Lietuvos ir Austrijos draugija

Istorija

Gabrielė Ramsauer ir Ulrichas Leisingeris
Mozarto smuikas
Prof. Petras Kunca ir dr. Eugenijus Laurinaitis
Kristina Valentonienė ir prof. Josef Wallnig
Prof. Josef Wallnig
Austrijos Respublikos ambasadorius J. Spitzer ir Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas A. Vidžiūnas
Kalėdinės mugės dirbtuvės
Austrijos Respublikos ambasadorius dr. J. Spitzer, prof. J. Bajarūnienė ir K. Rudaitienė
Austrų literatūros kritikas, vertėjas ir eseistas Cornelius Hell
Styginių kvartetas „Akademija“

Lietuvos ir Austrijos draugijos susitikimas su Zalcburgo Landtago delegacija

s7a05160LR Seimo kvietimu 2022 metų birželio pradžioje Lietuvoje lankėsi Zalcburgo federacinės  žemės Landtago delegacija vadovaujama Landtago Pirmininkės dr. Brigittos Pallauf. Tai buvo atsakomasis vizitas į pereitą vasarą įvykusį LR Seimo delegacijos, vadovaujamos LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininko, LR Seimo Teisės ir teisėkūros komiteto pirmininko dr. Stasio Šedbaro, apsilankymą Zalcburge. Šių vizitų metu įvyko parlamentarų susitikimai, aptarti aktualūs bilateralinių santykių vystymo klausimai su atsakingų kultūros, ekonomikos, teisėtvarkos padalinių, savivaldybės įstaigų atstovais. Birželio 6 dieną Zalcburgo delegacija, lydima J.E. Austrijos Respublikos ambasadorės Lietuvai mag. Yvonne Toncic- Sorinj, susitiko su Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariais Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.

s7a04899

Bibliotekos direktorė Emilija Banionytė ir vyriausioji bibliotekininkė, LAD sekretorė Karmela Rudaitienė svečius pasitiko Austrų literatūros skaitykloje. Po trumpos ekskursijos svečiai ir LAD nariai susirinko Bibliotekos Didžiojoje salėje pašnekesiui abipusio kultūrinio bendradarbiavimo temomis. Draugijos pirmininkas prof. Petras Kunca  trumpai pristatė aptariamus klausimus, prisiminė mūsų šalių ilgamečių kultūrinių ryšių ir LAD istoriją, kalbėjo apie nuolat skambančią muziką Draugijos renginiuose.

s7a05036

Muzikinius kūrinius atliko operos solistas Antanas Zakarauskas (tenoras), Linas Dužinskas (fortepijonas) ir Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių duetas: Marija Venslovaitė (vokalas) ir Agota Kuncaitė(fortepijonas).

s7a05013

Vakaro eigoje Zalcburgo Landtago pirmininkė B. Pallauf pasidžiaugė ilgamečiais Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūriniais ryšiais ir pažadėjo papildyti Austrų skaityklos fondą knygomis iš Zalcburgo. Austrijos ambasadorė Y. Toncic-Sorinj iškėlė ryškų jos vadovaujamos ambasados ir LAD bendradarbiavimo faktą, kalbėdama apie Austrijos ambasados dalyvavimo Vilniaus Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje ir Austrijos stendo įrengimo ir aptarnavimo joje klausimus. Malonu pažymėti, kad vakaro metu dr. B. Pallauf patvirtino ketinimą paremti Austrijos stendą Zalcburgo produkcija.

s7a05020

Vakaro pabaigoje buvo iškeltas tampresnio bendradarbiavimo siekis restauruojant paminklą zalcburgiečiams Vilkyškiuose. Šie XVIII amžiaus persikėlėliai įnešė daug įvairovės į Vakarų Lietuvos kultūrinį landšaftą. Apie tai kalbėjo susitikime dalyvavęs Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis. Tiek Austrijos ambasadorė, tiek Zalcburgo delegacijos nariai pažadėjo savo tolesnį dėmesį ieškant galimybių finansuoti paminklo restauravimą.

Vakare dalyvavo taip pat ir šiuo metu skiriamas Austrijos Garbės konsulo Lietuvai pareigoms teisininkas dr. Tomas Sudavičius.

LAD Valdyba

Nuotraukos Irinos Jarec

 

 

LAD Valdyba kviečia jus aukoti fondui VšĮ „Mėlyna ir geltona“

271711108_310113551129101_773061608810917191_n

Mieli, gerbiami Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai ir rėmėjai,

šią tamsiausią nūdienos Europai, Ukrainai ir Baltijos valstybėms valandą esame vieningi palaikant atkaklią Ukrainos žmonių kovą už savo ir valstybės egzistenciją.  LAD Valdyba kviečia jus aukoti fondui VšĮ „Mėlyna ir geltona“ – Welcome (blue-yellow.lt) arba kitoms atitinkamoms institucijoms, tikslu paremti Ukrainos pasipriešinimo agresijai galimybes ir padėti karo zonoje kenčiantiems civiliams asmenims.

Linkėdama sveikatos ir stiprybės,

LAD Valdyba

LAUDATIO. Petrui Kuncai – 80!

IMG_20171225_170126 (2)

Šiemet minime 10-metį, kai Lietuvos ir Austrijos draugijos Prezidentu tapo profesorius Petras Kunca. Gražus sutapimas, kad taip pat šiemet garbus muzikas, pedagogas, visuomenės veikėjas sulaukė brandaus 80-mečio!

Sunku keliais sakiniais apibūdinti taurią, aktyvią šalies kultūros asmenybę, mūsų gerbiamą ir mielą Bičiulį, Draugijos „laivo kapitoną“ – pernelyg platūs jo rezultatyvios veiklos barai. Visų pirma jis smuikininkas, kvartetinio meno žinovas ir praktikas, dar sovietmečiu su Vilniaus kvartetu (jame griežė II-uoju smuiku ir buvo iniciatyvus kvarteto veiklos ideologas ir strategas) laimėjęs tarptautinio konkurso Belgijoje laurus; nuo jaunystės Austrijos kultūros ir jos muzikos klasikos apologetas; tai pailiustruoja grandiozinis unikalus projektas – per tris koncertinius sezonus (1979–1982) Vilniaus kvartetas išstudijavo, parengė ir atliko visus 83 Jozefo Haydno styginius kvartetus!; tarptautinę koncertinę veiklą Vilniaus kvarteto sudėtyje pradėjo taip pat Austrijoje: Vienos „Musikverein“, Salzburgo „Mozarteum“, Bregenzo festivalio scenose. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugija – 2022 metais

Susitikimas a

Pradėję 2022 metus klausydamiesi Vienos filharmonijos orkestro Naujametinio koncerto garsų per LRT ir muzikologo Jono Vilimo šventinių komentarų, Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariai tuoj grįžo prie dalyvavimo Tarptautinėje Vilniaus Kalėdų labdaros mugėje temų. Mugę, prasidėjusią praeitų metų gruodžio 4 dieną, jos rengėja Vilniaus Tarptautinė Moterų Asociacija (IWAV) nutarė pratęsti iki šių metų kovo mėnesio vidurio, kadangi labdarai gautų gaminių realizacija internete užtruko ilgiau.

Lietuvos ir Austrijos draugijos dalyvavimas suruošiant ir aptarnaujant Austrijos stendą turi savo įdomią istoriją, liudijančią Draugijos narių geranoriškumą ir entuziazmą. Austrijos stendo Mugėje parengimo Organizacinė grupė ir jos vadovė Jolita Malinauskaitė kasmet skiria didelį dėmesį pasiruošimui šiam metų labdaros įvykiui, surenkančiam lėšas, skiriamas sergančių vaikų ir senelių priežiūrai, kurios jiems būtinai reikia. (daugiau…)

Grußworte der österreichischen Botschafterin I. E . Yvonne Toncic-Sorinj an die Litauisch-Österreichischen Gesellschaft

ambasadores portretas

 

Wien, 26. Oktober 2021

 

Sehr verehrter Professor Kunca, lieber Petras, sehr verehrter Herr Abgeordneter Šedbaras, liebe Mitglieder und Freunde der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft.

 

Das heurige Jahr 2021 ist für die Beziehungen zwischen Litauen und Österreich ein ganz besonderes Jahr. Am 28. August 1991 wurden die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Litauen wiederaufgenommen und Feierlichkeiten zum 30 jährigen Jubiläum der Beziehungen hätten sich nahtlos anschliessen sollen an die letztjährigen Feierlichkeiten zu 50 Jahren Beziehungen zwischen Litauen und dem Land Salzburg.

Wir wissen dass es leider anders gekommen ist und die Feierlichkeiten coronabedingt nicht wie geplant haben statt finden können.

Noch immer spricht die Pandemie gegen die Abhaltung grösserer Feiern. Aber umso mehr freut es mich, dass es in dieser Zeit gelungen ist, trotz der Einschränkungen wichtige Lebenszeichen unserer herzlichen und in den letzten Jahren wieder intensivierten Beziehungen zu setzen: (daugiau…)

Austrijos ambasadorės J. E. Yvonne‘os Toncic-Sorinj sveikinimo žodis Lietuvos ir Austrijos draugijai

Viena, 2021 10 26

 

Didžiai gerbiamas profesoriau Kunca, mielas Petrai, didžiai gerbiamas Seimo nary Šedbarai,

mieli Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai ir bičiuliai!

 

Šie, 2021-ji yra ypatingi Lietuvos ir Austrijos ryšių metai. 1991 m. rugpjūčio 28 d. buvo atnaujinti dvišaliai Lietuvos ir Austrijos ryšiai ir jų 30-mečio jubiliejaus minėjimas turėjo būti sklandžiai pratęstas nuo pereitais metais minėto Lietuvos ir Zalcburgo žemės ryšių 50-mečio.

Mes žinome, kad, deja, viskas susiklostė kitaip – dėl koronaviruso poveikio šventės negalėjo įvykti taip, kaip buvo planuota.

Pandemija vis dar turi poveikį didesniems renginiams. Bet man tuo labiau džiugu, kad nežiūrint ribojimų, tuo pat metu pavyko įgyvendinti svarbius, paskutiniaisiais metais vėl intensyvėjančių nuoširdžių ryšių gyvybingumo ženklus: (daugiau…)

Austrijos nacionalinės šventės minėjimo vakaras

IMG_7795

Spalio 26-ąją švenčiama Austrijos valstybinė šventė – Nacionalinė diena. Šia proga Lietuvos ir Austrijos draugija sukvietė į šventinį vakarą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.

Vakaro metu buvo paminėtas ir Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metis. Šiai datai pažymėti Austrijoje buvo išleistas pašto ženklas, kurį Austrijos Respublikos ambasadorė Lietuvos Respublikai Yvonne Toncic-Sorinj padovanojo vakaro dalyviams.

Trumpą sveikinimo žodį tarė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė. Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas profesorius Petras Kunca perskaitė ambasadorės sveikinimą.

Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės vadovas Stasys Šedbaras pasidalijo vasarą vykusio vizito Zalcburgo žemėje įspūdžiais.

Renginyje dalyvavo Pagėgių rajono meras Vaidas Bendaravičius su žmona, Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis, kalbėję apie paminklo Zalcburgo tremtiniams, XVIII a. pradžioje apsigyvenusiems Vakarų Lietuvoje, atnaujinimą.

