Lietuvos ir Austrijos draugija

Istorija

Susitikimas su austrų dirigentu prof. W.Peschl ir kompozitoriumi prof. F.Cibulka
Prof. Petras Kunca ir dr. Eugenijus Laurinaitis
Kristina Valentonienė ir prof. Josef Wallnig
Prof. Josef Wallnig
Austrijos Respublikos ambasadorius J. Spitzer ir Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas A. Vidžiūnas
Pasitarimas Austrijos Respublikos ambasadoje
Kalėdinės mugės dirbtuvės
Dalia Friedt ir Austrijos Respublikos ambasadorius dr. Johann Spitzer
Austrijos Respublikos ambasadorius dr. J. Spitzer, prof. J. Bajarūnienė ir K. Rudaitienė
Prof. Petras Kunca, Kristina Valentonienė ir dr. Romas Jarockis

Austrijos Respublikos nacionalinė šventė

 

 

Šiais metais  Austrijos Respublikos nacionalinę šventę minėjome Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.img_9921

img_9661img_9985Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas prof. Petras Kunca draugijos vardu pasveikino su mumis kartu esantį Austrijos Respublikos ambasadorių dr. Johaną Spitzerį, ambasados darbuotojus, o taip pat visus šio mūsų  šventinio vakaro dalyvius ir svečius, bendrų Lietuvos ir Austrijos prekybos ir gamybos įmonių atstovus.

Kunca džiaugėsi, kad tik ką, spalio viduryje, Lietuvos ir Austrijos draugijos iniciatyva įgyvendintas projektas „Mozarto smuikas Lietuvoje“ sujungė įvairias Lietuvos ir Austrijos visuomenines ir valstybines kultūrines įstaigas bendrai veiklai. Lietuvos jaunimas ir plačioji visuomenė pamatė originalų Mozarto smuiką, išgirdo ir aukštai įvertino jo – Austrijos nacionalinės vertybės – skambesį. Už dėmesį ir paramą šio projekto įgyvendinimui Draugijos vardu padėkojo Austrijos respublikos ambasadai Lietuvoje.

Profesorius priminė, kad šiais metais minime atkurtų Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių 25-metį.

Austrijos Respublikos ambasadorius dr. Johanas Spitzeris savo sveikinimo kalboje prisiminė nacionalinės šventės istoriją. Austrijos parlamentas 1965 m. patvirtino svarbią valstybinę datą – kiekvienų metų spalio 26-ją skelbti Nacionalinės šventės diena. Tą dieną dešimtmečiu anksčiau,1955–siais, buvo priimta Austrijos Neutraliteto deklaracija – konstitucinis įstatymas, visam laikui įtvirtinantis Austrijos pasirinktą taikaus vystymosi kelią. 1955 m. spalio 26-ji buvo pirmoji diena, kai Austrijos teritorijoje neliko užsienio valstybių karių. Būtent tą dieną  buvo paskelbtas valstybės neutralitetas, ta diena dabar yra Nacionalinės šventės diena.img_9716

img_9693Dr. J. Spitzeris pranešė, jog Austrijos Respublikos ambasada baigia savo veiklą Lietuvoje 2016 m. gruodžio 15 d. Ambasadorius pristatė būsimą Austrijos Respublikos garbės konsulą Lietuvoje prof. Vytautą Mizarą. Jis yra teisininkas, advokatas, Vilniaus universiteto profesorius, VU TF Privatinės teisės katedros vedėjas.

 

img_0003Šiltą visų susirinkusiųjų nuotaiką palaikė ir šventės minėjimo vakaro meniniai akcentai : šiais metais minime austrų kompozitoriaus Wolfgango Amadeus Mozarto 260-asias gimimo metines, taip pat austrų rašytojos Ingeborg Bachmann 90-asias gimimo metines.A. Mozarto dainas „Die Abendempfindung“,“Das Traumbild“ ir „Das Veilchen“ atliko Tomas Kildišius (baritonas) ir Mantautas Krukauskas (klavišiniai).

