Lietuvos ir Austrijos draugija

Istorija

Austrijos stendas Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje
Gabrielė Ramsauer ir Ulrichas Leisingeris
Mozarto smuikas
Prof. Petras Kunca ir dr. Eugenijus Laurinaitis
Kristina Valentonienė ir prof. Josef Wallnig
Prof. Josef Wallnig
Austrijos Respublikos ambasadorius J. Spitzer ir Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas A. Vidžiūnas
Austrijos Respublikos ambasadorius dr. J. Spitzer, prof. J. Bajarūnienė ir K. Rudaitienė
Styginių kvartetas „Akademija“

Austriški ženklai Veliuonoje

20240525_102121

 

Šeštadienio rytas (2024 05 25) Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariams prasidėjo kiek anksčiau – 7:30 jau riedėjome Kauno keliu per patį žydinčios vasaros grožį, klausydamiesi prof. Petro Kuncos ir prof. Rimanto Astrausko tekstų apie kryžiuočius, pilis, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Gedimino, Jogailos, Vytauto kovas, apie liaudies dainas, tautosaką ir garsius tautosakininkus brolius Juškas, apie Nemuną ir taip pat neatsiejamai susijusius su Lietuvos istorija jo intakus – Nerį, Nevėžį, Dubysą…, nes visa tai ir buvo kelionės tikslas. Formaliai jis buvo įvardytas kaip „Zalcburgo kultūros ženklų Veliuonos bažnyčioje“ aplankymas, mat ten tebėra išlikęs švč. Mergelės Marijos paveikslas su jame prie rožinio prikabintais votais – XVII a. Zalcburgo taleriais. Tad austriški ženklai jau gerokai anksčiau masinio mūsų smalsumą, o štai šiandien tuos talerius pamatysime savo akimis. (daugiau…)

Minėjome Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių 100-metį

Rudalevicius

2024 m. vasario 26 d. LAD iniciatyva Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje buvo minimos Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių užmezgimo 100-osios metinės. LAD nariai priėmė svečius – Lietuvos parlamento narius, URM darbuotojus, diplomatus, mokslo ir kultūrinės visuomenės atstovus. (daugiau…)

Prof. Petro Kuncos gimtadienis

44423428-72d9-4133-984f-f5665583fec2

 

2024 02 26 Lietuvos ir Austrijos draugijoje buvo paminėtas 82-asis žymaus Lietuvos smuikininko ir pedagogo, LMTA profesoriaus Petro Kuncos gimtadienis. Vilniaus kvarteto sudėtyje jis gastroliavo po pasaulį ir garsino Lietuvą didžiausiose scenose.

Pastaraisiais metais daug energijos profesorius skyrė Austrijos muzikinei kultūrai ir jos propagavimui Lietuvoje. Jis rengia kamerinės muzikos festivalius, pristato garsiausius Austrijos muzikus Lietuvoje ir Lietuvos atlikėjus Austrijoje, globoja lietuvius studentus Vienoje ir Zalcburge. Jis priklauso Mozarto bičiulių draugijai, kuri kartu su keliomis muzikinėmis institucijomis 2016 m. surengė autentiško W. A. Mozarto smuiko atgabenimą į Lietuvą ir keletą koncertų Vilniaus publikai. Būdamas Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentu, rengė koncertus, keliones į Austriją, politinių, diplomatinių ir kultūrinių sukakčių minėjimus, plėtė kultūrinius mainus.

Profesorius kartu su Lietuvos ir Austrijos draugija 2024 02 26 surengė gražų koncertą ir minėjimą Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių užmezgimo 100-mečio sukakties proga. Renginys sutapo su Profesoriaus gimtadieniu. Savo vakarinėje kalboje jis akcentavo kultūrinių ryšių svarbą visuomeniniame gyvenime, pabrėžė žmogiškųjų vertybių pirmumą bet kuriame darbe.

Lietuvos ir Austrijos draugija linki Profesoriui ilgų, kūrybingų ir energingų metų, stiprios sveikatos, giedrios nuotaikos.

Ir triskart valio!

Ugniaus Raugalo nuotrauka

 

 

 

 

Lietuvos ir Austrijos draugija paminėjo 268-ąsias Wolfgango Amadėjaus Mozarto gimimo metines

Portretas

 

Senajame Žemyne ir pasaulyje Zalcburgas  žinomas kaip „Vartai į Alpes“. Bet labiausiai šį miestą išgarsino čia gimęs W. A.Mozartas.

Didžiajam kompozitoriui ir jo kūrybai nusilenkė Lietuvos ir Austrijos draugija, jos Mocarto draugų sambūris, taip pat svečiai, užpildę Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiąją salę, paminėdami jo 268-ąjį gimtadienį. Tiesa, kiek ankstėliau, nes Wolfgango Amadėjaus gimimo diena – sausio 27-oji.

Vakaro scenarijaus autorius ir moderatorius – Lietuvos ir Austrijos draugijos garbės pirmininkas, prof. Petras Kunca.

Paminėjime dalyvavo daug iškilių svečių: draugijos narys, Austrijos Respublikos garbės konsulas, dr. Tomas Sudavičius, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius Austrijoje Jonas Rudalevičius su žmona Nijole, į draugijos narių gretas įsiliejusi buvusi Lietuvos Respublikos konsulė Austrijoje, dabar Užsienio reikalų ministerijos patarėja Rūta  Genienė.

Savo dalyvavimu W. A. Mozarto 268-ąsias gimimo metines pagerbė ir ankstesnis Lietuvos ir Austrijos draugijos vadovas – prof. Juozas Antanavičius, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius.

Prof. P. Kunca padėkojo bibliotekos šeimininkams, kurie jau antrą dešimtmetį suteikia jaukų prieglobstį Lietuvos ir Austrijos draugijos renginiams: direktorei Emilijai Banionytei, Austrų literatūros skaityklos vadovei, energingajai LAD valdybos sekretorei Karmelai Rudaitienei, vyresniajam bibliografui, naujam LAD pirmininkui, veikliam ir naujų netikėtų, prasmingų  idėjų generatoriui Linui Janulevičiui ir visiems bendradarbiams, padėjusiems paruošti šią šventę.

Per vakarą susirinkusieji klausėsi W. A. Mozarto sukurtų bažnytinės ir pasaulietinės muzikos šedevrų. Programos įvairovė buvo palankiai sutikta ir išklausyta gausių klausytojų: joje keitė vienas kitą spalvingi įrašai iš interneto ir gyvai atliekama muzika. Programą pradėjo šveicarų dainininkės Regulos Mühlemann atliekama arija „Et incarnatus est“ iš Mišių C-dur. Ji skambėjo iš įrašo Dresdeno (Vokietija) liuteronų bažnyčioje „Frauenkirche“, akompanuojant Staatskapelle orkestrui. Toliau į programą įsiliejo jaunos smuikininkės Rimos Švėgždaitės gyvai atliekamas Ketvirtasis smuiko koncertas D-dur. Taurų jos smuiko skambesį jautriai palydėjo pianistas Sergej Liachnovič. Minėjimo nuotaiką sušildė Naujosios Zelandijos dainininkės Kiri Te Kanawa atliekama arija „Laudate Dominum“.

