Lietuvos ir Austrijos draugija paminėjo 268-ąsias Wolfgango Amadėjaus Mozarto gimimo metines

Portretas

 

Senajame Žemyne ir pasaulyje Zalcburgas  žinomas kaip „Vartai į Alpes“. Bet labiausiai šį miestą išgarsino čia gimęs W. A.Mozartas.

Didžiajam kompozitoriui ir jo kūrybai nusilenkė Lietuvos ir Austrijos draugija, jos Mocarto draugų sambūris, taip pat svečiai, užpildę Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiąją salę, paminėdami jo 268-ąjį gimtadienį. Tiesa, kiek ankstėliau, nes Wolfgango Amadėjaus gimimo diena – sausio 27-oji.

Vakaro scenarijaus autorius ir moderatorius – Lietuvos ir Austrijos draugijos garbės pirmininkas, prof. Petras Kunca.

Paminėjime dalyvavo daug iškilių svečių: draugijos narys, Austrijos Respublikos garbės konsulas, dr. Tomas Sudavičius, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius Austrijoje Jonas Rudalevičius su žmona Nijole, į draugijos narių gretas įsiliejusi buvusi Lietuvos Respublikos konsulė Austrijoje, dabar Užsienio reikalų ministerijos patarėja Rūta  Genienė.

Savo dalyvavimu W. A. Mozarto 268-ąsias gimimo metines pagerbė ir ankstesnis Lietuvos ir Austrijos draugijos vadovas – prof. Juozas Antanavičius, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius.

Prof. P. Kunca padėkojo bibliotekos šeimininkams, kurie jau antrą dešimtmetį suteikia jaukų prieglobstį Lietuvos ir Austrijos draugijos renginiams: direktorei Emilijai Banionytei, Austrų literatūros skaityklos vadovei, energingajai LAD valdybos sekretorei Karmelai Rudaitienei, vyresniajam bibliografui, naujam LAD pirmininkui, veikliam ir naujų netikėtų, prasmingų  idėjų generatoriui Linui Janulevičiui ir visiems bendradarbiams, padėjusiems paruošti šią šventę.

Per vakarą susirinkusieji klausėsi W. A. Mozarto sukurtų bažnytinės ir pasaulietinės muzikos šedevrų. Programos įvairovė buvo palankiai sutikta ir išklausyta gausių klausytojų: joje keitė vienas kitą spalvingi įrašai iš interneto ir gyvai atliekama muzika. Programą pradėjo šveicarų dainininkės Regulos Mühlemann atliekama arija „Et incarnatus est“ iš Mišių C-dur. Ji skambėjo iš įrašo Dresdeno (Vokietija) liuteronų bažnyčioje „Frauenkirche“, akompanuojant Staatskapelle orkestrui. Toliau į programą įsiliejo jaunos smuikininkės Rimos Švėgždaitės gyvai atliekamas Ketvirtasis smuiko koncertas D-dur. Taurų jos smuiko skambesį jautriai palydėjo pianistas Sergej Liachnovič. Minėjimo nuotaiką sušildė Naujosios Zelandijos dainininkės Kiri Te Kanawa atliekama arija „Laudate Dominum“.

Vakaro pabaigoje nuskambėjo W.A. Mozarto priešpaskutinio bažnytinio kūrinio – moteto „Ave Verum Corpus“ 1990-ųjų įrašas. Kūrinį atliko Bavarijos radijo choras ir orkestras, kuriam dirigavo pasaulinę šlovę pelnęs  Leonardas Bernsteinas. Įrašas darytas Bavarijoje, Valdzaseno abatijos bazilikoje.

Užbaigdamas vakarą prof. P. Kunca dėkojo vakaro svečiams už dėmesį ir pranešė itin džiugą žinią:

„Gavau Tarptautinio fondo „Mozarteum“ laišką, kuriame esu prašomas informuoti šio kompozitoriaus gerbėjus apie galimybę užsisakyti bilietus į „Mozarto muzikos savaitė Zalcburge“ renginius, kurie vyks 2024 m. sausio 24-vasario 4 d.“

 

Ona Kacėnaitė,

LAD valdybos narė