Nepamirštamas susitikimas

resize_1200x900_img_5829_m.masaitis

 

Gegužės 30 d., išlydėjus mielus svečius – Austrijos – Lietuvos draugijos (ALD) narius, liko puikūs prisiminimai apie mūsų abiejų Draugijų narių susitikimą Vilniuje. Jo metu įsitikinome, kad ilgamečiai kontaktai išliko tvirti, kad laikas parodė, jog bendravimas ir bendradarbiavimas yra mūsų Draugijų gyvavimo prioritetai. Įsidėmėtina, kad austrų svečiai aplankė mus šiais 2024 metais, kai minime mūsų Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) 30 – metį. Panaši į mūsų asociacija įsikūrė Vienoje 1997 m. Nuo 2010 m. jos prezidentas yra įžymus Austrijos menininkas, Vienos muzikos ir scenos menų universiteto profesorius Volfgangas Klosas. Anksčiau, būdamas Universiteto vicerektorium, styginių instrumentų katedros ir alto klasės vedėju, jis globojo ir dabar skatina lietuvių studentų pasiekimus, nuolat prisideda prie muzikinių ryšių su Lietuva plėtojimo. Per beveik tris dešimtmečius ALD subrandino nemažą būrį asmenybių, kurias sieja bendra veikla, palaikanti abiejų mūsų šalių kultūrinių ryšių plėtrą.

Tuo tikslu ALD palaiko tamprius ryšius su Lietuvos Respublikos ambasada Vienoje ir įvairiomis institucijomis Austrijoje ir Lietuvoje.

Prisimename, jog šį kartą mus aplankė 12 ALD narių:

ALD prezidentas prof. Volfgangas Klosas ir jo žmona Olga – Maria, jo brolis Johannesas Klosas su žmona Marina Schweiger, ALD viceprezidentas, Vienos Technikos universiteto prof. dr. Eugenijus Kaniušas, buvęs Austrijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje dr. Michaelis Schwarzingeris su žmona Rozemarija, Lietuvos garbės konsulas Vienoje dr. Raulis Koifleris, dipl. inž. Karin Hofmann, dipl. inž. Erichas Plankas, mag. Raina Ruschmann, mag. Ulrike Roth. Svečių būryje matėme ir šiltai bendraujantį Austrijos Respublikos garbės konsulą Lietuvoje dr. Tomą Sudavičių, kuris yra taip pat LAD narys, abiejų mūsų Draugijų bičiulis ir rėmėjas.

Malonu pažymėti, kad mūsų LAD Valdyba ir nariai entuziastingai prisidėjo ruošiant šį susitikimą, gausiai dalyvavo jame ir, svarbiausia, sutvirtino ankstesnius bei užmezgė naujus asmeninius kontaktus su austrų delegacijos nariais. Tą bendravimo džiaugsmą liudija ir žemiau pateikiamos prof. V. Kloso mintys, kuriose randame prasmingos ALD narių kelionės į Lietuvą vertinimus.

Dėkojame mieliems mūsų Draugijos svečiams už draugišką ir nepamirštamą vizitą.

Prof. Petras Kunca,

LAD garbės pirmininkas

seimas

 

 

 

PROFESORIAUS VOLFGANGO KLOSO MINTYS APIE KELIONĘ Į LIETUVĄ

(iš laiško 2024-06-13)

Gegužės pabaigoje/birželio pradžioje įvykusi Austrijos- Lietuvos draugijos (ALD) kelionė į Lietuvą buvo jau antroji, surengta prabėgus 12 metų po pirmosios. Man, Draugijos prezidentui, abiejose teko būti ir jų iniciatoriumi, ir organizatoriumi, ir kelionės vadovu. Pirmoje kelionėje 2012 mes buvome tvirtai „įsikūrę“ Vilniuje, iš kurio ir rengėme įvairias iškylas. Šių metų kelionėje mes dvi naktis nakvojome Klaipėdoje. Tai reikšmingai praplėtė mūsų turistinį spindulį: šį kartą, pabuvę Vilniuje, Trakuose, Kaune ir Kuršėnuose (iš ten kilusią jaunimo futbolo komandą mes globojome Austrijoje), aplankėme taip pat ir Mažąją Lietuvą, Klaipėdą, Nidą, Palangą, Šiaulius, ir Kryžių kalną.

Kadangi šios naujosios mūsų kelionės dalyviai buvo ankstesnysis Austrijos ambasadorius Lietuvoje dr. Michaelis Schwarzingeris, jo žmona Rosemaria, taip pat Lietuvos garbės konsulas Vienoje dr. Raoulis Käuffleris, ALD viceprezidentas, univ. prof., dr. Eugenijus Kaniušas, keliautojai iš Austrijos, Vokietijos, Šveicarijos susipažino su institucijomis ir asmenimis, kurie šiai kelionei suteikė ypatingą atspalvį.

Didžiulį įspūdį paliko apsilankymas Seime, kuriame mūsų grupę ypatingai pasveikino du parlamentarai, o vėliau – plenariniame posėdyje – ir pati pirmininkė. Muzikos akademijoje mums buvo pademonstruoti Austrijos dovanoti vargonai. Lankėmės Kauno Technikos universiteto laboratorijose, susipažinome su aktualių tyrimų projektais.

Vis tik ypatingu kelionės akcentu tapo mūsų grupės priėmimas Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje. Susitikimą surengė mūsų gimininga asociacija – Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD). Klausėmės jaukaus koncerto, kuriame muzikavo sutuoktinių duetas Pyšniak/ Dėdinskaitė. Jie abu studijavo Vienoje ir iki šiol tebėra ALD nariai. Po to mes buvome pakviesti apžiūrėti Bibliotekos rūmų. Visa tai mums buvo netikėti aukščiausio rango įvykiai, tačiau ypač sujaudino puikus ir svetingas priėmimas Bibliotekos rūsyje esančiose patalpose, kurį suruošė LAD. Daugybė kalbų ir tostų, palydėti asmeniškomis dovanomis, gastronomijos skanėstais, kurių didžiąją dalį pagamino patys Draugijos nariai, tapo tos įvykių kupinos dienos akcentais.

Austrijos-Lietuvos draugija nuoširdžiai dėkoja Lietuvos ir Austrijos draugijai už šį puikų vakarą. Jo prisiminimai ilgai išliks mūsų atmintyje!

Volfgangas