Vakaro pabaigoje nuskambėjo W.A. Mozarto priešpaskutinio bažnytinio kūrinio – moteto „Ave Verum Corpus“ 1990-ųjų įrašas. Kūrinį atliko Bavarijos radijo choras ir orkestras, kuriam dirigavo pasaulinę šlovę pelnęs  Leonardas Bernsteinas. Įrašas darytas Bavarijoje, Valdzaseno abatijos bazilikoje.

Užbaigdamas vakarą prof. P. Kunca dėkojo vakaro svečiams už dėmesį ir pranešė itin džiugą žinią:

„Gavau Tarptautinio fondo „Mozarteum“ laišką, kuriame esu prašomas informuoti šio kompozitoriaus gerbėjus apie galimybę užsisakyti bilietus į „Mozarto muzikos savaitė Zalcburge“ renginius, kurie vyks 2024 m. sausio 24-vasario 4 d.“

 

Ona Kacėnaitė,

LAD valdybos narė

 

 

 

 

 

JOSEF WALLNIG: WEIHNACHTSGRÜßE 2023 AN UNSERE GESELLSCHAFT UND GEDANKEN ZU „ET INCARNATUS EST”

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Es ist eines jener großen christlichen Glaubensgeheimnisse, die uns Gläubige mit tiefem Erstaunen und mit Dankbarkeit berühren können. Wie jeder von uns zum Glauben eine individuelle, zu respektierende Ansicht hat, so sehen wir in Mozart einen tiefen Gläubigen, der diese Geheimnisse in wunderbarer Weise in Musik umsetzen konnte. Das „Et incarnatus est“ der c-Moll Messe ist für mich das bewegendste musikalische Bild des unfassbaren Staunens über dieses göttliche Wunder: der Blick auf das neugeborene Jesuskind. (daugiau…)

Josefas Wallnigas: 2023 m. Kalėdų sveikinimai mūsų Draugijai

Mūsų draugijos narys, prof., dr. J. Wallnigas atsiuntė mums sveikinimus ir mintis Advento,  artėjančių Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

“Pradedame gyventi Advento laiku, kai Kalėdų nuotaika paliečia kiekvieno mūsų sielą. Nuoširdūs sveikinimai visiems mūsų draugijos nariams!

Amerikiečių dainininkė Barbara Bonney, sopranas, Zalcburgo universiteto Mozarteum profesorė džiaugiasi, kad puikaus Mozarto kūrinio „Et incarnatus est“(Jis įsikūnijo) interpretacija gali paskatinti mus susimąstyti apie Kalėdų prasmę.

Barbara Bonney – Et incarnatus est“ auf YouTube an https://youtu.be/E2LGb9HWSUU

Mano mintis apie Adventą, Kalėdas, Mozartą rasite čia žemiau“.

Josefas (daugiau…)

Austrijos stendas Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje

36b66d543844028d37591ad14690c01f

 

2023 metų gruodžio 2 dieną Vilniaus rotušėje vyko XXI-oji Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė. Jau kelinti metai nesant Lietuvoje Austrijos respublikos ambasados, jos stendą globoja Lietuvos ir Austrijos draugija. Šiemet buvo prekiaujama Austrijos įmonių Lietuvoje produkcija ir mecenatų dovanotais austriškais suvenyrais bei skanėstais. Lietuvos ir Austrijos draugijos nuomone, ši veikla yra prasminga ir teikianti džiaugsmą toms visuomenės grupėms, kurios negali pilnavertiškai džiaugtis Kalėdomis. Draugijos nariai ir jų vaikai talkino stende, tuo įprasmindami labdaros idėją ir patys joje dalyvaudami praktiškai. Mugė – ne tik prekyba, bet ir bendravimas, koncertai, parodos. Kartu tai ir kitų kultūrų pažinimo galimybė.

LAD valdybos pirmininkas Linas Janulevičius

 

 

ARTĖJA TARPTAUTINĖ KALĖDŲ LABDAROS MUGĖ. KVIEČIAME JOJE DALYVAUTI!

a

Gruodžio 2 d. (šeštadienį) 12.00 – 20.00 val. Vilniaus Rotušėje (Didžioji g. 31) įvyks jau 21-oji Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė. Tai taurus prieškalėdinis renginys, kuriame surinkta parama skiriama sunkumus patiriantiems Lietuvos žmonėms ir jų organizacijoms.

Lietuvos ir Austrijos draugija, pasitelkdama Austrijos verslo įmones Lietuvoje, ruošia mugei stendą, kurį maloniai kviečiame aplankyti! Austrijos stendo vieta bus Rotušės 2 aukšte.

Kartu pažymime, kad pernai Austrijos stende surinktos lėšos siekė 6787,50 eur, – širdingas ačiū už paramą visiems!

Nuotraukoje padėkos renginys už labdaringą veiklą  Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 2023-03-07.

Austrijos dienos minėjimas

IMG_2564

2023 metų spalio 27 dieną Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Austrijos nacionalinės šventės minėjimo vakaras.

1955 metų spalio 26 dieną, šalį palikus paskutiniam užsienio kareiviui, Austrija tapo neutralia valstybe. Po 10 metų, 1965-aisiais, Austrijos parlamentas šią dieną paskelbė nacionaline švente, kuri kasmet minima ir bibliotekoje.

Renginį pradėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė Aldona Jeleniauskienė, pasveikindama vakaro dalyvius ir svečius. Lietuvos Respublikos Seimo narė, Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkė Vilija Aleknaitė-Abramikienė atkreipė dėmesį į stiprius Lietuvos ir Austrijos ryšius, turtingus kultūrinius mainus ir išreiškė viltį, kad jie dar labiau plėsis.

Ilgametis Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas prof. Petras Kunca papasakojo Austrijos himno istoriją, kuriam netrukus iškilmingai skambant, ekrane buvo demonstruojami svarbiausi šalies istorijos įvykiai ir gamtos vaizdai.

Diplomatė Rūta Genienė, ilgametė Lietuvos ambasados Vienoje darbuotoja, papasakojo istoriją, kaip dingus Kretingos bažnyčios Jėzaus skulptūrai, ji buvo atpažinta Vienos aukcione ir bendrų dvišalių pastangų dėka buvo grąžinta į Lietuvą. Dabar eksponuojama Dailės muziejuje.

IMG_2653

Antroje minėjimo dalyje skambėjo Austrijos muzika. Atlikėjai – garsus baritonas Jonas Sakalauskas ir žavus tenoras bei klarnetistas Žilvinas Brazauskas. Akompanavo pianistė prof. dr. Raminta Lampsatytė. Skambėjo L. van Beethoveno, W. A. Mozarto, G. Mahlerio kūriniai.

Neformalioje aplinkoje diskutuota apie bendradarbiavimo su Austrijos kultūros atstovais galimybes bei Lietuvos menininkų „eksportą“ į Austriją, tarpininkaujant LR ambasados Vienoje ir atskirų Austrijos žemių garbės konsulams. Pasidžiaugta, kad bibliotekoje reguliariai organizuojami Austrijos menininkų koncertai ir parodos.