Su rašytojos I. Bachmann gyvenimu ir kūryba supažindino dr. Inga Bartkuvienė. „ Ingeborgos Bachmann kūryba atvirai kelia klausimus apie žmogaus buvimo ir nebuvimo formas, leidžia pažinti dvasines gelmes ir prarajas, vis linkstama svarstyti, kas esu, kaip kintu, kaip esu priklausomas nuo savo paties geismų ir asmenybės projektų ir visuomenės determinacijų, kas yra kitas, koks paties ir kito santykis, kaip pasireiškia galia įvairiausiose plotmėse – tarpasmeniuose santykiuose, visuomeniniame gyvenime, politikoje, kaip ji veikia asmeninę ir kolektyvinę patirtį, atmintį, savivoką. Bachmann aktualumą mūsuose grindžia grožio aktualumas (kūrybos meninė vertė, poetinio žodžio tankis), etinė laikysena (antikarinė, antihitlerinė, antiholokaustinė), egzistencinė problemika (kūrybos orientacija į jaučiantį, patiriantį, reflektuojantį subjektą, gyvenimo- mirties dialektiką), kalbos kritika ir individualios kalbėsenos paieškos, moteriškasis rašymas (asociatyvumas, poetinio žodžio ir gyvenimo dalykų jungtys)“, pasakojo dr. I. Bartkuvienė.img_0042img_0026

Ingeborg Bachmann eilėraščius skaitė Peter Meyer ir Kristina Valentonienė.

 

Tekstą parengė Karmela Rudaitienė

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

 

 

 

LIETUVOJE SUSKAMBO MOZARTO SMUIKAS

 

 

 

mozarto-smuikas-ambrazo-foto-300x204

Mozarto smuikas. Martyno Ambrazo nuotrauka

„Paklausius Mozarto muzikos, aiškesnis tampa gyvenimas“

Rudenį Lietuvos muzikos dangų perskrodė aukso gija – iš Austrijos, Zalcburgo, atkeliavo smuikas, kurį savo rankose laikė Wolfgangas Amadeus Mozartas.

Smuikui pademonstruoti organizuotas ypatingas festivalis „Mozarto smuikas Lietuvoje“: 3 simfoniniai koncertai ir kamerinė paskaita-koncertas, vykę spalio 16–19 d. Vilniuje. Mozarto smuiku visur griežė Mozarto instituto (Zalcburge) muzikologė Anja Morgenstern. Kiti renginiuose Vilniuje dalyvavę Mozarteumo fondo bendradarbiai: Mozarto tyrimų instituto vadovas muzikologas, klavesinistas, pianistas Ulrichas Leisingeris, Mozarto muziejų ir fondų direktorė Gabrielė Ramsauer bei dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės daktaras Josefas Wallnigas.

Lietuvių koncertines pajėgas sudarė jaunuomenė: LMTA studentų orkestras (vadovas Martynas Staškus), studentų mišrus choras (vadovai Dainius Puišys, Gintautas Venislovas, Jurijus Kalcas), studentai solistai: Danielė Brekytė (smuikas, Rūtos Lipinaitytės klasė), dainininkai Lina Dambrauskaitė (sopranas, Sigutės Stonytės klasė), Gabrielė Kiršaitė (mecosopranas, Sigutės Stonytės klasė), Juozas Janužas (tenoras, Virgilijaus Noreikos klasė). Koncertą Nacionalinėje filharmonijoje  (koncertų „Visai šeimai“ cikle) dirigavo Martynas Staškus, koncertus Šv. Jonų bažnyčioje („Alma mater“ koncertų cikle) bei LMTA dirigavo Josefas Wallnigas.

Koncertuose Nacionalinėje filharmonijoje ir LMTA sveikinimo žodį tarė Austrijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Johannas Spitzeris.

Pažymėtina, kad remiant Švietimo ir mokslo ministerijai koncertus aplankė daugybė moksleivių ir pedagogų iš visos Lietuvos. Lietuvos televizija ir radijas taip pat maloniai prisidėjo, laidomis ir reportažais sudomindami klausytojus.

Šį festivalį organizavo Lietuvos ir Austrijos draugija, Tarptautinis Mozarteumo fondas (Zalcburgas), Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Lietuvos dailės muziejus.

solo-mozarto-smuikas-amrazo-foto-1-300x196

Anja Morgenstern griežia solo Mozarto smuiku. M. Ambraso nuotrauka

Ta proga kalbiname idėjos autorių Lietuvos ir Austrijos draugijos valdybos pirmininką, smuikininką, buvusį ilgametį Valstybinio Vilniaus kvarteto narį ir LMTA Kamerinio ansamblio katedros vedėją profesorių PETRĄ KUNCĄ.

