Lietuvos ir Austrijos draugijos nariui prof. dr. Juozui Antanavičiui – 80

austrų šventė-amb42

 

Buvęs Lietuvos rektorių konferencijos pirmininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius, ilgametis mokslo prorektorius muzikologas profesorius daktaras  Juozas Antanavičius  2001–2012 metais vadovavo Lietuvos ir Austrijos draugijai, šiuo metu  Draugijai konstruktyviai talkina Valdybos gretose. Už sėkmingą veiklą plėtojant Lietuvos ir Austrijos kultūrinius ryšius J. Antanavičius apdovanotas Austrijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Garbės raštu. Jo dėmesį aktualioms austrų muzikinės kultūros temoms ypač sustiprino stažuotė Vienos aukštojoje muzikos ir scenos menų mokykloje ir Vienos universitete 1973–1974 m. Vėliau profesorius skatino  Lietuvos ryšius su Austrijos aukštojo muzikos mokslo ir kitomis kultūros įstaigomis, palaikė abiejų šalių studentų ir dėstytojų mainus Erasmus programoje, dalyvavo kuriant Franzo Schuberto draugiją, taip pat rengiant Josepho Haydno -Franzo Schuberto muzikos festivalius. Prie daugelio renginių sėkmės prisidėjo ir profesoriaus palaikomi glaudūs kontaktai su Nepriklausomybės metais atkurta Austrijos Respublikos ambasada Lietuvoje ir jos pirmuoju ambasadoriumi dr. Florianu Haugu. Šiais metais minint Lietuvos ir Zalcburgo federalinės žemės kultūrinių ryšių 50-metį, prisimename energingus profesoriaus Juozo Antanavičiaus žingsnius suburiant Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendruomenę minėti Wolfgango Amadėjaus Mozarto 250-ąsias gimimo metines. Tai buvo nepamirštama muzikos  šventė ne tik LMTA , bet ir Vilniaus kultūrinei visuomenei. Juozo Antanavičiaus talkininkas rengiant šią šventę buvo Zalcburgo Muzikos universiteto „Mozarteum“ profesorius daktaras Josefas Wallnigas – šventės orkestro dirigentas, programos įkvėpėjas, kuris šiandien yra LMTA Garbės daktaras, taip pat aktyvus Lietuvos ir Austrijos draugijos veiklos rėmėjas.

Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai džiaugiasi savo tarpe turėdami dėmesingą bičiulį prof. J. Antanavičių, LAD valdybos nariai dėkoja jam už gilias įžvalgas ir patarimus.

Juozai, nuoširdžiai apkabiname Tave, linkėdami stiprios sveikatos ir sėkmės tolesnėje veikloje.

LAD valdyba

2020 07 25

 

 

P1080256

 

IMG_8504

 

austrų šventė-amb25

2

 

Straipsnis apie prof. dr. Juozą Antanavičių Lietuvos kompozitorių sąjungos intenetiniame puslapyje