…)

Kalba Austrijos Respublikos nacionalinės dienos minėjime 2017-11-08. Egidijus Vareikis LR Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas

Gerbiami akIMG_8605ademikai, politikai, svečiai. Ponios ir ponai.

 

 

Sveikimu mūsų bičiulius austrus su nacionaline švente ir nuoširdžiai džiaugiuosi, kad švęsdami galime gražiai prisiminti ir paminėti vieni kitus.

 

 

Pasakysiu tris dalykus, kurie, man regis, svarbūs mūsų draugystei. (daugiau…)

LIETUVOS IR AUSTRIJOS DRAUGIJOS AKTYVO VIZITAS LR SEIME

P1090535

 

 

 

 

 

Robertos Kremer nuotrauka. Iš kairės:  Juozas Antanavičius, Jarūnė Barkauskaitė, Jonas Jarutis, Petras Kunca, Laimutė Matkevičienė, Rita Nomicaitė, Kristina Valentonienė, Dalia Friedt .

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) delegacija  š.m. birželio 22 d. popietę turėjo dalykinį vizitą LR Seime. LAD pirmininko iniciatyva d-jos aktyvas susitiko su Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės (STRG)  pirmininku  Kęstučiu Masiuliu bei nariais Laimute Matkevičiene ir Jonu Jaručiu.

 

Nors susitikimo laikas buvo reglamentuotas – jis vyko tarp abiejų tos dienos Seimo posėdžių ir teko būti priimtiems Seimo slapto balsavimo metu, seimūnų sumanumo dėka  pavyko optimaliai pabendrauti. LAD vizito tikslai buvo  pasiekti: mūsų draugija ir dabartinė jos Valdyba  prisistatė naujai suformuotai Tarpparlamentinių ryšių su Austrija grupei ir pasidalijo valstybinio lygmens idėjomis –  dėl Lietuvos laisvei ir  kultūrai nusipelniusių Austrijos piliečių apdovanojimų, dėl Lietuvos delegacijos apsilankymo Zalcburgo Landtage š. m. rudenį, dėl tolesnės Lietuvos ir Austrijos  piliečių kultūrinių ryšių, artėjant abiejų respublikų 100-mečio minėjimui, plėtros. STRG-ei tai pasirodė aktualios temos, joms įgyvendinti sutarta  bendradarbiauti.

 

Dėkojame Seimo narei L. Matkevičienei ir jos padėjėai padėjėjai p-niai Robertai Kremer už nuoširdžią pagalbą rengiant šį susitikimą.

 

Rta Nomicaitė

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand der Gesellschaft neu gewählt

IMG_8363

Auf dem Foto von links nach rechts: Karmela RUDAITIENĖ, zuständige Sekretärin des Vorstandes, Prof. Petras KUNCA, Vorsitzender des Vorstandes, Rita NOMICAITĖ, Jarūnė BARKAUSKAITĖ, Geldverwalterin, Kristina VALENTONIENĖ, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Juozas ANTANAVIČIUS.

Am 30. März fand eine ordentliche Berichts-Wahlversammlung der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft statt.

Zur Einleitung sprach Dr. Jonas VILIMAS, Musikologe, Producer und Redaktor des litauischen Fernsehens. Als Kommentator der Live-Sendung der jährlichen Neujahrskonzerte des Orchesters der Wiener Philharmonie im litauischen Fernsehen wurde er von der Gesellschaft gebeten, darüber zu erzählen. Er informierte weiters über die Urheberrechte hinsichtlich der Aufnahmen der Konzerte und Veranstaltungen, die anlässlich der Präsentation der Mozarts Costa-Violine in Vilnius im Herbst 2016 stattgefunden haben. Es wurde mit der Gesellschaft die Möglichkeit einer weiteren Verwendung dieser Aufnahmen besprochen.

Bei der Wahl des Vorstandes der Gesellschaft sind die meisten Mitglieder des früheren Vorstandes erneut gewählt worden. An Stelle von zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die sich zurückgezogen haben, wurden zwei neue Personen gewählt. (daugiau…)

Išrinkta nauja Draugijos valdyba

IMG_8335_2

Kovo 30 d. įvyko eilinis Lietuvos ir Austrijos draugijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Jį pradėjo svečias muzikologas, LRT prodiuseris ir redaktorius  Jonas Vilimas, Naujamečių Vienos filharmonijos orkestro koncertų komentatorius, pakviestas papasakoti apie jų tiesioginės transliacijos Lietuvai istoriją . Tuo pačiu jis paaiškino W. A. Mozarto smuiko svečiavimosi Lietuvoje  TV įrašų autorines teises, tolimesnės sklaidos galimybes ir pan.

Renkant valdybą, daliai jos narių patikėta veiklą pratęsti. Porai ankstesnių narių atsisakius, pasiūlyti du nauji. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugija susitarė bendradarbiauti su Biržų kultūrinėmis institucijomis

P1090218

 

Kovo 18 d. LAD lankėsi Biržuose, pakviesta šio Šiaurės Lietuvos miesto-perlo kultūros veikėjų (iniciatorė ir organizatorė – smuikininkė, pedagogė Ramutė Petronytė). LAD delegaciją sudarė prezidentas prof. Petras Kunca, viceprezidentė Kristina Valentonienė, generalinė sekretorė, Vilniaus apskrities  Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaityklos vadovė Karmela Rudaitienė bei 7 nariai. Svečiai buvo sutikti Radvilų pilyje įsikūrusioje Biržų raj. Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje. Čia, dalyvaujant bibliotekos direktorei Vilmantei Vorienei, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorei Rimai Zuozienei bei minėtajai direktorės pavaduotojai Ramutei Petronytei buvo užmegzti bendradarbiavimo saitai tarp visų keturių institucijų. Aptarti ir pirmieji konkretūs sumanymai. (daugiau…)

Susitikimas su smuikininku, kamerinės muzikos profesoriumi

IMG_4626

Kovo 2 d. Austrų literatūros skaitykloje įvyko susitikimas su smuikininku prof. Petru Kunca. Vakaro vedėjas muzikologas doc. dr. Rimantas Astrauskas lakoniškai priminė, kad buvęs ilgametis Valstybinio Vilniaus kvarteto smuikininkas (su ansambliu pelnęs Lietuvos nacionalinę premiją) bei LMTA Kamerinio ansamblio katedros vedėjas Petras Kunca dabar veikia Europos mastu – yra Europos kamerinės muzikos akademijos (ECMA) bei Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) narys, Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) valdybos pirmininkas. Neseniai Petras Kunca už nuopelnus menui ir mokslui apdovanotas Austrijos Garbės Kryžiumi.