 

LAD pirmininkas Linas Janulevičius

 

 

Aptartas bendradarbiavimas su UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“

uab vestalpine

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD, Draugija) Valdyba 2023 m. palaiko ir plėtoja ryšius su Draugijos veiklos  rėmėjais, labai vertina jų dėmesį ir paramą jos renginiams.

Spalio 18 d. įvyko susitikimas su UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“ vadovais bendrovės būstinėje Valčiūnuose. Susitikime LAD atstovavo Valdybos pirmininkas Linas Janulevičius, narė, Austrijos stendo Tarptautinėje Kalėdų Labdaros mugėje organizacinės grupės vadovė Jolita Malinauskaitė ir Garbės pirmininkas prof. Petras Kunca. Susitikimo tikslas buvo pristatyti naujosios LAD Valdybos ir Draugijos veiklą, aptarti tolesnio bendradarbiavimo planus ir  Bendrovės paramos Austrijos stendui Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje 2023 m. galimybę.  Aptariant organizacijų veiklą Bendrovės generalinis direktorius Andrius Daniulaitis prisiminė ankstesniųjų metų  bendradarbiavimo pasiekimus, paprašė daugiau  informacijos apie šių metų LAD renginius, kurie galėtų sudominti platesnį UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“ darbuotojų ratą. Jis sakė, Bendrovės žmonės mielai prisimena LAD projekto „Mozarto smuikas Lietuvoje“ koncertus, Draugijos organizuotą pažintinę kelionę į Vieną ir Zalcburgą, susitikimus su bičiuliais Austrijoje, draugijos Austrija – Lietuva nariais bei meninius aplankytų renginių akcentus. Generalinis direktorius išreiškė pageidavimą tęsti bendradarbiavimą, pažadėjo Bendrovės vadovybės dėmesį palaikant naujas LAD iniciatyvas. J. Malinauskaitė pasidžiaugė dideliu visuomenės susidomėjimu Austrijos stendo veikla ir jo rezultatais praeitų metų Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje, prie kurių prasmingai prisidėjo Bendrovė. Stendo vadovė prisiminė jau daugiau nei du dešimtmečius apimančią LAD dalyvavimo Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje istoriją, padėkojo už Bendrovės teikiamą paramą. Bendrovės finansų direktorius Rimvydas Bražionis  patvirtino galimybę ir šiais metais pasirašyti sutartį dėl finansinės paramos Austrijos stendo fondui. Bendrovės vadovai domėjosi naujaisiais LAD veiklos planais ir renginiais, apie kuriuos papasakojo ir pakvietė juose dalyvauti LAD  Valdybos pirmininkas L. Janulevičius. Susitikimas vyko nuoširdaus savitarpio supratimo aplinkoje.

LAD Valdybos informacija

Susitikimo nuotraukoje (iš kairės):

UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“ finansų direktorius Rimvydas Bražionis, Generalinis direktorius Andrius Daniulaitis, LAD Garbės pirmininkas prof. Petras Kunca, LAD Valdybos nariai – Austrijos stendo organizacinės grupės vadovė Jolita Malinauskaitė, Valdybos pirmininkas Linas Janulevičius.

 

 

Lietuvos Respublikos ambasadorės Vienoje Linos Rukštelienės vizitas bibliotekoje

IMG_5195

 

2023 metų liepos 3 dieną Lietuvos ir Austrijos draugijos kvietimu Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorė Vienoje Lina Rukštelienė. Susitikime su draugijos valdybos nariais buvo aptartos platesnio kultūrinio bendradarbiavimo galimybės. Ambasadorė domėjosi draugijos veikla, jai patiko parodų bibliotekoje tematika ir austrų menininkų pristatymai (B. Furrer‘io, G. Malerio, G. Klimto) bei mūsų planai kas mėnesį diskutuoti apie aktualias Austrijos kultūros naujienas. Viešnia išreiškė pageidavimą Austrijoje transliuoti draugijos pranešimus apie austrų menininkų bei rašytojų kūrybą. Austrijoje gyvenantys lietuviai galėtų nuotoliniu būdu stebėti mūsų kultūros laidas. Ambasadorė džiaugėsi prof. Ramintos Lampsatytės organizuotu koncertų ciklu bibliotekoje „Susitikimai“ ir tolesniais jos planais nustebinti mus jos ugdomų jaunųjų talentų gastrolėmis Vilniuje. Lina Rukštelienė papasakojo apie aktyvius kultūros žmones Austrijoje, su kuriais draugija galėtų bendrauti. Ambasadorė paminėjo keletą tradicinių festivalių, kurie vyksta Vienoje (pvz. Wiener Festwoche), kurie galėtų būti įdomūs  mums ir į Austriją vykstantiems Lietuvos menininkams. Išgirdome apie Lietuvių bendruomenės pirmininkės Justinos Špeirokaitės globojamą kasmetinį festivalį „Art Lithuania“. Ambasadorė pažadėjo su atskirų Austrijos Žemių garbės konsulais aptarti parodų iš Lietuvos eksponavimo klausimus Austrijoje. Gavome praktinių patarimų dėl 2024 metų vasarą draugijos planuojamos kelionės į Austrijos kultūros sostinę Bad Išlį. Buvo priminta artėjanti jubiliejinė data – 2024 metais sukaks 100 metų nuo Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių užmezgimo.

Bibliotekos direktorė parodė garbiai viešniai bibliotekos erdves, pristatė garsesnius projektus, visuomenei skirtas veiklas bibliotekoje, tradicinį mūsų Skaitymo festivalį bei vasaros koncertus kieme. Ambasadorę nustebino bibliotekos dydis ir veiklų įvairovė, kurios neatmena savo lankymosi laikais anksčiau.

Viešnia domėjosi Zalcburgiečių paminklo restauravimu Vilkyškiuose. Ambasadorės močiutė kilusi iš tų zalcburgiečių, kurie, gelbėdamiesi nuo religinio persekiojimo, atsidūrė Lietuvoje. Nepaisant Austrijos ambasadorės Lietuvai Yvonne Tončič-Sorinj rūpesčio bei draugijos pastangų ir vizito į Pagėgių savivaldybę, paminklas iki šiol netvarkomas. Ambasadorė  Lina Rukštelienė išreiškė viltį dėl tolesnio bendradarbiavimo šiuo klausimu.

 

 

PROF. JOSEFAS WALLNIGAS – MOZARTO GIMTADIENIUI

Mūsų bičiulis ir rėmėjas prof. Josefas Wallnigas ne kartą viešėjo Lietuvos ir Austrijos draugijos svetainėje. 2022 m. Advento metu mes skaitėme jo kalėdinius ir naujametinius sveikinimus, papuoštus muzikiniu kalėdinės eglutės atvaizdu, klausėmės jo komentarų video siužete apie Zalcburgą.

