Lietuvos ir Austrijos draugija – 2022 metais

Susitikimas a

Pradėję 2022 metus klausydamiesi Vienos filharmonijos orkestro Naujametinio koncerto garsų per LRT ir muzikologo Jono Vilimo šventinių komentarų, Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariai tuoj grįžo prie dalyvavimo Tarptautinėje Vilniaus Kalėdų labdaros mugėje temų. Mugę, prasidėjusią praeitų metų gruodžio 4 dieną, jos rengėja Vilniaus Tarptautinė Moterų Asociacija (IWAV) nutarė pratęsti iki šių metų kovo mėnesio vidurio, kadangi labdarai gautų gaminių realizacija internete užtruko ilgiau.

Lietuvos ir Austrijos draugijos dalyvavimas suruošiant ir aptarnaujant Austrijos stendą turi savo įdomią istoriją, liudijančią Draugijos narių geranoriškumą ir entuziazmą. Austrijos stendo Mugėje parengimo Organizacinė grupė ir jos vadovė Jolita Malinauskaitė kasmet skiria didelį dėmesį pasiruošimui šiam metų labdaros įvykiui, surenkančiam lėšas, skiriamas sergančių vaikų ir senelių priežiūrai, kurios jiems būtinai reikia.

LAD Valdyba pritaria ir skatina tolesnę Draugijos organizuojamo Austrijos stendo parengimo grupės veiklą, ieškodama ir padėdama rasti naujus  finansinius rėmėjus ir labdaros teikėjus, ieškodama naujų kontaktų ir rūpindamasi jų išlaikymu.

Tuo tikslu LAD Valdybos pirmininkas profesorius Petras Kunca vasario 14 dieną susitiko su Vilniaus Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės Valdybos pirmininke ponia Vaida Kisieliūte. Pokalbyje buvo aptartos tolesnės LAD ir IWAV bendradarbiavimo temos, numatytos priemonės palaikyti glaudžius tiesioginius ryšius su LAD Austrijos stendo parengimo grupe ir Austrijos Respublikos ambasadore Lietuvai ponia Yvonne Toncic-Sorinj.

Vasario 15 dieną J.E. Austrijos Respublikos ambasadorė ponia Yvonne Toncic-Sorinj viešėjo Vilniuje. Ji pakvietė į susitikimą LAD Valdybos pirmininką profesorių Petrą Kuncą ir LAD Austrijos stendo parengimo grupės vadovę Jolitą Malinauskaitę. Pokalbio pagrindinė tema buvo Vilniaus Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės-2021 ir Austrijos stendo veiklos išdavos, Mugės-2022 rengimo perspektyvos ir labdaros rėmėjų paieška. Ambasadorė sakė aukštai vertinanti Austrijos ambasados dalyvavimo šioje Mugėje galimybę ir maloniai kviečia mūsų Draugiją pagal galimybes toliau tęsti sėkmingą Austrijos stendo aptarnavimo veiklą. Ji pažadėjo savo nuolatinį dėmesį ir paramą mūsų Draugijos iniciatyvoms, skatinančioms Austrijos ir Lietuvos žmonių, prekybos ir gamybos firmų bendradarbiavimą. Toliau pokalbyje ponia Yvonne Toncic-Sorinj išreiškė ketinimą pakviesti LAD narius į šiuo metu ruošiamą Vienos dailininko, litvako Ariko Brauerio tapybos parodą. Paroda bus eksponuojama Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje, Naugarduko g. 10. Apie jos atidarymą bus pranešta artimiausiu metu.

Atsisveikindama J.E. ambasadorė prašė perduoti geros sveikatos ir ištvermės linkėjimus visiems Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams.

LAD Valdyba

Nuotrauka – Jolitos Malinauskaitės