Lietuvos ir Austrijos draugija

Istorija

Gabrielė Ramsauer ir Ulrichas Leisingeris
Mozarto smuikas
Prof. Petras Kunca ir dr. Eugenijus Laurinaitis
Kristina Valentonienė ir prof. Josef Wallnig
Prof. Josef Wallnig
Austrijos Respublikos ambasadorius J. Spitzer ir Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas A. Vidžiūnas
Kalėdinės mugės dirbtuvės
Austrijos Respublikos ambasadorius dr. J. Spitzer, prof. J. Bajarūnienė ir K. Rudaitienė
Austrų literatūros kritikas, vertėjas ir eseistas Cornelius Hell
Styginių kvartetas „Akademija“

sveikinimui

Mieli Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai, bičiuliai ir rėmėjai!

Prasmingo Advento, džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir gerų Naujų Metų!

Dėkui, kad esate su mumis.

Lietuvos ir Austrijos draugijos valdyba

Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren der Litauisch-Österreichischen Gesellscht!

Wir wünschen einen besinnlichen Adventzeit, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Danke, dass Sie mit uns sind.

Vorstand der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft

Džiaugsmingai sveikiname Draugijos narę Loretą Jastramskienę

IMG_9935L.Jastramskiene_portretas

Džiaugsmingai sveikiname Draugijos narę Loretą Jastramskienę tapus Lietuvos rašytojų sąjungos nare!
Miela Loreta, linkime Jums kūrybinės sėkmės

 

 

 

 

 

 

Baroko stiliaus šokiai draugijoje

21346418507_327765534682714_9005234762469605376_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. lapkričio 14 dienos vakarą Lietuvos ir Austrijos draugijoje skambėjo muzika, pagal kurią mokėmės šokti baroko stiliaus šokių. Apie baroko epochą pasakojo ir šokių mokino Draugijos viešnia iš Austrijos prof. Margit Legler. M. Legler įvaldžiusi baleto, dainavimo, vaidybos ir logopedės specialybes, pasakojo apie baroko epochą Prancūzijoje, Austrijoje ir Anglijoje, kuo skiriasi senasis barokas nuo „Mozarto laikų“ baroko. Aiškinomės baroko stiliaus bruožus (sudėtingumą, įmantrumą, dramatiškumą ir kt.) muzikoje, šokyje, teatre ir dainavime. Pati profesorė dirba privačiame Vienos universitete, Zalcburgo „Mozarteum“ universitete ir Vienos operoje. Antroje malonaus susitikimo pusėje mokėmės žingsnelių ir figūrų, kuriuos jungėme šokyje. Vakaras baigėsi įraudusiais nuo šokio skruostais ir gera nuotaika.

 

 

 

Josef Wallnig. Rede zum Nationalfeiertag

10

Es sind wohl die drei beglueckendsten und wichtigsten Worte, die in der neueren Geschichte Oesterreichs ausgesprochen worden sind. Bedeuteten sie doch das Ende der Besetzung Oesterreichs durch die vier alliierten Maechte Frankreich, England, die Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion nach dem Zweiten  Weltkrieg.

Yra trys labiausiai džiuginantys ir svarbiausi žodžiai, kurie ištarti Austrijos naujoje istorijoje. Jie reiškia keturių sąjungininkų pajėgų: Prancūzijos, Anglijos, Jungtinės Amerikos valstijos ir Tarybų Sąjungos okupacijos pabaigą Austrijoje po antrojo pasaulinio karo.

Auch ich erinnere mich noch an jenen 15. Mai des Jahres 1955, – ich war knapp neun Jahre alt, – als vom Balkon des Schlosses Belvedere Aussenminster Leopold Figl den begeisterten Oesterinnerinnen und Oesterreicher  jene drei Worte zurief: „Oesterreich ist frei“. Und viereinhalb Monate spaeter, nach dem Abzug des letzten Besatzungssoldaten, war Oesterreich wirklich frei.. Das feiern wir heute.. (daugiau…)

Vilniuje paminėta Austrijos Respublikos nacionalinė šventė

2

309525     18156      19     

2018 m. spalio 26 d. Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD) bei Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaitykla (vadovė – K. Rudaitienė)  surengė Austrijos Respublikos nacionalinės šventės paminėjimą. Iškilmės bibliotekos Konferencijų salėje prasidėjo Salzburgo Katedros varpų gaudesiu. Taip buvo sumanyta, idant pagerbtume šį legendinį Austrijos miestą. Juolab, kad renginyje dalyvavo mielas Lietuvos muzikų ir Draugijos bičiulis, Salzburgo Muzikos ir dramos meno universiteto „Mozarteum“ profesorius, dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės daktaras Josef Wallnig (Jozefas Valnigas).

Lietuvos ir Austrijos partnerystė mokslo ir meno delegacijų pasikeitimais prasidėjo dar 1970 metais, o 1989 m. Vilnius sudarė Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį su W.A. Mozarto gimtuoju miestu Salzburgu, tad reguliariai bendraujama meno, mokslo, ekonomikos, švietimo srityse, LR Seime veikia Tarpparlamentinių ryšių su Austrija grupė.

2016 m. pabaigoje uždarius Austrijos Respublikos ambasadą Lietuvoje (buvo įkurta 1997 m.), Lietuvos ir Austrijos draugija tapo pagrindinė institucija, nuolat reflektuojančia šios Alpių šalies kultūros (ypač muzikinės) ir švietimo aktualijas, minėtinas datas, rengiančia susitikimus su į Lietuvą atvykstančiais austrų kultūros žmonėmis. Tad ir šis jau tradiciniu tapęs austrų Nacionalinės šventės paminėjimas Draugijai yra maloni priedermė.
Renginį pradėjo LAD prezidentas prof. Petras Kunca. Lietuvių ir sklandžia vokiečių kalba pasveikinęs Draugijos narius ir renginio svečius visiems Austrijos bičiuliams gerbtina proga, Prezidentas priminė svarbiausias pastarųjų metų Draugijos veiklos iniciatyvas, renginius, ypač išskyręs Lietuvos melomanams padovanotą retą galimybę pamatyti ir išgirsti autentišką W. A. Mozarto Vienos laikotarpio smuiką, pagamintą italų meistro Pietro Antonio dalla Costa XVIII amžiuje. Nors ši unikali LAD ir Tarptautinio fondo „Mozarteum“ iniciatyva įgyvendinta prieš du metus, tačiau tik dabar LRT ir LAD pastangomis Mozarto smuiko renginių Vilniuje filmuoti puslapiai pateko į You Tube sistemą („geriau vėliau, negu niekada“…). Tad tai ir buvo pretekstas dar kartą akcentuoti įsimintinas Mozarto smuiko lietuviškosios biografijos dienas. Ir žinia, kad daug LAD-os iniciatyvų nebūtų buvę kokybiškai įgyvendintos be valstybinių ir privačių Draugijos rėmėjų paramos. Už tai jiems buvo pareikšta Prezidento padėka, nepamirštant ir mūsų partnerių Vienos ir Salzburgo institucijose.

Oficialiąją renginio dalį pratęsė garbingas vakaro svečias Josefas Wallnigas, renginio savaitę teikęs Mozarto kūrinių atlikimo pamokas Kauno muzikiniam jaunimui. Kaip visada, J. Wallnigo kalba  pasižymėjo būdinga šiam asmeniui elegancija, ji buvo prisodrinta aliuzijų į Austrijos istoriją. Kalbos pabaigoje oratorius pateikė keletą išmintim ir elegantišku humoru dvelkiančių žymių Austrijos asmenybių citatų, kurios mus lietuvius skatino pagalvoti apie abiejų tautų istorijos ir būdo bruožų bendrumus. Štai keletas citatų: „Austrijoje mums visada skubiai reikia reformų, tačiau niekas neturėtų keistis…“ (buvęs Austrijos federalinis kancleris Viktoras Klima); „Jei vieną dieną ateis pasaulio pabaiga, aš persikelsiu į Vieną, nes ten viskas vėluoja 50 metų“ (kompozitorius Gustavas Mahleris). /Šiame tinklapio puslapyje pateikiama ištisa Josefo Wallnigo kalba; vertėja K. Valentonienė/.

Šventiniame renginyje dalyvavo būrelis žinomų politikos ir visuomenės atstovų, Austrijos bičiulių, kurie buvo pakviesti tarti žodį. Tai kelių LR Seimo komisijų narys ir Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas Kęstutis Masiulis, grupės narys, kelių Seimo komitetų ir komisijų narys Stasys Šedbaras, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas ir Europos reikalų komiteto narys Egidijus Vareikis, žinomas politikas, Seimo TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojo J. Razmos padėjėjas-sekretorius Arvydas Vidžiūnas, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narys ir Lietuvos saulės energetikos asociacijos prezidentas Vitas Mačiulis.

Vakare pasisakiusieji minėjo perspektyvius Lietuvos kultūrinius, ekonominius, politinius ryšius su Austrijos Respublika, akcentavo rezultatyvų Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės ir Lietuvos ir Austrijos draugijos bendradarbiavimą, Austrijos ir Lietuvos istorijos paraleles.

Štai, 2009 m. minėjome Lietuvos vardo 1000-metį (paminėtas 1009 m. Kvedlinburgo analuose), analogiškai Austrija šalies vardo (Ostarrichi, vėliau Oesterreich – vardas, žymintis Babenbergų markgrafystę) pirmąjį paminėjimą fiksuoja 996 m., t.y. tik 13 metų anksčiau už Lietuvą; o lotynizuota šalies vardo forma rašytiniuose šaltiniuose pasirodo tik XIII a.

