LAUDATIO. Petrui Kuncai – 80!

IMG_20171225_170126 (2)

Šiemet minime 10-metį, kai Lietuvos ir Austrijos draugijos Prezidentu tapo profesorius Petras Kunca. Gražus sutapimas, kad taip pat šiemet garbus muzikas, pedagogas, visuomenės veikėjas sulaukė brandaus 80-mečio!

Sunku keliais sakiniais apibūdinti taurią, aktyvią šalies kultūros asmenybę, mūsų gerbiamą ir mielą Bičiulį, Draugijos „laivo kapitoną“ – pernelyg platūs jo rezultatyvios veiklos barai. Visų pirma jis smuikininkas, kvartetinio meno žinovas ir praktikas, dar sovietmečiu su Vilniaus kvartetu (jame griežė II-uoju smuiku ir buvo iniciatyvus kvarteto veiklos ideologas ir strategas) laimėjęs tarptautinio konkurso Belgijoje laurus; nuo jaunystės Austrijos kultūros ir jos muzikos klasikos apologetas; tai pailiustruoja grandiozinis unikalus projektas – per tris koncertinius sezonus (1979–1982) Vilniaus kvartetas išstudijavo, parengė ir atliko visus 83 Jozefo Haydno styginius kvartetus!; tarptautinę koncertinę veiklą Vilniaus kvarteto sudėtyje pradėjo taip pat Austrijoje: Vienos „Musikverein“, Salzburgo „Mozarteum“, Bregenzo festivalio scenose.

Kita esminga profesoriaus P. Kuncos gyvenimo linija – ilgametė pedagoginė eikla: ansamblinio grojimo žavesiu jis užkrėtė per du šimtus savo studentų bei subūrė juos į ansamblius. Greta reguliaraus pedagoginio darbo muzikos mokyklose ir Muzikos ir teatro akademijoje P. Kunca surengė daugelį seminarų, meistriškumo kursų Lietuvoje ir užsienio šalių aukštosiose muzikos mokyklose, tarp jų, žinoma, ir Austrijoje. Pedagoginės veiklos sėkmę liudija 12 metų trukęs vadovavimas Kamerinio ansamblio katedrai Akademijoje, narystė Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) ir jos Valdybos veikloje, dalyvavimas tarptautinių muzikos atlikimo konkursų žiuri darbe.

Nerimstantis ir iniciatyvus P. Kuncos būdas nuolat kreipė jį į kultūrinę visuomeninę veiklą. Viešųjų medijų pranešimuose apie kamerinės muzikos renginius nuolat mirga Petro Kuncos pavardė: jis tai renginio iniciatorius, tai organizacinio komiteto ar žiuri pirmininkas. Neapsiribodamas didžiosiomis scenomis, jis altruistiškai globoja muzikinį gyvenimą šalies periferijoje: tai tarptautinis edukacinis-kūrybinis festivalis „Muzikuokime drauge“ Biržuose, Birštone, ar konkursas-festivalis „Muzika be sienų“ Druskininkuose, ar atlikimo meistriškumo seminarai muzikos mokyklose…

Natūralu tad, kad šis iškilus ir veiklus asmuo, o dar ir prisimenant jo austriškąsias aspiracijas, prieš dešimtmetį išrenkamas Lietuvos ir Austrijos draugijos Prezidentu. Greit jis tapo Draugijo spiritus movens ir, sutelkęs pagalbininkų, ėmėsi darbo „iš peties“. Greta, sakytume, „ritualinių“ renginių – valstybinių Austrijos datų, jos menininkų, ypač W. A. Mozarto, jubiliejų paminėjimo, susitikimų su atvykstančiais Austrijos menininkais, austriškos tematikos koncertų, knygų, kinofilmų pristatymų bendradarbiaujant su A. Mickevičiaus bibliotekos Austrų literatūros skaitykla – įgyvendinamos naujos idėjos. Tai iniciatyva užmezgant Lietuvos ir Austrijos draugystės bendruomenių ryšius, dalyvavimas tradicinėje užsienio šalių ambasadų kuruojamoje Kalėdinėje mugėje, parama organizuojant „Salzburgo dienų“ Lietuvoje renginius, Salzburgo Tarptautinio fondo „Mozarteum“ delegacijos pakvietimas ir priėmimas, užmegzti nuolatiniai ryšiai su LR Seimo Tarpparlamentine grupe ryšiams su Austrija, intensyvus bendravimas su Vilkyškių vadovybe paminklo tremtiniams zalcburgiečiams atstatymo klausimu. Ir žinoma, tamprūs kontaktai su Austrijos ambasada ar atstovybe Lietuvai ir jų ambasadoriais.

Kaip vienas įspūdingiausių P. Kuncos inicijuotų renginių prisimena „Mozarteum“ fondo Salzburge retai kuriai šaliai taikoma dovana – W. A. Mozarto smuiko deponavimas (nors ir trumpalaikis) Lietuvoje, artimai pažinčiai ir gyviems koncertams (2016 m. spalio mėn.).

Tad galima konstatuoti, kad Lietuvos ir Austrijos draugija yra aktyvi kultūrinio tilto tarp dviejų šalių statytoja.

Nors daugelis iš mūsų nesame fatalistai, rimtai nežiūrime į vardų reikšmių aiškintojų įžvalgas, bet šia linksma proga dirstelėkime, ką rašo visažinis internetas apie vardą Petras… Graikų kalbos žodis petros reiškia „uola, akmuo“. Asmenys šiuo vardu esantys aktyvūs, iniciatyvūs veikėjai ir geri organizatoriai, naujų idėjų generatoriai, geri strategai, jaunatviški optimistai; jų optimizmas suburia aplinkinius ir skatina naujas idėjas; juos traukia visuomeninė veikla, jie yra puikūs oratoriai, uždegančių kalbų autoriai; jie pasižymi intuicija, kuri leidžia planuoti tolimą ateitį; yra inteligentiški, geros širdies, atlaidūs kitų ydoms ir klaidoms… Gerbiamieji, bet juk visa tai … apie mūsų Prezidentą Petrą! Toks jis ir yra visoje savo veikloje, bendraudamas su žmonėmis, kurdamas Lietuvos ir Austrijos draugijos strategiją. Draugijos Valdybos posėdžiuose jis elgiasi kaip kvarteto primarijus: čia jam svarbu ansambliškumas, individuali jausmo ir racijos lygsvara, kolegų tarpusavio darna, nelyginant kvarteto atlikėjų muzikavimas, vienodai suprantant ir girdint partitūrą…

Mielas Petrai! Jūs vertas visų savo nusipelnytų titulų! Didžiuojamės, kad mūsų Prezidentas – Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius, Lietuvos valstybinės premijos laureatas ir apdovanotas mūsų adoruojamos šalies Austrijos Garbės Kryžiumi už nuopelnus mokslo ir meno srityse.

Nuoširdžiausiai sveikiname su garbingu jubiliejumi ir linkime nepatirti medicininės ir kitokių „pandemijų“ sumaištingame šiandienos pasaulyje.

Lietuvos ir Austrijos draugijos vardu –

Draugijos Valdybos nariai