Lietuvos ir Austrijos draugija

Istorija

Gabrielė Ramsauer ir Ulrichas Leisingeris
Mozarto smuikas
Prof. Petras Kunca ir dr. Eugenijus Laurinaitis
Kristina Valentonienė ir prof. Josef Wallnig
Prof. Josef Wallnig
Austrijos Respublikos ambasadorius J. Spitzer ir Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas A. Vidžiūnas
Kalėdinės mugės dirbtuvės
Austrijos Respublikos ambasadorius dr. J. Spitzer, prof. J. Bajarūnienė ir K. Rudaitienė
Austrų literatūros kritikas, vertėjas ir eseistas Cornelius Hell
Styginių kvartetas „Akademija“

 

3 Millionen Besucher verzeichnet der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz jedes Jahr, Wien, Österreich

Lietuvos ir Austrijos draugija dėkoja Jums už palaikymą, bendradarbiavimą ir kūrybiškumą. Linkime džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! Iki susitikimų 2018 -aisiais!

Die Mitglieder der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft bedanken sich recht schön bei Ihnen für Ihre Unterstützung, für nette Zusammenarbeit und Kreativität. Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! Auf Wiedersehen im Jahr 2018!

Lietuvos ir Austrijos draugijos valdyba

Vorstand der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft

 

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos ir Austrijos draugijos narę Renatą Marcinkutę Lesieur

!cid_image001_jpg@01D377E740460-240x360

Kultūros ministerijos garbės ženklai „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteikti trims Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms – aktyviai pedagogei, vargonininkei, Vilniaus religinės muzikos centro pirmininkei Renatai Marcinkutei-Lesieur, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėjai Laimai Lapinienei ir Lietuvos esperantininkų sąjungos Valdybos pirmininkui Povilui Jegorovui. Aukščiausią ministerijos apdovanojimą gruodžio 14 dieną laureatams įteikė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

R.Marcinkutei-Lesieur apdovanota už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Muzikantė ilgus metus puoselėja pasaulietinę ir sakralinę vargonų muziką. R.Marcinkutei Lesieur pirmininkauja Vilniaus religinės muzikos centrui, šiemet švenčiančiam veiklos dvidešimtmetį. Centras kasmet surengia per 60 koncertų. Garbės ženklo laureatė yra tarptautinio M.K. Čiurlionio konkurso vargonininkų komisijos narė, organizuoja konkurso etapus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.  Jos dėka Lietuvoje koncertavo ir meistriškumo pamokas vedė iškiliausi šių dienų vargonininkai iš JAV, Prancūzijos, Kinijos, Australijos, Naujosios Zelandijos ir kitų pasaulio valstybių.

LAD svečiuose pas austrus

IMG_4934 22339157_1549985035078472_3952545460350139645_o Salzburg_111020172017 m. spalio 7-13 dienomis Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai ir Draugijos bičiuliai autobusu vyko į kultūrinę pažintinę 22519663_912983052210096_7494926386901664093_okelionę į Austriją. Visus 39 keliautojus Vienoje ir Zalcburge labai šiltai priėmė draugai austrai. Visą savaitę autobuse neblėso šypsenos ir draugiškumas. Aplankėme Austrijos kalnus ir ežerus, žavėjomės Austrijos miestų architektūra, klausėmės austrų liaudies bei klasikinės muzikos koncertų, Vienos filharmonijoje ir Zalcburgo festivalių rūmuose, bendravome LR ambasadoje, Zalcburgo landtage, Tarptautiniame „Mozarteum“ fonde, aplankėme W. A. Mozarto ir kt. muziejus.

Metų pabaigoje paprastai vyksta įvairūs rinkimai. „Metų Moteris“, „Metų

sportininkas“, „Metų vestuvės“ ir kt. Vienintelio ko nebuvo — „Metų

kelionė“. (daugiau…)

Austrija 2017 metų spalio 7-13 dienos

Visą vasarą planavomIMG_4844 IMG_4867

Net išvardint negali:

Mokslininkai, daktarai,20171007_164356IMG_4939

Net rašytojų apsčiai…

Muzikantų irgi turim

Gausiai jie papildo būrį,

O kitų net nežinau –

Nuoširdžiai atsiprašau,

Paminėti negaliu

Informacijos jei neturiu.

„Vilkas“ mus ten pasitiko.

Kantriai jis visur vedžiojo,

Po senamiestį klajojom.