Taip pat palygintini Lietuvos moderniosios valstybės bei Austrijos Respublikos 100-mečiai: po Vokietijos ir jos sąjungininkės Austro-Vengrijos pralaimėjimo I-ajame pasauliniame kare ir žlugus ilgametei Habsburgų monarchinei dinastijai, 1918 m. lapkričio mėn. Austrija, praradusi kai kurias turėtas vengrų ir slavų žemes, tapo Pirmąja Austrijos Respublika (pradžioje vadinta Vokiečių Austrija). Tad 2018 m. žymi abiejų nepriklausomų valstybių  100-metį.

Abiejų šalių istorinėje biografijoje raiškus buvo siekis iš savųjų teritorijų išvesti išorines okupacines pajėgas. Lietuvai ta ilgai godota diena – 1993 m. rugpjūčio 31 d., kai jos sieną kirto paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas. Kaip žinia, Austrija po II-jo pasaulinio karo buvo padalinta į keturias okupacines zonas, kurias kontroliavo Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV ir TSRS. Kaip ir Lietuva, Austrija pasiekė diplomatinę pergalę, kai po dešimtmetį (o Lietuvoje net 50 metų!) trukusio „minkštojo“ okupacinio režimo  1955 m. spalio 26 d.  jos teritoriją paliko paskutinis užsienio kareivis, buvo priimta neutraliteto deklaracija, ir Austrija tarptautiniu mastu tapo pripažinta kaip suvereni, nepriklausoma valstybė. Vėliau ši diena buvo paskelbta Austrijos Nacionaline švente.

Minint šią reikšmingą datą renginio dalyviams kilo dar daug kitų minčių, žyminčių Lietuvos ir Austrijos istorijos, meno kultūros, tautinio patriotizmo, švietimo, aplinkosaugos, meilės gamtai paraleles.

Šventiniame vakare buvo perskaitytas išvykoje esančio Austrijos Respublikos Garbės konsulo Lietuvai profesoriaus Vytauto Mizaro pasveikinimo laiškas. Miela staigmena buvo ir iškilmių vakare apsilankiusio rašytojo ir vertėjo Teodoro Četrausko dovana Austrų literatūros skaityklai – jo išverstas moderniosios austrų literatūros klasiko Roberto Musilio dviejų dalių romanas „Žmogus be savybių“.

Vakarą praturtino įprasta Lietuvos ir Austrijos draugijos iškilmingų renginių tradicija į programą įjungti kokį ryškų austrų kultūros akcentą – austrų muzikos ar atlikėjų koncertą, knygos pristatymą ar pagerbti austrų menininko jubiliejų. Šįkart buvo paminėtos žymiojo Austrijos moderniosios dailės korifėjaus Gustavo Klimto (1862-1918) mirties metinės. Išsamų dailininko gyvenimo ir kūrybos pristatymą pateikė menotyrininkė mokslų dr. Nijolė Tumėnienė. Analitiniais apibendrinimais ir paveikslų reprodukcijomis buvo atskleistas šio moderno  stiliaus austriškosios atšakos secesijos (Sezession) pradininko ir pripažinto autoriteto tapybos ir grafikos kūrybinis palikimas. Pratęsiant aukščiau gvildentą Austrijos ir Lietuvos istorijos ir kultūros paralelių aptarimą paminėtini secesijos stiliaus aidai lietuvių dailėje ir architektūroje. Būdingieji šios meno pakraipos bruožai – antiakademinės nuostatos, simbolizmo ir orientalizmo atgarsiai, žaismas dekoratyviais elementais, grakštus linijinis piešinys. Tokių bruožų pastebima P. Galaunės, K. Šimonio, P. Kalpoko, P. Rimšos net ir M.K. Čiurlionio knygų ir taikomojoje grafikoje, tapyboje. Secesijos bruožų randame ir Lietuvos architektūroje – pavyzdžiui, gyvenamųjų namų komplekse Vilniuje prie Lukiškių aikštės (vadinamoji J. Montvilos kolonija), galgi ir Nacionalinės filharmonijos rūmų eksterjere ir interjere.

Šventinių iškilmių dalyviai išsiskirstydami palinkėjo Austrijos Respublikai sėkmės šį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai.

Prof. Juozas Antanavičius

Pauliaus Olšausko nuotraukos

 

 

Wolfgangas Klosas – tarp giedančių Lietuvos himną

AJF_8322-2 (002)AJF_8556-3 (002)AJF_8351-2 (002)AJF_8437-2 (002)

 

 

 

Liepos 6 d. Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos  Paliesiaus dvare minint Valstybės šventę – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – buvo giedamas Lietuvos himnas. Išties įspūdingai sutvarkytoje dvaro aplinkoje, gamtos prieglobstyje himnas suskambo ypatingai pakiliai. Salėje tarp gausiai susirinkusiųjų giedotojų matėme ir keletą kitų Europos valstybių atstovų, jų tarpe – ir Austrijos – Lietuvos draugijos prezidentą prof. Wolfgangą Klosą.

Paliesiaus kaime renovuotoje dvaro sodyboje vyksta patrauklūs kultūriniai renginiai, atliepiantys klausytojų ir žiūrovų interesus, todėl juos jau keli metai pastoviai lanko gausi publika, užsienio svečiai.  Klosas atvyko į Paliesių  kartu su savo Vienos  kolegomis ir buvusiais universiteto studentais, kurie jį dažnai pakviečia dalyvauti įvairiuose renginiuose Lietuvoje. Šį kartą jis dalyvavo viešosios įstaigos „Ars Lituanica“ ir Paliesiaus dvaro surengtame Valstybės dienos minėjimo koncerte. „Ars Lituanica“ suplanavo  šią įdomią išvyką į Rytų Lietuvą,  organizuodama 3-jį tarptautinį muzikos festivalį „Ars SummerFest“ Vilniuje.

Profesorius W. Klosas yra gerai žinomas Lietuvoje austrų muzikas – atlikėjas ir pedagogas. Ilgus metus būdamas Vienos muzikos ir teatro universiteto profesorius, prorektorius užsienio ryšiams, jis ženkliai prisideda prie Austrijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių plėtojimo. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogai ir jaunimas, vykstantys į Vieną pasikeitimo dėstytojais ir studentais programos Erasmus rėmuose, visuomet sulaukia jo geranoriško dėmesio ir  yra jo globojami. „Ars Lituanica“ įkūrėjai ir vadovai – smuikininkė Dalia Dėdinskaitė ir violončelininkas Glebas Pyšniakas – Lietuvoje gerai paruošti jaunieji atlikėjai, neseniai su pagyrimu  užbaigė savo universitetinį išsilavinimą Vienoje. Jų kviečiami, profesoriai W. Klosas, Reinhardas Latzko, Christianas Altenburgeris ir kiti tęsia bendradarbiavimą atvykdami į Lietuvą kartu su savo studentais, vadovauja festivalio meistriškumo kursams ir kartu su jaunimu muzikuoja  koncertuose.

Paliesiaus „Pasagos salėje“ klausėmės fortepijoninio trio – D. Dėdinskaitė (smuikas) – G. Pyšniakas (violončelė) ir Simona Zajančauskaitė (fortepijonas) – atliekamos lietuvių kompozitorių kūrinių programos. Antroje koncerto  dalyje skambėjo  Johanneso Brahmso  Pirmasis fortepijoninis kvartetas g-moll op.25. Ši iškilminga muzika apgaubė vakaro klausytojus ypatinga šventine nuotaika, įkvėpė juos ilgiems aplodismentams. Jos atlikėjai – smuikininkas Džeraldas Bidva (smuikas), W. Klosas (altas), R. Latzko (violončelė) ir Baiba Osina (fortepijonas, Latvija/Austrija). Koncertą įrašė Leipzigo dokumentinių filmų kompanija „Accentus Music“, ruošianti muzikinius siužetus  Vokietijos televizijoms. Matyt, galėtume teigti, jog šis vakaras visiems jo dalyviams tapo lyg langu į pasaulį ir atkreipė dėmesį į sėkmingą Lietuvos ir Austrijos kultūrinių ryšių plėtrą.