Vakaro metu skambėjo W. A. Mozarto, F. Kreislerio, L. Godowskio, F. Bajoro kūriniai, kuriuos atliko Rima Švėgždaitė (smuikas), Lina Vaitkuvienė (fortepijonas), Simonas Kunca (fleita).

Nuotraukų autorius – Mindaugas Masaitis.

IMG_7897

 

Padėkos žodis prof. dr. Vytautui Mizarui

konsulas

Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) Valdyba gavo prof. dr. Vytauto Mizaro laišką, kuriame jis informuoja, jog 2021 m. gegužės mėnesio 18 dieną LR Seimas paskyrė jį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju. Tas pareigas prof. dr. V. Mizaras pradeda eiti birželio 9 dieną ir dėl šios priežasties nuo birželio 1 dienos jis nebevykdo Austrijos Respublikos garbės konsulo Lietuvoje pareigų.

Mes ne kartą įsitikinome aukšta Profesoriaus kompetencija ir asmenine kultūra palaikant ir stiprinant Lietuvos ir Austrijos organizacijų bei žmonių bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius, jutome jo dėmesį ir geranoriškumą mūsų bendriems kūrybiniams kontaktams, prasidėjusiems įgyvendinant projektą „Mozarto smuikas Lietuvoje“ 2016 metais. Būdamas Austrijos Respublikos garbės konsulu Lietuvai V. Mizaras prisidėjo prie LAD ir Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje bendrų renginių skatinimo, tarp kurių yra Austrijos stendo Tarptautinėse Vilniaus Kalėdinėse labdaros mugėse įrengimas ir aptarnavimas, kasmetinių Austrijos Nacionalinės dienos minėjimų Vilniuje organizavimas, apdovanojimų Lietuvos ir Austrijos piliečiams suteikimo procedūrų paruošimas ir įgyvendinimas, dalykinių ryšių su naujai paskirta Austrijos Respublikos ambasadore Lietuvai p. Yvonne Tončič-Sorinj nustatymas, dėmesys LAD renginiams Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje ir Lietuvoje, ir kt.

Prof. dr. V. Mizaro laiške randame šias LAD nariams skirtas eilutes:

„Šiandien noriu jums padėkoti už ypatingai malonų ir svarbų bendradarbiavimą, palinkėti Draugijai toliau būti austriškuoju židiniu Lietuvoje, aišku, visiems geriausios sveikatos. Mūsų penkerių metų bendradarbiavimą prisiminsiu ir laikysiu savyje kaip ypač vertingą ir praturtinusį mane daugeliu dalykų.

Šilti, nuoširdūs ir draugiški linkėjimai jums ir Draugijai!

Jūsų Vytautas Mizaras“

Savo ruožtu ir mes, LAD draugijos nariai, norėtume išreikšti viltį, kad mūsų Draugijos kūrybiniai kontaktai su prof. V. Mizaru išliks ir turės galimybę plėtotis naujomis sąlygomis.

Su pagarba ir dėkingumu linkime jam sėkmės naujoje veikloje Lietuvos žmonių labui.

Prof. Petras Kunca

 

 

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos nariui prof. dr. Juozui Antanavičiui – 80

austrų šventė-amb42

 

Buvęs Lietuvos rektorių konferencijos pirmininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius, ilgametis mokslo prorektorius muzikologas profesorius daktaras  Juozas Antanavičius  2001–2012 metais vadovavo Lietuvos ir Austrijos draugijai, šiuo metu  Draugijai konstruktyviai talkina Valdybos gretose. Už sėkmingą veiklą plėtojant Lietuvos ir Austrijos kultūrinius ryšius J. Antanavičius apdovanotas Austrijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Garbės raštu. Jo dėmesį aktualioms austrų muzikinės kultūros temoms ypač sustiprino stažuotė Vienos aukštojoje muzikos ir scenos menų mokykloje ir Vienos universitete 1973–1974 m. Vėliau profesorius skatino  Lietuvos ryšius su Austrijos aukštojo muzikos mokslo ir kitomis kultūros įstaigomis, palaikė abiejų šalių studentų ir dėstytojų mainus Erasmus programoje, dalyvavo kuriant Franzo Schuberto draugiją, taip pat rengiant Josepho Haydno -Franzo Schuberto muzikos festivalius. Prie daugelio renginių sėkmės prisidėjo ir profesoriaus palaikomi glaudūs kontaktai su Nepriklausomybės metais atkurta Austrijos Respublikos ambasada Lietuvoje ir jos pirmuoju ambasadoriumi dr. Florianu Haugu. Šiais metais minint Lietuvos ir Zalcburgo federalinės žemės kultūrinių ryšių 50-metį, prisimename energingus profesoriaus Juozo Antanavičiaus žingsnius suburiant Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendruomenę minėti Wolfgango Amadėjaus Mozarto 250-ąsias gimimo metines. Tai buvo nepamirštama muzikos  šventė ne tik LMTA , bet ir Vilniaus kultūrinei visuomenei. Juozo Antanavičiaus talkininkas rengiant šią šventę buvo Zalcburgo Muzikos universiteto „Mozarteum“ profesorius daktaras Josefas Wallnigas – šventės orkestro dirigentas, programos įkvėpėjas, kuris šiandien yra LMTA Garbės daktaras, taip pat aktyvus Lietuvos ir Austrijos draugijos veiklos rėmėjas.

Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai džiaugiasi savo tarpe turėdami dėmesingą bičiulį prof. J. Antanavičių, LAD valdybos nariai dėkoja jam už gilias įžvalgas ir patarimus.

Juozai, nuoširdžiai apkabiname Tave, linkėdami stiprios sveikatos ir sėkmės tolesnėje veikloje.

LAD valdyba

2020 07 25

(daugiau…)

Birutės Mickevičienės ir Ritos Žukauskaitės kūrybinių darbų paroda

Smėlynė2019 (1)

Birutė Mickevičienė skiautiniais susidomėjo 1992 metais. Šia technika yra sukūrusi įvairių kūrinių. Autorę įkvėpė liaudies menas, Gustavo Klimto kūriniai ir japonų grafikos palikimas. Birutė taip pat siuva, siuvinėja, mezga, neria, komponuoja puokštes, dekoruoja skrynias, daro šiaudinius sodus, pina juostas, tapo ant šilko, fotografuoja.

2008 metais Birutei Mickevičienei suteiktas tautodailininkės vardas bei meno kūrėjos statusas. 2015 metais suteiktas tautinio paveldo sertifikatas. Tais pačiais metais Birutė Mickevičienė buvo paskelbta Medardo Čoboto amžiaus universiteto garbės nare.

Autorė yra surengusi virš trisdešimt personalinių parodų. Šioje parodoje pristato savo darbų kolekciją, įkvėptą Gustavo Klimto kūrybos.

Parodoje eksponuojami ir Birutės Mickevičienės dukros Ritos Žukauskaitės piešiniai. Rita Žukauskaitė baigė VGTU architektūros fakultetą, jau 15 metų lanko M. Čoboto trečiojo amžiaus universitetą, domisi menais, tapo ant šilko, lieja akvareles.

Paroda veikia liepos 1-31 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Dalykinės literatūros erdvėje, III a., Trakų g. 10, Vilnius

 

 

 

In memoriam Rudolf Pietsch (1951-2020)

tanzgeiger-by-theresa-pewal-81

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š. m. vasario 5 d. netekome Lietuvos ir Austrijos draugijos bičiulio, austrų liaudies muzikos tyrėjo ir propaguotojo, etnomuzikologo, smuikininko ir pedagogo dr. Rudolfo Pietscho. Jis mire 68 amžiaus, po ilgos sunkios ligos.

Dar prieš metus klausėmės jo paskaitų meistriškumo kursuose Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Lietuvoje jis lankėsi keletą kartų.

Mums, Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams, atmintyje visuomet išliks bendravimo su dr. R. Pietschu džiaugsmas, klausantis jo vadovaujamo ansamblio muzikavimo susitikimuose Vienoje 2017 m., mūsų Draugijos išvykos į Austriją metu. Pokalbiuose mes taip pat jautėme jo ypatingą jautrumą ir dvasios šilumą.

Šie nepamirštami Rudolfo Pietscho asmenybės ir veiklos bruožai praturtino lietuvių ir austrų kultūrinį bendradarbiavimą.

LAD Valdyba

PROF. DR. JOSEFUI WALLNIGUI – AUKŠTAS LIETUVOS VALSTYBINIS APDOVANOJIMAS

FB_IMG_1562505229006

 

Lietuvos ir Austrijos draugija nuoširdžiai sveikina Zalcburgo Mozarteumo
universiteto profesorių, daktarą Josefą Wallnigą su aukštu valstybiniu jo
veiklos Lietuvoje įvertinimu – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė liepos 4 d. dekretu  jam suteikė  Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ Riterio kryžių.
J. Wallnigas – ilgametis Zalcburgo Mozarteumo universiteto Operos katedros
vedėjas, Mozarto operų studijų instituto įkūrėjas ir direktorius,
dirigentas, pedagogas. Prezidentės  dekrete pažymima, kad jis yra taip pat
„aktyvus Lietuvos ir Austrijos dvišalio bendradarbiavimo puoselėtojas“.
Profesoriaus J. Wallnigo veikla Lietuvoje prasidėjo prieš 21 metus, kai jis
Europos dėstytojų pasikeitimo programoje „Erasmus“ pirmą kartą atvyko
dėstyti į Lietuvos muzikos akademiją. Jo pedagoginis talentas, gilios
Mozarto kūrybos žinios, asmenybės žavesys tiesiog užbūrė Lietuvos ir kitų
šalių studentus statant operą „Užburtoji fleita“ vasaros tarptautiniuose
kursuose Nidoje. Jo sėkmė kartojosi kiekvienais metais jam dalyvaujant
įvairiuose renginiuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
2008 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senatas išrinko J. Wallnigą
Garbės daktaru.
Prieš keletą metų J. Wallnigo veikla įsiliejo į bendradarbiavimo su
Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD) renginių panoramą. Jis tapo aktyviu
mūsų Draugijos rėmėju, patarėju ir veiklos dalyviu. 2016 m. bendrame
Lietuvos-Austrijos draugijos ir Zalcburgo Tarptautinio fondo „Mozarteum“
projekte „Mozarto smuikas Lietuvoje“ jis paruošė ir dirigavo dvi simfonines
programas, kuriose skambėjo taip pat ir kompozitoriui W. A. Mozartui
priklausiusio smuiko garsai.  Vilniaus ir Lietuvos kultūrinė visuomenė, ypač
jaunimas, labai domėjosi  ir palankiai sutiko Mozartui skirtų programų
atlikimą, ta proga LRT įrašyti J. Wallnigo interviu ir diriguoti kūriniai
šiandien saugomi „Mediatekoje“. Būtent ši  sėkminga prof. J. Wallnigo veikla
tapo akstinu LAD-jai  kelti klausimą dėl jo kandidatūros apdovanojimui
teikimo. Draugija nuoširdžiai dėkoja Austrijos Respublikos Garbės konsului
Lietuvoje prof. dr. V. Mizarui už pritarimą ir palaikymą realizuojant šią
apdovanojimo mintį.
Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai labai džiaugiasi aukštu valstybiniu
apdovanojimu, skirtu tikram mūsų draugui ir bičiuliui Jozefui Wallnigui,
linki sėkmės tolesniame kūrybos ir mūsų bendradarbiavimo kelyje.

