ZALCBURGO MUZIKOS GIMNAZIJOS CHORAI KAUNE PAGERBĖ LIETUVOS MUZIKOS PATRIARCHĄ

stimmbruch_

 

LR Seimas 2019 metus paskelbė Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio metais. Balandžio 4–7 d. Kaune įvyko Penktasis  Tarptautinis Juozo Naujalio chorų festivalis ir konkursas.  Dalyvavo Lietuvos choriniai ansambliai, taip pat svečiai iš Austrijos, Latvijos. Festivalio renginiai atkreipė Lietuvos kultūrinės visuomenės dėmesį į šią iškilią datą – Juozo Naujalio 150-ąsias gimimo metines, priminė J. Naujalio asmenybės ir kūrybos reikšmę tautinės savimonės, kultūros ir tautinio identiteto formavimui. Platus klausytojų ratas turėjo galimybę klausytis J. Naujalio muzikos Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Kauno filharmonijoje, Kauno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, Raudondvario dvaro rūmų Menų inkubatoriuje. Konkurso perklausos vyko J. Naujalio muzikos gimnazijoje.

Galime tik padėkoti VšĮ „Lituania Cantat“  – šešių tarptautinių chorų festivalių ir konkursų ciklo organizatorei – už  šį renginį ir taurias pastangas teikti gaivaus oro Lietuvos choriniam judėjimui, suburiant ir pakviečiant įsilieti į jo gretas vis daugiau jaunų žmonių, atrandant naujus talentus ir skatinant jų kūrybiškumą. Šių metų  J. Naujalio festivalio ir konkurso gera naujiena buvo  trijų Zalcburgo muzikos gimnazijos chorinių ansamblių pakvietimas ir Latvijos choro „Sėja“ (vad. Arijs Adamsons) dalyvavimas, paryškinę renginio tarptautiškumą.

 

Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius, aktyvus Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) narys, keletą metų puoselėjo idėją užmegzti tiesioginius kontaktus su atitinkamo profesinio lygio institucija Zalcburge, siekiant ne tik praturtinti Gimnaziją tarptautiniais ryšiais, bet ir panaudoti juos keliant ugdymo programų įgyvendinimo kokybę. Šiais metais R. Simanavičiaus dalyvavimas LAD veikloje, suburiant bendram darbui taip pat kitus Draugijos narius ir rėmėjus jau atnešė gražių rezultatų Gimnazijai –  užmegzti kūrybiniai ryšiai su Zalcburgo muzikos gimnazija (Musisches Gymnasium Salzburg, dir. Barbara Tassatti). R. Simanavičius kartu su J. Naujalio muzikos gimnazijos  mokytoju-ekspertu, „Lituania Cantat“ direktoriumi ir renginių meno vadovu Rolandu Daugėla ruošdami J. Naujalio festivalio ir jo konkursų idėją įgyvendinimui, rado galimybę pakviesti zalcburgiečius dalyvauti šių iškilmingų Lietuvos muzikos patriarcho jubiliejaus renginių programoje.

Tuo būdu Gimnazija tapo  festivalio ir konkurso dalyve ir rėmėja, skyrė savo salę ir reikiamas patalpas chorų varžyboms, įsteigė prizą už meniškiausią J. Naujalio kūrinio atlikimą. Gimnazijos choras „Cantica“ (vadovas  R. Daugėla) dalyvavo festivalio atidarymo koncerte, mokytojai padėjo svečiams tobulinti  kūrinių lietuviškų tekstų tartį, mokytojai ir mokiniai darniai bendravo ir bendradarbiavo su Zalcburgo muzikos gimnazijos delegatais.