 

(daugiau…)

Pirmą kartą Lietuvoje skambės autentiškas W. A. Mozarto smuikas. Mozarts Violine in Litauen

lmta-logomozarteum-logologotipas

filharmonijos-logomuziku-remimo-logo

 

 

Lietuvos ir Austrijos draugija, Zalcburgo Mozarteum
o tarptautinis fondas (Austrija), Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikų rėmimo fondas mūsų šalies visuomenei pristato originalų W. A. Mozarto Vienos smuiką (dalla Costa, 1764).

2015 m. pavasarį Lietuvos ir Austrijos draugijos pakviestas dalyvauti Zalcburgo dienų Lietuvoje renginiuose Tarptautinio Mozarteumo fondo prezidentas Johannesas Honsig-Erlenburgas LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūrinio bendradarbiavimo 45-mečiui, patvirtino, kad Lietuva pamatys ir išgirs originalų muzikos instrumentą, kuriuo grojo pats Mozartas.

Tarptautinis Mozarteumo fondas saugo šešis originalius Wolfgango Amadeaus Mozarto instrumentus: klavikordą (Clavichord), fortepijoną (Hammerflügel), mažą vaikystės smuiką, altą, jo Zalcburgo smuiką (meistras Klotzas iš Mitenvaldo Vokietijoje) ir Vienos smuiką, dabar vadinamą Mozarto „Costa smuiku“.

Šis pavadinamas kilo iš italų meistro pavardės – Pietro Antonio dalla Costa – pagaminusio šį meno kūrinį 1764 m. Trevizo mieste, netoli Venecijos. Apie patį meistrą žinoma nedaug, tačiau daugelis išlikusių dalla Costa instrumentų yra smuikai, pagaminti Trevize tarp 1733 ir 1768 metų. Šio ryškaus Venecijos mokyklos smuikų meistro instrumentai pasižymi minkštu ir sodriu skambesiu, savita tembro spalva. Dalla Costa individualiai studijavo ir rėmėsi Kremonos mokyklos didžiųjų meistrų – Amati ir Stradivari smuikų kūrybos meno atradimais, juos savaimingai pratęsdamas savo kūriniuose.

Šiuolaikiniai ekspertai patvirtina nuomonę, jog Mozarto „Costa smuikas“ yra autentiškas: jo dangtelis, nugarėlė, korpuso šonai, galvutė ir lakas yra tarpusavyje susiję būtent šio instrumento komponentai. Naudotas klasikinis medienos parinkimo modelis: dangtelis pagamintas, kaip įprasta, iš eglės, nugarėlė – iš klevo. Kartu sudėti visi komponentai parodo stulbinančią gamintojo išmonę ir meistriškumą.

Daugelio senųjų Italijos meistrų gaminti smuikai vėliau buvo koreguojami, pritaikant juos iškilusiems naujiems visuomenės meno poreikiams, tad XIX amžiuje buvo pailginti šio Mozarto Vienos smuiko kaklas ir postygis, kad instrumentas galėtų būti naudojamas atlikti to meto naujausią muziką.

Tikėtina, jog Mozartas savo instrumentais griežė skirtingais laikotarpiais. Manoma, jog Mitenvalde gamintą smuiką jis paliko savo seseriai Nannerlei gimtajame Zalcburge, o vėliau Vienoje įsigijo dalla Costa smuiką.

