Prof. Petro Kuncos gimtadienis

44423428-72d9-4133-984f-f5665583fec2

 

2024 02 26 Lietuvos ir Austrijos draugijoje buvo paminėtas 82-asis žymaus Lietuvos smuikininko ir pedagogo, LMTA profesoriaus Petro Kuncos gimtadienis. Vilniaus kvarteto sudėtyje jis gastroliavo po pasaulį ir garsino Lietuvą didžiausiose scenose.

Pastaraisiais metais daug energijos profesorius skyrė Austrijos muzikinei kultūrai ir jos propagavimui Lietuvoje. Jis rengia kamerinės muzikos festivalius, pristato garsiausius Austrijos muzikus Lietuvoje ir Lietuvos atlikėjus Austrijoje, globoja lietuvius studentus Vienoje ir Zalcburge. Jis priklauso Mozarto bičiulių draugijai, kuri kartu su keliomis muzikinėmis institucijomis 2016 m. surengė autentiško W. A. Mozarto smuiko atgabenimą į Lietuvą ir keletą koncertų Vilniaus publikai. Būdamas Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentu, rengė koncertus, keliones į Austriją, politinių, diplomatinių ir kultūrinių sukakčių minėjimus, plėtė kultūrinius mainus.

Profesorius kartu su Lietuvos ir Austrijos draugija 2024 02 26 surengė gražų koncertą ir minėjimą Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių užmezgimo 100-mečio sukakties proga. Renginys sutapo su Profesoriaus gimtadieniu. Savo vakarinėje kalboje jis akcentavo kultūrinių ryšių svarbą visuomeniniame gyvenime, pabrėžė žmogiškųjų vertybių pirmumą bet kuriame darbe.

Lietuvos ir Austrijos draugija linki Profesoriui ilgų, kūrybingų ir energingų metų, stiprios sveikatos, giedrios nuotaikos.

Ir triskart valio!

Ugniaus Raugalo nuotrauka