Padėkos žodis prof. dr. Vytautui Mizarui

konsulas

Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) Valdyba gavo prof. dr. Vytauto Mizaro laišką, kuriame jis informuoja, jog 2021 m. gegužės mėnesio 18 dieną LR Seimas paskyrė jį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju. Tas pareigas prof. dr. V. Mizaras pradeda eiti birželio 9 dieną ir dėl šios priežasties nuo birželio 1 dienos jis nebevykdo Austrijos Respublikos garbės konsulo Lietuvoje pareigų.

Mes ne kartą įsitikinome aukšta Profesoriaus kompetencija ir asmenine kultūra palaikant ir stiprinant Lietuvos ir Austrijos organizacijų bei žmonių bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius, jutome jo dėmesį ir geranoriškumą mūsų bendriems kūrybiniams kontaktams, prasidėjusiems įgyvendinant projektą „Mozarto smuikas Lietuvoje“ 2016 metais. Būdamas Austrijos Respublikos garbės konsulu Lietuvai V. Mizaras prisidėjo prie LAD ir Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje bendrų renginių skatinimo, tarp kurių yra Austrijos stendo Tarptautinėse Vilniaus Kalėdinėse labdaros mugėse įrengimas ir aptarnavimas, kasmetinių Austrijos Nacionalinės dienos minėjimų Vilniuje organizavimas, apdovanojimų Lietuvos ir Austrijos piliečiams suteikimo procedūrų paruošimas ir įgyvendinimas, dalykinių ryšių su naujai paskirta Austrijos Respublikos ambasadore Lietuvai p. Yvonne Tončič-Sorinj nustatymas, dėmesys LAD renginiams Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje ir Lietuvoje, ir kt.

Prof. dr. V. Mizaro laiške randame šias LAD nariams skirtas eilutes:

„Šiandien noriu jums padėkoti už ypatingai malonų ir svarbų bendradarbiavimą, palinkėti Draugijai toliau būti austriškuoju židiniu Lietuvoje, aišku, visiems geriausios sveikatos. Mūsų penkerių metų bendradarbiavimą prisiminsiu ir laikysiu savyje kaip ypač vertingą ir praturtinusį mane daugeliu dalykų.

Šilti, nuoširdūs ir draugiški linkėjimai jums ir Draugijai!

Jūsų Vytautas Mizaras“

Savo ruožtu ir mes, LAD draugijos nariai, norėtume išreikšti viltį, kad mūsų Draugijos kūrybiniai kontaktai su prof. V. Mizaru išliks ir turės galimybę plėtotis naujomis sąlygomis.

Su pagarba ir dėkingumu linkime jam sėkmės naujoje veikloje Lietuvos žmonių labui.

Prof. Petras Kunca

 

 

 

Susisiekite