Visą savo gyvenimą profesorius skatina visuomenės susidomėjimą viena didžiausių žmonijos vertybių – Wolfgango Amadėjaus Mozarto kūryba. Šį kartą, sausio 27 d. pasaulio kultūros žmonėms minint W. A. Mozarto 267-jį gimtadienį, svetainėje pasimėgaukime J. Wallnigo esė „Mozartas ir Europa“. Mes įkėlėme šio esė originalą vokiečių kalba, greta pateikdami ir mūsų Draugijos narės Dalios Friedt jautrų vertimą į lietuvių kalbą. Jame autorius originalia forma pateikia įsivaizduojamus didžiojo menininko apmąstymus apie savo gyvenimą ir kūrybą, pasiremdamas paties Wolfgango Amadėjaus laiškuose naudotomis išsireiškimų struktūromis, senovine Zalcburgo tarme ir žodžių žaismu.

 

P1100981

 

 

MOZARTAS IR EUROPA

 

aš esu, aš buvau, aš būčiau, aš esu buvęs, aš buvau buvęs, aš būčiau buvęs, o jei aš būčiau, o kad aš būčiau, Dievo valia aš būčiau, aš būčiau, aš būsiu, jei aš būčiau, o, kad aš būčiau, aš būčiau buvęs, aš būsiu buvęs, o jei būčiau buvęs, o kad būčiau buvęs, Dievas norėjo, kad būčiau buvęs, kas? – kvailys…

zalcburgietis,

vokietis,

austras,

europietis?

Aš esu: gimiau Zalcburge 1756 m., kaip kiekvienas žino arba turėtų žinoti. Kaip Zalcburgo arkivyskupo pavaldinys niekada nebuvau austras, tai Zalcburgo gyventojams nutiko tik praėjus 25 metams po mano mirties. Aš taip pat nebuvau vokietis, bet buvau vokiečių nacijos Romos imperijoje, kur mano valdovai buvo svarbūs vyrai… Schrattenbachas rėmė mano poną tėvą ir mane kelionėse po Europą, o Colloredo!  Nekenčiau jo, Colloredo, ir džiaugiausi ta diena, kai nebereikėjo tarnauti Zalcburgui (1781-05-09), nebetarnauti nuolankiausiai ir klusniausiai Jo Aukščiausiajai Kunigaikštiškajai Malonybei, Garbingiausios Šventosios Romos imperijos Kunigaikščiui, Maloningiausiam Kunigaikščiui ir Viešpačiui! Jis elgėsi su manimi blogai, jau tada, kai man buvo 21-eri, o galiausiai iškoneveikė mane, kad esu skuduras, niekšas, kvailys… mane! Aš buvau – taigi, aš buvau!!! (daugiau…)

MOZART UND EUROPA

wolfgang-amadeus-mozart-aida-und-celia-1-638

 

 

 

ich bin, ich war, ich wär, ich bin gewesen, ich war gewesen, ich wär gewesen, o wenn ich wäre, o daß ich wäre, wollte gott ich wäre, ich wurde seyn, ich werde seyn, wenn ich seyn würde, o dass ich seyn würde, ich wurde gewesen, ich werde gewesen seyn, o wenn ich gewesen wäre, o daß ich gewesen wäre, wollte gott ich wäre gewesen, was? – ein stockfisch…

ein Salzburger,

ein Deutscher,

ein Österreicher,

ein Europäer?

Ich bin: bin geboren in Salzburg, anno 1756, wie jedermann weiß oder wissen sollte. War als Untertan des Erzbischofs von Salzburg niemals Österreicher, das dräute den Landesbürgern erst 25 Jahre nach meinem Tod. War auch kein Deutscher, aber einer im Römischen Reich Deutscher Nation, wo meine Landesherren wichtige Männer waren…Der Schrattenbach hat meinen Herrn vatter und mich auf den Reisen durch Europa unterstützt, aber dann der Colloredo!  Hab ihn gehasst, den Colloredo und war glücklich über den Tag, nicht mehr in Salzburger Diensten zu sein (9.5.1781), nicht mehr unterthänigst und  gehorsamst in Diensten Ihro hochfürstlichen Gnaden, des Hochwürdigsten des Heiligen Römischen Reichs Fürsten, des gnädigsten Landesfürsten und Herrn Herrn! Er ging mit mir schlecht um, schon als ich 21 Jahre war, und hat mich dann letztendlich Lumpen, Lausbuben, Fexen gescholten…mich! Ich wurde gewesen – ich wurde also gewesen!!!  (daugiau…)

AUSTRIJOS STENDAS VILNIAUS TARPTAUTINĖJE KALĖDŲ LABDAROS MUGĖJE 2022

cc (1)

 

Pirmoji Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė surengta Austrijos ambasados rezidencijoje 2002 metais gruodžio mėnesį. Ambasadoriaus Michaelio Schwarzingerio žmona Rosemarija Schwarzinger šią tradiciją atsivežė iš Austrijos. Tuomet Austrijos rezidencijoje susirinko moterys iš įvairių ambasadų, vyko rankdarbių ir kepinių dirbtuvės, paaukoti pinigai buvo skirti Kaltinėnų parapijos senelių globos namams. Sėkmingai įgyvendinta  Rosemarijos idėja paskatino Vilniaus tarptautinę moterų asociaciją (IWAV) pratęsti šią iniciatyvą, organizuoti Tarptautinę Vilniaus Kalėdų labdaros mugę (ICCB). Antroji mugė 2003 metais buvo surengta Vilniaus rotušėje ir tapo gražia kasmetine tradicija. Nuo pat pradžių Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariai kartu su tuometinės Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje bendradarbiais dalyvauja Austrijos stendo mugėje parengimo veikloje.

er4rr

Jubiliejinėje 20-ojoje Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje 2022 metų gruodžio 3 dieną. Lietuvos ir Austrijos draugija, pakviesta Austrijos Respublikos ambasadorės Lietuvai J. E. Yvonne Toncic-Sorinj, organizavo Austrijos stendo pristatymą sutelkiant labdaros rėmėjus. Jubiliejinėje 2022 m. mugėje Austrijos stende surinktos lėšos  buvo didžiausia LAD narių surinkta parama per visą 20-ies metų mugės egzistavimo laikotarpį ir buvo antroji pagal surinktą labdaros sumą tarp visų 40-ties renginyje dalyvavusių bei paramą rinkusių šalių atstovų.

2022 m. Austrijos stendo surinkta suma sudarė 6787,50 eurų!

a (1)

(daugiau…)

Austrijos Respublikos garbės konsulo Tomo Sudavičiaus ir ambasadorės Yvonne Toncic-Sorinj sveikinimai

 

Gerbiamas draugijos pirmininke, Prof. Kunca,

Gerbiami Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai,

 

 Sveikinu visus draugijos narius, rėmėjus ir bičiulius su artėjančiomis šventomis Kalėdomis bei Naujaisiais, 2023 metais.

Žaviuosi šiais metais draugijoje įgytomis pažintimis ir džiaugiuosi draugijos narių nuveiktais darbais, ypač surengtais koncertais, susitikimais ir draugijos organizuoto stendo sėkme Tarptautinės Kalėdų labdaros mugėje.

