Kontaktai

Linas Janulevičius –  valdybos pirmininkas –  linas.janulevicius@amb.lt Tel. +370 686 27072

Dalia Friedt – valdybos narė  – dalia.friedt@gmail.com

Jolita Malinauskaitė – valdybos narė  – jolita.malinauskaite@gmail.com

Rita Nomicaitė – valdybos narė  – nomicaite@gmail.com

Ona Kacėnaitė  – valdybos narė  – onakacenaite@gmail.com

Marija Drukteinienė – finansininkė, valdybos narė – marija.drukteiniene@gmail.com

Karmela Rudaitienė –  sekretorė, valdybos narė –  karmela.rudaitiene@amb.lt Tel. +370 601 43759