Po Mozarto mirties jo žmona Constanza smuiką perdavė muzikos leidėjui Ofenbache (netoli Frankfurto) Johannui Antonui Andre. 1840 m. Andre smuiką įteikė savo bendradarbiui Heinrichui Henkeliui su nuoroda: „Šis smuikas yra iš Mozarto palikimo, Mozartas juo visada griežė. Aš jį pirkau iš Mozarto našlės.“

Henkelio sūnus Karlas buvo smuikininkas ir daug metų koncertavo šiuo instrumentu. 1909 m. smuiką įsigijo žinoma instrumentų firma „Hill & Sons“ Londone. Vertingas instrumentas priklausė firmos kolekcijai iki jos egzistavimo pabaigos. 1988 m. smuiką įsigijo Vokietijos meno mecenatė dr. Nicola Leibinger-Kammüller. 2013 m. šį instrumentą ji padovanojo „Mozarteum“ fondui. Taip „Costa smuikas“ pateko į Fondo originalių Mozarto instrumentų kolekciją, yra viešai eksponuojamas, tapo prieinamas tarptautinei meninei visuomenei. (daugiau…)

Draugijos narių viešnagė Austrijoje

 

 20160428_18545320160429_164139

 

2016 m. balandžio 26 – 30 dienomis Kristina Valentonienė viešėjo Tarptautiniame „Mozarteum“ fonde Zalcburge. Susitikimų su prof. dr. Josefu Wallnigu (Zalcburgo „Mozarteum“ universitetas), Tarptautinio „Mozarteum|“ fondo nariais dr. Gabriele Ramsauer, dr. Anja Morgenstern, Dr. Ulrichu Leisingeriu buvo susitarta dėl 2016 spalio mėn. 13-20 dienomis Lietuvoje vyksiančio projekto „W. A. Mozarto smuikas Lietuvoje“  muzikinės programos, organizacinių klausimų ir sąlygų. Projekto metu Vilniuje vyks Mozarto muzikos koncertai. Žiūrovai turės galimybę pamatyti ir išgirsti autentišką W. A. Mozarto smuiką, kuriuo jis grojo gyvendamas Vienoje.

Viešnagės Austrijoje metu K. Valentonienė taip pat buvo susitikusi su Lietuvos garbės konsulu Zalcburge architektu Erichu Wagneriu, Zalcburgo „Mozarteum“ universiteto dėstytojais.

Spalio mėnesį Vilniuje viešės Lietuvos ir Austrijos draugijos draugai iš Tarptautinio „Mozarteum|“ fondo

  1. Gabriele Ramsauer, kuri atveš W. A. Mozarto smuiką, smuikininkė dr. Anja Morgenstern, muzikologas dr. Ulrichas Leisingeris, Zalcburgo „Mozarteum“ universiteto dėstytojas dirigentas dr. Josefas Wallnigas, buvęs „Mozarteum“ universiteto rektorius Reinhartas von Gutzeitas, prof. Martin Dokulil.

 

2016 m. birželio mėnesį Karmela Rudaitienė kelionės į Vieną metu susitiko su Lietuvos garbės konsulu Vienos žemėje dr. Raoulu Peteriu Käufleriu. Susitikimo metu Austrijos ir Lietuvos draugijai Vienoje buvo perduotas režisieriaus Arvydo Baryso filmas „Nida. Dailininkų kolonija Kuršių nerijoje. Tarp keliaujančių kopų“.


Parengė Kristina Valentonienė ir Karmela Rudaitienė

Vasaros susitikimas Austrijos ambasadoje

P1080257

Liepos 7d. Austrijos Respublikos ambasadorius dr.J.Spitzeris surengė vakarą, į kurį pakvietė įvairių  Vilniaus organizacijų ir visuomenės atstovus, plėtojančius Lietuvos ir Austrijos kultūrinius ryšius.

Dr.Spitzeris informavo dalyvius apie apie  Austrijos ambasados Lietuvoje veiklos planus iki šių metų pabaigos, pristatė tris šiais metais Austrijos garbės ženklais apdovanotus Lietuvos piliečius: prof.Petrą Kuncą – Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentą, UAB voestalpine VAE Legetecha generalinį direktorių Antaną Kovą, teisininkę doc. dr. Liudviką Meškauskaitę. Iškilmingame vakare dalyvavęs Lietuvos garbės konsulas Zalcburge architektas Erichas Wagneris kalbėjo apie būtinybę toliau plėtoti kultūrinius ryšius, prisiminė Austrijos ambasados pastato rekonstrukcijos istoriją, linkėjo sėkmės įgyvendinant tolesnius abiejų šalių kultūrinių ir partnerystės ryšių  projektus. Kuriant šiltą susitikimo atmosferą pasitarnavo vienietiškos melodijos, atliekamos tenoro Mindaugo Jankausko, akompanuojant pianistui Kęstučiui Paulaičiui.