 
Petras Kunca

Nuotraukoje Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir prof. dr. Josefas Wallnigas

 

 

PROF. DR. JOSEF WALLNIG ERHIELT DEN „ORDEN FÜR VERDIENSTE UM LITAUEN“

Gedanken zur Auszeichnung:

Die hohe Auszeichnung, die ich am 6. Juli  d.J. aus der Hand der litauische
Staatspräsidenten erhalten durfte, nämlich den „Orden für Verdienste um
Litauen“,  gebührt letztendlich all denen, mit denen zusammen ich in den
letzten 20 Jahren in Litauen künstlerisch und pädagogisch zusammenwirken
durfte. Am Beginn stand die Kooperation mit der Akademie für Musik und
Theater in Vilnius. Inzwischen darf ich  den damaligen  Rektor Professor Dr.
Juozas Antanavičius und den gegenwärtige Präsidenten der
Litauisch-Österreichischen Gesellschaft Professor Petras Kunca zu meinen
Freunden zählen. Ihren unermüdlichen Bemühungen habe ich einerseits das
Ehrendoktorat der Akademie und andererseits die hohe staatliche Auszeichnung
zu verdanken.

In Kristina Valentoniene hab ich ein weiteres Herz der
litauisch-österreichischen Beziehungen kennen und schätzen gelernt. Ohne sie
wären die häufigen Erasmus-Einladungen nicht in dieser professionellen und
gleichzeitig  beglückenden Form zustande gekommen.

Ein Ereignis, das der zielstrebigen Energie  von Prof. Kunca in zusammen
mit der Stiftung Mozarteum Salzburg und der Musik Akademie Vilnius  zu
verdanken ist und an dem ich auch als Dirigent teilnehmen durfte, war das
unvergessliche Projekt „Mozart-Violine in Litauen“ vor zwei Jahren.
Hoffentlich gelingen in der Zukunft ähnliche Projekte.

Ich wünsche der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft in der Gegenwart
und Zukunft viele Impulse, die unsere beiden Länder noch stärker zusammen
führen. Für mich wird es Freude und Ehre sein, auch weiterhin mit meiner “
zweiten  künstlerischen Heimat Litauen“ eng verbunden zu sein.

 

Josef Wallnig

 

 

Draugijos narių kultūrinė pažintinė išvyka į Vilkyškius

Birželio 12 d. LAD Valdyba organizavo Draugijos narių ir rėmėjų kultūrinę pažintinę išvyką į Vilkyškius (Pagėgių savivaldybė), susipažinti su ten nuo 18 amžiaus pradžios gyvenusių Zalcburgo tremtinių istorininiu paveldu, paminklais, gamta. Kartu su mūsų nariais išvykoje dalyvavo Austrijos Respublikos ambasadorė, kuri šio susitikimo Vilkyškiuose proga pakvietė LAD delegaciją ir vilkyškiečius prie iškilmingų pietų stalo. Po to su Pagiegių savivaldybės meru, pavaduotojais, Vilkyškių seniūnu, evangelikų-liuteronų bažnyčios kunigu aptarė paminklų priežiūros ir apsaugos būklę, numatė tolimesnės bendros veiklos gaires. Kelionė mus visus praturtino naujomis žiniomis apie Lietuvos istorinę praeitį, leido giliau pažinti Mažosios Lietuvos regiono žmones ir kultūrą.

Dėkojame visems keliavusiems už gerą nuotaiką, o Astridai Petraitytei už paramą organizuojant.

Petras Kunca

Skaitykite daugiau:

Pagėgių savivaldybė

 

 

Vilniaus festivalyje – ankstyvasis Mozartas

Print

 

Šiųmečiame Vilniaus festivalyje, birželio 19 d.,  suskambo Wolfgango Amadeus Mozarto (1756–179) kūrinių. Tai minime ne dėl statistikos, bet džiugiai, todėl, kad atlikėjai užkabino giliuosius muzikos sluoksnius – nepaisant to, kad buvo pasirinkti ankstyvesniojo laikotarpio opusai: Koncertai fortepijonui ir orkestrui Nr.12 A-dur, KV 414 (1782) bei Nr. 9 Es-dur, KV 271 (skirtas Jenamy; 1777).

Koncerto klausiausi per Lietuvos radijo Klasikos programą. Žinant prastą Valdovų rūmų akustiką, radijo publikai pasisekė labiau: bent mano kompiuteriu girdėjosi vilnijantys skambesiai, deja, Valdovų rūmuose garsai tiesiog nesklinda.

Fortepijono solo partiją skambino bei atlikimui vadovavo pianistas Andrius Žlabys. Tai vienas geriausių lietuvių pianistų, jį galima atskirti vien pagal klavišų užgavimą – kaip  apibūdina visi šį pianistą išgirdę, klavišus jis glosto (taip pat virtuozinėse kūrinio vietose; be to, jose pianisto pirštai net griūva vienas per kitą iš veržlumo – tokia laki A. Žlabio technika). Baigęs M. K. Čiurlionuo menų mokyklą, studijuoti išvyko į JAV,  kur dabar yra įsikūręs. Tačiau net po keletą kartų per metus atvyksta į gimtinę dėstyti bei koncertuoti. Nuo mažų dienų mėgiamiausias jo kompozitorius yra Johannas Sebastianas Bachas; Andriaus Žlabio perteikiamų J. S. Bacho interpretacijų neįmanoma užmiršti, nei supainioti su kitų pianistų įžvalgomis.

Pianisto scenos partneris šįkart buvo pirmą kartą Lietuvoje pasirodęs Bazelio kamerinis orkestras (Šveicarija). Tai aukščiausio lygio kolektyvas: neįtikėtinai vieningas, fantastiškos grojimo technikos ir nuostabiai muzikalus. Prisipažįstu iš anksto bijojusi „sotaus“ „glazūruoto“ Mozarto, o išgirdome netgi priešingą variantą –„dreskiantį“ garsą. dar šiurkštesnį nei įprastai.

Kūrinių interpretacija taip pat nebuvo „diskretiška“. Perteikta mocartiška galybė, didingumas – ko įmanoma pasiekti tik grojant su smagiu įkarščiu. Kartu spėta išryškinti teatriškus niuansus,– Mozarto instrumentiniai kūriniai pasižymi operine dramaturgija, tačiau šiuos turtus atrasti pavyksta retam atlikėjui.

Mozarto kalbėsenos stilius, klasicizmo stilius, dar kelia klausimų mums, užburtiems 19 a. romantizmo, muziką įsivaizduojantiems labiau kaip žmogiškų emocijų išraišką. Skaidrus, švarus, žėrintis klasicizmas muzikoje kažkodėl daugumai atlikėjų atrodo nepakankamas, reikalingas atvirų asmeniškų jausmelių. Ar ko nors trūksta Vilniaus arkikatedros, ar rotušės pastatams? Andrius Žlabys kadencijose (tam tikruose kulminaciniuose intarpuose, kai solistas groja okestrui įtemptai tylint) šįkart taip pat kiek nesusiturėjo neįliejęs romantizmo. Tiesa, jis tą darė taip daliai ir minkštai.

Tarp Mozarto Koncertų Bazelio kamerinis orkestras atliko XX-XXI a, šveicarų garsiausių kompozitorių kūrinių. Sumaniai vaizdingai, beveik apčiuopiamais garsais „Ledo gėles“ („Eisblumen) „ištapė“  Heinzas Holligeris (g. 1939), puikus obojininkas, dirigentas ir kompozitorius.  Vakarą pradėjo Franko Martino (1890–1974) pjesė  „Pavane couleur du temps“, nuausta iš melodingų motyvų.

Prieš suskambant muzikai, sveikinimo žodį tarė Šveicarijos Konfederacijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Šiaurės ir Baltijos šalyse J. E. ponas Konstantin Obolensky.

 

Rita Nomicaitė

 

 

 

ZALCBURGO MUZIKOS GIMNAZIJOS CHORAI KAUNE PAGERBĖ LIETUVOS MUZIKOS PATRIARCHĄ

stimmbruch_

 

LR Seimas 2019 metus paskelbė Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio metais. Balandžio 4–7 d. Kaune įvyko Penktasis  Tarptautinis Juozo Naujalio chorų festivalis ir konkursas.  Dalyvavo Lietuvos choriniai ansambliai, taip pat svečiai iš Austrijos, Latvijos. Festivalio renginiai atkreipė Lietuvos kultūrinės visuomenės dėmesį į šią iškilią datą – Juozo Naujalio 150-ąsias gimimo metines, priminė J. Naujalio asmenybės ir kūrybos reikšmę tautinės savimonės, kultūros ir tautinio identiteto formavimui. Platus klausytojų ratas turėjo galimybę klausytis J. Naujalio muzikos Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Kauno filharmonijoje, Kauno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, Raudondvario dvaro rūmų Menų inkubatoriuje. Konkurso perklausos vyko J. Naujalio muzikos gimnazijoje.

Galime tik padėkoti VšĮ „Lituania Cantat“  – šešių tarptautinių chorų festivalių ir konkursų ciklo organizatorei – už  šį renginį ir taurias pastangas teikti gaivaus oro Lietuvos choriniam judėjimui, suburiant ir pakviečiant įsilieti į jo gretas vis daugiau jaunų žmonių, atrandant naujus talentus ir skatinant jų kūrybiškumą. Šių metų  J. Naujalio festivalio ir konkurso gera naujiena buvo  trijų Zalcburgo muzikos gimnazijos chorinių ansamblių pakvietimas ir Latvijos choro „Sėja“ (vad. Arijs Adamsons) dalyvavimas, paryškinę renginio tarptautiškumą. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugija mini 25-metį

Reportažas iš Lietuvos ir Austrijos draugijos 25-mečio šventės LRT Kulttūros dienoje 2019 metų kovo 22 dieną. Žiūrėkite nuo 8.40 minutės.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013715679/kulturos-diena

 

Austrijos užsienio reikalų ministerijos padėkos

Šiais metais Lietuvos ir Austrijos draugija mini 25-metį. Į šventę Adomo Mickevičiaus bibliotekoje  atvykęs Austrijos Respublikos užsienio reikalų generalinis sekretorius Johannes Peterlik įteikė ministrės Karin Kneissl padėkas už ypatingus nuopelnus puoselėjant Austrijos kultūrą Lietuvoje.

Padėkomis pagerbti Draugijos nariai  Dalia Friedt, prof.  Juozas Antanavičius,  Karmela Rudaitienė, Kristina Valentonienė, Rostislavas Volodzko, bei Draugijos bičiulė Rita Tydė.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime prasmingų darbų.

LAD valdyba

 

 

 

 

Lietuvių ir austrų draugystė patiria naują kvėpavimą

austrų šventė-amb24

Lietuvos ir Austrijos santykių tema niekada nebus galutinai išsemta. Taip sakė austrų žurnalistė Judith Lewonig, prieš kelerius metus apžvelgusi savo knygoje 2500 metų trunkančią šių šalių santykių istoriją.