IMG_4630

Vakaro metu ekrane demonstruotos nuotraukos iš svarbiausių profesoriaus gyvenimo epizodų, kurias pats profesorius trumpai komentavo. Pokalbio su vakaro vedėju metu P. Kunca dalinosi įvairiomis mintimis; antai kalbėdamas apie Europos kultūrų sąveiką pasitelkė palyginimą, kad kultūros viena kitą maitina kaip Dunojų jo intakai, prisiminė „Visų J. Haydno styginių kvartetų“ ir „Lietuvos kompozitorių styginių kvartetų“ ciklus, paruoštus kartu su Vilniaus kvarteto kolegomis. (daugiau…)

Kristinos Valentonienės poezijos vakaras „Dovanoju tau“

IMG_2819

 

Pirmasis šventinis šių metų renginys skirtas Lietuvos ir Austrijos draugijos vicepirmininkės Kristinos Valentonienės kūrybai.

Dažnai pokalbis su žmogumi pavirsta eilėmis, kurias norisi jam padovanoti…, – savo kūrybinį darbą apibūdina K. Valentonienė.

IMG_2812

Vakaras vyko Austrų literatūros skaitykloje ir prasidėjo nuo  austrų poezijos. Režisierius ir scenaristas Raimondas Paškevičius ir Kristina Valentonienė skaitė Rainerio Marijos Rilkės ir Ingeborgos Bachmann eiles, bei Kristinos eilėraščius. R. Paškevičius pasidalino  savo mintimis apie K. Valentonienės kūrybą:

Nei naujausiose enciklopedijose, nei poezijos antologijose, nei visažiniame google nerasite įrašo: poetė Kristina Valentonienė. Kristina žada, kad tokio įrašo niekada ir neatsiras. Ji neturi tokių ambicijų, jos rašymo motyvai ir tikslai kitokie, Tad siekiant nepykdyti profesionalių poetų ir profesionalių poezijos kritikų, siūlau Kristinos tekstus vadinti ne eilėraščiais, o stulpeliais.  Stulpeliai – ne kolonos, ne aukštos įtampos stulpai, net ne gatvių žibintų stulpai. Tokie stulpeliai, kokie žymi šalikeles. Dieną jie beveik nepastebimi, bet naktį, kai savo mažais veidrodėliais atspindi žibintų šviesas jie kelią paverčia kosmodromo pakilimo taku. Taip ir Kristinos nuoširdūs, paprasti, lengvai suprantami stulpeliai, skaitomi tam tikru tinkamu metu ir tam tikrai tinkamai auditorijai, jaudina, sužadina apmąstymų, prisiminimų. (daugiau…)

Teilnahme der Litauisch – Österreichischen Gesellschaft an dem Internationalen Weihnachtsbasar 2016

Am 3. Dezember hat die Litauisch – Österreichische Gesellschaft an dem Österreichischen Stand während des Weihnachtsbasars teilgenommen. In diesem Jahr beendet die Österreichische Botschaft Wilna Ihre Tätigkeit in Litauen, so übernimmt die Teilnahme an dem Basar die Litauisch – Österreichische Gesellschaft.

Der österreichische Stand genoss auch in diesem Jahr wieder viel Aufmerksamkeit. In diesem Jahr hat der Österreichische Stand erneut reichen Beitrag geleistet. Die ganze von den Teilnehmern des Weihnachtsbasars gesammelte Summe wird an zehn verschiedene wohltätige Projekte in Litauen verteilt. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugijos dalyvavimas 2016 m. Tarptautinėje Kalėdinėje Vilniaus labdaros mugėje

p1080852

cof

Lietuvos ir Austrijos draugija 2016 m. gruodžio 3 dieną dalyvavo Tarptautinėje Kalėdinėje Vilniaus labdaros mugėje Austrijos stende. Šie metai Austrijos stendui buvo neįprasti, tai laikas, kai Austrijos Respublikos ambasada baigia savo darbą Lietuvos Respublikoje ir dalyvavimą labdaros mugėje perima Lietuvos ir Austrijos draugija.

Austrijos stendas ir šiemet sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiais metais pavyko surinkti nemažą sumą paramai. Visa mugės dalyvių surinkta suma bus padalinta dešimčiai skirtingų labdaros projektų Lietuvoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie geranoriškai prisidėjo prie Austrijos stendo paruošiamųjų ir kitų darbų. Nuoširdus ačiū Ritai Tydei iš Austrijos Respublikos ambasados, Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams: Jolitai Malinauskaitei, Karmelai Rudaitienei, Marijai Drukteinienei, Vilgelminai Kovalevskajai, Draugijos prezidentui Petrui Kuncai.

 

Labai dėkingi esame mūsų rėmėjams.

Dėkui už Jums gerą širdį. Jūsų visų pagalba bus galima padėti tiems, kuriems reikia pagalbos ir paramos.

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje adresu  https://www.facebook.com/ICCB.LT

Nuoširdžiai dėkodama, Kristina Valentonienė, viceprezidentė

 

 

Austrijos Respublikos nacionalinė šventė

 

 

Šiais metais  Austrijos Respublikos nacionalinę šventę minėjome Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.img_9921

img_9661img_9985Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas prof. Petras Kunca draugijos vardu pasveikino su mumis kartu esantį Austrijos Respublikos ambasadorių dr. Johaną Spitzerį, ambasados darbuotojus, o taip pat visus šio mūsų  šventinio vakaro dalyvius ir svečius, bendrų Lietuvos ir Austrijos prekybos ir gamybos įmonių atstovus.

Kunca džiaugėsi, kad tik ką, spalio viduryje, Lietuvos ir Austrijos draugijos iniciatyva įgyvendintas projektas „Mozarto smuikas Lietuvoje“ sujungė įvairias Lietuvos ir Austrijos visuomenines ir valstybines kultūrines įstaigas bendrai veiklai. Lietuvos jaunimas ir plačioji visuomenė pamatė originalų Mozarto smuiką, išgirdo ir aukštai įvertino jo – Austrijos nacionalinės vertybės – skambesį. Už dėmesį ir paramą šio projekto įgyvendinimui Draugijos vardu padėkojo Austrijos respublikos ambasadai Lietuvoje.

Profesorius priminė, kad šiais metais minime atkurtų Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių 25-metį. (daugiau…)

LIETUVOJE SUSKAMBO MOZARTO SMUIKAS

 

 

 

mozarto-smuikas-ambrazo-foto-300x204

Mozarto smuikas. Martyno Ambrazo nuotrauka

„Paklausius Mozarto muzikos, aiškesnis tampa gyvenimas“

Rudenį Lietuvos muzikos dangų perskrodė aukso gija – iš Austrijos, Zalcburgo, atkeliavo smuikas, kurį savo rankose laikė Wolfgangas Amadeus Mozartas.