 

(daugiau…)

2017 m. Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje AUSTRIJOS stendą atstovavo Lietuvos ir Austrijos draugija. Teilnahme der Litauisch – Österreichischen Gesellschaft an dem internationalen Weihnachtsbasar 2017 und Vertretung der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft durch ÖSTERREICHISCHEN Stand

cof24796524_1551208911592568_1476226868085492108_nP1090920P1090911

 

Lietuvos ir Austrijos draugija 2017 m. gruodžio 2 dieną dalyvavo Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje Austrijos stende. Austrijos stendas ir šiemet sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiais metais pavyko surinkti nemažą sumą paramai. Visa mugės dalyvių surinkta suma bus padalinta dešimčiai skirtingų labdaros projektų Lietuvoje.

Am 2. Dezember hat die Litauisch – Österreichische Gesellschaft an dem Österreichischen Stand während des Weihnachtsbasars teilgenommen. Der österreichische Stand genoss auch in diesem Jahr wieder viel Aufmerksamkeit. Auch in diesem Jahr hat der Österreichische Stand bei der Sammlung des Gelds für wohltätige Projekte wieder einen reichen Beitrag geleistet. Die ganze von den Teilnehmern gesammelte Summe wird an zehn verschiedene wohltätige Projekte in Litauen verteilt.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie geranoriškai aukojo rankdarbius, padėjo prie Austrijos stendo paruošiamųjų ir kitų darbų. Nuoširdus ačiū:

Herzlichen Dank gilt allen Menschen, die handgemachte Waren spendierten und die bei organisatorischen und anderen Arbeiten des Österreichischen Stands geholfen haben. Unser Dankeschön gilt:

Ritai Tydei ir Urtei, Jolitai Malinauskaitei ir Ričardui Bukelskiui, Anitai Marijai Drukteinienei, Onutei Kacėnaitei, Karmelai Rudaitienei, Nijolei Jovarienei, Vidai Pasausienei, Kristinai Kvietkauskaitei, Eglei Lisauskaitei, Draugijos prezidentui (dem Präsidenten) Petrui Kuncai.     Dėkojame už paramą Austrijos Garbės konsului Vytautui Mizarui. Für Unterstützung sind wir dem Österreichischen Honorarkonsul Vytautas Mizaras dankbar.

Labai dėkingi esame mūsų rėmėjams:

Besonderes Dankeschön geht an unsere großzügigen Sponsoren:

BIOMIN, DEFENSA, SWAROVSKI, CASINOS AUSTRIA, TIROL Werbung, LENZ MOSER, BERTSCH-LASKA, NUKAS, KLAUS BRANDNER, BERNHARD SCHINKO, KONICA MINOLTA, WIENERBERG,  KOTANY

Dėkui Jums už gerą širdį. Jūsų visų pagalba padovanosime stebuklą tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos ir paramos.

Dankeschön Ihnen für Ihre guten Herzen. Mit Ihrer Großzügigkeit werden wir Wunder den Menschen, die wirklich Hilfe und Unterstützung brauchen, schenken.

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje adresais: http://www.iccb.lt ir  http://www.facebook.com/ICCB.LT

Mehr Information auf der Webseite

Nuoširdžiai dėkodama, Kristina Valentonienė, vicepirmininkė

Mit herzlicher Dankbarkeit, Kristina Valentonienė, Vizevorständin

 

 

 

 

Smagi bendrystė

IMG_8536

Lietuvos ir Austrijos draugija vieną lapkričio vakarą surengė  Austrijos Respublikos nacionalinės dienos šventę –„gražiai prisiminti ir paminėti vieniems kitus“, pasak svečio, LRS nario Egidijaus Vareikio. Minėjimas vyko Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje ir buvo sukomponuotas tarsi koncerto programa, iš keleto segmentų.

IMG_8533

Įžangos žodžiais šventę pradėjo Austrų literatūros skaityklos vedėja, Draugijos atsakingoji sekretorė Karmela Rudaitienė. Gausiai susirinkusią publiką sveikino politikai ir muzikantai.

 

Draugijos prezidentas smuikininkas prof. Petras Kunca  kalboje pradėjo brėžti valstybinių aspektų lygiagretes, akcentuodamas, kad po Antrojo pasaulinio paskutinis svetimos valstybės karys Austriją paliko 1955,  Lietuvą – 1993. (daugiau…)

Rede zum Nationalfeiertag 08-11-2017. Honorarkonsul Prof. Dr. Vytautas Mizaras

Sehr geehrte Herr PIMG_8548rofessor Kunca und Herr Professor Josef Wallnig, verehrte Gäste, meine Damen und Herren,

 

Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Prof. Kunca, für die Einladung, hier an dieser groβartigen Veranstaltung teilzunehmen, bedanken.