Deja, dar ne visi žino jos suminėtus įdomius faktus. Tarkime, kad net aštuonios Habsburgaitės buvo ištekėjusios už Jogailaičių, kad šios dvi galingos dinastijos kadaise varžėsi dėl dominavimo Europoje. Taip pat skaitykite: Austrė lietuviams sugrąžino lenkų nusavintus didikus.

Galbūt bendra Austrijos ir Lietuvos istorija įkvėpė šalis artimai bendrauti ir moderniais laikais?

Šią savaitę valstybiniu lygiu Vilniuje paminėtas Lietuvos ir Austrijos draugijos bei Austrų literatūros skaityklos 25-metis. Į šventinį renginį atvyko Austrijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius dr.Johannesas Peterlikas, Austrijos ambasadorė Lietuvai Yvonne Tončič-Sorinj, mūsų Seimo narių, Austrijos garbės konsulas prof.dr. Vytautas Mizaras. Vakare Vienos klasiką ir lietuvišką muziką griežė Valstybinis Vilniaus kvartetas. (daugiau…)

Pavėluoti įspūdžiai pamačius baletą „Procesas“

DSC05139

 

Mintis sudominti Lietuvos ir Ausrtijos draugijos narius jauno choreografo, neseniai buvusio Operos ir baleto tearto primarijaus Martyno Remeikio sukurtu pagal Kafkos romaną „Procesas“  baletu ir paskatinti juos aplankyti šį spektaklį kilo pamačius Kauno muzikiniame teatre baletą „Kita Pelenės istorija“, kurį pastatė italų choreografas G.Santucci ir kuriame vieną iš pagrindinių vaidmenų atliko buvęs talentingas baleto solistas Nerijus Juška. Šio baleto kūrėjas išlaikė klasikinio šokio tradicijas, nors jo veiksmą perkėlė į XX a. madų atelje, tuo savotiškai suteikdamas šiuolaikiškumo atspalvį, nors jame, priminsiu, buvo šokama remiantis klasikinio baleto elementais,  bet šokio judesius labiau išlaisvinant, ypač humoristinėse scenose.

Nepaisant Muzikinio teatro baleto šokėjų, palyginti, pagerėjusio lygio ir puikiai šokusio N.Juškos, nuotaikingos J. Štrauso muzikos ir spalvingos scenografijos bei kostiumų, baletas paliko man gana vidutinišką įspūdį, nors nesigailėjau, kad, gavęs Karmelos Rudaitienės kvietimą vykti kartu, juo pasinaudojau ir kartu su nemaža grupe draugijos narių pamačiau šį baletą, kuris savotiškai praskaidrino kasdienybę.

Buvau entuziastingas klasikinio baleto gerbėjas, sovietiniais laikais žavėjausi rusų šokėjais, nepraleisdavau nė vienos baleto premjeros mūsų Operos ir baleto teatre, stengdavausi pamatyti Rusijos ir užsienio šalių gastrolinius baleto spektaklius, domėjausi klasikinio šokio istorija, bet, 1973 m. pamatęs New York City baleto ir po kelerių metų Bejarto gastroles Vilniuje, supratau, kad tradicinis baletas atsilieka nuo šiuolaikinio gyvenimo ritmo ir jį turi pakeisti kitas,  naujųjų laikų dvasią atitinkantis, aklai nesilaikantis baletinių kanonų ir nenaudojantis pabodusių pasakinių siužetų išlaisvintas šokis,  nors jis jokiu būdu negali apsieiti be  klasikinio šokio ir jo pagrindu praeityje sukurtų baletų.

O tokį šokį išvydau pamatęs choreografo M. Remeikio, kompozitoriaus M. Urbaičio ir scenografo A. Jacovskio sukurtą dviveiksmį baletą pagal žinomą austrų rašytojo F. Kafkos romaną „Procesas“. Eidamas į šį spektaklį buvau gana skeptiškai nusiteikęs, galvojau, iš kur tokiam jaunam buvusiam šokėjui atsirado tiek drąsos choreografiškai perteikti tokį sudėtingą kūrinį. Bet jau nuo pirmųjų muzikos garsų ir šokio judesių buvau prikaustytas prie kėdės ir neatitraukiau akių nuo scenos, kurioje regėjau konkrečia, bet tuo pačiu ir abstrakčia, išraiškinga, šiuolaikiška choreografine kalba, vientisa metroritmine partitūra su elektroninės muzikos intarpais, suabstraktinta erdve sprendžiamas aktualias šių dienų egzistencines žmogaus būties problemas, kurios jaudina ne vieną mūsų šalies pilietį, o ypač jaunimą, beje, sudarantį bene didžiausią publikos dalį ir ilgais plojimais bei garsiais šūksniais atsidėkojantį  baleto kūrėjams.

Esu dėkingas baleto kūrėjams M. Rimeikiui, M. Urbaičiui ir A. Jacovskiui, neatsisakiusiems atvykti Lietuvos ir Austrijos draugijos kvietimu į susitikimą, kuris vyko nesuvaržytai ir kuriame buvo keliami įvairūs klausimai, susiję tiek su pačiu baletu, jo kūrimo procesu, tiek su kūrėjų asmenybėmis. Į juos  gana išsamiai ir įdomiai atsakė minėti baleto kūrėjai. Tik tenka apgailestauti, kad šiame susitikime dalyvavo nedidelis būrelis baleto mėgėjų, nors šį spektaklį matė  net keliasdešimt draugijos narių. Norėtųsi, kad baletas Procesas ir toliau su pasisekimu būtų rodomas ne tik mūsų Operos ir baleto teatro scenoje, bet ir būtų suteikta galimybė, kad jį galėtų pamatyti ir Austrijos baleto mėgėjai. Prie to derėtų prisidėti Lietuvos ir Austrijos draugijai propaguojant jį pagal galimybes susitikimuose su austrų politikais ir meno žmonėmis.

 

Dr. Antanas Svolkenis

 

Laudatio W. A. Mozartui

 

wolfgang-amadeus-mozart-aida-und-celia-1-638

 

Lietuvos ir Austrijos draugija ir jos nariai yra dėmesingi ir jautrūs šios mūsų adoruojamos Vidurio Europos šalies kultūros reiškiniams bei  jų lietuviškiems rezonansams. Štai šių metų sausis: jis primena Austrijos muzikos didžiūnų W. A. Mozarto ir F. Schuberto gimtadienius (atitinkamai sausio 27 ir 31 d.); iš tolo sekame sausio 24-vasario 3 d. Salzburgo koncertų salėse vykstantį  tradicinį festivalį „Mozarto savaitė“ (per 60 koncertų ir kitų renginių!); sausio 19 d. Lietuvos nacionalinė filharmonija  Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje  (pakartojimas sausio 24 d. Ukmergės kultūros centre) surengė koncertą efektingu pavadinimu „Mozarto muzikos efektas“ (austriška muzika, lietuviškas atlikimas – Lietuvos kamerinis orkestras (dir. Robertas Šervenikas)  ir net trys rečiau mūsų koncertuose su orkestru reprezentuojami solo instrumentai (fleita, obojus, arfa)… Be to, ir pati Lietuvos ir Austrijos draugija sausio 28 d. pažymi savo veiklos 25-metį!

Ta proga dera dar kartą priminti ir pašlovinti austrų muzikos ,,titulinį” genijų  Mozartą.

Meno skliaute esama žvaigždžių, kurios, kartą įsižiebusios, nebeužgęsta. Kol gyvuos žmonija ir bus aktyvi jos atmintis, tol jų šviesa džiugins žvilgsnį, taurins sielą. Toks yra Wolfgangas Amadeus Mozartas. Vertinant šio austrų muzikos korifėjaus palikimą, jokie superliatyvūs epitetai nebus perdėti. Jeigu jums reikia meno šedevro pavyzdžio – imkite eilinį Mozarto opusą, jei jūs siekiate pajusti meno kūrinio įtaigos paslaptį – studijuokite Mozarto partitūras, jei esate praradę dvasinę pusiausvyrą ir ieškote paguodos – klausykitės Mozarto…

Apie Mozartą būtų per maža pasakyti, kad geniali jo kūryba pasaulyje garsina austrų kultūrą ir tautą. Nacionalinį austrų kompozitorių savu galėtų vadinti ir daugelis kitų tautų. Juk ne tik gimimo vieta, šalyje praleistas gyvenimas lemia menininko sąsajas su nacionaline kultūra, – greta to ypač svarbus yra jo kūrybos įsitvirtinimas tautos muzikinės patirties sanklodoje, atlikėjų repertuare, koncertų ir teatrų scenose. Pagal šiuos kriterijus ir Lietuva, jos  muzikai bei klausytojai Mozartą gali laikyti savosios kultūros korifėjumi. Nerasite mūsų šalyje koncertinio sezono be stambių Mozarto opusų – simfonijų, koncertų, kvartetų ar Requiem.  Ir, ko gero, jo kūriniai pas mus skamba dažniau nei bet kurio nacionalinio kompozitoriaus. Be Mozarto sonatų nėra išaugęs ir subrendęs nė vienas mūsų pianistas, be jo koncertų solistu virtuozu netampa nė vienas smuikininkas. Su Mozarto simfonijomis, divertismentais išaugo profesoriaus  Sauliaus Sondeckio įkurtas Lietuvos kamerinis orkestras.

Į lietuviškąją mocartianą svarų indėlį įneša mūsų muzikos mokyklos, Muzikos ir teatro akademija. Be Mozarto kūrinių sumenktų atlikėjų studijų programos; jie ugdo jaunųjų menininkų klasikinio stiliaus grožio ir darnos pojūtį. Greta kasdienių pamokų, koncertų   ,,su Mozartu” įgyvendinta daugelis stambių edukacinių mocartianos projektų. Prisimenu, kadais mano vadovautoje Muzikos   akademijoje surengėme didžiulį koncertų ciklą ,,Visi W. A. Mozarto koncertai fortepijonui ir orkestrui” (1995 m.). Maratoniškame cikle skambėjo visi kūriniai (ne tik koncertai), kuriuos Mozartas yra sukūręs fortepijonui (ar ir keliems fortepijonams) ir orkestrui (viso 27). Juos atliko Akademijos dėstytojai, ryškiausi studentai ir absolventai kartu su  profesoriaus Sauliaus Sondeckio diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru.