Smuikui pademonstruoti organizuotas ypatingas festivalis „Mozarto smuikas Lietuvoje“: 3 simfoniniai koncertai ir kamerinė paskaita-koncertas, vykę spalio 16–19 d. Vilniuje. Mozarto smuiku visur griežė Mozarto instituto (Zalcburge) muzikologė Anja Morgenstern. Kiti renginiuose Vilniuje dalyvavę Mozarteumo fondo bendradarbiai: Mozarto tyrimų instituto vadovas muzikologas, klavesinistas, pianistas Ulrichas Leisingeris, Mozarto muziejų ir fondų direktorė Gabrielė Ramsauer bei dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės daktaras Josefas Wallnigas. (daugiau…)

Pirmą kartą Lietuvoje skambės autentiškas W. A. Mozarto smuikas. Mozarts Violine in Litauen

lmta-logomozarteum-logologotipas

filharmonijos-logomuziku-remimo-logo

 

 

Lietuvos ir Austrijos draugija, Zalcburgo Mozarteum
o tarptautinis fondas (Austrija), Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikų rėmimo fondas mūsų šalies visuomenei pristato originalų W. A. Mozarto Vienos smuiką (dalla Costa, 1764).

2015 m. pavasarį Lietuvos ir Austrijos draugijos pakviestas dalyvauti Zalcburgo dienų Lietuvoje renginiuose Tarptautinio Mozarteumo fondo prezidentas Johannesas Honsig-Erlenburgas LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45-mečiui, patvirtino, kad Lietuva pamatys ir išgirs originalų muzikos instrumentą, kuriuo grojo pats Mozartas.

Tarptautinis Mozarteumo fondas saugo šešis originalius Wolfgango Amadeaus Mozarto instrumentus: klavikordą (Clavichord), fortepijoną (Hammerflügel), mažą vaikystės smuiką, altą, jo Zalcburgo smuiką (meistras Klotzas iš Mitenvaldo Vokietijoje) ir Vienos smuiką, dabar vadinamą Mozarto „Costa smuiku“.

Šis pavadinamas kilo iš italų meistro pavardės – Pietro Antonio dalla Costa – pagaminusio šį meno kūrinį 1764 m. Trevizo mieste, netoli Venecijos. Apie patį meistrą žinoma nedaug, tačiau daugelis išlikusių dalla Costa instrumentų yra smuikai, pagaminti Trevize tarp 1733 ir 1768 metų. Šio ryškaus Venecijos mokyklos smuikų meistro instrumentai pasižymi minkštu ir sodriu skambesiu, savita tembro spalva. Dalla Costa individualiai studijavo ir rėmėsi Kremonos mokyklos didžiųjų meistrų – Amati ir Stradivari smuikų kūrybos meno atradimais, juos savaimingai pratęsdamas savo kūriniuose.

Šiuolaikiniai ekspertai patvirtina nuomonę, jog Mozarto „Costa smuikas“ yra autentiškas: jo dangtelis, nugarėlė, korpuso šonai, galvutė ir lakas yra tarpusavyje susiję būtent šio instrumento komponentai. Naudotas klasikinis medienos parinkimo modelis: dangtelis pagamintas, kaip įprasta, iš eglės, nugarėlė – iš klevo. Kartu sudėti visi komponentai parodo stulbinančią gamintojo išmonę ir meistriškumą.

Daugelio senųjų Italijos meistrų gaminti smuikai vėliau buvo koreguojami, pritaikant juos iškilusiems naujiems visuomenės meno poreikiams, tad XIX amžiuje buvo pailginti šio Mozarto Vienos smuiko kaklas ir postygis, kad instrumentas galėtų būti naudojamas atlikti to meto naujausią muziką.

Tikėtina, jog Mozartas savo instrumentais griežė skirtingais laikotarpiais. Manoma, jog Mitenvalde gamintą smuiką jis paliko savo seseriai Nannerlei gimtajame Zalcburge, o vėliau Vienoje įsigijo dalla Costa smuiką.

Po Mozarto mirties jo žmona Constanza smuiką perdavė muzikos leidėjui Ofenbache (netoli Frankfurto) Johannui Antonui Andre. 1840 m. Andre smuiką įteikė savo bendradarbiui Heinrichui Henkeliui su nuoroda: „Šis smuikas yra iš Mozarto palikimo, Mozartas juo visada griežė. Aš jį pirkau iš Mozarto našlės.“

Henkelio sūnus Karlas buvo smuikininkas ir daug metų koncertavo šiuo instrumentu. 1909 m. smuiką įsigijo žinoma instrumentų firma „Hill & Sons“ Londone. Vertingas instrumentas priklausė firmos kolekcijai iki jos egzistavimo pabaigos. 1988 m. smuiką įsigijo Vokietijos meno mecenatė dr. Nicola Leibinger-Kammüller. 2013 m. šį instrumentą ji padovanojo „Mozarteum“ fondui. Taip „Costa smuikas“ pateko į Fondo originalių Mozarto instrumentų kolekciją, yra viešai eksponuojamas, tapo prieinamas tarptautinei meninei visuomenei. (daugiau…)

Draugijos narių viešnagė Austrijoje

 

 20160428_18545320160429_164139

 

2016 m. balandžio 26 – 30 dienomis Kristina Valentonienė viešėjo Tarptautiniame „Mozarteum“ fonde Zalcburge. Susitikimų su prof. dr. Josefu Wallnigu (Zalcburgo „Mozarteum“ universitetas), Tarptautinio „Mozarteum|“ fondo nariais dr. Gabriele Ramsauer, dr. Anja Morgenstern, Dr. Ulrichu Leisingeriu buvo susitarta dėl 2016 spalio mėn. 13-20 dienomis Lietuvoje vyksiančio projekto „W. A. Mozarto smuikas Lietuvoje“  muzikinės programos, organizacinių klausimų ir sąlygų. Projekto metu Vilniuje vyks Mozarto muzikos koncertai. Žiūrovai turės galimybę pamatyti ir išgirsti autentišką W. A. Mozarto smuiką, kuriuo jis grojo gyvendamas Vienoje.

Viešnagės Austrijoje metu K. Valentonienė taip pat buvo susitikusi su Lietuvos garbės konsulu Zalcburge architektu Erichu Wagneriu, Zalcburgo „Mozarteum“ universiteto dėstytojais.

Spalio mėnesį Vilniuje viešės Lietuvos ir Austrijos draugijos draugai iš Tarptautinio „Mozarteum|“ fondo

  1. Gabriele Ramsauer, kuri atveš W. A. Mozarto smuiką, smuikininkė dr. Anja Morgenstern, muzikologas dr. Ulrichas Leisingeris, Zalcburgo „Mozarteum“ universiteto dėstytojas dirigentas dr. Josefas Wallnigas, buvęs „Mozarteum“ universiteto rektorius Reinhartas von Gutzeitas, prof. Martin Dokulil.