Pokalbyje po koncerto prof. W. Klosas prašė perduoti šiltus šventinius sveikinimus Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams, pakvietė mūsų Draugiją vėl apsilankyti Vienoje. (Apie ankstesnį šių metų susitikimą su prof. W. Klosu žr. žemiau)

Petras Kunca

Nuotraukų autorius – Algis Jakštas (Švenčionėliai)

Susitikimas su Austrijos dramaturgu Eberhardu Petschinka

DSC00890 DSC00843 DSC00850

 

 

Vokiečių eteryje dažnai galima girdėti: „Eberhardas Petschinka yra vienas ryškiausių dramaturgų vokiečių kalbos erdvėje“, „Vienos dramaturgas Eberhardas Petschinka yra vienas sėkmingiausių  pjesių autorių vokiečių kalbos erdvėje. Jau po tokių pjesių, kaip „Krokas (jo pseudonimas) ir Rafaelis Sanchez (bendraautorius) pasakoja“, „Pagrok man giesmę apie mirtį“ jis sulaukė  tarptautinio pripažinimo“, ir panašiai. (daugiau…)

Vilniuje koncertavo Vienos filharmonijos orkestras

Wiener philharmoniker logo 2018-06-19 49 photo- D.Matvejev© 2018-06-19 54 photo- D.Matvejev©

Vilniaus festivalio programos kiekvienais metais intriguoja iš karto dviem – kūrinių ir muzikinių interpretacijų – vektoriais. Festivalio dėka parašyta ir parengta daugybė lietuvių autorių didelių premjerų, pasirodė tikrai nemažai atlikimo meno klasikų. Šiųmetis, 22-asis Vilniaus festivalis labiau nei muzikos opusų atradimais virto interpretacijos meistų scena. Girdėjome Violetos Urmanos kamerinį rečitalį (su pianiste iš Zalcburgo, LAD bičiule Gaiva Bandzinaite), olandus pianistus brolius Lucą ir Arthurą Jussenus, pianistą Andrių Žlabį (JAV), dainininką Modestą Sedlevičių (baritonas, Vokietija), prancūzų baroko ansamblį „Les Accents“ ir kt. , o festivalio pabaiga prilygo monarchų vizitui – koncertą surengė Wiener Philharmoniker (Vienos filharmonijos orkestras)! Tai šimtmečio gastrolės, pabrėždama orkestro statusą ir organizavimo sunkumus, sakė Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė. Koncertas „Vienos filharmonijos orkestras sveikina Lietuvą“ vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. (daugiau…)

LAD nariai apsilankė LR Seime

DSC_0930DSC_0839DSC_0899

 

Šiais metais, DSC_0866minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD) pažymi šią sukaktį įvairiais renginiais, tarp kurių ypač įsimintini Draugijos narių susitikimai Lietuvos Respublikos Seime birželio 12 d.

16 mūsų Draugijos narių (jų tarpe ir visi 6 Valdybos nariai) dalyvavo valandos trukmės ekskursijoje Seimo rūmuose.  Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Laima Šandarienė vadovavo mūsų kelionei per rūmų erdves, primindama su jais susijusius Lietuvos  nepriklausomybės atkūrimo įvykius, detaliai paaiškindama kiekvienos salės funkcijas ir dabar jose vykdomą veiklą. Ji supažindino mus su nuolat Seime vykstančiu  valstybės valdymo gairių nustatymo procesu, įstatymų leidybos procedūra, pakviesdama mus į Seimo plenarinių posėdžių salę, kurioje galėjome tiesiogiai klausytis parlamentarų debatų. Rūmuose apžiūrėjome eksponuojamas parodas, vitražus, gilinomės į dokumentų kopijas, nuotraukas ir simbolius, atskleidžiančius mums Lietuvos parlamentarizmo istoriją ir įvykius , lėmusius valstybės raidą. Dabar galime teigti, kad  ekskursija į Seimą suteikė galimybę dar kartą apžvelgti Lietuvos valstybės istorijos panoramą ir priminė mums, jog šiuose rūmuose buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, kurios deklaravimo šimtmetį minime ypatingai pakiliai. (daugiau…)

LNOBT pasirodė „Idomenėjas“!

Idomeneo_2

 

 

 

„Idomenėjas“ – Wolfgango Amadeus Mozarto seria (it. rimtoji) opera. Šio žanro veikalo pastatymas mūsų nacionaliniame teatre Lietuvai yra svarbus humanizmo žygis, nes tos 18 a. kultūros mes nežinome. Pirmiausia todėl, kad mūsų krašto publika užstrigusi ties 19 šimtmečio muzika. Dažnokai studijuoijame ir baroką. 18 a. II pusės muzika Lietuvoje gyvuoja kaip pramoga, dažniausia grojami lengvųjų žanrų opusai (koncertai solo instrumentui su orkestru, ankstyvosios simfonijos ir t.t), kaip juos suprato ir patys kompozitoriai. Ilgus metus LNOBT būdavo atnaujinama Mozarto opera buffa „Figaro vedybos“. Tuo tarpu klasicizmo epochos (Josepho Haydno, Mozarto) aukštoji stambiųjų žanrų muzika mums yra neegzistuojantis reiškinys, ir todėl prarandame gryniausios muzikos, muzikos kaip meno esmės, suvokimą, tą nesuinteresuoto grožio lygmenį, į kurį turime orientuotis siekdami iš pagrindų dvasiškai atsinaujinti. (daugiau…)

Ne tik apie vargonus: susitikimas su svečiu iš Salzburgo prof. Hannfriedu Lucke

 

DSC00115DSC00099IMG_20180524_193709115_HDR

 

 

Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Austrų ir šveicarų literatūros skaitykloje įvyko (05 24) turiningas Lietuvos ir Austrijos draugijos inicijuotas vakaras – į svečius pakviestas Vilniuje viešintis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) talkinantis  vargonininkas prof. Hannfriedas Lucke. Su šios skaityklos vadovės Karmelos Rudaitienės, draugijos pirmininko prof. Petro Kuncos gan gausiai suburtais austrų kultūros gerbėjais svečias, Salzburgo “Mozarteum’o” prorektorius Lucke dosniai dalijosi savo patirtimi, įspūdžiais, įžvalgomis, savo “žinutes” skleisdamas asmeninio žavesio bangomis. (daugiau…)

Vaistažolės jūsų sveikatai

DSC09555DSC09694DSC09706

DSC09703

GDSC09616ydytoja homeopatė fitoterapeutė Zofija Tikuišienė Austrų literatūros skaitykloje pristatė vaistažolininkystės amatą ir vaistingųjų augalų naudą. Vyko gydytojos pagamintų vaistingųjų arbatų degustacija. Į paskaitą susirinko Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai bei bibliotekos lankytojai, kurie domėjosi  įvairiomis vaistažolių savybėmis ir jų poveikiu sveikatai.

Z. Tikuišienė vaistažolių mišinius gamina iš daugelio komponentų. Ypač gydytoja vertina ugniažolę, kuri veikia vėžines ląsteles, gerina virškinimą, garšvą, kuri valo sąnarius, vingiorykštę – natūralų antibiotiką. Valerijoną pataria naudoti atsargiai, jis ne visiems žmonėms tinka. Vietoj valerijono galima naudoti sukatžolę, melisą, apynį, kietį – jie veikia raminamai. Labai vertingi prieskoniniai augalai – petražolė, bazilikas, salieras. Juos reikėtų naudoti nuolat. Vaistažolių mišinį reikia vartoti 21 dieną, paskui daryti pertrauką arba keisti kitomis vaistažolėmis. Z. Tikuišienė pasakojo, kad žmogus turi žinoti savo silpnus organus ir juos stiprinti vaistažolėmis. Vaistažolės gydo lėtines ligas.

Zofija Tikuišienė dirbo pulmonologe ir radiologe. Dabar ji turi savo vaistinių augalų ūkį „Gandrų dvarą“ Kojelių kaime. Čia auginami, renkami ir džiovinami vaistiniai augalai, vyksta edukacinės programos, dirba savanoriai, priimami lankytojai. Gydytoja kviečia lankytojus į pirtelę, kurioje temperatūra neaukštesnė nei 70 laipsnių, galima išbandyti įvairias vantas ir pagulėti žolelių nuoviro vonioje. Sodyboje lankytojai kviečiami savanoriauti – rinkti vaistinius augalus. Savanoriai gali vasarą nemokamai gyventi „Gandrų dvare“. Z. Tikuišienė yra Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narė ir kuria savo ūkyje sveikatingumo turizmą. Ji pakvietė Lietuvos ir Austrijos draugiją apsilankyti „Gandrų dvare“, paragauti jos išvirtos sriubos iš garšvos, dilgėlių, pienių ir rūgštynių lapų, pagardintos įvairiais prieskoniais.

Rekomenduojame vieną Z. Tikuišienės receptą:

Imti lygiomis dalimis šių džiovintų vaistažolių: paprastojo čiobrelio (Thymus serpyllum) žolės, paprastosios sukatžolės (Leonurus cardiaca) žolės ir bet kurios gudobelės (Crataegus) lapų ir žiedų. Valgomąjį šaukštą šio mišinio užpilti verdančiu vandeniu. Po 15 min. nukošti ir gerti. Ši arbata ramina nervus, pašalina depresiją.

Karmela Rudaitienė

Paulius Olšauskas – nuotraukos

Esė apie 12 pasaulio rašytojų

DSC_0635DSC_0688DSC_0625

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos narė, rašytoja Loreta Jastramskienė apie savo ketvirtosios knygos „Bilietas į Grįžulo Ratus“ kūrybą kalbėjo literatūros vakare, suruoštame Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje gegužės 15 dieną.

Jos sukurtų 12 esė herojai – autorės pasirinkti rašytojai gyvena jos atmintyje, stipriai emociškai veikia ir inspiruoja jos šiandieninę kūrybos sampratą. Tai novelės apie tris lietuvius – Kristijoną Donelaitį, Oskarą Milašių, Antaną Šileiką (Kanada), tris prancūzus – Jeaną-Jacques‘ą Rousseau, Guy de Maupassant‘ą, Charles‘į Boudelaire‘ą, vokietį Erichą Marią Remarque‘ą, švedą Dagą Solstadą, amerikietį Samuelį Shemą, estę Imbi Paju ir du austrus –  Stefaną Zweigą ir Marleną Haushofer. Knygos autorė šiltai kalbėjo apie šių rašytojų kūrybos reikšmę šiuolaikiniam žmogui, apie jų literatūros estetikos bendrumus ir įvairovę, savo žodžius lydėjo demonstruodama vaizdus, susijusius su minėtų autorių gyvenimu.

