Lietuvos ir Austrijos draugijos susitikimas su Zalcburgo Landtago delegacija

s7a05160LR Seimo kvietimu 2022 metų birželio pradžioje Lietuvoje lankėsi Zalcburgo federacinės  žemės Landtago delegacija vadovaujama Landtago Pirmininkės dr. Brigittos Pallauf. Tai buvo atsakomasis vizitas į pereitą vasarą įvykusį LR Seimo delegacijos, vadovaujamos LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininko, LR Seimo Teisės ir teisėkūros komiteto pirmininko dr. Stasio Šedbaro, apsilankymą Zalcburge. Šių vizitų metu įvyko parlamentarų susitikimai, aptarti aktualūs bilateralinių santykių vystymo klausimai su atsakingų kultūros, ekonomikos, teisėtvarkos padalinių, savivaldybės įstaigų atstovais. Birželio 6 dieną Zalcburgo delegacija, lydima J.E. Austrijos Respublikos ambasadorės Lietuvai mag. Yvonne Toncic- Sorinj, susitiko su Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariais Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.

s7a04899

Bibliotekos direktorė Emilija Banionytė ir vyriausioji bibliotekininkė, LAD sekretorė Karmela Rudaitienė svečius pasitiko Austrų literatūros skaitykloje. Po trumpos ekskursijos svečiai ir LAD nariai susirinko Bibliotekos Didžiojoje salėje pašnekesiui abipusio kultūrinio bendradarbiavimo temomis. Draugijos pirmininkas prof. Petras Kunca  trumpai pristatė aptariamus klausimus, prisiminė mūsų šalių ilgamečių kultūrinių ryšių ir LAD istoriją, kalbėjo apie nuolat skambančią muziką Draugijos renginiuose.

s7a05036

Muzikinius kūrinius atliko operos solistas Antanas Zakarauskas (tenoras), Linas Dužinskas (fortepijonas) ir Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių duetas: Marija Venslovaitė (vokalas) ir Agota Kuncaitė(fortepijonas).

s7a05013

Vakaro eigoje Zalcburgo Landtago pirmininkė B. Pallauf pasidžiaugė ilgamečiais Lietuvos ir Zalcburgo žemės kultūriniais ryšiais ir pažadėjo papildyti Austrų skaityklos fondą knygomis iš Zalcburgo. Austrijos ambasadorė Y. Toncic-Sorinj iškėlė ryškų jos vadovaujamos ambasados ir LAD bendradarbiavimo faktą, kalbėdama apie Austrijos ambasados dalyvavimo Vilniaus Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje ir Austrijos stendo įrengimo ir aptarnavimo joje klausimus. Malonu pažymėti, kad vakaro metu dr. B. Pallauf patvirtino ketinimą paremti Austrijos stendą Zalcburgo produkcija.

s7a05020

Vakaro pabaigoje buvo iškeltas tampresnio bendradarbiavimo siekis restauruojant paminklą zalcburgiečiams Vilkyškiuose. Šie XVIII amžiaus persikėlėliai įnešė daug įvairovės į Vakarų Lietuvos kultūrinį landšaftą. Apie tai kalbėjo susitikime dalyvavęs Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis. Tiek Austrijos ambasadorė, tiek Zalcburgo delegacijos nariai pažadėjo savo tolesnį dėmesį ieškant galimybių finansuoti paminklo restauravimą.

Vakare dalyvavo taip pat ir šiuo metu skiriamas Austrijos Garbės konsulo Lietuvai pareigoms gamtos mokslų dr. Tomas Sudavičius.

LAD Valdyba

Nuotraukos Irinos Jarec