Linkiu mums visiems artėjančiais 2023 metais taikos, įkvėpimo, jėgų ir ištvermės siekiant svarbiausių tikslų, laiko pasidžiaugti tuo ką jau pasiekėte, apie ką svajojate ir kuo žavitės.

 Pagarbiai

 Austrijos Respublikos garbės konsulas

Tomas Sudavičius

 

Herzliche Grüße an euch und die ganze Litauisch Österreichische Gesellschaft, ich wünsche Euch eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Stern für 2023.

Die Botschafterin

Yvonne Toncic-Sorinj

 

 

 

LAD Valdybos ir prof. J. Wallnigo kalėdiniai ir naujametiniai sveikinimai

Lietuvos ir Austrijos draugijos Valdyba dėkoja už  bendradarbiavimą ir susiklausymą per prabėgusius mūsų veiklos metus. Palinkėkime sėkmės mūsų Draugijai taip pat ir ateinančių metų darbuose, padėkime vieni kitiems  toliau išlikti  kūrybingais ir sveikais,  pasauliui iškilusių grėsmių  akivaizdoje.

Linkime šviesių šv. Kalėdų  ir laimingų 2023 metų Jums ir Jūsų artimiesiems!

Šiuos mūsų linkėjimus maloniai papildo čia žemiau pateikti mūsų bičiulio ir rėmėjo, Zalcburgo universiteto “Mozarteum” profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro, Lietuvos muzikos  ir teatro akademijos Garbės daktaro, Lietuvos valstybės apdovanojimo – Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiaus  kavalieriaus, dirigento Jozefo Wallnigo kalėdiniai sveikinimai.

LAD Valdyba

eglute

Salzburg, Advent 2022

Liebe Mitglieder der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft, liebe Litauer Freunde!

Wunderbare Musik, selbst zum Christbaum geworden, möge im Neuen Jahr weiterklingen und Menschen erfreuen, froh und dankbar machen.  So rufe ich Euch ein Halleluja zu und wünsche Euch und Euren Familien besinnliche Festtage und alles Gute im Neuen Jahr.

Josef Wallnig

 

Zalcburgas, Adventas 2022

Mieli Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai, mieli draugai lietuviai!

Puikioji muzika, virtusi Kalėdų eglute, te skamba ir kitais metais bei džiugina, linksmina žmones ir įkvepia jiems dėkingumo. Sakau Jums Aleliuja ir linkiu Jums bei Jūsų šeimoms linksmų švenčių ir viso ko geriausio Naujaisiais Metais.

Josefas Wallnigas

Salzburg – Eine Reise in die romantische Mozartstadt

 

Šiuolaikinės muzikos festivalio “Iš arti” svečiai – Zalcburgo šiuolaikinės muzikos ansamblis “NAMES”

 

 

315436857_634701068238590_2591796512672254882_n

Šiltą, rudenišką lapkričio 11 dienos vakarą Kauno filharmonijos salėje svečiavosi talentingi jaunieji Zalcburgo muzikai. Jų ansamblio pavadinimas – angliškų žodžių „New Art and Music Ensemble Salzburg“ pirmosios raidės – NAMES.

Šiuolaikinės muzikos festivalis “Iš arti” yra tapęs nedaloma Kauno muzikinio gyvenimo dalimi. Nuo pat susikūrimo 2009 metais kasmet vykstantis renginys yra gera proga kauniečiams ir miesto svečiams artimiau susipažinti su šiuolaikinės muzikos naujovėmis, įdomiausiais kūriniais, jų kūrėjais bei atlikėjais. Šiuometinė Austrijos atlikėjų viešnagė tapo ryškiu festivalio akcentu, jo puošmena.
Nedidelis profesionalių atlikėjų būrelis (vadovas – pianistas Matthias Leboucher) pateikė klausytojams ambicingą programą, kurią sudarė klausytojams mažiau žinomi, tačiau šiuolaikinės muzikos pasaulyje pripažinti austrų – Klauso Lango, Peterio Jakoberio, Christopho Herndlerio, vokietės Carolos Bauckholt, amerikiečio Michaelio Gordono kūriniai. Minėtieji autoriai kiekvienas savaip naujai praturtino muzikinių (ir ne tik jų) raiškos priemonių paletę, pritaikė netikėtus garso šaltinius – banko kortelių, striukių ir užtrauktukų braukymo „melodijas“ ir „ritmus“, tradicinius karvių barškalus, hepeningo, pantomimos elementus, instrumentų tembrų modifikavimo, reverberacijos, garsų samplaikos ir kitokius akustikos efektus, elektronikos ir kompiuterines priemones. Koncerto pabaigoje austrų atlikėjai pateikė malonią staigmeną – puikiai atliktą lietuvių kompozitoriaus Ramūno Motiekaičio spalvingo ir kontempliatyvaus kūrinio „Melancholijos erdvės“ fleitai, klarnetui, violončelei ir fortepijonui“ premjerą, kurią šiltai sutiko Kauno filharmonijos salėje gausiai susirinkę klausytojai.
Malonu paminėti, kad šis unikalus, praplečiantis intelektinius ir emocinius horizontus muzikos vakaras įsiliejo ne tik į festivalinę, bet ir į Kauno – šių metų Europos kultūros sostinės renginių programą, atspindėjo Lietuvos ir Austrijos kultūrinių ryšių plėtros istoriją. Idėja sukurti Zalcburgo ir Kauno kompozitorius ir atlikėjus vienijantį renginį prieš porą metų kilo Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) valdybos posėdyje. Valdyba pritarė sumanymui pasiūlyti Zalcburgo tarptautiniam „Mozarteumo“ fondui idėją apjungti Fondo rengiamo šiuolaikinės muzikos festivalio „Dialogai“ renginį Kaune ir Kauno festivalio „Iš arti“ renginį Zalcburge, suburiant abu renginius į bendrą festivalį „Dialogai iš arti“. Buvo aptarta galimybė keistis Kauno ir Zalcburgo šiuolaikinės muzikos kompozitorių ir atlikėjų programomis, dalyvaujant atitinkamuose renginiuose abiejuose miestuose. Su šia idėja Zalcburgo tarptautinio fondo „Mozarteum“ vadovybę supažindino specialiai tuo tikslu į Zalcburgą nuvykę LAD valdybos pirmininkas prof. Petras Kunca ir festivalio „Iš arti“ meno vadovė muzikologė Viltė Žakevičiūtė. „Mozarteume“ šiai dėjai buvo pritarta ir ji būtų pradėta įgyvendinti, tačiau visą planavimą sutrukdė prasidėjusi koronaviruso pandemija. Šiais metais V. Žakevičiūtė atrado būdą kaip įgyvendinti panašią idėją: padedant Zalcburge reziduojančiai kaunietei, Vilniaus Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Zalcburgo „Mozarteum“, taip pat Graco universitetų absolventei, didelei šiuolaikinės muzikos entuziastei Silvijai Čiuladytęi, Viltė surado kontaktą su ansamblio „NAMES“ vadovu Matthiasu Leboucheru, aptarė su juo programą ir realizavo idėją pakviesti šį ansamblį į Kauną.
Mes, keli LAD nariai – P. Kunca, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos direktorius R. Simanavičius ir šio straipsnio autorius – buvome šio vakaro Kauno filharmonijoje sėkmės liudininkai, sveikinome festivalio „Iš arti“ vadovybę, pateikusią miesto visuomenei prasmingą tarptautinį renginį.
Doc. Rimantas Astrauskas
Nuotraukos autorius – Matas Gineika