Lietuvos muzikos akademijai, per pirmuosius Nepriklausomybės metus jau įpratusiai būti daugelio tarptautinių renginių viešnia, atėjo metas imtis ir šeimininkės vaidmens. Tad 1998 m. vasarą buvo surengti tarptautiniai operos meistriškumo kursai ,,Užburtoji fleita Nidoje”. Keturias savaites per 70  vienuolikos šalių studentų – dainininkai, orkestrantai, pianistai, režisieriai – Baltijos pajūryje mokėsi dainuoti, griežti ir scenoje įgyvendinti Mozarto operinę kūrybą. Renginio sėkmę garantavo iš garsiojo menų universiteto ,,Mozarteum” pakviestas Mozarto muzikos žinovas dirigentas, ypatingais artisto, pedagogo, psichologo talentais apdovanotas profesorius daktaras Josef Wallnig. Jam vadovaujant buvo pastatyta žavioji Mozarto opera ,,Užburtoji fleita” ir viešai Nidos kultūros rūmuose publikai parodytos dvi režisūrinės operos versijos. Taip prasidėjo iki šiol besitęsianti kūrybinė Akademijos draugystė su J. Wallnigu. Vilniaus ir Kauno  studentijai jo teikiamos muzikos atlikimo meistriškumo pamokos, Mozarto kūrinių studijos daugeliui profesoriaus klausytojų tapo tuo raktu, kuris jiems atvėrė duris į austrų muzikos genijaus stilistikos pasaulį ar net ir į tarptautinę sceną.  Štai keletas J. Wallnigo meistriškumo pamokose dalyvavusių studentų atsiliepimų: ,,Pirmas įspūdis, kai Maestro stojo prie dirigento pulto, – kad tai žmogus, atėjęs iš paties Mozarto epochos”; ,,Tas džiaugsmas, kurį jis įžiebia mumyse, yra tas pats jausmas, kurio apimtas Mozartas kūrė šią muziką”. Tad dėsninga, kad J. Wallnigui buvo suteiktas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės daktaro vardas. Beje, jis taip pat yra  Lietuvos ir Austrijos draugijos Garbės narys.

1999 m. Nacionalinėje filharmonijoje buvo surengta šešių koncertų ,,Mozarto savaitė”, kurią kartu su  filharmonija inicijavo Lietuvos muzikos akademijoje įkurta ,,Mozarto draugija”.  Akademijos studentai solistai ir studentų simfoninis orkestras, parengti J. Wallnigo,  turėjo garbės pradėti šią savaitę.

2006 m. pasaulio meno bendruomenė minėjo W. A. Mozarto 250-mečio jubiliejų.  Jo gimtinė Austrija būsimus jubiliejinius metus pavadino ,,Mozarto metais”. O  Lietuvos muzikos ir teatro akademija, aplenkdama net pačią Austriją, paminėjimo vakarą surengė 2005 metų gruodį, pavadinusi jį ,,Mozarto metų išvakarės”.

Po dešimties metų, 2016-aisiais, minint W. A. Mozarto 260-ąsias gimimo metines, Lietuvos kultūrinei   visuomenei  buvo suteikta išskirtinė  proga  išgirsti ir pamatyti paties kompozitoriaus naudotą originalų smuiką, 1764 m. pagamintą italų meistro P. A. dalla Costa. Su ypatinga pagarba ir saugumo garantijomis šis relikvinis instrumentas buvo atvežtas į Lietuvą.  Keturiose Vilniaus salėse  pakiliai skambėjo W. A. Mozarto kūriniai, atliekami Muzikos ir teatro akademijos studentų simfoninio orkestro (dirigentai –  M. Staškus ir J. Wallnigas), o solo smuiku griežė austrų smuikininkė ir muzikologė Anja Morgenstern, kuriai yra patikėta šio Mozarto instrumento koncertinė  prezentacija. Tai buvo Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) ilgai puoselėto projekto ,,Mozarto smuikas Lietuvoje” renginiai, realizuoti kartu su partneriais – Tarptautiniu Salzburgo fondu ,,Mozarteum”, Lietuvos nacionaline filharmonija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikų rėmimo fondu, Lietuvos radiju ir televizija ir projekto rėmėjais. LAD Valdyba, Mozarto bičiulių sambūris siekė, kad Mozarto  kūriniai, jo rankomis liesto smuiko garsai pasiektų plačius visuomenės sluoksnius ir ypač jaunimą – Lietuvos muzikos mokyklų mokinius ir jų mokytojus, atvykusius į Vilnių paklausyti autentiško Mozarto smuiko skambesio ir ypač pakiliai pristatomų austrų genijaus kūrinių.

Minėtieji lietuviškosios mocartianos  renginiai  yra ženklas ypatingos mūsų pagarbos ,,subtiliajam šviesos ir meilės genijui” (taip Mozartą apibūdino R. Wagneris), jo šaliai Austrijai ir jos meno kultūrai.

 

 

Juozas Antanavičius

 

 

2018 m. Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje AUSTRIJOS stendą atstovavo Lietuvos ir Austrijos draugija

 

 

kaledu-muge

 

Lietuvos ir Austrijos draugija 2018 m. gruodžio 1 dieną dalyvavo Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje Austrijos stende. Austrijos stendas ir šiemet sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiais metais pavyko surinkti nemažą sumą paramai: 3861 eurą. Visa mugės dalyvių surinkta suma bus padalinta aštuoniems skirtingiems labdaros projektams Lietuvoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie geranoriškai aukojo savo darbą ir laiką bei padėjo prie Austrijos stendo paruošiamųjų ir kitų darbų. Nuoširdus ačiū:

Ritai Tydei ir Urtei, Jolitai Malinauskaitei ir Ričardui Bukelskiui,, Anitai Marijai Drukteinienei, Onutei Kacėnaitei, Karmelai Rudaitienei, Jonui Skužinskui, Nijolei Jovarienei, Vidai Pasausienei, Zofijai Tikuišienei, Arvydui Vydžiūnui, Birutei Valentienei, Draugijos prezidentui Petrui Kuncai.

Labai dėkingi esame mūsų rėmėjams:

Skaidrė1

Skaidrė1Skaidrė1

 

Dėkojame už paramą Anitai Marijai Drukteinienei, Rostislavui Volodzko, Laimutei Miniotienei, Viltei Gridasovai.

 

Dėkui Jums už gerą širdį. Jūsų visų dėka, padovanosime stebuklą tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos ir paramos.

 

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje adresais: http://www.iccb.lt ir  http://www.facebook.com/ICCB.LT

Nuoširdžiai dėkodama, Kristina Valentonienė, vicepirmininkė

 

 

 

 

Džiaugsmingai sveikiname Draugijos narę Loretą Jastramskienę

IMG_9935L.Jastramskiene_portretas

Džiaugsmingai sveikiname Draugijos narę Loretą Jastramskienę tapus Lietuvos rašytojų sąjungos nare!
Miela Loreta, linkime Jums kūrybinės sėkmės

 

 

 

 

 

 

Baroko stiliaus šokiai draugijoje

21346418507_327765534682714_9005234762469605376_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. lapkričio 14 dienos vakarą Lietuvos ir Austrijos draugijoje skambėjo muzika, pagal kurią mokėmės šokti baroko stiliaus šokių. Apie baroko epochą pasakojo ir šokių mokino Draugijos viešnia iš Austrijos prof. Margit Legler. M. Legler įvaldžiusi baleto, dainavimo, vaidybos ir logopedės specialybes, pasakojo apie baroko epochą Prancūzijoje, Austrijoje ir Anglijoje, kuo skiriasi senasis barokas nuo „Mozarto laikų“ baroko. Aiškinomės baroko stiliaus bruožus (sudėtingumą, įmantrumą, dramatiškumą ir kt.) muzikoje, šokyje, teatre ir dainavime. Pati profesorė dirba privačiame Vienos universitete, Zalcburgo „Mozarteum“ universitete ir Vienos operoje. Antroje malonaus susitikimo pusėje mokėmės žingsnelių ir figūrų, kuriuos jungėme šokyje. Vakaras baigėsi įraudusiais nuo šokio skruostais ir gera nuotaika.

 

 

 

Josef Wallnig. Rede zum Nationalfeiertag

10

Es sind wohl die drei beglueckendsten und wichtigsten Worte, die in der neueren Geschichte Oesterreichs ausgesprochen worden sind. Bedeuteten sie doch das Ende der Besetzung Oesterreichs durch die vier alliierten Maechte Frankreich, England, die Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion nach dem Zweiten  Weltkrieg.

Yra trys labiausiai džiuginantys ir svarbiausi žodžiai, kurie ištarti Austrijos naujoje istorijoje. Jie reiškia keturių sąjungininkų pajėgų: Prancūzijos, Anglijos, Jungtinės Amerikos valstijos ir Tarybų Sąjungos okupacijos pabaigą Austrijoje po antrojo pasaulinio karo.

Auch ich erinnere mich noch an jenen 15. Mai des Jahres 1955, – ich war knapp neun Jahre alt, – als vom Balkon des Schlosses Belvedere Aussenminster Leopold Figl den begeisterten Oesterinnerinnen und Oesterreicher  jene drei Worte zurief: „Oesterreich ist frei“. Und viereinhalb Monate spaeter, nach dem Abzug des letzten Besatzungssoldaten, war Oesterreich wirklich frei.. Das feiern wir heute.. (daugiau…)

Vilniuje paminėta Austrijos Respublikos nacionalinė šventė

2

309525     18156      19     

2018 m. spalio 26 d. Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD) bei Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaitykla (vadovė – K. Rudaitienė)  surengė Austrijos Respublikos nacionalinės šventės paminėjimą. Iškilmės bibliotekos Konferencijų salėje prasidėjo Salzburgo Katedros varpų gaudesiu. Taip buvo sumanyta, idant pagerbtume šį legendinį Austrijos miestą. Juolab, kad renginyje dalyvavo mielas Lietuvos muzikų ir Draugijos bičiulis, Salzburgo Muzikos ir dramos meno universiteto „Mozarteum“ profesorius, dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės daktaras Josef Wallnig (Jozefas Valnigas).

Lietuvos ir Austrijos partnerystė mokslo ir meno delegacijų pasikeitimais prasidėjo dar 1970 metais, o 1989 m. Vilnius sudarė Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį su W.A. Mozarto gimtuoju miestu Salzburgu, tad reguliariai bendraujama meno, mokslo, ekonomikos, švietimo srityse, LR Seime veikia Tarpparlamentinių ryšių su Austrija grupė.

2016 m. pabaigoje uždarius Austrijos Respublikos ambasadą Lietuvoje (buvo įkurta 1997 m.), Lietuvos ir Austrijos draugija tapo pagrindinė institucija, nuolat reflektuojančia šios Alpių šalies kultūros (ypač muzikinės) ir švietimo aktualijas, minėtinas datas, rengiančia susitikimus su į Lietuvą atvykstančiais austrų kultūros žmonėmis. Tad ir šis jau tradiciniu tapęs austrų Nacionalinės šventės paminėjimas Draugijai yra maloni priedermė.
Renginį pradėjo LAD prezidentas prof. Petras Kunca. Lietuvių ir sklandžia vokiečių kalba pasveikinęs Draugijos narius ir renginio svečius visiems Austrijos bičiuliams gerbtina proga, Prezidentas priminė svarbiausias pastarųjų metų Draugijos veiklos iniciatyvas, renginius, ypač išskyręs Lietuvos melomanams padovanotą retą galimybę pamatyti ir išgirsti autentišką W. A. Mozarto Vienos laikotarpio smuiką, pagamintą italų meistro Pietro Antonio dalla Costa XVIII amžiuje. Nors ši unikali LAD ir Tarptautinio fondo „Mozarteum“ iniciatyva įgyvendinta prieš du metus, tačiau tik dabar LRT ir LAD pastangomis Mozarto smuiko renginių Vilniuje filmuoti puslapiai pateko į You Tube sistemą („geriau vėliau, negu niekada“…). Tad tai ir buvo pretekstas dar kartą akcentuoti įsimintinas Mozarto smuiko lietuviškosios biografijos dienas. Ir žinia, kad daug LAD-os iniciatyvų nebūtų buvę kokybiškai įgyvendintos be valstybinių ir privačių Draugijos rėmėjų paramos. Už tai jiems buvo pareikšta Prezidento padėka, nepamirštant ir mūsų partnerių Vienos ir Salzburgo institucijose.

