AUSTRIJOS STENDAS VILNIAUS TARPTAUTINĖJE KALĖDŲ LABDAROS MUGĖJE 2022

cc (1)

 

Pirmoji Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė surengta Austrijos ambasados rezidencijoje 2002 metais gruodžio mėnesį. Ambasadoriaus Michaelio Schwarzingerio žmona Rosemarija Schwarzinger šią tradiciją atsivežė iš Austrijos. Tuomet Austrijos rezidencijoje susirinko moterys iš įvairių ambasadų, vyko rankdarbių ir kepinių dirbtuvės, paaukoti pinigai buvo skirti Kaltinėnų parapijos senelių globos namams. Sėkmingai įgyvendinta  Rosemarijos idėja paskatino Vilniaus tarptautinę moterų asociaciją (IWAV) pratęsti šią iniciatyvą, organizuoti Tarptautinę Vilniaus Kalėdų labdaros mugę (ICCB). Antroji mugė 2003 metais buvo surengta Vilniaus rotušėje ir tapo gražia kasmetine tradicija. Nuo pat pradžių Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariai kartu su tuometinės Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje bendradarbiais dalyvauja Austrijos stendo mugėje parengimo veikloje.

er4rr

Jubiliejinėje 20-ojoje Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje 2022 metų gruodžio 3 dieną. Lietuvos ir Austrijos draugija, pakviesta Austrijos Respublikos ambasadorės Lietuvai J. E. Yvonne Toncic-Sorinj, organizavo Austrijos stendo pristatymą sutelkiant labdaros rėmėjus. Jubiliejinėje 2022 m. mugėje Austrijos stende surinktos lėšos  buvo didžiausia LAD narių surinkta parama per visą 20-ies metų mugės egzistavimo laikotarpį ir buvo antroji pagal surinktą labdaros sumą tarp visų 40-ties renginyje dalyvavusių bei paramą rinkusių šalių atstovų.

2022 m. Austrijos stendo surinkta suma sudarė 6787,50 eurų!

a (1)

LAD Valdyba džiaugiasi  mūsų Draugijos narių ir bičiulių prasmingu dalyvavimu Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje – 2022, dėkoja Austrijos stendo organizacinei grupei už energingą organizacinę veiklą ir pasišventimą šiai tauriai labdaros akcijai.

2022 metų organizacinės grupės nariai:

Jolita Malinauskaitė – grupės vadovė,

Prof. Petras Kunca,

Karmela Rudaitienė,

Marija Anita Drukteinienė,

Joris Drukteinis,

Ona Kacėnaitė,

Linas Janulevičius,

Ričardas Bukelskis.

 

Austrijos stendui paramą teikė:

J.E. Austrijos Respublikos ambasadorė Lietuvai p. Yvonne Toncic-Sorinj,

Zalcburgo Landtago prezidentė p. Brigitta Pallauf,

Lietuvos ir Austrijos draugija,

„AOP Orphan Pharmaceuticals“,

„Bertsch – Laska“ atstovybė Baltijos šalyse,

AB „Wienerberger“ atstovybė,

Gydytojos Zofijos Tikuišienės vaistažolių ūkis,

UAB „Defensa“,

UAB „Art & More“,

UAB „Knauf“,

UAB „Nukas“,

UAB „SK Investment“ („Julius Meinl“),

UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“.

 

Didžiausią paramą piniginėmis lėšomis suteikė UAB „Art & More“ – 4000 eurų, didžiausią paramą produkcija suteikė – Zalcburgo Landtagas.

 

LAD Valdyba  Draugijos narių vardu sveikina Austrijos Respublikos ambasadorę su Austrijos stendo sėkme šių metų Tarptautinėje Vilniaus Kalėdų mugėje, nuoširdžiai dėkoja Ambasadorei, Zalcburgo Landtago pirmininkei, taip pat visiems rėmėjams už suteiktą paramą, leidusią sėkmingai funkcionuoti Austrijos stendui Mugėje, garbingai atstovauti Austriją šioje 40-ies šalių ir organizacijų labdaros akcijoje.

 

Iš J.E. Austrijos Respublikos ambasadorės Lietuvai p. Yvonne Toncic-Sorinj laiško:

„Dėkoju už geras naujienas ir jūsų rūpesčius bei pastangas užtikrinti sėkmingą Austrijos dalyvavimą Kalėdų mugėje. Tai labai vertingas indėlis į Draugijos veiklą ir, žinoma, Austrijos matomumą. Džiaugiuosi, kad šiemet surinkta išskirtinai didelė parama.“

 

Austrijos Respublikos garbės konsulo p. Tomo Sudavičiaus žodžiai:

„Gerbiamas draugijos pirmininke, Prof. Kunca, gerbiami Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai,

sveikinu visus draugijos narius, rėmėjus ir bičiulius su artėjančiomis šventomis Kalėdomis bei Naujaisiais, 2023 metais.

Žaviuosi šiais metais draugijoje įgytomis pažintimis ir džiaugiuosi draugijos narių nuveiktais darbais, ypač surengtais koncertais, susitikimais ir draugijos organizuoto stendo sėkme Tarptautinės Kalėdų labdaros mugėje.

Linkiu mums visiems artėjančiais 2023 metais taikos, įkvėpimo, jėgų ir ištvermės siekiant svarbiausių tikslų, laiko pasidžiaugti tuo ką jau pasiekėte, apie ką svajojate ir kuo žavitės“.

 

Labdaros mugės iniciatorių, ankstesnio Austrijos Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje Michaelio Schwarzingerio ir jo žmonos p. Rosemarijos žodžiai:

„Linkime Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

Rosemariją ir mane labai džiugina Kalėdų mugės didelė sėkmė. Nuoširdžiai sveikiname! Tuo pačiu labai apgailestaujame, kad nepavyko atvykti į Vilnių“.

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos Valdyba

Tekstą parengė LAD sekretorė Karmela Rudaitienė