(daugiau…)

IŠ LIETUVOS IR AUSTRIJOS KULTŪRINIŲ RYŠIŲ ISTORIJOS. Pianistas, kompozitorius, pedagogas Stasys Vainiūnas (1909 – 1982)

Straipsnio autorius prof. Petras Kunca – vienas iš Tarptautinio Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkurso organizatorių, taip pat vertinimo komisijos narys, atkreipia skaitytojų dėmesį į konkurso sąsajas su lietuvių, austrų ir kitų Europos muzikos menininkų kūrybiniu bendradarbiavimu.

…………………………………………………………………………………………….

 

S_vainiunas_groja_LMTA_Did_saleje_LMTA_arch

Tarpukario Lietuvos tarptautinių  kultūros ryšių panoramoje ryški S. Vainiūno asmenybė. Pianistas, studijuodamas Rygoje kartu su kitais lietuvių menininkais, plėtojo lietuvių ir latvių kultūrų sąsajas, buvo pirmasis lietuvių atstovas Europos konkursuose, palaikė lietuvių ir latvių muzikų kontaktus su Austrijos menininkais, Vienos muzikos universitetu. Šiandien Lietuvoje  tęsiame S. Vainiūno puoselėtas tradicijas kas ketverius metus rengdami jo vardo tarptautinius  konkursus, stiprindami  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Austrijos muzikos universitetų – Vienos, Zalcburgo, Graco, Linco – bendradarbiavimą. Tai įdomus, ilgalaikis istorijos procesas, siejantis praeitį su dabartimi.

2022 m. pavasarį Vilniuje ir Kaune vykusio IX-jo Tarptautinio S. Vainiūno konkurso  dalyvių gausa ir aukšta  jų muzikos atlikimo kokybė paskatino labiau pasidomėti šių konkursų ištakomis ir raida. Atkreipė dėmesį kai kurios iki šiol mažiau nagrinėtos temos ir S. Vainiūno kūrybinės biografijos faktų  atodangos, atveriančios galimybę pamatyti, kaip formavosi S. Vainiūno idėja rengti  pianistų konkursus Lietuvoje, siekiant paskatinti jaunųjų atlikėjų ugdymo metodiką ir profesinę brandą. Būdamas Lietuvos Valstybinės konservatorijos Fortepijono katedros vedėju, profesorius S. Vainiūnas subūrė katedros pedagogus surengti pirmuosius Respublikinius Jaunųjų atlikėjų ir M. K. Čiurlionio konkursus (1965). Tačiau po profesoriaus netekties (1982)  nutarta Jaunųjų atlikėjų konkursui suteikti S. Vainiūno vardą (1989). 1993 m. konkursas tapo tarptautiniu. Kadangi žymi S. Vainiūno-kompozitoriaus palikimo dalis yra kamerinė muzika, 2006 m. ji buvo įtraukta į konkurso programą ir renginys jau buvo skelbiamas V-ju Tarptautiniu S Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių  konkursu. Toliau plėtojant tarptautinius ryšius, S. Vainiūno konkursas pelnė platų pripažinimą, Tarptautinis Alink – Argerich fondas jį priėmė į savo globojamų prestižinių muzikos renginių gretas. 2022 m. rudenį konkursas tapo Pasaulinės tarptautinių konkursų federacijos nariu. Šio ir visų Lietuvoje rengiamų tarptautinių konkursų dėka lietuvių muzikos vertybės vis labiau išgirstamos plačiajame pasaulyje.

Prisimindami šį kontekstą, konkurso organizatoriai visuomet skiria dėmesį istoriniam  ryšiui su Austrija: 1933 m. S. Vainiūnas dalyvavo Tarptautiniame dainininkų ir pianistų konkurse Vienoje, tapo pirmuoju lietuviu, pagerbtu tarptautinio konkurso laurais. Šio laimėjimo draugiškoje šalyje dėka (1924 m. Austrija  de jure pripažino Lietuvos nepriklausomybę, Latvijos – 1921 m.) S. Vainiūnas išėjo į platesnių europinių ryšių kelią. Tuo metu kilusios idėjos lydėjo jo visą kūrybinį gyvenimą ir subrandino mintį inicijuoti pianistų konkursus Lietuvoje. Ta istorijos dalis išsamiai aprašyta muzikologės Onos Narbutienės išleistoje monografijoje „Stasys Vainiūnas. Kūrybinės veiklos apžvalga. Dienoraščio puslapiai ir laiškai. Amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, Vaga, 1991). Apie S. Vainiūną publikacijas paskelbė muzikologai Kazys Jasinskas, Vytautė Markeliūnienė ir kiti. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugijos susitikimas su Zalcburgo Landtago delegacija

s7a05160LR Seimo kvietimu 2022 metų birželio pradžioje Lietuvoje lankėsi Zalcburgo federacinės  žemės Landtago delegacija vadovaujama Landtago Pirmininkės dr. Brigittos Pallauf. Tai buvo atsakomasis vizitas į pereitą vasarą įvykusį LR Seimo delegacijos, vadovaujamos LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininko, LR Seimo Teisės ir teisėkūros komiteto pirmininko dr. Stasio Šedbaro, apsilankymą Zalcburge. Šių vizitų metu įvyko parlamentarų susitikimai, aptarti aktualūs bilateralinių santykių vystymo klausimai su atsakingų kultūros, ekonomikos, teisėtvarkos padalinių, savivaldybės įstaigų atstovais. Birželio 6 dieną Zalcburgo delegacija, lydima J.E. Austrijos Respublikos ambasadorės Lietuvai mag. Yvonne Toncic- Sorinj, susitiko su Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariais Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. (daugiau…)

LAD Valdyba kviečia jus aukoti fondui VšĮ „Mėlyna ir geltona“

271711108_310113551129101_773061608810917191_n

Mieli, gerbiami Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai ir rėmėjai,

šią tamsiausią nūdienos Europai, Ukrainai ir Baltijos valstybėms valandą esame vieningi palaikant atkaklią Ukrainos žmonių kovą už savo ir valstybės egzistenciją.  LAD Valdyba kviečia jus aukoti fondui VšĮ „Mėlyna ir geltona“ – Welcome (blue-yellow.lt) arba kitoms atitinkamoms institucijoms, tikslu paremti Ukrainos pasipriešinimo agresijai galimybes ir padėti karo zonoje kenčiantiems civiliams asmenims.

Linkėdama sveikatos ir stiprybės,

LAD Valdyba

LAUDATIO. Petrui Kuncai – 80!