Oficialiąją renginio dalį pratęsė garbingas vakaro svečias Josefas Wallnigas, renginio savaitę teikęs Mozarto kūrinių atlikimo pamokas Kauno muzikiniam jaunimui. Kaip visada, J. Wallnigo kalba  pasižymėjo būdinga šiam asmeniui elegancija, ji buvo prisodrinta aliuzijų į Austrijos istoriją. Kalbos pabaigoje oratorius pateikė keletą išmintim ir elegantišku humoru dvelkiančių žymių Austrijos asmenybių citatų, kurios mus lietuvius skatino pagalvoti apie abiejų tautų istorijos ir būdo bruožų bendrumus. Štai keletas citatų: „Austrijoje mums visada skubiai reikia reformų, tačiau niekas neturėtų keistis…“ (buvęs Austrijos federalinis kancleris Viktoras Klima); „Jei vieną dieną ateis pasaulio pabaiga, aš persikelsiu į Vieną, nes ten viskas vėluoja 50 metų“ (kompozitorius Gustavas Mahleris). /Šiame tinklapio puslapyje pateikiama ištisa Josefo Wallnigo kalba; vertėja K. Valentonienė/.

Šventiniame renginyje dalyvavo būrelis žinomų politikos ir visuomenės atstovų, Austrijos bičiulių, kurie buvo pakviesti tarti žodį. Tai kelių LR Seimo komisijų narys ir Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas Kęstutis Masiulis, grupės narys, kelių Seimo komitetų ir komisijų narys Stasys Šedbaras, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas ir Europos reikalų komiteto narys Egidijus Vareikis, žinomas politikas, Seimo TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojo J. Razmos padėjėjas-sekretorius Arvydas Vidžiūnas, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narys ir Lietuvos saulės energetikos asociacijos prezidentas Vitas Mačiulis.

Vakare pasisakiusieji minėjo perspektyvius Lietuvos kultūrinius, ekonominius, politinius ryšius su Austrijos Respublika, akcentavo rezultatyvų Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės ir Lietuvos ir Austrijos draugijos bendradarbiavimą, Austrijos ir Lietuvos istorijos paraleles.

Štai, 2009 m. minėjome Lietuvos vardo 1000-metį (paminėtas 1009 m. Kvedlinburgo analuose), analogiškai Austrija šalies vardo (Ostarrichi, vėliau Oesterreich – vardas, žymintis Babenbergų markgrafystę) pirmąjį paminėjimą fiksuoja 996 m., t.y. tik 13 metų anksčiau už Lietuvą; o lotynizuota šalies vardo forma rašytiniuose šaltiniuose pasirodo tik XIII a.

Taip pat palygintini Lietuvos moderniosios valstybės bei Austrijos Respublikos 100-mečiai: po Vokietijos ir jos sąjungininkės Austro-Vengrijos pralaimėjimo I-ajame pasauliniame kare ir žlugus ilgametei Habsburgų monarchinei dinastijai, 1918 m. lapkričio mėn. Austrija, praradusi kai kurias turėtas vengrų ir slavų žemes, tapo Pirmąja Austrijos Respublika (pradžioje vadinta Vokiečių Austrija). Tad 2018 m. žymi abiejų nepriklausomų valstybių  100-metį.

Abiejų šalių istorinėje biografijoje raiškus buvo siekis iš savųjų teritorijų išvesti išorines okupacines pajėgas. Lietuvai ta ilgai godota diena – 1993 m. rugpjūčio 31 d., kai jos sieną kirto paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas. Kaip žinia, Austrija po II-jo pasaulinio karo buvo padalinta į keturias okupacines zonas, kurias kontroliavo Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV ir TSRS. Kaip ir Lietuva, Austrija pasiekė diplomatinę pergalę, kai po dešimtmetį (o Lietuvoje net 50 metų!) trukusio „minkštojo“ okupacinio režimo  1955 m. spalio 26 d.  jos teritoriją paliko paskutinis užsienio kareivis, buvo priimta neutraliteto deklaracija, ir Austrija tarptautiniu mastu tapo pripažinta kaip suvereni, nepriklausoma valstybė. Vėliau ši diena buvo paskelbta Austrijos Nacionaline švente.

Minint šią reikšmingą datą renginio dalyviams kilo dar daug kitų minčių, žyminčių Lietuvos ir Austrijos istorijos, meno kultūros, tautinio patriotizmo, švietimo, aplinkosaugos, meilės gamtai paraleles.

Šventiniame vakare buvo perskaitytas išvykoje esančio Austrijos Respublikos Garbės konsulo Lietuvai profesoriaus Vytauto Mizaro pasveikinimo laiškas. Miela staigmena buvo ir iškilmių vakare apsilankiusio rašytojo ir vertėjo Teodoro Četrausko dovana Austrų literatūros skaityklai – jo išverstas moderniosios austrų literatūros klasiko Roberto Musilio dviejų dalių romanas „Žmogus be savybių“.

Vakarą praturtino įprasta Lietuvos ir Austrijos draugijos iškilmingų renginių tradicija į programą įjungti kokį ryškų austrų kultūros akcentą – austrų muzikos ar atlikėjų koncertą, knygos pristatymą ar pagerbti austrų menininko jubiliejų. Šįkart buvo paminėtos žymiojo Austrijos moderniosios dailės korifėjaus Gustavo Klimto (1862-1918) mirties metinės. Išsamų dailininko gyvenimo ir kūrybos pristatymą pateikė menotyrininkė mokslų dr. Nijolė Tumėnienė. Analitiniais apibendrinimais ir paveikslų reprodukcijomis buvo atskleistas šio moderno  stiliaus austriškosios atšakos secesijos (Sezession) pradininko ir pripažinto autoriteto tapybos ir grafikos kūrybinis palikimas. Pratęsiant aukščiau gvildentą Austrijos ir Lietuvos istorijos ir kultūros paralelių aptarimą paminėtini secesijos stiliaus aidai lietuvių dailėje ir architektūroje. Būdingieji šios meno pakraipos bruožai – antiakademinės nuostatos, simbolizmo ir orientalizmo atgarsiai, žaismas dekoratyviais elementais, grakštus linijinis piešinys. Tokių bruožų pastebima P. Galaunės, K. Šimonio, P. Kalpoko, P. Rimšos net ir M.K. Čiurlionio knygų ir taikomojoje grafikoje, tapyboje. Secesijos bruožų randame ir Lietuvos architektūroje – pavyzdžiui, gyvenamųjų namų komplekse Vilniuje prie Lukiškių aikštės (vadinamoji J. Montvilos kolonija), galgi ir Nacionalinės filharmonijos rūmų eksterjere ir interjere.

Šventinių iškilmių dalyviai išsiskirstydami palinkėjo Austrijos Respublikai sėkmės šį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai.

Prof. Juozas Antanavičius

Pauliaus Olšausko nuotraukos

 

 

Wolfgangas Klosas – tarp giedančių Lietuvos himną

AJF_8322-2 (002)AJF_8556-3 (002)AJF_8351-2 (002)AJF_8437-2 (002)

 

 

 

Liepos 6 d. Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos  Paliesiaus dvare minint Valstybės šventę – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – buvo giedamas Lietuvos himnas. Išties įspūdingai sutvarkytoje dvaro aplinkoje, gamtos prieglobstyje himnas suskambo ypatingai pakiliai. Salėje tarp gausiai susirinkusiųjų giedotojų matėme ir keletą kitų Europos valstybių atstovų, jų tarpe – ir Austrijos – Lietuvos draugijos prezidentą prof. Wolfgangą Klosą.

Paliesiaus kaime renovuotoje dvaro sodyboje vyksta patrauklūs kultūriniai renginiai, atliepiantys klausytojų ir žiūrovų interesus, todėl juos jau keli metai pastoviai lanko gausi publika, užsienio svečiai.  Klosas atvyko į Paliesių  kartu su savo Vienos  kolegomis ir buvusiais universiteto studentais, kurie jį dažnai pakviečia dalyvauti įvairiuose renginiuose Lietuvoje. Šį kartą jis dalyvavo viešosios įstaigos „Ars Lituanica“ ir Paliesiaus dvaro surengtame Valstybės dienos minėjimo koncerte. „Ars Lituanica“ suplanavo  šią įdomią išvyką į Rytų Lietuvą,  organizuodama 3-jį tarptautinį muzikos festivalį „Ars SummerFest“ Vilniuje.

Profesorius W. Klosas yra gerai žinomas Lietuvoje austrų muzikas – atlikėjas ir pedagogas. Ilgus metus būdamas Vienos muzikos ir teatro universiteto profesorius, prorektorius užsienio ryšiams, jis ženkliai prisideda prie Austrijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių plėtojimo. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogai ir jaunimas, vykstantys į Vieną pasikeitimo dėstytojais ir studentais programos Erasmus rėmuose, visuomet sulaukia jo geranoriško dėmesio ir  yra jo globojami. „Ars Lituanica“ įkūrėjai ir vadovai – smuikininkė Dalia Dėdinskaitė ir violončelininkas Glebas Pyšniakas – Lietuvoje gerai paruošti jaunieji atlikėjai, neseniai su pagyrimu  užbaigė savo universitetinį išsilavinimą Vienoje. Jų kviečiami, profesoriai W. Klosas, Reinhardas Latzko, Christianas Altenburgeris ir kiti tęsia bendradarbiavimą atvykdami į Lietuvą kartu su savo studentais, vadovauja festivalio meistriškumo kursams ir kartu su jaunimu muzikuoja  koncertuose.

Paliesiaus „Pasagos salėje“ klausėmės fortepijoninio trio – D. Dėdinskaitė (smuikas) – G. Pyšniakas (violončelė) ir Simona Zajančauskaitė (fortepijonas) – atliekamos lietuvių kompozitorių kūrinių programos. Antroje koncerto  dalyje skambėjo  Johanneso Brahmso  Pirmasis fortepijoninis kvartetas g-moll op.25. Ši iškilminga muzika apgaubė vakaro klausytojus ypatinga šventine nuotaika, įkvėpė juos ilgiems aplodismentams. Jos atlikėjai – smuikininkas Džeraldas Bidva (smuikas), W. Klosas (altas), R. Latzko (violončelė) ir Baiba Osina (fortepijonas, Latvija/Austrija). Koncertą įrašė Leipzigo dokumentinių filmų kompanija „Accentus Music“, ruošianti muzikinius siužetus  Vokietijos televizijoms. Matyt, galėtume teigti, jog šis vakaras visiems jo dalyviams tapo lyg langu į pasaulį ir atkreipė dėmesį į sėkmingą Lietuvos ir Austrijos kultūrinių ryšių plėtrą.