Vakaro metu klausėmės L. Jastramskienės esė „Paskutinės moters vienatvė“ (apie M. Haushofer), kurios tekstą ir nuotaiką perteikė mūsų Draugijos narė, skaitovė  Kristina Valentonienė.

Vakaro dalyviai šiltai sutiko naująją L. Jastramskienės knygą, apdovanojo autorę ir jos skaitovę pavasario gėlėmis.

Knygos pabaigoje randame šiuos atsiliepimus:

Arvydas Vidžiūnas, humanitarinių mokslų daktaras: „Tai autorė su neišsitrynusia istorine atmintimi“.

Rima Pociūtė, literatūrologė: „ Šios rašytojos tekstai yra gana provokuojantys, jai pavyksta sukurti naujumo, keistumo efektą – vadinasi, ir psichologinių atradimų prielaidas“.

Tikrai verta įsigyti „Bilietą į Grįžulo Ratus“, norint autorės akimis pažvelgti į pasaulio europietiškosios literatūros panoramą.

 

Petras Kunca

Dalia Latvelienė – nuotraukos

 

 

Pavasarinė išvyka į Kauną

P1100080P1100038P1100085P1100076P1100081P1100082

Gražią pavasarišką balandžio 5 dieną Lietuvos ir Austrijos draugija apsilankė Kaune. Mūsų tikslas buvo šokio spektaklis „Kita Pelenės istorija“ Kauno valstybiniame muzikiniame teatre pagal Johanno Strausso muziką, dirigentas – Draugijos narys Virgilijus Visockis.

Mūsų viešnagė prasidėjo nuo ryto Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Gimnaziją gražiai pristatė mokinių koncertas, svetingai priėmė aktyvūs mūsų Draugijos nariai Gimnazijos direktorius Raimundas  Simanavičius, Aušra Simanavičienė ir kiti mokytojai. Simanavičiai  organizavo Draugijos susitikimą su Kauno Filharmonijos direktorium Justinu Krėpšta, supažindino su nuostabia gide Rima Kubiliūte, kuri labai įdomiai vedė ekskursiją po Kauno senamiestį.

Su gera nuotaika visi susirinkome „Sissi“ delikatesų krautuvėje pailsėti ir išgerti tikros austriškos kavos pas draugus, Kalėdų labdaros mugės rėmėjus Aureliją Lelešiūtę ir Arūną Jazukevičių.

Tai buvo mums, keliaujantiems, ryški visomis prasmėmis metų diena: šviečiant skaisčiai pavasario saulei, tą dieną sutikome daug šviesių žmonių, malonu, kad kelionėje mus lydėjo Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaras kunigas Dovydas Grigaliūnas, pamatėme gražių ir įdomių vietų, išgirdome įdomių istorijų bei pasimėgavome melodinga J. Strausso muzika ir talentingais šokėjais. Išvyką vainikavo bendra nuotrauka su Virgilijumi Visockiu ir Nerijumi Juška.

Tekstas Kristinos Valentonienės

Nuotraukos Petro Kuncos

 

 

Sekmadienio popietėje „Vien Viena“

 

Ciurl kv 5 photo- D.Matvejev© (1)

 

Čiurlionio kvartetas. Iš kairės: Gleb Pyšniak, Darius Dikšaitis, Jonas Tankevičius, Gediminas Dačinskas. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

 

2018 m. balandžio 15 d. Nacionalinės filharmonijos surengtame sekmadienio koncerte Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Vilniuje) griežė Čiurlionio kvartetas. Koncertas buvo sudėliotas tik iš vieniečių kompozitorių  –Josepho Haydno, Franzo Schuberto, Antono Weberno – kūrinių styginių kvartetui. Čiurlonio kvartetas pasirodymus kaskart papuošia retai grojamu, užmirštu ar kitaip antrame plane atsidūrusiu opusu. Šįkart tas žiedelis buvo puantilizmo pradininko Antono Weberno net 9 minučių trukmės pjesė Langsamer Satz/Lėtoji dalis. Popietę pradėjo Josepho Haydno kvartetas B-dur op. 76 Nr. 4 (vėliau pavadintas „Sonnenaufgang“/„Saulės patekėjimas“), antrojoje dalyje girdėjome Čiurlionio kvarteto repertuaro vieną populiariausiųjų šedevrų – Franzo Schuberto kvartetą  Nr. 14 d-moll, D. 810, „Der Tod und das Mädchen“/„Mirtis ir mergelė“.

Čiurlionio kvarteto kelyje tai nebuvo eilinis koncertas, galėtume šį pasirodymą laikyti istoriniu – Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis (smuikai), Gediminas Dačinskas (altas) pirmą kartą reikšmingai muzikavo su naujuoju savo nariu, violončelistu Glebu Pyšniaku. Jam pultą perdavė violončelistas Saulius Lipčius, su ansambliu bendradarbiavęs nuo jo įsikūrimo dienų. Jauniausias kvarteto muzikantas baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. Rimanto Armono klasę.  Studijas tęsė Vienoje: kamerinės muzikos įgūdžius lavino su mūsų Draugijos bičiuliais profesoriais Johannesu Meissliu,  Wolfgangu Klosu,  Avedis Kouyomdjianu, solisto specialybę baigė su pagyrimu pas prof. Nataliją Gutman Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien/Vienos miesto privačiame muzikos ir meno universitete. Darius Dikšaitis ir Gediminas Dačinskas taip pat buvo nutūpę Austrijoje (Zalcburge).

Lietuvos ir Austrijos draugijos atstovai klausėsi pirmojo šios sudėties Čiurlionio kvarteto koncerto, linki jo nariams ilgų kūrybinio bendradarbiavimo metų.

 

Rita Nomicaitė

 

 

Susitikimas su profesoriumi Wolfgangu Klosu

IMG_3682

IMG_3594

IMG_3547

IMG_3538

IMG_3647

Austrijos ir Lietuvos draugijos prezidentas, Vienos muzikos ir teatro universiteto profesorius Wolfgangas Klosas Austrų skaitykloje balandžio 6 dieną susitiko su Lietuvos ir Austrijos draugijos nariais.

Susitikime prisiminėme du dešimtmečius besitęsiantį profesoriaus W. Kloso aktyvumą paskatinant Austrijos ir Lietuvos muzikos jaunimo ir dėstytojų kontaktus, jo dalyvavimą kultūriniuose Lietuvos klasikinio muzikos meno renginiuose ir įvairiuose projektuose. Greta pedagoginės ir koncertinės veiklos profesorius vadovauja Austrijos ir Lietuvos draugijai, kurios centrinė būstinė yra Vienoje. Draugija neseniai pradėjo trečiąjį savo veiklos dešimtmetį ir jį atžymėjo tarptautinį rezonansą sukėlusiu įvykiu: jaunam vyrui iš Lietuvos, Martynui Giruliui, buvo pritaikytas naujausias Vienos medicinos universiteto kartu su įmone Otto Bock realizuotas išradimas – bioninė ranka, galinti atlikti visas įgimtos rankos funkcijas. Lietuvos ir Austrijos draugija laiko savo pareiga  prisidėti visuomenėje skleidžiant gerąją žinią apie šį neeilinį Austrijos ir Lietuvos žmonių bendradarbiavimo faktą.

Pagrindinis profesoriaus W. Kloso kalbos akcentas buvo skirtas paminėti Austrijos ir Lietuvos respublikų susikūrimo šimtmetį. Profesorius priminė istorines to laikmečio paraleles, išryškino abiejų šalių demokratinių santvarkų kūrimosi ypatybes, panašumus ir skirtumus. Mūsų auditorijai buvo malonu klausytis profesoriaus įžvalgų apie kultūros reiškinių svarbą tolesnei mūsų šalių santykių raidai. Svečias pasidžiaugė jį užgriuvusių klausimų gausa ir dalyvavusiųjų susitikime aktyvumu. Jis sakė, jog dabar, kai Lietuvoje baigė savo veiklą Austrijos ambasada, tiek Lietuvoje, tiek Austrijoje mūsų draugijos turėtų subendrinti pastangas ir rasti daugiau temų bendradarbiavimui. Buvo apsvarstyti įvairūs vakaro dalyvių pasiūlymai.

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

Parengė Karmela Rudaitienė

 

 

Turiningas susitikimas

IMG_3220IMG_3172

 

Kovo 21 d., LAD valdybai pakvietus, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičius viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje klausėmės Vienos muzikos ir teatro universiteto profesoriaus, pianisto Avedis Kouyomdjiano  paskaitos apie Austrijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių muzikos srityje plėtrą. Šis susitikimas vyko prisimenant Lietuvos ir Austrijos respublikų susikūrimo šimtmetį, istorines ištisos epochos peripetijas, plačius kultūrinius abiejų šalių aspektus, aptariant šių dienų aktualijas. Svečio išsakytos mintys sudomino susirinkusius mūsų narius, sukėlė prasmingą pasikeitimą nuomonėmis. Jis atsakė į susirinkusiųjų klausimus, kalbėjo apie abiejų mūsų šalių bendradarbiavimo būtinybę. Profesorius paskatino  mūsų narius aktyviai veiklai, sakė, kad ir pats toliau konkrečiais darbais prisidės prie LAD veiklos stiprinimo. Vakaras pasižymėjo ypatingai šilta bendravimo atmosfera, tauria savitarpio supratimo dvasia. Pokalbyje dalyvavęs Adomo Mickevičiaus bibliotekos direktorius Petras Zurlys  supažindino svečią su bibliotekos pastato istorija ir vadovavo ekskursijai po jau baigiamas restauruoti patalpas. Prof. Kouyoumdjianas išreiškė viltį vėl aplankyti Vilnių ir surengti fortepijono muzikos koncertą Adomo Mickevičiaus bibliotekos draugams ir LAD nariams atgimusioje bibliotekos salėje.

