PROF. PETRAS KUNCA APDOVANOTAS AUSTRIJOS GARBĖS KRYŽIUMI UŽ NUOPELNUS MOKSLUI IR MENUI

IMG_2389s

DSCN9941Balandžio 6 d., trečiadienį, Austrijos ambasadoriaus rezidencijoje buvo surengtas šventinis vakaras prof. Petro KUNCOS apdovanojimo AUSTRIJOS GARBĖS KRYŽIUMI UŽ NUOPELNUS MOKSLUI IR MENUI proga. Prof. Petras KUNCA buvo apdovanotas kaip Lietuvos ir Austrijos draugijos pirmininkas, Europos kamerinės muzikos akademijos ECMA ir Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos ECMTA narys.

Prof. Petras KUNCA dalyvavo užmezgant pirmuosius gilesnius Austrijos kultūrinius ir muzikinius ryšius su Lietuva. Būdamas Vilniaus Muzikos ir teatro akademijos profesorius Petras KUNCA inicijavo, skatino ir ilgus metus globojo akademijos bendradarbiavimą su Zalcburgo muzikos universitetu Mozarteum, Zalcburgo fondu Mozarteum Stiftung bei su Vienos muzikos ir vaizduojamojo meno universitetu. Užmegzti ryšiai leido pradėti ir išplėtoti abiejų šalių apsikeitimą dėstytojais ir studentais.

Profesorius KUNCA daugelį metų buvo Austrijos ir Lietuvos draugijos narys, o 2013 m. buvo išrinktas jos pirmininku. Eidamas šias visuomenines pareigas profesorius esmingai prisidėjo skatinant Lietuvos ir Austrijos kultūrinius, politinius ir ekonominius ryšius. Profesoriaus KUNCOS skaitytos paskaitos ar jo surengti koncertai, literatūriniai skaitymai ir kt. ypatingai praturtino Austrijos kultūros, istorijos, mokslo ir ūkio pasiekimų pristatymą Lietuvoje. Prof. KUNCOS pastangomis per paskutiniuosius trejus metus buvo „atgaivinta“ Lietuvos ir Austrijos draugijos veikla.

 

AUSZEICHNUNG VON HERRN PROF. PETRAS KUNCA MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN EHRENKREUZ FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST

Am Mittwoch, den 6. April gab es in der Residenz des österreichischen Botschafters in Vilnius eine Festveranstaltung anlässlich der Auszeichnung von Herrn Prof. Petras KUNCA mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Prof. Petras KUNCA wurde für seine Tätigkeit als Vorsitzender der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft, als Mitglied der Europäischen Kammermusikakademie ECMA und als Mitglied des Europäischen Verbandes der Kammermusiklehrer ECMTA ausgezeichnet.

Prof. Petras KUNCA stand an den Anfängen der tieferen kulturellen und musikalischen Kontakte zwischen Litauen und Österreich. In seiner Funktion als Professor an der Musik- und Theaterakademie Vilnius hat Petras KUNCA die ersten Kontakte der Akademie mit mehreren Musikeinrichtungen in Österreich, darunter mit der Universität Mozarteum Salzburg, der Stiftung Mozarteum Salzburg, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u.a. geknüpft und sie im Laufe von vielen Jahren gepflegt und geprägt. Dank der eingeleiteten Kooperationen konnte der Professoren- und Studentenaustausch zwischen den Musikhochschulen beider Länder stark ausgebaut und wesentlich intensiviert werden.

Als langjähriges Mitglied und seit 2013 Vorsitzender der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft trug Prof. Petras KUNCA wesentlich zur Intensivierung der Kontakte zwischen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen der beiden Länder bei. Er bereicherte die Präsentation der österreichischen Kultur, Geschichte, Wissenschaft und Wirtschaft in Litauen durch von ihm gehaltene oder organisierte Vorträge, Lesungen, Konzerte etc. In den letzten drei Jahren verdanken wir Prof. KUNCA die „Wiederbelebung“ der Aktivitäten der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft.

Tekstas Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje

Nuotraukos Jolitos Malinauskaitės ir  dr. Peterio Baksy

 

 

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidento profesoriaus Petro Kuncos

Padėkos žodis

Austrijos Garbės Kryžiaus už nuopelnus mokslui ir menui  teikimo proga

Austrijos Respublikos ambasadoje Vilniuje, 2016.04.06

 

Labai gerbiamas pone Austrijos Respublikos ambasadoriau daktare Johann Spitzer, gerbiamieji Austrijos Respublikos ambasados darbuotojai, gerbiamas pone Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinės ryšių su Austrija grupės pirmininke daktare Arvydai Vidžiūnai, gerbiami Tarpparlamentinės grupės nariai ponai Aleksandrai Zeltini ir daktare Egidijau Vareiki, mieli Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai, visi  dalyvaujantieji gerbiami svečiai ir artimieji! Ponios ir ponai!

 

Esu labai sujaudintas šio mūsų susitikimo temos ir man sunku rasti tinkamus žodžius savo dėkingumui išreikšti. Garbingo Austrijos Respublikos apdovanojimo – Austrijos Garbės Kryžiaus už nuopelnus mokslui ir menui suteikimas  yra ypatingas įvykis kiekvieno žmogaus, kurio veikla atžymima šiuo iškiliu ženklu, gyvenime. Su juo ir man tenka įpareigojimas tolimesne savo veikla pateisinti Jūsų, pone Ambasadoriau, taip pat Lietuvos ir Austrijos draugijos Valdybos nario, profesoriaus, daktaro Juozo Antanavičiaus ištartus mano veiklą apibūdinančius žodžius. Jie daro mane laimingą ir įkvepia tęsti ilgalaikius abiejų mūsų šalių geros valios žmonių kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimo žingsnius.

Jūsų Ekscelencija, šiandien Jūsų įteiktas apdovanojimas ypatingai apšviečia visą Lietuvos ir Austrijos draugijos dvidešimt trejų metų istoriją. Šia proga norėčiau pažymėti nuolatinį   Austrijos Respublikos ambasados dėmesį ir geranorišką paramą Lietuvos ir Austrijos draugijos veiklai. Už tai dėkoju Jums ir Jūsų bendradarbiams mūsų Draugijos vardu.

Esu laimingas, nuolat jausdamas  Lietuvos ir Austrijos draugijos narių pritarimą Valdybos numatytai darbų krypčiai. Manau, kad garbingas šios dienos apdovanojimas yra  visos Draugijos ir kiekvieno Draugijos nario veiklos pripažinimas bei skatinimas.

Jūsų Ekscelencija, leiskite paminėti ir padėkoti keletui kitų pagrindinių Lietuvos ir Austrijos draugijos  rėmėjų, kurių parama įgalina realizuoti Draugijos projektus ir kuriuos prisimename šia iškilminga proga, tai yra:

ponui Rimantui Stankevičiui, UAB „Silberauto“ direktoriui,

poniai Birutei  Karosienei, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo Valdybos pirmininkei,

ponui Johannes  Honsig- Erlenburg , Zalcburgo Tarptautinio fondo „Mozarteum“ prezidentui,

LR Seimo Tarpparlamentinės ryšių su Austrijos Respublika  grupės nariams – pirmininkui Arvydui Vidžiūnui, Aleksandrui  Zeltiniui, Egidijui Vareikiui.

Dėkoju už dėmesį.

Prof. Petras Kunca

 

 

 

Susisiekite