P1080245P1080243

Karmela Rudaitienė

Nuotraukos Petro Kuncos

 

 

 

 

 

 

Sveikinimai Lietuvos ir Austrijos įmonei UAB „voestalpine VAE Legetecha“ ir jos generalinam direktoriui Antanui Kovui

mazinta2

 

Lietuvos ir Austrijos draugija nuoširdžiai sveikina  inžinerinės pramonės flagmaną Lietuvoje, bendrą Lietuvos ir Austrijos įmonę UAB „ voestalpine VAE Legetecha“  jos įkūrimo ir sėkmingos veiklos dvidešimtmečio proga. Bendrovės ryškiausi bruožai – aukšta įmonės darbuotojų darbo kultūra, vidinė motyvacija, savitarpio supratimas, inovatyvumas jungiant mokslo ir verslo pasiekimus ir to išdava –  pasaulyje pripažinta gaminių kokybė teigiamai veikia Lietuvos ekonomikos raidą.

Gegužės 10 d. iškilmingame  įmonės steigėjų, partnerių, visų darbuotojų ir svečių susirinkime sveikinimą perdavė Premjeras Algirdas Butkevičius, sėkmingą bendrovės veiklą sveikinimo žodyje apibūdino AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Stasys Dailydka ir kt. Už ypatingus nuopelnus nuo pat įkūrimo vadovaujant bendrovei ir pasiektus  veiklos rezultatus, susisiekimo viceministras Saulius Girdauskas įteikė  Garbės geležinkelininko ženklą Bendrovės generaliniam direktoriui Antanui Kovui. UAB „voestalpine VAE Legetecha“ vadovo talentą aukštai  įvertino Austrijos prezidentas Haincas Fišeris, kuris savo dekretu diplomuotam inžinieriui Antanui Kovui skyrė Auksinį Garbės Ženklą už nuopelnus Austrijos Respublikai. Šį apdovanojimą įteikė Austrijos Respublikos ambasadorius dr. Johanas Špiceris.

Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai sveikina gerb. Antaną Kovą su garbingais apdovanojimais ir linki nenuilstamos energijos įgyvendinant naujus ambicingus tarptautinius projektus.

Prof. Petras Kunca,

Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas

P1080205 P1080178 (2) P1080199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. PETRAS KUNCA APDOVANOTAS AUSTRIJOS GARBĖS KRYŽIUMI UŽ NUOPELNUS MOKSLUI IR MENUI

IMG_2389s

DSCN9941Balandžio 6 d., trečiadienį, Austrijos ambasadoriaus rezidencijoje buvo surengtas šventinis vakaras prof. Petro KUNCOS apdovanojimo AUSTRIJOS GARBĖS KRYŽIUMI UŽ NUOPELNUS MOKSLUI IR MENUI proga. Prof. Petras KUNCA buvo apdovanotas kaip Lietuvos ir Austrijos draugijos pirmininkas, Europos kamerinės muzikos akademijos ECMA ir Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos ECMTA narys.

Prof. Petras KUNCA dalyvavo užmezgant pirmuosius gilesnius Austrijos kultūrinius ir muzikinius ryšius su Lietuva. Būdamas Vilniaus Muzikos ir teatro akademijos profesorius Petras KUNCA inicijavo, skatino ir ilgus metus globojo akademijos bendradarbiavimą su Zalcburgo muzikos universitetu Mozarteum, Zalcburgo fondu Mozarteum Stiftung bei su Vienos muzikos ir vaizduojamojo meno universitetu. Užmegzti ryšiai leido pradėti ir išplėtoti abiejų šalių apsikeitimą dėstytojais ir studentais.

Profesorius KUNCA daugelį metų buvo Austrijos ir Lietuvos draugijos narys, o 2013 m. buvo išrinktas jos pirmininku. Eidamas šias visuomenines pareigas profesorius esmingai prisidėjo skatinant Lietuvos ir Austrijos kultūrinius, politinius ir ekonominius ryšius. Profesoriaus KUNCOS skaitytos paskaitos ar jo surengti koncertai, literatūriniai skaitymai ir kt. ypatingai praturtino Austrijos kultūros, istorijos, mokslo ir ūkio pasiekimų pristatymą Lietuvoje. Prof. KUNCOS pastangomis per paskutiniuosius trejus metus buvo „atgaivinta“ Lietuvos ir Austrijos draugijos veikla.