IMG_20171225_170126 (2)

Šiemet minime 10-metį, kai Lietuvos ir Austrijos draugijos Prezidentu tapo profesorius Petras Kunca. Gražus sutapimas, kad taip pat šiemet garbus muzikas, pedagogas, visuomenės veikėjas sulaukė brandaus 80-mečio!

Sunku keliais sakiniais apibūdinti taurią, aktyvią šalies kultūros asmenybę, mūsų gerbiamą ir mielą Bičiulį, Draugijos „laivo kapitoną“ – pernelyg platūs jo rezultatyvios veiklos barai. Visų pirma jis smuikininkas, kvartetinio meno žinovas ir praktikas, dar sovietmečiu su Vilniaus kvartetu (jame griežė II-uoju smuiku ir buvo iniciatyvus kvarteto veiklos ideologas ir strategas) laimėjęs tarptautinio konkurso Belgijoje laurus; nuo jaunystės Austrijos kultūros ir jos muzikos klasikos apologetas; tai pailiustruoja grandiozinis unikalus projektas – per tris koncertinius sezonus (1979–1982) Vilniaus kvartetas išstudijavo, parengė ir atliko visus 83 Jozefo Haydno styginius kvartetus!; tarptautinę koncertinę veiklą Vilniaus kvarteto sudėtyje pradėjo taip pat Austrijoje: Vienos „Musikverein“, Salzburgo „Mozarteum“, Bregenzo festivalio scenose. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugija – 2022 metais

Susitikimas a

Pradėję 2022 metus klausydamiesi Vienos filharmonijos orkestro Naujametinio koncerto garsų per LRT ir muzikologo Jono Vilimo šventinių komentarų, Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) nariai tuoj grįžo prie dalyvavimo Tarptautinėje Vilniaus Kalėdų labdaros mugėje temų. Mugę, prasidėjusią praeitų metų gruodžio 4 dieną, jos rengėja Vilniaus Tarptautinė Moterų Asociacija (IWAV) nutarė pratęsti iki šių metų kovo mėnesio vidurio, kadangi labdarai gautų gaminių realizacija internete užtruko ilgiau.

Lietuvos ir Austrijos draugijos dalyvavimas suruošiant ir aptarnaujant Austrijos stendą turi savo įdomią istoriją, liudijančią Draugijos narių geranoriškumą ir entuziazmą. Austrijos stendo Mugėje parengimo Organizacinė grupė ir jos vadovė Jolita Malinauskaitė kasmet skiria didelį dėmesį pasiruošimui šiam metų labdaros įvykiui, surenkančiam lėšas, skiriamas sergančių vaikų ir senelių priežiūrai, kurios jiems būtinai reikia. (daugiau…)

Grußworte der österreichischen Botschafterin I. E . Yvonne Toncic-Sorinj an die Litauisch-Österreichischen Gesellschaft

ambasadores portretas

 

Wien, 26. Oktober 2021

 

Sehr verehrter Professor Kunca, lieber Petras, sehr verehrter Herr Abgeordneter Šedbaras, liebe Mitglieder und Freunde der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft.

 

Das heurige Jahr 2021 ist für die Beziehungen zwischen Litauen und Österreich ein ganz besonderes Jahr. Am 28. August 1991 wurden die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Litauen wiederaufgenommen und Feierlichkeiten zum 30 jährigen Jubiläum der Beziehungen hätten sich nahtlos anschliessen sollen an die letztjährigen Feierlichkeiten zu 50 Jahren Beziehungen zwischen Litauen und dem Land Salzburg.

Wir wissen dass es leider anders gekommen ist und die Feierlichkeiten coronabedingt nicht wie geplant haben statt finden können.

Noch immer spricht die Pandemie gegen die Abhaltung grösserer Feiern. Aber umso mehr freut es mich, dass es in dieser Zeit gelungen ist, trotz der Einschränkungen wichtige Lebenszeichen unserer herzlichen und in den letzten Jahren wieder intensivierten Beziehungen zu setzen: (daugiau…)

Austrijos ambasadorės J. E. Yvonne‘os Toncic-Sorinj sveikinimo žodis Lietuvos ir Austrijos draugijai

Viena, 2021 10 26

 

Didžiai gerbiamas profesoriau Kunca, mielas Petrai, didžiai gerbiamas Seimo nary Šedbarai,

mieli Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai ir bičiuliai!

 

Šie, 2021-ji yra ypatingi Lietuvos ir Austrijos ryšių metai. 1991 m. rugpjūčio 28 d. buvo atnaujinti dvišaliai Lietuvos ir Austrijos ryšiai ir jų 30-mečio jubiliejaus minėjimas turėjo būti sklandžiai pratęstas nuo pereitais metais minėto Lietuvos ir Zalcburgo žemės ryšių 50-mečio.

Mes žinome, kad, deja, viskas susiklostė kitaip – dėl koronaviruso poveikio šventės negalėjo įvykti taip, kaip buvo planuota.

Pandemija vis dar turi poveikį didesniems renginiams. Bet man tuo labiau džiugu, kad nežiūrint ribojimų, tuo pat metu pavyko įgyvendinti svarbius, paskutiniaisiais metais vėl intensyvėjančių nuoširdžių ryšių gyvybingumo ženklus: (daugiau…)

Austrijos nacionalinės šventės minėjimo vakaras

IMG_7795

Spalio 26-ąją švenčiama Austrijos valstybinė šventė – Nacionalinė diena. Šia proga Lietuvos ir Austrijos draugija sukvietė į šventinį vakarą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.

Vakaro metu buvo paminėtas ir Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metis. Šiai datai pažymėti Austrijoje buvo išleistas pašto ženklas, kurį Austrijos Respublikos ambasadorė Lietuvos Respublikai Yvonne Toncic-Sorinj padovanojo vakaro dalyviams.

Trumpą sveikinimo žodį tarė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė. Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas profesorius Petras Kunca perskaitė ambasadorės sveikinimą.

Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės vadovas Stasys Šedbaras pasidalijo vasarą vykusio vizito Zalcburgo žemėje įspūdžiais.

Renginyje dalyvavo Pagėgių rajono meras Vaidas Bendaravičius su žmona, Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis, kalbėję apie paminklo Zalcburgo tremtiniams, XVIII a. pradžioje apsigyvenusiems Vakarų Lietuvoje, atnaujinimą.

Vakaro metu skambėjo W. A. Mozarto, F. Kreislerio, L. Godowskio, F. Bajoro kūriniai, kuriuos atliko Rima Švėgždaitė (smuikas), Lina Vaitkuvienė (fortepijonas), Simonas Kunca (fleita).

Nuotraukų autorius – Mindaugas Masaitis.

IMG_7897

 

Padėkos žodis prof. dr. Vytautui Mizarui

konsulas

Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) Valdyba gavo prof. dr. Vytauto Mizaro laišką, kuriame jis informuoja, jog 2021 m. gegužės mėnesio 18 dieną LR Seimas paskyrė jį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju. Tas pareigas prof. dr. V. Mizaras pradeda eiti birželio 9 dieną ir dėl šios priežasties nuo birželio 1 dienos jis nebevykdo Austrijos Respublikos garbės konsulo Lietuvoje pareigų.