Vakaro pabaigoje Draugijos atsakingoji sekretorė Karmela Rudaitienė įteikė svečiui mūsų dėkingumo ženklus – pavasario gėles ir Judith Levonig knygą Österreich und Litauen = Lietuva ir Austrija : 2500 Jahre Beziehungsgeschichte : eine chronologische Übersicht.      

Straipsnius apie prof. A. Kouyoumdjianą galime pasiskaityti internete adresu: https://www.mdw.ac.at/ijh/lehrende/kouyoumdjian ir kt.

Prof. Petras Kunca

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

20180305_19373520180305_193805

 

2018 m. Kovo 5 d. vyko Lietuvos ir Austrijos draugijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Aptarėme praeitų metų įvykius, pasidalinome nuomonėmis apie planuojamus Draugijos renginius. Kviestinis svečias žymus Vokietijos operos režisierius Lars Franke (Berlynas) pasakojo apie savo darbą Vokietijoje ir Austrijoje bei įspūdžius apie Lietuvą. Kovo 16 d. Draugijos nariai stebėjo LMTA Dainavimo studentų ir Lars Franke pastatytą muzikinį operos pastišą „Praviros durys“.

 

 

 

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos ir Austrijos draugijos narę Renatą Marcinkutę Lesieur

!cid_image001_jpg@01D377E740460-240x360

Kultūros ministerijos garbės ženklai „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteikti trims Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms – aktyviai pedagogei, vargonininkei, Vilniaus religinės muzikos centro pirmininkei Renatai Marcinkutei-Lesieur, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėjai Laimai Lapinienei ir Lietuvos esperantininkų sąjungos Valdybos pirmininkui Povilui Jegorovui. Aukščiausią ministerijos apdovanojimą gruodžio 14 dieną laureatams įteikė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

R.Marcinkutei-Lesieur apdovanota už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Muzikantė ilgus metus puoselėja pasaulietinę ir sakralinę vargonų muziką. R.Marcinkutei Lesieur pirmininkauja Vilniaus religinės muzikos centrui, šiemet švenčiančiam veiklos dvidešimtmetį. Centras kasmet surengia per 60 koncertų. Garbės ženklo laureatė yra tarptautinio M.K. Čiurlionio konkurso vargonininkų komisijos narė, organizuoja konkurso etapus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.  Jos dėka Lietuvoje koncertavo ir meistriškumo pamokas vedė iškiliausi šių dienų vargonininkai iš JAV, Prancūzijos, Kinijos, Australijos, Naujosios Zelandijos ir kitų pasaulio valstybių.

LAD svečiuose pas austrus

IMG_4934 22339157_1549985035078472_3952545460350139645_o Salzburg_111020172017 m. spalio 7-13 dienomis Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai ir Draugijos bičiuliai autobusu vyko į kultūrinę pažintinę 22519663_912983052210096_7494926386901664093_okelionę į Austriją. Visus 39 keliautojus Vienoje ir Zalcburge labai šiltai priėmė draugai austrai. Visą savaitę autobuse neblėso šypsenos ir draugiškumas. Aplankėme Austrijos kalnus ir ežerus, žavėjomės Austrijos miestų architektūra, klausėmės austrų liaudies bei klasikinės muzikos koncertų, Vienos filharmonijoje ir Zalcburgo festivalių rūmuose, bendravome LR ambasadoje, Zalcburgo landtage, Tarptautiniame „Mozarteum“ fonde, aplankėme W. A. Mozarto ir kt. muziejus.

Metų pabaigoje paprastai vyksta įvairūs rinkimai. „Metų Moteris“, „Metų

sportininkas“, „Metų vestuvės“ ir kt. Vienintelio ko nebuvo — „Metų

kelionė“. (daugiau…)

Austrija 2017 metų spalio 7-13 dienos

Visą vasarą planavomIMG_4844 IMG_4867

Net išvardint negali:

Mokslininkai, daktarai,20171007_164356IMG_4939

Net rašytojų apsčiai…

Muzikantų irgi turim

Gausiai jie papildo būrį,

O kitų net nežinau –

Nuoširdžiai atsiprašau,

Paminėti negaliu

Informacijos jei neturiu.

„Vilkas“ mus ten pasitiko.

Kantriai jis visur vedžiojo,

Po senamiestį klajojom.

 

(daugiau…)

2017 m. Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje AUSTRIJOS stendą atstovavo Lietuvos ir Austrijos draugija. Teilnahme der Litauisch – Österreichischen Gesellschaft an dem internationalen Weihnachtsbasar 2017 und Vertretung der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft durch ÖSTERREICHISCHEN Stand

cof24796524_1551208911592568_1476226868085492108_nP1090920P1090911

 

Lietuvos ir Austrijos draugija 2017 m. gruodžio 2 dieną dalyvavo Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje Austrijos stende. Austrijos stendas ir šiemet sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiais metais pavyko surinkti nemažą sumą paramai. Visa mugės dalyvių surinkta suma bus padalinta dešimčiai skirtingų labdaros projektų Lietuvoje.

Am 2. Dezember hat die Litauisch – Österreichische Gesellschaft an dem Österreichischen Stand während des Weihnachtsbasars teilgenommen. Der österreichische Stand genoss auch in diesem Jahr wieder viel Aufmerksamkeit. Auch in diesem Jahr hat der Österreichische Stand bei der Sammlung des Gelds für wohltätige Projekte wieder einen reichen Beitrag geleistet. Die ganze von den Teilnehmern gesammelte Summe wird an zehn verschiedene wohltätige Projekte in Litauen verteilt.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie geranoriškai aukojo rankdarbius, padėjo prie Austrijos stendo paruošiamųjų ir kitų darbų. Nuoširdus ačiū:

Herzlichen Dank gilt allen Menschen, die handgemachte Waren spendierten und die bei organisatorischen und anderen Arbeiten des Österreichischen Stands geholfen haben. Unser Dankeschön gilt:

Ritai Tydei ir Urtei, Jolitai Malinauskaitei ir Ričardui Bukelskiui, Anitai Marijai Drukteinienei, Onutei Kacėnaitei, Karmelai Rudaitienei, Nijolei Jovarienei, Vidai Pasausienei, Kristinai Kvietkauskaitei, Eglei Lisauskaitei, Draugijos prezidentui (dem Präsidenten) Petrui Kuncai.     Dėkojame už paramą Austrijos Garbės konsului Vytautui Mizarui. Für Unterstützung sind wir dem Österreichischen Honorarkonsul Vytautas Mizaras dankbar.

Labai dėkingi esame mūsų rėmėjams:

Besonderes Dankeschön geht an unsere großzügigen Sponsoren:

BIOMIN, DEFENSA, SWAROVSKI, CASINOS AUSTRIA, TIROL Werbung, LENZ MOSER, BERTSCH-LASKA, NUKAS, KLAUS BRANDNER, BERNHARD SCHINKO, KONICA MINOLTA, WIENERBERG,  KOTANY

Dėkui Jums už gerą širdį. Jūsų visų pagalba padovanosime stebuklą tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos ir paramos.

Dankeschön Ihnen für Ihre guten Herzen. Mit Ihrer Großzügigkeit werden wir Wunder den Menschen, die wirklich Hilfe und Unterstützung brauchen, schenken.

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje adresais: http://www.iccb.lt ir  http://www.facebook.com/ICCB.LT

Mehr Information auf der Webseite

Nuoširdžiai dėkodama, Kristina Valentonienė, vicepirmininkė

Mit herzlicher Dankbarkeit, Kristina Valentonienė, Vizevorständin

 

 

 

 

Smagi bendrystė

IMG_8536

Lietuvos ir Austrijos draugija vieną lapkričio vakarą surengė  Austrijos Respublikos nacionalinės dienos šventę –„gražiai prisiminti ir paminėti vieniems kitus“, pasak svečio, LRS nario Egidijaus Vareikio. Minėjimas vyko Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje ir buvo sukomponuotas tarsi koncerto programa, iš keleto segmentų.

IMG_8533

Įžangos žodžiais šventę pradėjo Austrų literatūros skaityklos vedėja, Draugijos atsakingoji sekretorė Karmela Rudaitienė. Gausiai susirinkusią publiką sveikino politikai ir muzikantai.

 

Draugijos prezidentas smuikininkas prof. Petras Kunca  kalboje pradėjo brėžti valstybinių aspektų lygiagretes, akcentuodamas, kad po Antrojo pasaulinio paskutinis svetimos valstybės karys Austriją paliko 1955,  Lietuvą – 1993. (daugiau…)

Rede zum Nationalfeiertag 08-11-2017. Honorarkonsul Prof. Dr. Vytautas Mizaras

Sehr geehrte Herr PIMG_8548rofessor Kunca und Herr Professor Josef Wallnig, verehrte Gäste, meine Damen und Herren,

 

Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Prof. Kunca, für die Einladung, hier an dieser groβartigen Veranstaltung teilzunehmen, bedanken.

 

Es ist mir eine große Ehre, Sie alle hier bei der Eröffnung der Veranstaltung zum Nationalfeiertag der Republik Österreich begrüβen zu dürfen.