 

2016 m. birželio mėnesį Karmela Rudaitienė kelionės į Vieną metu susitiko su Lietuvos garbės konsulu Vienos žemėje dr. Raoulu Peteriu Käufleriu. Susitikimo metu Austrijos ir Lietuvos draugijai Vienoje buvo perduotas režisieriaus Arvydo Baryso filmas „Nida. Dailininkų kolonija Kuršių nerijoje. Tarp keliaujančių kopų“.


Parengė Kristina Valentonienė ir Karmela Rudaitienė

Vasaros susitikimas Austrijos ambasadoje

P1080257

Liepos 7d. Austrijos Respublikos ambasadorius dr.J.Spitzeris surengė vakarą, į kurį pakvietė įvairių  Vilniaus organizacijų ir visuomenės atstovus, plėtojančius Lietuvos ir Austrijos kultūrinius ryšius.

Dr.Spitzeris informavo dalyvius apie apie  Austrijos ambasados Lietuvoje veiklos planus iki šių metų pabaigos, pristatė tris šiais metais Austrijos garbės ženklais apdovanotus Lietuvos piliečius: prof.Petrą Kuncą – Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentą, UAB voestalpine VAE Legetecha generalinį direktorių Antaną Kovą, teisininkę doc. dr. Liudviką Meškauskaitę. Iškilmingame vakare dalyvavęs Lietuvos garbės konsulas Zalcburge architektas Erichas Wagneris kalbėjo apie būtinybę toliau plėtoti kultūrinius ryšius, prisiminė Austrijos ambasados pastato rekonstrukcijos istoriją, linkėjo sėkmės įgyvendinant tolesnius abiejų šalių kultūrinių ir partnerystės ryšių  projektus. Kuriant šiltą susitikimo atmosferą pasitarnavo vienietiškos melodijos, atliekamos tenoro Mindaugo Jankausko, akompanuojant pianistui Kęstučiui Paulaičiui.

P1080245P1080243

Karmela Rudaitienė

Nuotraukos Petro Kuncos

 

 

 

 

 

 

Sveikinimai Lietuvos ir Austrijos įmonei UAB „voestalpine VAE Legetecha“ ir jos generalinam direktoriui Antanui Kovui

mazinta2

 

Lietuvos ir Austrijos draugija nuoširdžiai sveikina  inžinerinės pramonės flagmaną Lietuvoje, bendrą Lietuvos ir Austrijos įmonę UAB „ voestalpine VAE Legetecha“  jos įkūrimo ir sėkmingos veiklos dvidešimtmečio proga. Bendrovės ryškiausi bruožai – aukšta įmonės darbuotojų darbo kultūra, vidinė motyvacija, savitarpio supratimas, inovatyvumas jungiant mokslo ir verslo pasiekimus ir to išdava –  pasaulyje pripažinta gaminių kokybė teigiamai veikia Lietuvos ekonomikos raidą.

Gegužės 10 d. iškilmingame  įmonės steigėjų, partnerių, visų darbuotojų ir svečių susirinkime sveikinimą perdavė Premjeras Algirdas Butkevičius, sėkmingą bendrovės veiklą sveikinimo žodyje apibūdino AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Stasys Dailydka ir kt. Už ypatingus nuopelnus nuo pat įkūrimo vadovaujant bendrovei ir pasiektus  veiklos rezultatus, susisiekimo viceministras Saulius Girdauskas įteikė  Garbės geležinkelininko ženklą Bendrovės generaliniam direktoriui Antanui Kovui. UAB „voestalpine VAE Legetecha“ vadovo talentą aukštai  įvertino Austrijos prezidentas Haincas Fišeris, kuris savo dekretu diplomuotam inžinieriui Antanui Kovui skyrė Auksinį Garbės Ženklą už nuopelnus Austrijos Respublikai. Šį apdovanojimą įteikė Austrijos Respublikos ambasadorius dr. Johanas Špiceris.

Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai sveikina gerb. Antaną Kovą su garbingais apdovanojimais ir linki nenuilstamos energijos įgyvendinant naujus ambicingus tarptautinius projektus.

Prof. Petras Kunca,

Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas

P1080205 P1080178 (2) P1080199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. PETRAS KUNCA APDOVANOTAS AUSTRIJOS GARBĖS KRYŽIUMI UŽ NUOPELNUS MOKSLUI IR MENUI

IMG_2389s

DSCN9941Balandžio 6 d., trečiadienį, Austrijos ambasadoriaus rezidencijoje buvo surengtas šventinis vakaras prof. Petro KUNCOS apdovanojimo AUSTRIJOS GARBĖS KRYŽIUMI UŽ NUOPELNUS MOKSLUI IR MENUI proga. Prof. Petras KUNCA buvo apdovanotas kaip Lietuvos ir Austrijos draugijos pirmininkas, Europos kamerinės muzikos akademijos ECMA ir Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos ECMTA narys.

Prof. Petras KUNCA dalyvavo užmezgant pirmuosius gilesnius Austrijos kultūrinius ir muzikinius ryšius su Lietuva. Būdamas Vilniaus Muzikos ir teatro akademijos profesorius Petras KUNCA inicijavo, skatino ir ilgus metus globojo akademijos bendradarbiavimą su Zalcburgo muzikos universitetu Mozarteum, Zalcburgo fondu Mozarteum Stiftung bei su Vienos muzikos ir vaizduojamojo meno universitetu. Užmegzti ryšiai leido pradėti ir išplėtoti abiejų šalių apsikeitimą dėstytojais ir studentais.

Profesorius KUNCA daugelį metų buvo Austrijos ir Lietuvos draugijos narys, o 2013 m. buvo išrinktas jos pirmininku. Eidamas šias visuomenines pareigas profesorius esmingai prisidėjo skatinant Lietuvos ir Austrijos kultūrinius, politinius ir ekonominius ryšius. Profesoriaus KUNCOS skaitytos paskaitos ar jo surengti koncertai, literatūriniai skaitymai ir kt. ypatingai praturtino Austrijos kultūros, istorijos, mokslo ir ūkio pasiekimų pristatymą Lietuvoje. Prof. KUNCOS pastangomis per paskutiniuosius trejus metus buvo „atgaivinta“ Lietuvos ir Austrijos draugijos veikla.

 

AUSZEICHNUNG VON HERRN PROF. PETRAS KUNCA MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN EHRENKREUZ FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST

Am Mittwoch, den 6. April gab es in der Residenz des österreichischen Botschafters in Vilnius eine Festveranstaltung anlässlich der Auszeichnung von Herrn Prof. Petras KUNCA mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Prof. Petras KUNCA wurde für seine Tätigkeit als Vorsitzender der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft, als Mitglied der Europäischen Kammermusikakademie ECMA und als Mitglied des Europäischen Verbandes der Kammermusiklehrer ECMTA ausgezeichnet.