 

AUSZEICHNUNG VON HERRN PROF. PETRAS KUNCA MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN EHRENKREUZ FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST

Am Mittwoch, den 6. April gab es in der Residenz des österreichischen Botschafters in Vilnius eine Festveranstaltung anlässlich der Auszeichnung von Herrn Prof. Petras KUNCA mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Prof. Petras KUNCA wurde für seine Tätigkeit als Vorsitzender der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft, als Mitglied der Europäischen Kammermusikakademie ECMA und als Mitglied des Europäischen Verbandes der Kammermusiklehrer ECMTA ausgezeichnet.

Prof. Petras KUNCA stand an den Anfängen der tieferen kulturellen und musikalischen Kontakte zwischen Litauen und Österreich. In seiner Funktion als Professor an der Musik- und Theaterakademie Vilnius hat Petras KUNCA die ersten Kontakte der Akademie mit mehreren Musikeinrichtungen in Österreich, darunter mit der Universität Mozarteum Salzburg, der Stiftung Mozarteum Salzburg, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u.a. geknüpft und sie im Laufe von vielen Jahren gepflegt und geprägt. Dank der eingeleiteten Kooperationen konnte der Professoren- und Studentenaustausch zwischen den Musikhochschulen beider Länder stark ausgebaut und wesentlich intensiviert werden.

Als langjähriges Mitglied und seit 2013 Vorsitzender der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft trug Prof. Petras KUNCA wesentlich zur Intensivierung der Kontakte zwischen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen der beiden Länder bei. Er bereicherte die Präsentation der österreichischen Kultur, Geschichte, Wissenschaft und Wirtschaft in Litauen durch von ihm gehaltene oder organisierte Vorträge, Lesungen, Konzerte etc. In den letzten drei Jahren verdanken wir Prof. KUNCA die „Wiederbelebung“ der Aktivitäten der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft.

Tekstas Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje

Nuotraukos Jolitos Malinauskaitės ir  dr. Peterio Baksy

 

(daugiau…)

Vakaras – koncertas Divertismentas, skirtas Volfgango Amadėjaus Mocarto 260-osioms gimimo metinėms

IMG_9421-2

IMG_9376-2

 

Vasario 23 d. Adomo Mickevičiaus bibliotekos Konferencijų salėje paminėtos Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart) 260-osios gimimo metinės. Šis – antrasis V. A. Mocartui skirtas renginys, pavadintas „Divertismentu“, buvo inicijuotas  Lietuvos ir Austrijos draugijos bendradarbiaujant su Austrų literatūros skaitykla.

Sausio mėnesį draugijos nariai dalyvavo V. A. Mocartui skirto istorinio austrų režisieriaus Karlo Hartlio filmo „Duok man ranką savo“ (1955 m.) peržiūroje.

Šį kartą buvo klausomasi Mocarto kamerinės muzikos.Skambioje bibliotekos Konferencijų salėje Lietuvos jaunimo styginių kvartetas „Mettis“ su įkvėpimu atliko muziką klasikiniam kvarteto žanrui, kurio gyvybingumą iškėlė V.A.Mocartas.Apie atlikėjus, jų programą ir V. A. Mocarto kūrybos aktualijas šiuolaikiniame pasaulyje kalbėjo muzikologė Laimutė Ligeikaitė.

LRT Kultūros kanalo reportažo Įrašą galite pažiūrėti čia

Informaciją parengė Karmela Rudaitienė

Nuotraukos Gerdos Putnaitės

Politiko Egidijaus Vareikio poezijos knyga „Atminties draiskalai“

IMG_3185

IMG_3171

Egidijų Vareikį pažįstame kaip Lietuvos politinį ir visuomenės veikėją. Profesija – chemikas, antroji specialybė – ginklų kontrolė, vėliau įgyta diplomato specialybė. Mažiau žinome apie šiame žmoguje slypintį poetą. Autorius yra išleidęs dvi poezijos knygas, parašęs ne vieną knygą politikos, ekonomikos ir globalizacijos temomis, o taip pat iš anglų kalbos išvertęs Rudolpho Giuliani knygą „Lyderis“. Jo knygoje „Dinozaurėjanti Europa“ rašoma apie dabartines problemas ir Europos ateitį, globalizacijos ir terorizmo sukelti iššūkiai aptariami kitoje autoriaus knygoje – „Globalusis futbolas“.