 

 

(daugiau…)

Kalba Austrijos Respublikos nacionalinės dienos minėjime 2017-11-08. Egidijus Vareikis LR Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas

Gerbiami akIMG_8605ademikai, politikai, svečiai. Ponios ir ponai.

 

 

Sveikimu mūsų bičiulius austrus su nacionaline švente ir nuoširdžiai džiaugiuosi, kad švęsdami galime gražiai prisiminti ir paminėti vieni kitus.

 

 

Pasakysiu tris dalykus, kurie, man regis, svarbūs mūsų draugystei. (daugiau…)

LIETUVOS IR AUSTRIJOS DRAUGIJOS AKTYVO VIZITAS LR SEIME

P1090535

 

 

 

 

 

Robertos Kremer nuotrauka. Iš kairės:  Juozas Antanavičius, Jarūnė Barkauskaitė, Jonas Jarutis, Petras Kunca, Laimutė Matkevičienė, Rita Nomicaitė, Kristina Valentonienė, Dalia Friedt .

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) delegacija  š.m. birželio 22 d. popietę turėjo dalykinį vizitą LR Seime. LAD pirmininko iniciatyva d-jos aktyvas susitiko su Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės (STRG)  pirmininku  Kęstučiu Masiuliu bei nariais Laimute Matkevičiene ir Jonu Jaručiu.

 

Nors susitikimo laikas buvo reglamentuotas – jis vyko tarp abiejų tos dienos Seimo posėdžių ir teko būti priimtiems Seimo slapto balsavimo metu, seimūnų sumanumo dėka  pavyko optimaliai pabendrauti. LAD vizito tikslai buvo  pasiekti: mūsų draugija ir dabartinė jos Valdyba  prisistatė naujai suformuotai Tarpparlamentinių ryšių su Austrija grupei ir pasidalijo valstybinio lygmens idėjomis –  dėl Lietuvos laisvei ir  kultūrai nusipelniusių Austrijos piliečių apdovanojimų, dėl Lietuvos delegacijos apsilankymo Zalcburgo Landtage š. m. rudenį, dėl tolesnės Lietuvos ir Austrijos  piliečių kultūrinių ryšių, artėjant abiejų respublikų 100-mečio minėjimui, plėtros. STRG-ei tai pasirodė aktualios temos, joms įgyvendinti sutarta  bendradarbiauti.

 

Dėkojame Seimo narei L. Matkevičienei ir jos padėjėai padėjėjai p-niai Robertai Kremer už nuoširdžią pagalbą rengiant šį susitikimą.

 

Rta Nomicaitė

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand der Gesellschaft neu gewählt

IMG_8363

Auf dem Foto von links nach rechts: Karmela RUDAITIENĖ, zuständige Sekretärin des Vorstandes, Prof. Petras KUNCA, Vorsitzender des Vorstandes, Rita NOMICAITĖ, Jarūnė BARKAUSKAITĖ, Geldverwalterin, Kristina VALENTONIENĖ, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Juozas ANTANAVIČIUS.

Am 30. März fand eine ordentliche Berichts-Wahlversammlung der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft statt.

Zur Einleitung sprach Dr. Jonas VILIMAS, Musikologe, Producer und Redaktor des litauischen Fernsehens. Als Kommentator der Live-Sendung der jährlichen Neujahrskonzerte des Orchesters der Wiener Philharmonie im litauischen Fernsehen wurde er von der Gesellschaft gebeten, darüber zu erzählen. Er informierte weiters über die Urheberrechte hinsichtlich der Aufnahmen der Konzerte und Veranstaltungen, die anlässlich der Präsentation der Mozarts Costa-Violine in Vilnius im Herbst 2016 stattgefunden haben. Es wurde mit der Gesellschaft die Möglichkeit einer weiteren Verwendung dieser Aufnahmen besprochen.

Bei der Wahl des Vorstandes der Gesellschaft sind die meisten Mitglieder des früheren Vorstandes erneut gewählt worden. An Stelle von zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die sich zurückgezogen haben, wurden zwei neue Personen gewählt. (daugiau…)

Išrinkta nauja Draugijos valdyba

IMG_8335_2

Kovo 30 d. įvyko eilinis Lietuvos ir Austrijos draugijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Jį pradėjo svečias muzikologas, LRT prodiuseris ir redaktorius  Jonas Vilimas, Naujamečių Vienos filharmonijos orkestro koncertų komentatorius, pakviestas papasakoti apie jų tiesioginės transliacijos Lietuvai istoriją . Tuo pačiu jis paaiškino W. A. Mozarto smuiko svečiavimosi Lietuvoje  TV įrašų autorines teises, tolimesnės sklaidos galimybes ir pan.

Renkant valdybą, daliai jos narių patikėta veiklą pratęsti. Porai ankstesnių narių atsisakius, pasiūlyti du nauji. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugija susitarė bendradarbiauti su Biržų kultūrinėmis institucijomis

P1090218

 

Kovo 18 d. LAD lankėsi Biržuose, pakviesta šio Šiaurės Lietuvos miesto-perlo kultūros veikėjų (iniciatorė ir organizatorė – smuikininkė, pedagogė Ramutė Petronytė). LAD delegaciją sudarė prezidentas prof. Petras Kunca, viceprezidentė Kristina Valentonienė, generalinė sekretorė, Vilniaus apskrities  Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaityklos vadovė Karmela Rudaitienė bei 7 nariai. Svečiai buvo sutikti Radvilų pilyje įsikūrusioje Biržų raj. Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje. Čia, dalyvaujant bibliotekos direktorei Vilmantei Vorienei, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorei Rimai Zuozienei bei minėtajai direktorės pavaduotojai Ramutei Petronytei buvo užmegzti bendradarbiavimo saitai tarp visų keturių institucijų. Aptarti ir pirmieji konkretūs sumanymai. (daugiau…)

Susitikimas su smuikininku, kamerinės muzikos profesoriumi

IMG_4626

Kovo 2 d. Austrų literatūros skaitykloje įvyko susitikimas su smuikininku prof. Petru Kunca. Vakaro vedėjas muzikologas doc. dr. Rimantas Astrauskas lakoniškai priminė, kad buvęs ilgametis Valstybinio Vilniaus kvarteto smuikininkas (su ansambliu pelnęs Lietuvos nacionalinę premiją) bei LMTA Kamerinio ansamblio katedros vedėjas Petras Kunca dabar veikia Europos mastu – yra Europos kamerinės muzikos akademijos (ECMA) bei Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) narys, Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) valdybos pirmininkas. Neseniai Petras Kunca už nuopelnus menui ir mokslui apdovanotas Austrijos Garbės Kryžiumi.

IMG_4630

Vakaro metu ekrane demonstruotos nuotraukos iš svarbiausių profesoriaus gyvenimo epizodų, kurias pats profesorius trumpai komentavo. Pokalbio su vakaro vedėju metu P. Kunca dalinosi įvairiomis mintimis; antai kalbėdamas apie Europos kultūrų sąveiką pasitelkė palyginimą, kad kultūros viena kitą maitina kaip Dunojų jo intakai, prisiminė „Visų J. Haydno styginių kvartetų“ ir „Lietuvos kompozitorių styginių kvartetų“ ciklus, paruoštus kartu su Vilniaus kvarteto kolegomis. (daugiau…)

Kristinos Valentonienės poezijos vakaras „Dovanoju tau“

IMG_2819

 

Pirmasis šventinis šių metų renginys skirtas Lietuvos ir Austrijos draugijos vicepirmininkės Kristinos Valentonienės kūrybai.

Dažnai pokalbis su žmogumi pavirsta eilėmis, kurias norisi jam padovanoti…, – savo kūrybinį darbą apibūdina K. Valentonienė.

IMG_2812

Vakaras vyko Austrų literatūros skaitykloje ir prasidėjo nuo  austrų poezijos. Režisierius ir scenaristas Raimondas Paškevičius ir Kristina Valentonienė skaitė Rainerio Marijos Rilkės ir Ingeborgos Bachmann eiles, bei Kristinos eilėraščius. R. Paškevičius pasidalino  savo mintimis apie K. Valentonienės kūrybą:

Nei naujausiose enciklopedijose, nei poezijos antologijose, nei visažiniame google nerasite įrašo: poetė Kristina Valentonienė. Kristina žada, kad tokio įrašo niekada ir neatsiras. Ji neturi tokių ambicijų, jos rašymo motyvai ir tikslai kitokie, Tad siekiant nepykdyti profesionalių poetų ir profesionalių poezijos kritikų, siūlau Kristinos tekstus vadinti ne eilėraščiais, o stulpeliais.  Stulpeliai – ne kolonos, ne aukštos įtampos stulpai, net ne gatvių žibintų stulpai. Tokie stulpeliai, kokie žymi šalikeles. Dieną jie beveik nepastebimi, bet naktį, kai savo mažais veidrodėliais atspindi žibintų šviesas jie kelią paverčia kosmodromo pakilimo taku. Taip ir Kristinos nuoširdūs, paprasti, lengvai suprantami stulpeliai, skaitomi tam tikru tinkamu metu ir tam tikrai tinkamai auditorijai, jaudina, sužadina apmąstymų, prisiminimų. (daugiau…)

Teilnahme der Litauisch – Österreichischen Gesellschaft an dem Internationalen Weihnachtsbasar 2016

Am 3. Dezember hat die Litauisch – Österreichische Gesellschaft an dem Österreichischen Stand während des Weihnachtsbasars teilgenommen. In diesem Jahr beendet die Österreichische Botschaft Wilna Ihre Tätigkeit in Litauen, so übernimmt die Teilnahme an dem Basar die Litauisch – Österreichische Gesellschaft.