Prof. Petras KUNCA stand an den Anfängen der tieferen kulturellen und musikalischen Kontakte zwischen Litauen und Österreich. In seiner Funktion als Professor an der Musik- und Theaterakademie Vilnius hat Petras KUNCA die ersten Kontakte der Akademie mit mehreren Musikeinrichtungen in Österreich, darunter mit der Universität Mozarteum Salzburg, der Stiftung Mozarteum Salzburg, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u.a. geknüpft und sie im Laufe von vielen Jahren gepflegt und geprägt. Dank der eingeleiteten Kooperationen konnte der Professoren- und Studentenaustausch zwischen den Musikhochschulen beider Länder stark ausgebaut und wesentlich intensiviert werden.

Als langjähriges Mitglied und seit 2013 Vorsitzender der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft trug Prof. Petras KUNCA wesentlich zur Intensivierung der Kontakte zwischen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen der beiden Länder bei. Er bereicherte die Präsentation der österreichischen Kultur, Geschichte, Wissenschaft und Wirtschaft in Litauen durch von ihm gehaltene oder organisierte Vorträge, Lesungen, Konzerte etc. In den letzten drei Jahren verdanken wir Prof. KUNCA die „Wiederbelebung“ der Aktivitäten der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft.

Tekstas Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje

Nuotraukos Jolitos Malinauskaitės ir  dr. Peterio Baksy

 

(daugiau…)

Vakaras – koncertas Divertismentas, skirtas Volfgango Amadėjaus Mocarto 260-osioms gimimo metinėms

IMG_9421-2

IMG_9376-2

 

Vasario 23 d. Adomo Mickevičiaus bibliotekos Konferencijų salėje paminėtos Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart) 260-osios gimimo metinės. Šis – antrasis V. A. Mocartui skirtas renginys, pavadintas „Divertismentu“, buvo inicijuotas  Lietuvos ir Austrijos draugijos bendradarbiaujant su Austrų literatūros skaitykla.

Sausio mėnesį draugijos nariai dalyvavo V. A. Mocartui skirto istorinio austrų režisieriaus Karlo Hartlio filmo „Duok man ranką savo“ (1955 m.) peržiūroje.

Šį kartą buvo klausomasi Mocarto kamerinės muzikos.Skambioje bibliotekos Konferencijų salėje Lietuvos jaunimo styginių kvartetas „Mettis“ su įkvėpimu atliko muziką klasikiniam kvarteto žanrui, kurio gyvybingumą iškėlė V.A.Mocartas.Apie atlikėjus, jų programą ir V. A. Mocarto kūrybos aktualijas šiuolaikiniame pasaulyje kalbėjo muzikologė Laimutė Ligeikaitė.

LRT Kultūros kanalo reportažo Įrašą galite pažiūrėti čia

Informaciją parengė Karmela Rudaitienė

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

Politiko Egidijaus Vareikio poezijos knyga „Atminties draiskalai“

IMG_3185

IMG_3171

Egidijų Vareikį pažįstame kaip Lietuvos politinį ir visuomenės veikėją. Profesija – chemikas, antroji specialybė – ginklų kontrolė, vėliau įgyta diplomato specialybė. Mažiau žinome apie šiame žmoguje slypintį poetą. Autorius yra išleidęs dvi poezijos knygas, parašęs ne vieną knygą politikos, ekonomikos ir globalizacijos temomis, o taip pat iš anglų kalbos išvertęs Rudolpho Giuliani knygą „Lyderis“. Jo knygoje „Dinozaurėjanti Europa“ rašoma apie dabartines problemas ir Europos ateitį, globalizacijos ir terorizmo sukelti iššūkiai aptariami kitoje autoriaus knygoje – „Globalusis futbolas“.

Bibliotekoje pristatyta naujausia poezijos knyga „Atminties draiskalai“. Eilėraščiai labai jautrūs, lyriški. Į rinkinį įėjo įvairiais gyvenimo laikotarpiais rašyti eilėraščiai. Labai neįprastos leidinio iliustracijos – tai per mikroskopą matomų sergančių žmogaus ląstelių vaizdų nuotraukos. Atliekant tyrimus ląstelės nuspalvinamos, kad būtų lengviau aptikti pokyčius jose. Knyga originali ir tuo, kad joje naudojami QR kodai. Nuskaičius kodą, galima išgirsti autoriaus balsą, jo mintis apie eilėraštį.

„Pavadinimas „Atminties draiskalai“ reiškia, kad knygoje galima rasti tarsi savotiškų gyvenimo akimirkų be pradžios ir pabaigos, minčių nuotrupų. Juose – ir meilė, ir aistra, ir vienatvė, ir nuodėmė, ir atgaila. Visi žmogiški jausmai, kurie per daugelį metų atmintyje išlieka kaip atskiri fragmentai, šiek tiek padriki, pablaškyti…“ – E. Vareikis.

Vakaro metu kalbėjome apie poeziją, eilėraščius skaitė autorius ir Lietuvos ir Austrijos draugijos vicepirmininkė Kristina Valentonienė. „Nors eilėraščiai parašyti be skyrybos ženklų, juose puikiai jaučiams ritmas, juos galima dainuoti“ – savo įspūdžiais dalinosi K. Valentonienė. Rašytojas prisipažino, kad yra sukūręs urbanistinio folkloro eilių, tik reikia rasti kompozitorių, kuris sutiktų joms sukurti muziką.

Į sustikimą atėjusius dalyvius domino ne tik poezija, bet ir šių dienų aktualijos, E. Vareikio požiūris į pabėgelių problemą Lietuvoje ir Europoje bei galimus jos sprendimo būdus. Autoriaus, parašiusio ne vieną knygą politikos, ekonomikos, globalizacijos temomis, nuomone, turėtume suprasti į kokią sunkią padėtį yra patekę nuo karo bėgantis žmonės, juos priimti draugiškai, tačiau griežtai atsirinkti, kas gali pas mus apsigyventi ir stebėti, kaip jiems sekasi integruotis.

Tekstas –  Karmela Rudaitienė

Nuotraukos –  Gerda Putnaitė

Austrijos Respublikos nacionalinės šventės paminėjime pristatyti poetai R.M.Rilkė ir Ch.Lavant

IMG_9743

Spalio 27 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas Austrijos Respublikos 1955 m. spalio 26 d. paskelbtam neutralitetui paminėti. Šios išklimingos šventės proga Austrijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje dr. Johann Spitzer savo kalboje pasakojo apie tai, kaip Austrijos demokratiją ir austrų įvaizdį mato ir supranta pabėgėliai sirai. Pabėgėliams Austrija atrodo visai kitokia, nei oficialus įvaizdis.

