LAD nariai apsilankė LR Seime

DSC_0930DSC_0839DSC_0899

 

Šiais metais, DSC_0866minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD) pažymi šią sukaktį įvairiais renginiais, tarp kurių ypač įsimintini Draugijos narių susitikimai Lietuvos Respublikos Seime birželio 12 d.

16 mūsų Draugijos narių (jų tarpe ir visi 6 Valdybos nariai) dalyvavo valandos trukmės ekskursijoje Seimo rūmuose.  Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Laima Šandarienė vadovavo mūsų kelionei per rūmų erdves, primindama su jais susijusius Lietuvos  nepriklausomybės atkūrimo įvykius, detaliai paaiškindama kiekvienos salės funkcijas ir dabar jose vykdomą veiklą. Ji supažindino mus su nuolat Seime vykstančiu  valstybės valdymo gairių nustatymo procesu, įstatymų leidybos procedūra, pakviesdama mus į Seimo plenarinių posėdžių salę, kurioje galėjome tiesiogiai klausytis parlamentarų debatų. Rūmuose apžiūrėjome eksponuojamas parodas, vitražus, gilinomės į dokumentų kopijas, nuotraukas ir simbolius, atskleidžiančius mums Lietuvos parlamentarizmo istoriją ir įvykius , lėmusius valstybės raidą. Dabar galime teigti, kad  ekskursija į Seimą suteikė galimybę dar kartą apžvelgti Lietuvos valstybės istorijos panoramą ir priminė mums, jog šiuose rūmuose buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, kurios deklaravimo šimtmetį minime ypatingai pakiliai.

Dėkodami L. Šandarienei  už prasmingą vadovavimą ekskursijai, mes nepamirštame ir po ekskursijos  įvykusio susitikimo su Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupe Lietuvos Tarybos salėje. Šiandien Grupę sudaro 13 Seimo narių. Susitikime su mūsų Draugijos delegacija dalyvavo Grupės pirmininkas dr. Kęstutis Masiulis, nariai – Algirdas Butkevičius, Virginija Vingrienė, Algimantas Dambrava. Dr. Stasys Šedbaras, pritaręs ir prisidėjęs prie šio susitikimo organizavimo, gyvai vadovavo  diskusijoms. LAD nariams buvo malonu girdėti pasisakymuose išsakytas mintis apie Lietuvos ir Austrijos tarpvalstybinių santykių plėtros siekį. Iš patirties žinome, kad šiuolaikinė pasaulio visuomenė ir civilizacija patiria vis naujus išbandymus, ir tie procesai neišvengiamai veikia  valstybių ir tautų bendradarbiavimo galimybes. Tiek Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės, tiek Lietuvos ir Austrijos draugijos narių pasisakymuose buvo girdėti tvirtas apsisprendimas stiprinti abiejų šalių politinius ir kultūrinius kontaktus. Ketinant prisidėti prie šio proceso, šiame mūsų susitikime abi pusės sutarėme toliau bendradarbiauti informuojant ir kviečiant vieni kitus dalyvauti  savo renginiuose bei derinti bendrą veiklą ruošiant šalies  visuomenę  artėjančiam Lietuvos ir Zalcburgo žemės partnerystės ryšių penkiasdešimtmečio minėjimui  2020 metais.

Susitikime iš viso apsilankė 23 dalyviai. Tarp jų buvo malonu sutikti Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus Tarptautinio bendradarbiavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Jolitą Siriūtę ir Austrijos Respublikos Garbės konsulą Lietuvai profesorių dr. Vytautą Mizarą. Profesorius susitikimui pateikė naujų žinių apie Lietuvos ir Austrijos tarpvalstybinį bendradarbiavimą, priminė, jog šiais metais minime ir Lietuvos, ir Austrijos respublikų susikūrimo 100-sias metines, iškėlė mintį apie Austrijos Respublikos prezidento pakvietimą   aplankyti Lietuvą, kalbėjo apie artėjantį Vienos Filharmonijos orkestro koncertą Lietuvos Nacionaliniame Operos ir baleto teatre. Susitikime buvo pasakyta, kad dabar, kai nebeturime Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje, Lietuvos ir Austrijos draugija jaučia ypatingą dėkingumą Austrijos Respublikos Garbės konsului už nuolatinį dėmesį Draugijos veiklai, dalyvavimą ir paramą Draugijos renginiams.

LAD Valdyba nuoširdžiai dėkoja Tarpparlamentinių ryšių grupei už šiltą Draugijos narių sutikimą Seime, taip pat dėkoja mūsų Draugijos narei Loretai Jastramskienei  ir visiems, prisidėjusiems organizuojant susitikimus ir dalyvavusiems juose. Tapo akivaizdu, kad mūsų Draugijos žmonės yra aktyvūs kultūrinės visuomenės nariai, gyvai besidominantys Lietuvos ir Austrijos aktualijomis, bendradarbiavimo perspektyvomis ir naujais kontaktais.

Petras Kunca

Nuotraukos Loretos Jastramskienės