Pokalbyje po koncerto prof. W. Klosas prašė perduoti šiltus šventinius sveikinimus Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams, pakvietė mūsų Draugiją vėl apsilankyti Vienoje. (Apie ankstesnį šių metų susitikimą su prof. W. Klosu žr. žemiau)

Petras Kunca

Nuotraukų autorius – Algis Jakštas (Švenčionėliai)

Susitikimas su Austrijos dramaturgu Eberhardu Petschinka

DSC00890 DSC00843 DSC00850

 

 

Vokiečių eteryje dažnai galima girdėti: „Eberhardas Petschinka yra vienas ryškiausių dramaturgų vokiečių kalbos erdvėje“, „Vienos dramaturgas Eberhardas Petschinka yra vienas sėkmingiausių  pjesių autorių vokiečių kalbos erdvėje. Jau po tokių pjesių, kaip „Krokas (jo pseudonimas) ir Rafaelis Sanchez (bendraautorius) pasakoja“, „Pagrok man giesmę apie mirtį“ jis sulaukė  tarptautinio pripažinimo“, ir panašiai. (daugiau…)

Vilniuje koncertavo Vienos filharmonijos orkestras

Wiener philharmoniker logo 2018-06-19 49 photo- D.Matvejev© 2018-06-19 54 photo- D.Matvejev©

Vilniaus festivalio programos kiekvienais metais intriguoja iš karto dviem – kūrinių ir muzikinių interpretacijų – vektoriais. Festivalio dėka parašyta ir parengta daugybė lietuvių autorių didelių premjerų, pasirodė tikrai nemažai atlikimo meno klasikų. Šiųmetis, 22-asis Vilniaus festivalis labiau nei muzikos opusų atradimais virto interpretacijos meistų scena. Girdėjome Violetos Urmanos kamerinį rečitalį (su pianiste iš Zalcburgo, LAD bičiule Gaiva Bandzinaite), olandus pianistus brolius Lucą ir Arthurą Jussenus, pianistą Andrių Žlabį (JAV), dainininką Modestą Sedlevičių (baritonas, Vokietija), prancūzų baroko ansamblį „Les Accents“ ir kt. , o festivalio pabaiga prilygo monarchų vizitui – koncertą surengė Wiener Philharmoniker (Vienos filharmonijos orkestras)! Tai šimtmečio gastrolės, pabrėždama orkestro statusą ir organizavimo sunkumus, sakė Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė. Koncertas „Vienos filharmonijos orkestras sveikina Lietuvą“ vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. (daugiau…)

LAD nariai apsilankė LR Seime

DSC_0930DSC_0839DSC_0899

 

Šiais metais, DSC_0866minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD) pažymi šią sukaktį įvairiais renginiais, tarp kurių ypač įsimintini Draugijos narių susitikimai Lietuvos Respublikos Seime birželio 12 d.

16 mūsų Draugijos narių (jų tarpe ir visi 6 Valdybos nariai) dalyvavo valandos trukmės ekskursijoje Seimo rūmuose.  Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Laima Šandarienė vadovavo mūsų kelionei per rūmų erdves, primindama su jais susijusius Lietuvos  nepriklausomybės atkūrimo įvykius, detaliai paaiškindama kiekvienos salės funkcijas ir dabar jose vykdomą veiklą. Ji supažindino mus su nuolat Seime vykstančiu  valstybės valdymo gairių nustatymo procesu, įstatymų leidybos procedūra, pakviesdama mus į Seimo plenarinių posėdžių salę, kurioje galėjome tiesiogiai klausytis parlamentarų debatų. Rūmuose apžiūrėjome eksponuojamas parodas, vitražus, gilinomės į dokumentų kopijas, nuotraukas ir simbolius, atskleidžiančius mums Lietuvos parlamentarizmo istoriją ir įvykius , lėmusius valstybės raidą. Dabar galime teigti, kad  ekskursija į Seimą suteikė galimybę dar kartą apžvelgti Lietuvos valstybės istorijos panoramą ir priminė mums, jog šiuose rūmuose buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, kurios deklaravimo šimtmetį minime ypatingai pakiliai. (daugiau…)

LNOBT pasirodė „Idomenėjas“!

Idomeneo_2

 

 

 

„Idomenėjas“ – Wolfgango Amadeus Mozarto seria (it. rimtoji) opera. Šio žanro veikalo pastatymas mūsų nacionaliniame teatre Lietuvai yra svarbus humanizmo žygis, nes tos 18 a. kultūros mes nežinome. Pirmiausia todėl, kad mūsų krašto publika užstrigusi ties 19 šimtmečio muzika. Dažnokai studijuoijame ir baroką. 18 a. II pusės muzika Lietuvoje gyvuoja kaip pramoga, dažniausia grojami lengvųjų žanrų opusai (koncertai solo instrumentui su orkestru, ankstyvosios simfonijos ir t.t), kaip juos suprato ir patys kompozitoriai. Ilgus metus LNOBT būdavo atnaujinama Mozarto opera buffa „Figaro vedybos“. Tuo tarpu klasicizmo epochos (Josepho Haydno, Mozarto) aukštoji stambiųjų žanrų muzika mums yra neegzistuojantis reiškinys, ir todėl prarandame gryniausios muzikos, muzikos kaip meno esmės, suvokimą, tą nesuinteresuoto grožio lygmenį, į kurį turime orientuotis siekdami iš pagrindų dvasiškai atsinaujinti. (daugiau…)

Ne tik apie vargonus: susitikimas su svečiu iš Salzburgo prof. Hannfriedu Lucke

 

DSC00115DSC00099IMG_20180524_193709115_HDR

 

 

Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Austrų ir šveicarų literatūros skaitykloje įvyko (05 24) turiningas Lietuvos ir Austrijos draugijos inicijuotas vakaras – į svečius pakviestas Vilniuje viešintis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) talkinantis  vargonininkas prof. Hannfriedas Lucke. Su šios skaityklos vadovės Karmelos Rudaitienės, draugijos pirmininko prof. Petro Kuncos gan gausiai suburtais austrų kultūros gerbėjais svečias, Salzburgo “Mozarteum’o” prorektorius Lucke dosniai dalijosi savo patirtimi, įspūdžiais, įžvalgomis, savo “žinutes” skleisdamas asmeninio žavesio bangomis. (daugiau…)

Vaistažolės jūsų sveikatai

DSC09555DSC09694DSC09706

DSC09703

GDSC09616ydytoja homeopatė fitoterapeutė Zofija Tikuišienė Austrų literatūros skaitykloje pristatė vaistažolininkystės amatą ir vaistingųjų augalų naudą. Vyko gydytojos pagamintų vaistingųjų arbatų degustacija. Į paskaitą susirinko Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai bei bibliotekos lankytojai, kurie domėjosi  įvairiomis vaistažolių savybėmis ir jų poveikiu sveikatai.

Z. Tikuišienė vaistažolių mišinius gamina iš daugelio komponentų. Ypač gydytoja vertina ugniažolę, kuri veikia vėžines ląsteles, gerina virškinimą, garšvą, kuri valo sąnarius, vingiorykštę – natūralų antibiotiką. Valerijoną pataria naudoti atsargiai, jis ne visiems žmonėms tinka. Vietoj valerijono galima naudoti sukatžolę, melisą, apynį, kietį – jie veikia raminamai. Labai vertingi prieskoniniai augalai – petražolė, bazilikas, salieras. Juos reikėtų naudoti nuolat. Vaistažolių mišinį reikia vartoti 21 dieną, paskui daryti pertrauką arba keisti kitomis vaistažolėmis. Z. Tikuišienė pasakojo, kad žmogus turi žinoti savo silpnus organus ir juos stiprinti vaistažolėmis. Vaistažolės gydo lėtines ligas.

Zofija Tikuišienė dirbo pulmonologe ir radiologe. Dabar ji turi savo vaistinių augalų ūkį „Gandrų dvarą“ Kojelių kaime. Čia auginami, renkami ir džiovinami vaistiniai augalai, vyksta edukacinės programos, dirba savanoriai, priimami lankytojai. Gydytoja kviečia lankytojus į pirtelę, kurioje temperatūra neaukštesnė nei 70 laipsnių, galima išbandyti įvairias vantas ir pagulėti žolelių nuoviro vonioje. Sodyboje lankytojai kviečiami savanoriauti – rinkti vaistinius augalus. Savanoriai gali vasarą nemokamai gyventi „Gandrų dvare“. Z. Tikuišienė yra Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narė ir kuria savo ūkyje sveikatingumo turizmą. Ji pakvietė Lietuvos ir Austrijos draugiją apsilankyti „Gandrų dvare“, paragauti jos išvirtos sriubos iš garšvos, dilgėlių, pienių ir rūgštynių lapų, pagardintos įvairiais prieskoniais.

Rekomenduojame vieną Z. Tikuišienės receptą:

Imti lygiomis dalimis šių džiovintų vaistažolių: paprastojo čiobrelio (Thymus serpyllum) žolės, paprastosios sukatžolės (Leonurus cardiaca) žolės ir bet kurios gudobelės (Crataegus) lapų ir žiedų. Valgomąjį šaukštą šio mišinio užpilti verdančiu vandeniu. Po 15 min. nukošti ir gerti. Ši arbata ramina nervus, pašalina depresiją.

Karmela Rudaitienė

Paulius Olšauskas – nuotraukos

Esė apie 12 pasaulio rašytojų

DSC_0635DSC_0688DSC_0625

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos narė, rašytoja Loreta Jastramskienė apie savo ketvirtosios knygos „Bilietas į Grįžulo Ratus“ kūrybą kalbėjo literatūros vakare, suruoštame Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje gegužės 15 dieną.

Jos sukurtų 12 esė herojai – autorės pasirinkti rašytojai gyvena jos atmintyje, stipriai emociškai veikia ir inspiruoja jos šiandieninę kūrybos sampratą. Tai novelės apie tris lietuvius – Kristijoną Donelaitį, Oskarą Milašių, Antaną Šileiką (Kanada), tris prancūzus – Jeaną-Jacques‘ą Rousseau, Guy de Maupassant‘ą, Charles‘į Boudelaire‘ą, vokietį Erichą Marią Remarque‘ą, švedą Dagą Solstadą, amerikietį Samuelį Shemą, estę Imbi Paju ir du austrus –  Stefaną Zweigą ir Marleną Haushofer. Knygos autorė šiltai kalbėjo apie šių rašytojų kūrybos reikšmę šiuolaikiniam žmogui, apie jų literatūros estetikos bendrumus ir įvairovę, savo žodžius lydėjo demonstruodama vaizdus, susijusius su minėtų autorių gyvenimu.

Vakaro metu klausėmės L. Jastramskienės esė „Paskutinės moters vienatvė“ (apie M. Haushofer), kurios tekstą ir nuotaiką perteikė mūsų Draugijos narė, skaitovė  Kristina Valentonienė.

Vakaro dalyviai šiltai sutiko naująją L. Jastramskienės knygą, apdovanojo autorę ir jos skaitovę pavasario gėlėmis.

Knygos pabaigoje randame šiuos atsiliepimus:

Arvydas Vidžiūnas, humanitarinių mokslų daktaras: „Tai autorė su neišsitrynusia istorine atmintimi“.

Rima Pociūtė, literatūrologė: „ Šios rašytojos tekstai yra gana provokuojantys, jai pavyksta sukurti naujumo, keistumo efektą – vadinasi, ir psichologinių atradimų prielaidas“.

Tikrai verta įsigyti „Bilietą į Grįžulo Ratus“, norint autorės akimis pažvelgti į pasaulio europietiškosios literatūros panoramą.