Kad austrų chorų dalyvavimas pateisino lūkesčius, parodė konkurso rezultatai. Vertinimo komisija (Andrea Angelini, Italija; Lauris Goss, Latvija;, R. Daugėla ir R. Simanavičius)  tarp 16-os varžybose dalyvavusių chorinių kolektyvų apdovanojo visus tris Zalcburgo muzikos gimnazijos ansamblius:

Merginų chorą (vad. Markus Obereder),

Kamerinį chorą (vad. M. Obereder, Thomas Huber),

Vyrų vokalinį ansamblį „Stimmbruch“ (vad. Th. Huber).

Dalyvaudami konkurso kategorijose B ir E  kiekvienas jų iškovojo Sidabro diplomus.

Aukso diplomas atiteko Vilniaus kultūros centro moterų chorui „Liepos“ (vad.  Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė).

 

Bet konkursas tuo nesibaigė. Įdomu, kad šių varžybų reglamente buvo numatyta geriausiai pasirodžiusius chorus pakviesti dalyvauti kitame konkurso etape  – „Grand Prix“ kategorijoje. Čia vėl suskambo svečių iš Zalcburgo balsai.

Taigi „Grand Prix“ kategorijos apdovanojamiems chorams buvo numatyta skirti prizus  – tris taures bei suteikti geriausio choro nominaciją.

Šios kategorijos II-ją taurę iškovojo Zalcburgo muzikos gimnazijos Kamerinis choras (vad. M. Obereder, Th. Huber)

III-ji taurė atiteko kameriniam chorui „Musica dell‘arte“ (vad. Gintarė Barisaitė, Vilnius)

I-ji buvo skirta Moterų chorui „Liepos“ (vad. A. Steponavičiūtė Zupkauskienė, Vilniaus kultūros centras)

 

Visus lūkesčius vainikavo žinia, kad geriausiu  tarp geriausių J. Naujalio  konkurso dalyvių nominuotas zalcburgiečių  vyrų vokalinis ansamblis “Stimmbruch“( vad. Th. Huber). Jo balsų skambesio lygumas ir ansambliškumas buvo išskirtiniai.  Ansamblio nariai savo veiklą pradėjo 2016 m. dar besimokydami Zalcburgo muzikos gimnazijoje, dabar koncertuoja savarankiškai. Jų vadovas sakė: „Das wichtigste für die Burschen ist die gemeinsame Freude am Singen“ (Jaunuoliams yra didelis džiaugsmas dainuoti kartu).

Svečiai pagerbti dar vienu apdovanojimu:   prizas už įtaigiausią J. Naujalio kūrinio interpretaciją buvo skirtas Zalcburgo muzikos gimnazijos kameriniam chorui (vad. M. Obereder, Th. Huber). Jų atliekamas J. Naujalio  „Tristis is anima mea“ skambėjo ypač pakiliai.

Apibendrindami zalcburgiečių chorų pergales galime teigti, kad jų kelionę į Lietuvą lydėjo ypatinga sėkmė. Trys jų ansambliai iškovojo šešis prizus, tarp kurių yra ir geriausio choro nominacija.

Lietuvos ir Austrijos draugija sveikina Kauno J. Naujalio muzikos gimnaziją kartu su VšĮ „Lituania Cantat“  suorganizavus tokį įspūdingą  renginį  minint Lietuvos muzikos patriarcho J. Naujalio 150-sias gimimo metines, į kurį gražiai įsiliejo ir Zalcburgo chorų balsai.

Festivalio kokybę liudija gausus pripažintų Lietuvos chorų dalyvavimas, besiplečiantys tarptautiniai ryšiai ir  dėkingų klausytojų gausa.

 

Daugiau apie renginį „Lituania Cantat“ interneto puslapyje

http://www.lituaniacantat.lt/lt/juozas-naujalis/participants/

 

Apie Zalcburgo muzikos gimnazijos atstovų dienas Kaune  taip pat skaitykite  Kristinos Valentonienės žinutę J. Naujalio muzikos gimnazijos tinklalapyje

http://www.nmg.lt/lt/18-19/grazi-skambancios-draugystes-pradzia/

 

Petras Kunca