LAD Valdybos ir prof. J. Wallnigo kalėdiniai ir naujametiniai sveikinimai

Lietuvos ir Austrijos draugijos Valdyba dėkoja už  bendradarbiavimą ir susiklausymą per prabėgusius mūsų veiklos metus. Palinkėkime sėkmės mūsų Draugijai taip pat ir ateinančių metų darbuose, padėkime vieni kitiems  toliau išlikti  kūrybingais ir sveikais,  pasauliui iškilusių grėsmių  akivaizdoje.

Linkime šviesių šv. Kalėdų  ir laimingų 2023 metų Jums ir Jūsų artimiesiems!

Šiuos mūsų linkėjimus maloniai papildo čia žemiau pateikti mūsų bičiulio ir rėmėjo, Zalcburgo universiteto “Mozarteum” profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro, Lietuvos muzikos  ir teatro akademijos Garbės daktaro, Lietuvos valstybės apdovanojimo – Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiaus  kavalieriaus, dirigento Jozefo Wallnigo kalėdiniai sveikinimai.

LAD Valdyba

eglute

Salzburg, Advent 2022

Liebe Mitglieder der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft, liebe Litauer Freunde!

Wunderbare Musik, selbst zum Christbaum geworden, möge im Neuen Jahr weiterklingen und Menschen erfreuen, froh und dankbar machen.  So rufe ich Euch ein Halleluja zu und wünsche Euch und Euren Familien besinnliche Festtage und alles Gute im Neuen Jahr.

Josef Wallnig

 

Zalcburgas, Adventas 2022

Mieli Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai, mieli draugai lietuviai!

Puikioji muzika, virtusi Kalėdų eglute, te skamba ir kitais metais bei džiugina, linksmina žmones ir įkvepia jiems dėkingumo. Sakau Jums Aleliuja ir linkiu Jums bei Jūsų šeimoms linksmų švenčių ir viso ko geriausio Naujaisiais Metais.

Josefas Wallnigas

Salzburg – Eine Reise in die romantische Mozartstadt