 

Petras Kunca

Dalia Latvelienė – nuotraukos

 

 

Pavasarinė išvyka į Kauną

P1100080P1100038P1100085P1100076P1100081P1100082

Gražią pavasarišką balandžio 5 dieną Lietuvos ir Austrijos draugija apsilankė Kaune. Mūsų tikslas buvo šokio spektaklis „Kita Pelenės istorija“ Kauno valstybiniame muzikiniame teatre pagal Johanno Strausso muziką, dirigentas – Draugijos narys Virgilijus Visockis.

Mūsų viešnagė prasidėjo nuo ryto Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Gimnaziją gražiai pristatė mokinių koncertas, svetingai priėmė aktyvūs mūsų Draugijos nariai Gimnazijos direktorius Raimundas  Simanavičius, Aušra Simanavičienė ir kiti mokytojai. Simanavičiai  organizavo Draugijos susitikimą su Kauno Filharmonijos direktorium Justinu Krėpšta, supažindino su nuostabia gide Rima Kubiliūte, kuri labai įdomiai vedė ekskursiją po Kauno senamiestį.

Su gera nuotaika visi susirinkome „Sissi“ delikatesų krautuvėje pailsėti ir išgerti tikros austriškos kavos pas draugus, Kalėdų labdaros mugės rėmėjus Aureliją Lelešiūtę ir Arūną Jazukevičių.

Tai buvo mums, keliaujantiems, ryški visomis prasmėmis metų diena: šviečiant skaisčiai pavasario saulei, tą dieną sutikome daug šviesių žmonių, malonu, kad kelionėje mus lydėjo Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaras kunigas Dovydas Grigaliūnas, pamatėme gražių ir įdomių vietų, išgirdome įdomių istorijų bei pasimėgavome melodinga J. Strausso muzika ir talentingais šokėjais. Išvyką vainikavo bendra nuotrauka su Virgilijumi Visockiu ir Nerijumi Juška.

Tekstas Kristinos Valentonienės

Nuotraukos Petro Kuncos

 

 

Sekmadienio popietėje „Vien Viena“

 

Ciurl kv 5 photo- D.Matvejev© (1)

 

Čiurlionio kvartetas. Iš kairės: Gleb Pyšniak, Darius Dikšaitis, Jonas Tankevičius, Gediminas Dačinskas. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

 

2018 m. balandžio 15 d. Nacionalinės filharmonijos surengtame sekmadienio koncerte Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Vilniuje) griežė Čiurlionio kvartetas. Koncertas buvo sudėliotas tik iš vieniečių kompozitorių  –Josepho Haydno, Franzo Schuberto, Antono Weberno – kūrinių styginių kvartetui. Čiurlonio kvartetas pasirodymus kaskart papuošia retai grojamu, užmirštu ar kitaip antrame plane atsidūrusiu opusu. Šįkart tas žiedelis buvo puantilizmo pradininko Antono Weberno net 9 minučių trukmės pjesė Langsamer Satz/Lėtoji dalis. Popietę pradėjo Josepho Haydno kvartetas B-dur op. 76 Nr. 4 (vėliau pavadintas „Sonnenaufgang“/„Saulės patekėjimas“), antrojoje dalyje girdėjome Čiurlionio kvarteto repertuaro vieną populiariausiųjų šedevrų – Franzo Schuberto kvartetą  Nr. 14 d-moll, D. 810, „Der Tod und das Mädchen“/„Mirtis ir mergelė“.

Čiurlionio kvarteto kelyje tai nebuvo eilinis koncertas, galėtume šį pasirodymą laikyti istoriniu – Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis (smuikai), Gediminas Dačinskas (altas) pirmą kartą reikšmingai muzikavo su naujuoju savo nariu, violončelistu Glebu Pyšniaku. Jam pultą perdavė violončelistas Saulius Lipčius, su ansambliu bendradarbiavęs nuo jo įsikūrimo dienų. Jauniausias kvarteto muzikantas baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. Rimanto Armono klasę.  Studijas tęsė Vienoje: kamerinės muzikos įgūdžius lavino su mūsų Draugijos bičiuliais profesoriais Johannesu Meissliu,  Wolfgangu Klosu,  Avedis Kouyomdjianu, solisto specialybę baigė su pagyrimu pas prof. Nataliją Gutman Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien/Vienos miesto privačiame muzikos ir meno universitete. Darius Dikšaitis ir Gediminas Dačinskas taip pat buvo nutūpę Austrijoje (Zalcburge).

Lietuvos ir Austrijos draugijos atstovai klausėsi pirmojo šios sudėties Čiurlionio kvarteto koncerto, linki jo nariams ilgų kūrybinio bendradarbiavimo metų.

 

Rita Nomicaitė

 

 

Susitikimas su profesoriumi Wolfgangu Klosu

IMG_3682

IMG_3594

IMG_3547

IMG_3538

IMG_3647

Austrijos ir Lietuvos draugijos prezidentas, Vienos muzikos ir teatro universiteto profesorius Wolfgangas Klosas Austrų skaitykloje balandžio 6 dieną susitiko su Lietuvos ir Austrijos draugijos nariais.

Susitikime prisiminėme du dešimtmečius besitęsiantį profesoriaus W. Kloso aktyvumą paskatinant Austrijos ir Lietuvos muzikos jaunimo ir dėstytojų kontaktus, jo dalyvavimą kultūriniuose Lietuvos klasikinio muzikos meno renginiuose ir įvairiuose projektuose. Greta pedagoginės ir koncertinės veiklos profesorius vadovauja Austrijos ir Lietuvos draugijai, kurios centrinė būstinė yra Vienoje. Draugija neseniai pradėjo trečiąjį savo veiklos dešimtmetį ir jį atžymėjo tarptautinį rezonansą sukėlusiu įvykiu: jaunam vyrui iš Lietuvos, Martynui Giruliui, buvo pritaikytas naujausias Vienos medicinos universiteto kartu su įmone Otto Bock realizuotas išradimas – bioninė ranka, galinti atlikti visas įgimtos rankos funkcijas. Lietuvos ir Austrijos draugija laiko savo pareiga  prisidėti visuomenėje skleidžiant gerąją žinią apie šį neeilinį Austrijos ir Lietuvos žmonių bendradarbiavimo faktą.

Pagrindinis profesoriaus W. Kloso kalbos akcentas buvo skirtas paminėti Austrijos ir Lietuvos respublikų susikūrimo šimtmetį. Profesorius priminė istorines to laikmečio paraleles, išryškino abiejų šalių demokratinių santvarkų kūrimosi ypatybes, panašumus ir skirtumus. Mūsų auditorijai buvo malonu klausytis profesoriaus įžvalgų apie kultūros reiškinių svarbą tolesnei mūsų šalių santykių raidai. Svečias pasidžiaugė jį užgriuvusių klausimų gausa ir dalyvavusiųjų susitikime aktyvumu. Jis sakė, jog dabar, kai Lietuvoje baigė savo veiklą Austrijos ambasada, tiek Lietuvoje, tiek Austrijoje mūsų draugijos turėtų subendrinti pastangas ir rasti daugiau temų bendradarbiavimui. Buvo apsvarstyti įvairūs vakaro dalyvių pasiūlymai.

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

Parengė Karmela Rudaitienė

 

 

Turiningas susitikimas

IMG_3220IMG_3172

 

Kovo 21 d., LAD valdybai pakvietus, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičius viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje klausėmės Vienos muzikos ir teatro universiteto profesoriaus, pianisto Avedis Kouyomdjiano  paskaitos apie Austrijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių muzikos srityje plėtrą. Šis susitikimas vyko prisimenant Lietuvos ir Austrijos respublikų susikūrimo šimtmetį, istorines ištisos epochos peripetijas, plačius kultūrinius abiejų šalių aspektus, aptariant šių dienų aktualijas. Svečio išsakytos mintys sudomino susirinkusius mūsų narius, sukėlė prasmingą pasikeitimą nuomonėmis. Jis atsakė į susirinkusiųjų klausimus, kalbėjo apie abiejų mūsų šalių bendradarbiavimo būtinybę. Profesorius paskatino  mūsų narius aktyviai veiklai, sakė, kad ir pats toliau konkrečiais darbais prisidės prie LAD veiklos stiprinimo. Vakaras pasižymėjo ypatingai šilta bendravimo atmosfera, tauria savitarpio supratimo dvasia. Pokalbyje dalyvavęs Adomo Mickevičiaus bibliotekos direktorius Petras Zurlys  supažindino svečią su bibliotekos pastato istorija ir vadovavo ekskursijai po jau baigiamas restauruoti patalpas. Prof. Kouyoumdjianas išreiškė viltį vėl aplankyti Vilnių ir surengti fortepijono muzikos koncertą Adomo Mickevičiaus bibliotekos draugams ir LAD nariams atgimusioje bibliotekos salėje.

Vakaro pabaigoje Draugijos atsakingoji sekretorė Karmela Rudaitienė įteikė svečiui mūsų dėkingumo ženklus – pavasario gėles ir Judith Levonig knygą Österreich und Litauen = Lietuva ir Austrija : 2500 Jahre Beziehungsgeschichte : eine chronologische Übersicht.      

Straipsnius apie prof. A. Kouyoumdjianą galime pasiskaityti internete adresu: https://www.mdw.ac.at/ijh/lehrende/kouyoumdjian ir kt.

Prof. Petras Kunca

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

20180305_19373520180305_193805

 

2018 m. Kovo 5 d. vyko Lietuvos ir Austrijos draugijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Aptarėme praeitų metų įvykius, pasidalinome nuomonėmis apie planuojamus Draugijos renginius. Kviestinis svečias žymus Vokietijos operos režisierius Lars Franke (Berlynas) pasakojo apie savo darbą Vokietijoje ir Austrijoje bei įspūdžius apie Lietuvą. Kovo 16 d. Draugijos nariai stebėjo LMTA Dainavimo studentų ir Lars Franke pastatytą muzikinį operos pastišą „Praviros durys“.

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos ir Austrijos draugijos narę Renatą Marcinkutę Lesieur

!cid_image001_jpg@01D377E740460-240x360

Kultūros ministerijos garbės ženklai „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteikti trims Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms – aktyviai pedagogei, vargonininkei, Vilniaus religinės muzikos centro pirmininkei Renatai Marcinkutei-Lesieur, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėjai Laimai Lapinienei ir Lietuvos esperantininkų sąjungos Valdybos pirmininkui Povilui Jegorovui. Aukščiausią ministerijos apdovanojimą gruodžio 14 dieną laureatams įteikė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

R.Marcinkutei-Lesieur apdovanota už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Muzikantė ilgus metus puoselėja pasaulietinę ir sakralinę vargonų muziką. R.Marcinkutei Lesieur pirmininkauja Vilniaus religinės muzikos centrui, šiemet švenčiančiam veiklos dvidešimtmetį. Centras kasmet surengia per 60 koncertų. Garbės ženklo laureatė yra tarptautinio M.K. Čiurlionio konkurso vargonininkų komisijos narė, organizuoja konkurso etapus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.  Jos dėka Lietuvoje koncertavo ir meistriškumo pamokas vedė iškiliausi šių dienų vargonininkai iš JAV, Prancūzijos, Kinijos, Australijos, Naujosios Zelandijos ir kitų pasaulio valstybių.

Susisiekite