Aptartas bendradarbiavimas su UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“

uab vestalpine

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD, Draugija) Valdyba 2023 m. palaiko ir plėtoja ryšius su Draugijos veiklos  rėmėjais, labai vertina jų dėmesį ir paramą jos renginiams.

Spalio 18 d. įvyko susitikimas su UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“ vadovais bendrovės būstinėje Valčiūnuose. Susitikime LAD atstovavo Valdybos pirmininkas Linas Janulevičius, narė, Austrijos stendo Tarptautinėje Kalėdų Labdaros mugėje organizacinės grupės vadovė Jolita Malinauskaitė ir Garbės pirmininkas prof. Petras Kunca. Susitikimo tikslas buvo pristatyti naujosios LAD Valdybos ir Draugijos veiklą, aptarti tolesnio bendradarbiavimo planus ir  Bendrovės paramos Austrijos stendui Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje 2023 m. galimybę.  Aptariant organizacijų veiklą Bendrovės generalinis direktorius Andrius Daniulaitis prisiminė ankstesniųjų metų  bendradarbiavimo pasiekimus, paprašė daugiau  informacijos apie šių metų LAD renginius, kurie galėtų sudominti platesnį UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“ darbuotojų ratą. Jis sakė, Bendrovės žmonės mielai prisimena LAD projekto „Mozarto smuikas Lietuvoje“ koncertus, Draugijos organizuotą pažintinę kelionę į Vieną ir Zalcburgą, susitikimus su bičiuliais Austrijoje, draugijos Austrija – Lietuva nariais bei meninius aplankytų renginių akcentus. Generalinis direktorius išreiškė pageidavimą tęsti bendradarbiavimą, pažadėjo Bendrovės vadovybės dėmesį palaikant naujas LAD iniciatyvas. J. Malinauskaitė pasidžiaugė dideliu visuomenės susidomėjimu Austrijos stendo veikla ir jo rezultatais praeitų metų Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje, prie kurių prasmingai prisidėjo Bendrovė. Stendo vadovė prisiminė jau daugiau nei du dešimtmečius apimančią LAD dalyvavimo Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje istoriją, padėkojo už Bendrovės teikiamą paramą. Bendrovės finansų direktorius Rimvydas Bražionis  patvirtino galimybę ir šiais metais pasirašyti sutartį dėl finansinės paramos Austrijos stendo fondui. Bendrovės vadovai domėjosi naujaisiais LAD veiklos planais ir renginiais, apie kuriuos papasakojo ir pakvietė juose dalyvauti LAD  Valdybos pirmininkas L. Janulevičius. Susitikimas vyko nuoširdaus savitarpio supratimo aplinkoje.

LAD Valdybos informacija

Susitikimo nuotraukoje (iš kairės):

UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“ finansų direktorius Rimvydas Bražionis, Generalinis direktorius Andrius Daniulaitis, LAD Garbės pirmininkas prof. Petras Kunca, LAD Valdybos nariai – Austrijos stendo organizacinės grupės vadovė Jolita Malinauskaitė, Valdybos pirmininkas Linas Janulevičius.