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Egidijui Vareikiui jaunystėje Austrijos išsivadavimas iš okupacijos buvo įkvepiančiu pavyzdžiu ir suteikė vilties, kad ir Lietuvai tai pasiekiamas tikslas. Austrija – šalis, kurioje seimo narys sutiktų praleisti senatvę: „Kai jau visiškai pasensiu, pasiųskite mane į Austriją. Austrams būdinga vokiška tvarka, slaviška dūšia ir čekiškas kruopštumas“. E. Vareikis pabrėžė, kad Lietuva ir Austrija skirtingos šalys. Labai skirtingi ir jas reprezentuojantys augalai – rūta ir edelveisas. Būtent tas skirtingumas ir sukuria reikiamą balansą bei gerus šių šalių diplomatinius santykius nepaisant nesutarimų tam tikrais klausimais.

Renginio metu minint Lietuvos ir Zalcburgo žemės bendradarbiavimo 45-metį Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas, smuikininkas prof. Petras Kunca įteikė padėkas nusipelniusiems draugijos nariams Rostislavui Volodzko už ilgametę nenuilstamą veiklą, dalykiškumą, įžvalgumą ir kolegiškumą bei doc. Aldonai Mikalauskienei už ilgametę nuoširdžią paramą puoslelėjant Lietuvos ir Austrijos kultūrinius ryšius.

Dr. Inga Barkuvienė pristatė Rainerio Marijos Rilkės (1875–1926 m.) gyvenimą ir kūrybą. Tėvai poeto gyvenime atliko skirtingus vaidmenis. Mamą jis vaizduoja kaip persekiojančią, makabrišką būtybę, o su tėvu jo santykiai buvo geri. Jaunystėje R. M. Rilkė artimai bendravosu Lou Andreas-Salomé, kuri buvo įžymių žmonių mylimoji ir jų padarytos įtakos atsispindėdavo poeto kūryboje. Jis domėjosi krikščionybe, panteizmu, vėliau pradėjo gilintis į psichoanalizę.

1899 ir 1900 m. lankėsi Rusijoje, kur susipažino su Levu Tolstojumi, Boriso Pasternako šeima. Šių kelionių metu jis Rusiją pažino per žmogų. 1900 m. lankydamasis Worpswede susipažįsta su savo būsimąja žmona Clara Westhoff. Laimingas vedybinis gyvenimas truko neilgai, bet ryšius su žmona palaikė visą gyvenimą. 1902 m. R. M. Rilkė išvyksta į Paryžių ir ten susipažįsta su skulptoriumi Ogiustu Rodenu. Stebėdamas kaip iš akmens gimsta skulptūra, poetas supranta, kad tikriesiems darbams sukurti reikia daug laiko, pastangų, taisymų.

Vėliau jis keliauja po Šiaurės Afriką. Šis kraštas jį sužavėjo tuo, kad žmonės gyvena tradicijomis. R. M. Rilkė šalis pažindavo per kalbas, kultūrą, literatūrą. Pirmojo pasaulinio karo metais poetas buvo apsistojęs Duino pilyje, o vėliau apsistojo Miuzo pilyje (Šveicarija), kuri buvo nepritaikyta gyvenimui, bet tinkama kūrybai. Keliauti, tai ir kartu ieškoti tinkamų vietų reikiamiems kūriniams parašyti.

Poetas mirė ir palaidotas Šveicarijoje. Ant jo antkapio parašyta: „Rože, tyroji priešybe tu, kaip džiugu/ Niekieno miegu miegoti po tiek daug vokų“. Rožės leitmotyvas buvo labai ryškus poeto darbuose, kaip besiskleidžiančios būties ir prabėgančio laiko simbolis. Pagrindiniai R. M. Rilkės kūriniai „Valandų knyga“, „Duino elegijos“, „Orfėjaus sonetai“ ir vienintelis pusiau autobiografinis romanas „Maltės Lauridso Brigės užrašai“.

Karmela Rudaitienė, Lietuvos ir Austrijos draugijos generalinė sekretorė pristatė sudėtingo likimo Austrijos poetės Christine Lavant (1915–1973) pagrindinius biografijos faktus ir kūrybą. Ch. Lavant buvo devintasis vaikas angliakasio šeimoje. Ji nuo vaikystės buvo silpna ir ligota. Dėl savo silpnos sveikatos ji nebaigė mokyklos. Jaunystėje patyrusi sunkią depresiją ir po bandymo nusižudyti ji sutiko gydytis psichiatrijos klinikoje. Mirus tėvams gyvenimas dar labiau ją prislėgė.  1939 m. ištekėjo už 36 metais vyresnio Josefo Habernigo., kurį turėjo pati išlaikyti.

Jos poezija sėkmės sulaukė 1950 m. Ankstyvojoje kūryboje aukštinama meilė, gamta, pamaldumas, jaučiama R. M. Rilkės įtaka. Vėliau eilėraščiuose atsiskleidė individuali poetinė maniera, plėtojama vienatvės, nevilties, dvasinės kančios tematika. Vienoje konferencijoje ji susipažino su dailininku Werneriu Bergu (1904 – 1981). Dailininką sužavėjo Ch. Lavant poezija ir išvaizda. Užsimezgė ilgametė draugystė ir meilė. Juos siejo artimi santykiai, nors abu buvo vedę. Dailininkas poetę įamžino savo drobėse ir grafikos darbuose. Ch. Lavant poezijos stilių galutinai suformavo patirti audringi jausmai.

1963 Ch. Lavant vyras patyrė insultą, jam reikėjo nuolatinės globos. Poetė jautė didelę nervinę įtampą, kurią bandė slopinti rūkydama, gerdama stiprią arbatą ir migdomuosius vaistus. Ch. Lavant tik savo gyvenimo pabaigoje tapo žinoma. Gavo kelias literatūrines premijas. Ji mirė patyrusi insultą 1973 m. birželio 7 d. Daugelis jos kūrinių išleisti tik po mirties.

Vakarą praturtino prof. Petro Kuncos atliekami Austrijos kompozitorių kūriniai. Kristina Valentonienė, Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidento pavaduotoja skaitė R. M. Rilkės ir Ch. Lavant poeziją vokiečių ir lietuvių kalbomis, taip susirinkusiems padėdama pajusti, ką teko išgyventi ir patirti šiems ryškiems Austrijos poetams.