Der österreichische Stand genoss auch in diesem Jahr wieder viel Aufmerksamkeit. In diesem Jahr hat der Österreichische Stand erneut reichen Beitrag geleistet. Die ganze von den Teilnehmern des Weihnachtsbasars gesammelte Summe wird an zehn verschiedene wohltätige Projekte in Litauen verteilt. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugijos dalyvavimas 2016 m. Tarptautinėje Kalėdinėje Vilniaus labdaros mugėje

p1080852

cof

Lietuvos ir Austrijos draugija 2016 m. gruodžio 3 dieną dalyvavo Tarptautinėje Kalėdinėje Vilniaus labdaros mugėje Austrijos stende. Šie metai Austrijos stendui buvo neįprasti, tai laikas, kai Austrijos Respublikos ambasada baigia savo darbą Lietuvos Respublikoje ir dalyvavimą labdaros mugėje perima Lietuvos ir Austrijos draugija.

Austrijos stendas ir šiemet sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiais metais pavyko surinkti nemažą sumą paramai. Visa mugės dalyvių surinkta suma bus padalinta dešimčiai skirtingų labdaros projektų Lietuvoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie geranoriškai prisidėjo prie Austrijos stendo paruošiamųjų ir kitų darbų. Nuoširdus ačiū Ritai Tydei iš Austrijos Respublikos ambasados, Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams: Jolitai Malinauskaitei, Karmelai Rudaitienei, Marijai Drukteinienei, Vilgelminai Kovalevskajai, Draugijos prezidentui Petrui Kuncai.

 

Labai dėkingi esame mūsų rėmėjams.

Dėkui už Jums gerą širdį. Jūsų visų pagalba bus galima padėti tiems, kuriems reikia pagalbos ir paramos.

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje adresu  https://www.facebook.com/ICCB.LT

Nuoširdžiai dėkodama, Kristina Valentonienė, viceprezidentė

 

 

Austrijos Respublikos nacionalinė šventė

 

 

Šiais metais  Austrijos Respublikos nacionalinę šventę minėjome Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.img_9921

img_9661img_9985Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas prof. Petras Kunca draugijos vardu pasveikino su mumis kartu esantį Austrijos Respublikos ambasadorių dr. Johaną Spitzerį, ambasados darbuotojus, o taip pat visus šio mūsų  šventinio vakaro dalyvius ir svečius, bendrų Lietuvos ir Austrijos prekybos ir gamybos įmonių atstovus.

Kunca džiaugėsi, kad tik ką, spalio viduryje, Lietuvos ir Austrijos draugijos iniciatyva įgyvendintas projektas „Mozarto smuikas Lietuvoje“ sujungė įvairias Lietuvos ir Austrijos visuomenines ir valstybines kultūrines įstaigas bendrai veiklai. Lietuvos jaunimas ir plačioji visuomenė pamatė originalų Mozarto smuiką, išgirdo ir aukštai įvertino jo – Austrijos nacionalinės vertybės – skambesį. Už dėmesį ir paramą šio projekto įgyvendinimui Draugijos vardu padėkojo Austrijos respublikos ambasadai Lietuvoje.

Profesorius priminė, kad šiais metais minime atkurtų Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių 25-metį. (daugiau…)

LIETUVOJE SUSKAMBO MOZARTO SMUIKAS

 

 

 

mozarto-smuikas-ambrazo-foto-300x204

Mozarto smuikas. Martyno Ambrazo nuotrauka

„Paklausius Mozarto muzikos, aiškesnis tampa gyvenimas“

Rudenį Lietuvos muzikos dangų perskrodė aukso gija – iš Austrijos, Zalcburgo, atkeliavo smuikas, kurį savo rankose laikė Wolfgangas Amadeus Mozartas.

Smuikui pademonstruoti organizuotas ypatingas festivalis „Mozarto smuikas Lietuvoje“: 3 simfoniniai koncertai ir kamerinė paskaita-koncertas, vykę spalio 16–19 d. Vilniuje. Mozarto smuiku visur griežė Mozarto instituto (Zalcburge) muzikologė Anja Morgenstern. Kiti renginiuose Vilniuje dalyvavę Mozarteumo fondo bendradarbiai: Mozarto tyrimų instituto vadovas muzikologas, klavesinistas, pianistas Ulrichas Leisingeris, Mozarto muziejų ir fondų direktorė Gabrielė Ramsauer bei dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės daktaras Josefas Wallnigas. (daugiau…)

Pirmą kartą Lietuvoje skambės autentiškas W. A. Mozarto smuikas. Mozarts Violine in Litauen

lmta-logomozarteum-logologotipas

filharmonijos-logomuziku-remimo-logo

 

 

Lietuvos ir Austrijos draugija, Zalcburgo Mozarteum
o tarptautinis fondas (Austrija), Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikų rėmimo fondas mūsų šalies visuomenei pristato originalų W. A. Mozarto Vienos smuiką (dalla Costa, 1764).

2015 m. pavasarį Lietuvos ir Austrijos draugijos pakviestas dalyvauti Zalcburgo dienų Lietuvoje renginiuose Tarptautinio Mozarteumo fondo prezidentas Johannesas Honsig-Erlenburgas LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45-mečiui, patvirtino, kad Lietuva pamatys ir išgirs originalų muzikos instrumentą, kuriuo grojo pats Mozartas.

Tarptautinis Mozarteumo fondas saugo šešis originalius Wolfgango Amadeaus Mozarto instrumentus: klavikordą (Clavichord), fortepijoną (Hammerflügel), mažą vaikystės smuiką, altą, jo Zalcburgo smuiką (meistras Klotzas iš Mitenvaldo Vokietijoje) ir Vienos smuiką, dabar vadinamą Mozarto „Costa smuiku“.

Šis pavadinamas kilo iš italų meistro pavardės – Pietro Antonio dalla Costa – pagaminusio šį meno kūrinį 1764 m. Trevizo mieste, netoli Venecijos. Apie patį meistrą žinoma nedaug, tačiau daugelis išlikusių dalla Costa instrumentų yra smuikai, pagaminti Trevize tarp 1733 ir 1768 metų. Šio ryškaus Venecijos mokyklos smuikų meistro instrumentai pasižymi minkštu ir sodriu skambesiu, savita tembro spalva. Dalla Costa individualiai studijavo ir rėmėsi Kremonos mokyklos didžiųjų meistrų – Amati ir Stradivari smuikų kūrybos meno atradimais, juos savaimingai pratęsdamas savo kūriniuose.

Šiuolaikiniai ekspertai patvirtina nuomonę, jog Mozarto „Costa smuikas“ yra autentiškas: jo dangtelis, nugarėlė, korpuso šonai, galvutė ir lakas yra tarpusavyje susiję būtent šio instrumento komponentai. Naudotas klasikinis medienos parinkimo modelis: dangtelis pagamintas, kaip įprasta, iš eglės, nugarėlė – iš klevo. Kartu sudėti visi komponentai parodo stulbinančią gamintojo išmonę ir meistriškumą.

Daugelio senųjų Italijos meistrų gaminti smuikai vėliau buvo koreguojami, pritaikant juos iškilusiems naujiems visuomenės meno poreikiams, tad XIX amžiuje buvo pailginti šio Mozarto Vienos smuiko kaklas ir postygis, kad instrumentas galėtų būti naudojamas atlikti to meto naujausią muziką.

Tikėtina, jog Mozartas savo instrumentais griežė skirtingais laikotarpiais. Manoma, jog Mitenvalde gamintą smuiką jis paliko savo seseriai Nannerlei gimtajame Zalcburge, o vėliau Vienoje įsigijo dalla Costa smuiką.

Po Mozarto mirties jo žmona Constanza smuiką perdavė muzikos leidėjui Ofenbache (netoli Frankfurto) Johannui Antonui Andre. 1840 m. Andre smuiką įteikė savo bendradarbiui Heinrichui Henkeliui su nuoroda: „Šis smuikas yra iš Mozarto palikimo, Mozartas juo visada griežė. Aš jį pirkau iš Mozarto našlės.“

Henkelio sūnus Karlas buvo smuikininkas ir daug metų koncertavo šiuo instrumentu. 1909 m. smuiką įsigijo žinoma instrumentų firma „Hill & Sons“ Londone. Vertingas instrumentas priklausė firmos kolekcijai iki jos egzistavimo pabaigos. 1988 m. smuiką įsigijo Vokietijos meno mecenatė dr. Nicola Leibinger-Kammüller. 2013 m. šį instrumentą ji padovanojo „Mozarteum“ fondui. Taip „Costa smuikas“ pateko į Fondo originalių Mozarto instrumentų kolekciją, yra viešai eksponuojamas, tapo prieinamas tarptautinei meninei visuomenei. (daugiau…)

Draugijos narių viešnagė Austrijoje

 

 20160428_18545320160429_164139

 

2016 m. balandžio 26 – 30 dienomis Kristina Valentonienė viešėjo Tarptautiniame „Mozarteum“ fonde Zalcburge. Susitikimų su prof. dr. Josefu Wallnigu (Zalcburgo „Mozarteum“ universitetas), Tarptautinio „Mozarteum|“ fondo nariais dr. Gabriele Ramsauer, dr. Anja Morgenstern, Dr. Ulrichu Leisingeriu buvo susitarta dėl 2016 spalio mėn. 13-20 dienomis Lietuvoje vyksiančio projekto „W. A. Mozarto smuikas Lietuvoje“  muzikinės programos, organizacinių klausimų ir sąlygų. Projekto metu Vilniuje vyks Mozarto muzikos koncertai. Žiūrovai turės galimybę pamatyti ir išgirsti autentišką W. A. Mozarto smuiką, kuriuo jis grojo gyvendamas Vienoje.