Bibliotekoje pristatyta naujausia poezijos knyga „Atminties draiskalai“. Eilėraščiai labai jautrūs, lyriški. Į rinkinį įėjo įvairiais gyvenimo laikotarpiais rašyti eilėraščiai. Labai neįprastos leidinio iliustracijos – tai per mikroskopą matomų sergančių žmogaus ląstelių vaizdų nuotraukos. Atliekant tyrimus ląstelės nuspalvinamos, kad būtų lengviau aptikti pokyčius jose. Knyga originali ir tuo, kad joje naudojami QR kodai. Nuskaičius kodą, galima išgirsti autoriaus balsą, jo mintis apie eilėraštį.

„Pavadinimas „Atminties draiskalai“ reiškia, kad knygoje galima rasti tarsi savotiškų gyvenimo akimirkų be pradžios ir pabaigos, minčių nuotrupų. Juose – ir meilė, ir aistra, ir vienatvė, ir nuodėmė, ir atgaila. Visi žmogiški jausmai, kurie per daugelį metų atmintyje išlieka kaip atskiri fragmentai, šiek tiek padriki, pablaškyti…“ – E. Vareikis.

Vakaro metu kalbėjome apie poeziją, eilėraščius skaitė autorius ir Lietuvos ir Austrijos draugijos vicepirmininkė Kristina Valentonienė. „Nors eilėraščiai parašyti be skyrybos ženklų, juose puikiai jaučiams ritmas, juos galima dainuoti“ – savo įspūdžiais dalinosi K. Valentonienė. Rašytojas prisipažino, kad yra sukūręs urbanistinio folkloro eilių, tik reikia rasti kompozitorių, kuris sutiktų joms sukurti muziką.

Į sustikimą atėjusius dalyvius domino ne tik poezija, bet ir šių dienų aktualijos, E. Vareikio požiūris į pabėgelių problemą Lietuvoje ir Europoje bei galimus jos sprendimo būdus. Autoriaus, parašiusio ne vieną knygą politikos, ekonomikos, globalizacijos temomis, nuomone, turėtume suprasti į kokią sunkią padėtį yra patekę nuo karo bėgantis žmonės, juos priimti draugiškai, tačiau griežtai atsirinkti, kas gali pas mus apsigyventi ir stebėti, kaip jiems sekasi integruotis.

Tekstas –  Karmela Rudaitienė

Nuotraukos –  Gerda Putnaitė

Kalėdinis sveikinimas

Weihnachts-und Neujahrgruß

 

 Mielieji,

Lietuvos ir Austrijos draugija dėkoja Jums už dėmesį Draugijos veiklai ir bendradarbiavimą.

Mes linkime Jums gražių Šv. Kalėdų ir sėkmės 2016 metais.

 

Die Mitglieder der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft bedanken sich recht schön bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für nette Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und erfolgreiches Neujahr 2016 !

 Draugijos Kalėdiniame susitikime, įvykusiame gruodžio 21 d., pasidalinome šventinėmis mintimis. Peter Meyer skaitė eilėraščius iš savo vaikystės, kurie ir dabar dažnai skaitomi per Kalėdas, tai  Anna Ritter „Vom Christkind“, Joseph Freiherr von Eichendorff „Weihnachten“, Theodor Storm „Knecht Ruprecht“. Vadovaujant Petrui Kucai, giedojome „Stille nacht, heilige nacht“, „Bruder Jacob“, „O wie wohl ist mir am Abend“. Etnografas muzikologas Rimas Astrauskas pasiūlė ateinančiais metais parinkti ir Draugijos narius pamokyti  ir lietuviškų Kalėdinių giesmių.

 

Parengė Karmela Rudaitienė

Projektas


Plačiau »

Susisiekite