Nuotraukos

IMG_9635

Tekstas ir nuotraukos Gerdos Putnaitės

Salzburg: ein lichter Blick auf Vilnius

Prof. Petras Kunca

Vom 23. bis zum 26. April 2015, eingeladen von der litauisch-österreichischen Gesellschaft (LÖG) weilte in Vilnius Präsident der Mozarteum Stiftung Dr. Johannes Honsig-Erlenburg. Er hat sich mit dem Vorsitzenden der Parlamentarischen Gruppe für die Beziehungen des Seimas der Republik Litauen zu der Republik Österreich Dr. Arvydas Vidžiūnas getroffen, zusammen mit der Delegation des Salzburger Landtages nahm er an der internationalen Konferenz anlässlich 45-jährigen Zusammenarbeit im Bereich Kultur zwischen Litauen und Salzburg im litauischen Parlament teil. Der Präsident der Stiftung wurde vom litauischen Kulturminister Šarūnas Birutis empfangen. An den Gesprächen nahmen Chefdirektorin der Nationalen Philharmonie Rūta Prūsevičienė, Vizerektorin der Litauischen Musikakademie Dr. Judita Žukienė, Geschäftsführer des Herrscherpalastes der litauischen Großfürsten Dr. Vydas Dolinskas, Event-Koordinator Vytautas Gailevičius, Geschäftsführerin des Nationalen Museums für Theater, Musik und Kino Regina Lopienė und Vertreter der Litauisch-österreichischen Gesellschaft teil. Der Lehrstuhl für Musikgeschichte unter Leitung von Dr. Laima Budzinauskienė der Musik- und Theaterakademie zusammen mit der LÖG haben ein Treffen des Gasts mit der akademischen Gemeinschaft der Ausbildungsstätte veranstaltet. Im J. Karosas-Saal der Akademie haben die Anwesenden mit Interesse die Erzählung von Prof. Dr. Juozas Antanavičius und Dozenten Gediminas Kviklys darüber verfolgt, wie die Orgel von Mozarteum Salzburg nach Musikakademie gelangte. Der Präsident der Mozarteum Stiftung hat attraktiv moderne Mozart-Forschungen, neue Formen der Mozart-Präsentation, online Edition sowie  Konzert- und Museumstätigkeit vorgestellt. Während des Gesprächs betrat Dr. Honsig-Erlenburg  spontan die Bühne und spielte auf Klavier, das sich dem neben Orgel aus Salzburg steht, ganz entspannt und fast improvisierend ein herrliches Mozarts Stück – 12 Variationen (K 265) des französischen Kinderliedes „Ah, vous dirais-je, Maman“. Der Gast erwähnte auch den Besuch in der Musikakademie seines Kollegen, Generalsekretärs der Stiftung, Musikwissenschaftlers Rudolf Angermüller (20/05/1983) und hat auf zahlreiche Fragen geantwortet. (daugiau…)

Zalcburgas: giedras žvilgsnis į Vilnių

 

 

P1060941 P1060989 P1070005

 

Pakviestas Lietuvos ir Austrijos draugijos(LAD)  balandžio 23-26d. Vilniuje lankėsi Zalcburgo tarptautinio fondo “Mocarteum“ prezidentas dr.Johannes Honsig-Erlenburg. Jis susitiko su LR Seimo Tarpparlamentinės grupės su Austrijos Respublika  pirmininku dr. Arvydu Vidžiūnu, kartu su Zalcburgo Federacinės Žemės Landtago delegacija dalyvavo ir pasisakė Seimo parengtoje  tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45-mečiui paminėti. Svečią priėmė LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis, pokalbiuose dalyvavo Lietuvos Nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) prorektorė doc.dr. Judita Žukienė, LDK Valdovų rūmų direktorius dr.Vydas Dolinskas, renginių koordinatorius Vytautas Gailevičius, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė, Lietuvos ir Austrijos draugijos atstovai. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedra (vedėja dr.Laima  Budzinauskienė) kartu su Lietuvos ir Austrijos draugija surengė svečio susitikimą su šios universitetinės aukštosios muzikos mokyklos bendruomene. Susirinkusieji J.Karoso salėje susidomėję klausėsi anksčiau  Zalcburgo Universitetui „Mocarteum“ priklausiusių vargonų kelionės į LMTA istorijos, kurią pristatė prof. dr. Juozas Antanavičius ir doc.Gediminas Kviklys. Svečias savo pasisakyme  gyvai apibūdino Fondo mokslinę tiriamąją veiklą, skiriamą Mocarto dokumentų ir kūrybos šiuolaikinėms studijoms, publikavimui internete,  vykdomą koncertinę ir muziejų veiklą. Pokalbio metu dr. Honsig-Erlenburgas pakilo į  sceną, ir fortepijonu, esančiu greta  Zalcburgo vargonų, lengvai, lyg improvizuodamas, paskambino žavų Mocarto  kūrinį – prancūzų vaikų dainelės“Ah, vous dirais-je, Maman“ 12  variacijų (K 265). Savo kalboje jis prisiminė ankstesnį savo kolegos, Fondo generalinio sekretoriaus muzikologo Rudolfo Angermüllerio apsilankymą LMTA(1983.05.20), atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus. (daugiau…)

„Zalcburgo dienos“ Lietuvoje

 

P1060960

P1060947

2015 m. bandžio – birželio mėnesiais Lietuvoje švenčiamos “Zalcburgo dienos”, skirtos Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45 – mečiui. Šia proga į LR Seimą atvyksta Zalcburgo Landtago delegacija bei kiti garbūs svečiai, menininkai iš Austrijos. “Zalcburgo dienų” programoje: koncertai, parodos, literatūriniai susitikimai, konferencijos. „Zalcburgo dienas“ Lietuvoje organizuoja LR Seimo Tarpparlamentininių ryšių su Austrijos Respublikos grupės pirmininkas dr. Arvydas Vydžiūnas.

 

Lietuvos ir Austrijos draugija šia proga pasikvietė Zalcburgo tarptautinio fondo „Mozarteum“ prezidentą dr. Johannes Honsig-Erlenburg. Svečias Lietuvoje viešiejo pirmą kartą.

 

Fondo „Mozarteum“ prezidento vizitas prasidėjo susitikimu su LR Kultūros ministru p. Šarūnu Biručiu, Lietuvos ir Austrijos draugijos, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, Lietuvos nacionalinės filharmonijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos valdovų rūmų, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus vadovybės atstovais.