Viešnagės Austrijoje metu K. Valentonienė taip pat buvo susitikusi su Lietuvos garbės konsulu Zalcburge architektu Erichu Wagneriu, Zalcburgo „Mozarteum“ universiteto dėstytojais.

Spalio mėnesį Vilniuje viešės Lietuvos ir Austrijos draugijos draugai iš Tarptautinio „Mozarteum|“ fondo

  1. Gabriele Ramsauer, kuri atveš W. A. Mozarto smuiką, smuikininkė dr. Anja Morgenstern, muzikologas dr. Ulrichas Leisingeris, Zalcburgo „Mozarteum“ universiteto dėstytojas dirigentas dr. Josefas Wallnigas, buvęs „Mozarteum“ universiteto rektorius Reinhartas von Gutzeitas, prof. Martin Dokulil.

 

2016 m. birželio mėnesį Karmela Rudaitienė kelionės į Vieną metu susitiko su Lietuvos garbės konsulu Vienos žemėje dr. Raoulu Peteriu Käufleriu. Susitikimo metu Austrijos ir Lietuvos draugijai Vienoje buvo perduotas režisieriaus Arvydo Baryso filmas „Nida. Dailininkų kolonija Kuršių nerijoje. Tarp keliaujančių kopų“.


Parengė Kristina Valentonienė ir Karmela Rudaitienė

Vasaros susitikimas Austrijos ambasadoje

P1080257

Liepos 7d. Austrijos Respublikos ambasadorius dr.J.Spitzeris surengė vakarą, į kurį pakvietė įvairių  Vilniaus organizacijų ir visuomenės atstovus, plėtojančius Lietuvos ir Austrijos kultūrinius ryšius.

Dr.Spitzeris informavo dalyvius apie apie  Austrijos ambasados Lietuvoje veiklos planus iki šių metų pabaigos, pristatė tris šiais metais Austrijos garbės ženklais apdovanotus Lietuvos piliečius: prof.Petrą Kuncą – Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentą, UAB voestalpine VAE Legetecha generalinį direktorių Antaną Kovą, teisininkę doc. dr. Liudviką Meškauskaitę. Iškilmingame vakare dalyvavęs Lietuvos garbės konsulas Zalcburge architektas Erichas Wagneris kalbėjo apie būtinybę toliau plėtoti kultūrinius ryšius, prisiminė Austrijos ambasados pastato rekonstrukcijos istoriją, linkėjo sėkmės įgyvendinant tolesnius abiejų šalių kultūrinių ir partnerystės ryšių  projektus. Kuriant šiltą susitikimo atmosferą pasitarnavo vienietiškos melodijos, atliekamos tenoro Mindaugo Jankausko, akompanuojant pianistui Kęstučiui Paulaičiui.

P1080245P1080243

Karmela Rudaitienė

Nuotraukos Petro Kuncos

 

 

 

 

 

 

Sveikinimai Lietuvos ir Austrijos įmonei UAB „voestalpine VAE Legetecha“ ir jos generalinam direktoriui Antanui Kovui

mazinta2

 

Lietuvos ir Austrijos draugija nuoširdžiai sveikina  inžinerinės pramonės flagmaną Lietuvoje, bendrą Lietuvos ir Austrijos įmonę UAB „ voestalpine VAE Legetecha“  jos įkūrimo ir sėkmingos veiklos dvidešimtmečio proga. Bendrovės ryškiausi bruožai – aukšta įmonės darbuotojų darbo kultūra, vidinė motyvacija, savitarpio supratimas, inovatyvumas jungiant mokslo ir verslo pasiekimus ir to išdava –  pasaulyje pripažinta gaminių kokybė teigiamai veikia Lietuvos ekonomikos raidą.

Gegužės 10 d. iškilmingame  įmonės steigėjų, partnerių, visų darbuotojų ir svečių susirinkime sveikinimą perdavė Premjeras Algirdas Butkevičius, sėkmingą bendrovės veiklą sveikinimo žodyje apibūdino AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Stasys Dailydka ir kt. Už ypatingus nuopelnus nuo pat įkūrimo vadovaujant bendrovei ir pasiektus  veiklos rezultatus, susisiekimo viceministras Saulius Girdauskas įteikė  Garbės geležinkelininko ženklą Bendrovės generaliniam direktoriui Antanui Kovui. UAB „voestalpine VAE Legetecha“ vadovo talentą aukštai  įvertino Austrijos prezidentas Haincas Fišeris, kuris savo dekretu diplomuotam inžinieriui Antanui Kovui skyrė Auksinį Garbės Ženklą už nuopelnus Austrijos Respublikai. Šį apdovanojimą įteikė Austrijos Respublikos ambasadorius dr. Johanas Špiceris.

Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai sveikina gerb. Antaną Kovą su garbingais apdovanojimais ir linki nenuilstamos energijos įgyvendinant naujus ambicingus tarptautinius projektus.

Prof. Petras Kunca,

Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas

P1080205 P1080178 (2) P1080199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. PETRAS KUNCA APDOVANOTAS AUSTRIJOS GARBĖS KRYŽIUMI UŽ NUOPELNUS MOKSLUI IR MENUI

IMG_2389s

DSCN9941Balandžio 6 d., trečiadienį, Austrijos ambasadoriaus rezidencijoje buvo surengtas šventinis vakaras prof. Petro KUNCOS apdovanojimo AUSTRIJOS GARBĖS KRYŽIUMI UŽ NUOPELNUS MOKSLUI IR MENUI proga. Prof. Petras KUNCA buvo apdovanotas kaip Lietuvos ir Austrijos draugijos pirmininkas, Europos kamerinės muzikos akademijos ECMA ir Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos ECMTA narys.

Prof. Petras KUNCA dalyvavo užmezgant pirmuosius gilesnius Austrijos kultūrinius ir muzikinius ryšius su Lietuva. Būdamas Vilniaus Muzikos ir teatro akademijos profesorius Petras KUNCA inicijavo, skatino ir ilgus metus globojo akademijos bendradarbiavimą su Zalcburgo muzikos universitetu Mozarteum, Zalcburgo fondu Mozarteum Stiftung bei su Vienos muzikos ir vaizduojamojo meno universitetu. Užmegzti ryšiai leido pradėti ir išplėtoti abiejų šalių apsikeitimą dėstytojais ir studentais.

Profesorius KUNCA daugelį metų buvo Austrijos ir Lietuvos draugijos narys, o 2013 m. buvo išrinktas jos pirmininku. Eidamas šias visuomenines pareigas profesorius esmingai prisidėjo skatinant Lietuvos ir Austrijos kultūrinius, politinius ir ekonominius ryšius. Profesoriaus KUNCOS skaitytos paskaitos ar jo surengti koncertai, literatūriniai skaitymai ir kt. ypatingai praturtino Austrijos kultūros, istorijos, mokslo ir ūkio pasiekimų pristatymą Lietuvoje. Prof. KUNCOS pastangomis per paskutiniuosius trejus metus buvo „atgaivinta“ Lietuvos ir Austrijos draugijos veikla.

 

AUSZEICHNUNG VON HERRN PROF. PETRAS KUNCA MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN EHRENKREUZ FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST

Am Mittwoch, den 6. April gab es in der Residenz des österreichischen Botschafters in Vilnius eine Festveranstaltung anlässlich der Auszeichnung von Herrn Prof. Petras KUNCA mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Prof. Petras KUNCA wurde für seine Tätigkeit als Vorsitzender der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft, als Mitglied der Europäischen Kammermusikakademie ECMA und als Mitglied des Europäischen Verbandes der Kammermusiklehrer ECMTA ausgezeichnet.

Prof. Petras KUNCA stand an den Anfängen der tieferen kulturellen und musikalischen Kontakte zwischen Litauen und Österreich. In seiner Funktion als Professor an der Musik- und Theaterakademie Vilnius hat Petras KUNCA die ersten Kontakte der Akademie mit mehreren Musikeinrichtungen in Österreich, darunter mit der Universität Mozarteum Salzburg, der Stiftung Mozarteum Salzburg, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u.a. geknüpft und sie im Laufe von vielen Jahren gepflegt und geprägt. Dank der eingeleiteten Kooperationen konnte der Professoren- und Studentenaustausch zwischen den Musikhochschulen beider Länder stark ausgebaut und wesentlich intensiviert werden.

Als langjähriges Mitglied und seit 2013 Vorsitzender der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft trug Prof. Petras KUNCA wesentlich zur Intensivierung der Kontakte zwischen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen der beiden Länder bei. Er bereicherte die Präsentation der österreichischen Kultur, Geschichte, Wissenschaft und Wirtschaft in Litauen durch von ihm gehaltene oder organisierte Vorträge, Lesungen, Konzerte etc. In den letzten drei Jahren verdanken wir Prof. KUNCA die „Wiederbelebung“ der Aktivitäten der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft.

Tekstas Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje

Nuotraukos Jolitos Malinauskaitės ir  dr. Peterio Baksy

 

(daugiau…)

Susisiekite