 

Es ist mir eine große Ehre, Sie alle hier bei der Eröffnung der Veranstaltung zum Nationalfeiertag der Republik Österreich begrüβen zu dürfen.

 

 

(daugiau…)

Kalba Austrijos Respublikos nacionalinės dienos minėjime 2017-11-08. Egidijus Vareikis LR Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas

Gerbiami akIMG_8605ademikai, politikai, svečiai. Ponios ir ponai.

 

 

Sveikimu mūsų bičiulius austrus su nacionaline švente ir nuoširdžiai džiaugiuosi, kad švęsdami galime gražiai prisiminti ir paminėti vieni kitus.

 

 

Pasakysiu tris dalykus, kurie, man regis, svarbūs mūsų draugystei. (daugiau…)

LIETUVOS IR AUSTRIJOS DRAUGIJOS AKTYVO VIZITAS LR SEIME

P1090535

 

 

 

 

 

Robertos Kremer nuotrauka. Iš kairės:  Juozas Antanavičius, Jarūnė Barkauskaitė, Jonas Jarutis, Petras Kunca, Laimutė Matkevičienė, Rita Nomicaitė, Kristina Valentonienė, Dalia Friedt .

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) delegacija  š.m. birželio 22 d. popietę turėjo dalykinį vizitą LR Seime. LAD pirmininko iniciatyva d-jos aktyvas susitiko su Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės (STRG)  pirmininku  Kęstučiu Masiuliu bei nariais Laimute Matkevičiene ir Jonu Jaručiu.

 

Nors susitikimo laikas buvo reglamentuotas – jis vyko tarp abiejų tos dienos Seimo posėdžių ir teko būti priimtiems Seimo slapto balsavimo metu, seimūnų sumanumo dėka  pavyko optimaliai pabendrauti. LAD vizito tikslai buvo  pasiekti: mūsų draugija ir dabartinė jos Valdyba  prisistatė naujai suformuotai Tarpparlamentinių ryšių su Austrija grupei ir pasidalijo valstybinio lygmens idėjomis –  dėl Lietuvos laisvei ir  kultūrai nusipelniusių Austrijos piliečių apdovanojimų, dėl Lietuvos delegacijos apsilankymo Zalcburgo Landtage š. m. rudenį, dėl tolesnės Lietuvos ir Austrijos  piliečių kultūrinių ryšių, artėjant abiejų respublikų 100-mečio minėjimui, plėtros. STRG-ei tai pasirodė aktualios temos, joms įgyvendinti sutarta  bendradarbiauti.

 

Dėkojame Seimo narei L. Matkevičienei ir jos padėjėai padėjėjai p-niai Robertai Kremer už nuoširdžią pagalbą rengiant šį susitikimą.

 

Rta Nomicaitė

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand der Gesellschaft neu gewählt

IMG_8363

Auf dem Foto von links nach rechts: Karmela RUDAITIENĖ, zuständige Sekretärin des Vorstandes, Prof. Petras KUNCA, Vorsitzender des Vorstandes, Rita NOMICAITĖ, Jarūnė BARKAUSKAITĖ, Geldverwalterin, Kristina VALENTONIENĖ, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Juozas ANTANAVIČIUS.

Am 30. März fand eine ordentliche Berichts-Wahlversammlung der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft statt.

Zur Einleitung sprach Dr. Jonas VILIMAS, Musikologe, Producer und Redaktor des litauischen Fernsehens. Als Kommentator der Live-Sendung der jährlichen Neujahrskonzerte des Orchesters der Wiener Philharmonie im litauischen Fernsehen wurde er von der Gesellschaft gebeten, darüber zu erzählen. Er informierte weiters über die Urheberrechte hinsichtlich der Aufnahmen der Konzerte und Veranstaltungen, die anlässlich der Präsentation der Mozarts Costa-Violine in Vilnius im Herbst 2016 stattgefunden haben. Es wurde mit der Gesellschaft die Möglichkeit einer weiteren Verwendung dieser Aufnahmen besprochen.

Bei der Wahl des Vorstandes der Gesellschaft sind die meisten Mitglieder des früheren Vorstandes erneut gewählt worden. An Stelle von zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die sich zurückgezogen haben, wurden zwei neue Personen gewählt. (daugiau…)

Susisiekite