 

2015 m. balandžio 24 d. LR Seime Dr., oficialios Zalcburgo Landtago delegacijos viešnagės metu, dr. Johannes Honsig-Erlenburg kartu su Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentu bei kitais valdybos nariais dalyvavo  konferencijoje, skirtoje Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45 – mečiui ir parodos “Laisvės kaina” atidaryme. Svečias skaitė pranešimą. Konferencijos metu lietuviškos literatūros draugui rašytojui, kritikui, vertėjui bei Vilniaus universiteto dėstytojui p. Corneliui Helliui buvo įteiktas LR Kultūros ministerijos ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

 

Tarptautinio fondo „Mozarteum“ prezidento darbotvarkėje taip pat buvo suplanuoti susitikimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos mokslininkais dėstytojais ir studentais bei Lietuvos ir Austrijos draugijos nariais, lankymasis koncerte Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, apie Lietuvos istoriją svečias daugiau sužinojo ekskursijos metu Lietuvos valdovų rūmuose.

 

Dr. Johannes Honsig-Erlenburg pokalbyje su Draugijos prezidentu prof. Petru Kunca užsiminė, kad planuoja 2016 m. į Lietuvą atvežti autentišką W.A. Mozarto smuiką. J. Honsig-Erlenburg žodžiais tariant: „Tai bus iššūkis ir galimybė jauniems Lietuvos muzikantams“.

 

Gegužės – birželio mėnesiais Zalcburgo dienos bus minimos muzikiniais renginiais įvairiuose Lietuvos miestuose.

 

Nuoširdžiai dėkojame už paramą p. Birutei Karosienei „Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo“ pirmininkeiKarosienes fondas  

 

 

ir p. Rimantui Stankevičiui UAB Silberauto Vilniuje direktoriuiSilberauto

 

 

Padėka

P1070023

P1060978P1070006

P1070081

 

 

 

 

 

 

P1070072P1070011

 

 

 

 

 

Tekstas Kristinos Valentonienės, nuotraukos Petro Kuncos

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su Andreas Sandri (Graco muzikos ir teatro universitetas, Austrija)

Š. m. vasario mėn. 5 d. 17.30 val. Austrų literatūros skaitykloje A. Mickevičiaus bibliotekoje susitikome su p. Andreas Sandri (Graco muzikos ir teatro universitetas, Austrija). A. Sandri yra Aleksanderio technikos (Alexandertechnik) specialistas. Alexanderio technika Lietuvoje yra mažai žinoma, o specialistų šiuo metu visai nėra. Užsienio valstybėse tai labai populiaru. Svečias dirba Grace ir Vienoje, kur yra įkūręs Aleksanderio technikos mokyklą. Susitikimo metu Draugijoje svečias iš Vienos papasakojo kas tai yra Aleksanderio technika, parodė praktiškai, bei atsakė į mūsų klausimus.

 

sandri1

Andreas Sandri atvykęs iš Graco muzikos ir teatro universiteto (Austrija).

Aleksander vardu vadinamą tam tikrą  pratimų sistemą sukūrė F. Matthiasas Alexander. Ši technika tinka kiekvienam žmogui, ypač taikoma scenos menininkams. Ši sistema gali padėti scenos menininkui išmokti teisingai (natūraliai) naudotis savo fiziniu kūnu. Technika ypač naudinga tiems, kurių profesija yra susieta su pasikartojančiais fizinio kūno veiksmais – pvz. aktoriams, šokėjams, muzikantams… Pasirodo, kad net 80% scenos menininkų dirba savo darbą jausdami įvairius skausmus. Aleksander technikos pagalba tokio tipo problemas galima spręsti labai efektyviai.

Aleksander technikoje yra akcentuojamas sąmoningas savo kūno stebėjimas, buvimas čia ir dabar, judėjimas, atsipalaidavimas, kvėpavimas.

Andreas Sandri g. Ziuriche (Šveicarijoje) 1960 m., studijavo Aleksander techniką 1991-1994 Konstruktyviajame Mokymo centre (Aleksander technikos centras) Londone, pastaruoju metu  dirba Vienoje ir Grace. Vienoje pats įkūrė Aleksander technikos mokyklą.

Lietuvos ir Austrijos draugijos generalinė sekretorė Karmela Rudaitienė

 

 

Tarptautinei kalėdų labdaros mugei praėjus

100D4034 IMG_1903s

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmė Tarptautinę Kalėdų labdaros mugę, vykusią lapkričio 29 d. Vilniaus Rotušėje, kurioje  Lietuvos ir Austrijos draugija dalyvavo kartu su Austrijos ambasada. NUOŠIRDUS AČIŪ:

Janinai Andriuškevičiūtei, pasiuvusiai daug gražių lininių maišelių, kurių dalį išsiuntėme Austrijos-Lietuvos draugijai Vienoje.

Jelenai Podkopajevai, padėjusiai ir vadovavusiai darant sages. Už kruopštų darbą vakarais Virginijai Markevičienei, Ramiljai Jakubovai, Birutei Valentienei, Marijai Drukteinienei, Vidai Meyer, Orintai Rikterytei  ir Gretai Kapitanovaitei, Rasai Gečaitei, Lauksminai Kriščiūnaitei, Eglei Krukauskienei, Rūtai Aleksiūnaitei, Renatai  Marcinkutei Lesieur, Karmelai Rudaitienei.

Už medžiagas ir siūlus Birutei Luškevičienei ir Vilgelminai Kovalevskajai.

Už skanius pyragus, meduolius ir sausainius Rostislavui Volodzko, Svetlanai Misiulienei, Astai Maksimiakienei.

Už pagalbą stende Svetlanai Misiulienei, Ritai Bacevičienei, Karmelai Rudaitienei, Orintai Rikterytei  ir Gretai Kapitanovaitei.

Visiems palaikiusiems ir atėjusiems apsipirkti mūsų stende.

 

Gražių, šiltų, sveikų, laimingų, taikių artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų,

 

Kristina Valentonienė

Vicepirmininkė

Lietuvos ir Austrijos draugijos 20-mečio vakaras

 

 

IMG_8681IMG_8694IMG_8710

Lapkričio 18 dieną skambant styginių kvarteto „Akademija“ muzikai buvo paminėtas Lietuvos ir Austrijos draugijos 20-metis bei 75-osios Simgundo Freudo mirimo metinės. Šventinio vakaro metu Lietuvos ir Austrijos kompozitorių muziką atliko Petras Kunca, Dalia Šešelgienė, Remigijus Vitkauskas ir Kęstutis Eidukonis bei solistai Zita Grigienė ir Marius Deksnys. Muziką keitė Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininko Arvydo Vidžiūno, Austrijos Respublikos ambasadoriaus Johanno Spitzerio bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės daktaro, apdovanoto Austrijos Mokslo ir meno Didžiuoju Kryžiumi, Zalcburgo universiteto „Mozarteum“ profesoriaus Josefo Wallnigo sveikinimai. Toliau programoje pasisakė psichiatras psichoterapeutas doc., dr. Eugenijus Laurinaitis „Apie individo, visuomenės ir kultūros santykius Sigmundo Freudo teorijoje“.

(daugiau…)

Susisiekite