Mes ne kartą įsitikinome aukšta Profesoriaus kompetencija ir asmenine kultūra palaikant ir stiprinant Lietuvos ir Austrijos organizacijų bei žmonių bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius, jutome jo dėmesį ir geranoriškumą mūsų bendriems kūrybiniams kontaktams, prasidėjusiems įgyvendinant projektą „Mozarto smuikas Lietuvoje“ 2016 metais. Būdamas Austrijos Respublikos garbės konsulu Lietuvai V. Mizaras prisidėjo prie LAD ir Austrijos Respublikos ambasados Lietuvoje bendrų renginių skatinimo, tarp kurių yra Austrijos stendo Tarptautinėse Vilniaus Kalėdinėse labdaros mugėse įrengimas ir aptarnavimas, kasmetinių Austrijos Nacionalinės dienos minėjimų Vilniuje organizavimas, apdovanojimų Lietuvos ir Austrijos piliečiams suteikimo procedūrų paruošimas ir įgyvendinimas, dalykinių ryšių su naujai paskirta Austrijos Respublikos ambasadore Lietuvai p. Yvonne Tončič-Sorinj nustatymas, dėmesys LAD renginiams Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje ir Lietuvoje, ir kt.

Prof. dr. V. Mizaro laiške randame šias LAD nariams skirtas eilutes:

„Šiandien noriu jums padėkoti už ypatingai malonų ir svarbų bendradarbiavimą, palinkėti Draugijai toliau būti austriškuoju židiniu Lietuvoje, aišku, visiems geriausios sveikatos. Mūsų penkerių metų bendradarbiavimą prisiminsiu ir laikysiu savyje kaip ypač vertingą ir praturtinusį mane daugeliu dalykų.

Šilti, nuoširdūs ir draugiški linkėjimai jums ir Draugijai!

Jūsų Vytautas Mizaras“

Savo ruožtu ir mes, LAD draugijos nariai, norėtume išreikšti viltį, kad mūsų Draugijos kūrybiniai kontaktai su prof. V. Mizaru išliks ir turės galimybę plėtotis naujomis sąlygomis.

Su pagarba ir dėkingumu linkime jam sėkmės naujoje veikloje Lietuvos žmonių labui.

Prof. Petras Kunca

 

 

 

Lietuvos ir Austrijos draugijos nariui prof. dr. Juozui Antanavičiui – 80

austrų šventė-amb42

 

Buvęs Lietuvos rektorių konferencijos pirmininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius, ilgametis mokslo prorektorius muzikologas profesorius daktaras  Juozas Antanavičius  2001–2012 metais vadovavo Lietuvos ir Austrijos draugijai, šiuo metu  Draugijai konstruktyviai talkina Valdybos gretose. Už sėkmingą veiklą plėtojant Lietuvos ir Austrijos kultūrinius ryšius J. Antanavičius apdovanotas Austrijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Garbės raštu. Jo dėmesį aktualioms austrų muzikinės kultūros temoms ypač sustiprino stažuotė Vienos aukštojoje muzikos ir scenos menų mokykloje ir Vienos universitete 1973–1974 m. Vėliau profesorius skatino  Lietuvos ryšius su Austrijos aukštojo muzikos mokslo ir kitomis kultūros įstaigomis, palaikė abiejų šalių studentų ir dėstytojų mainus Erasmus programoje, dalyvavo kuriant Franzo Schuberto draugiją, taip pat rengiant Josepho Haydno -Franzo Schuberto muzikos festivalius. Prie daugelio renginių sėkmės prisidėjo ir profesoriaus palaikomi glaudūs kontaktai su Nepriklausomybės metais atkurta Austrijos Respublikos ambasada Lietuvoje ir jos pirmuoju ambasadoriumi dr. Florianu Haugu. Šiais metais minint Lietuvos ir Zalcburgo federalinės žemės kultūrinių ryšių 50-metį, prisimename energingus profesoriaus Juozo Antanavičiaus žingsnius suburiant Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendruomenę minėti Wolfgango Amadėjaus Mozarto 250-ąsias gimimo metines. Tai buvo nepamirštama muzikos  šventė ne tik LMTA , bet ir Vilniaus kultūrinei visuomenei. Juozo Antanavičiaus talkininkas rengiant šią šventę buvo Zalcburgo Muzikos universiteto „Mozarteum“ profesorius daktaras Josefas Wallnigas – šventės orkestro dirigentas, programos įkvėpėjas, kuris šiandien yra LMTA Garbės daktaras, taip pat aktyvus Lietuvos ir Austrijos draugijos veiklos rėmėjas.

Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai džiaugiasi savo tarpe turėdami dėmesingą bičiulį prof. J. Antanavičių, LAD valdybos nariai dėkoja jam už gilias įžvalgas ir patarimus.

Juozai, nuoširdžiai apkabiname Tave, linkėdami stiprios sveikatos ir sėkmės tolesnėje veikloje.

LAD valdyba

2020 07 25

(daugiau…)

Birutės Mickevičienės ir Ritos Žukauskaitės kūrybinių darbų paroda

Smėlynė2019 (1)

Birutė Mickevičienė skiautiniais susidomėjo 1992 metais. Šia technika yra sukūrusi įvairių kūrinių. Autorę įkvėpė liaudies menas, Gustavo Klimto kūriniai ir japonų grafikos palikimas. Birutė taip pat siuva, siuvinėja, mezga, neria, komponuoja puokštes, dekoruoja skrynias, daro šiaudinius sodus, pina juostas, tapo ant šilko, fotografuoja.

2008 metais Birutei Mickevičienei suteiktas tautodailininkės vardas bei meno kūrėjos statusas. 2015 metais suteiktas tautinio paveldo sertifikatas. Tais pačiais metais Birutė Mickevičienė buvo paskelbta Medardo Čoboto amžiaus universiteto garbės nare.

Autorė yra surengusi virš trisdešimt personalinių parodų. Šioje parodoje pristato savo darbų kolekciją, įkvėptą Gustavo Klimto kūrybos.

Parodoje eksponuojami ir Birutės Mickevičienės dukros Ritos Žukauskaitės piešiniai. Rita Žukauskaitė baigė VGTU architektūros fakultetą, jau 15 metų lanko M. Čoboto trečiojo amžiaus universitetą, domisi menais, tapo ant šilko, lieja akvareles.

Paroda veikia liepos 1-31 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Dalykinės literatūros erdvėje, III a., Trakų g. 10, Vilnius

 

 

 

In memoriam Rudolf Pietsch (1951-2020)

tanzgeiger-by-theresa-pewal-81

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š. m. vasario 5 d. netekome Lietuvos ir Austrijos draugijos bičiulio, austrų liaudies muzikos tyrėjo ir propaguotojo, etnomuzikologo, smuikininko ir pedagogo dr. Rudolfo Pietscho. Jis mire 68 amžiaus, po ilgos sunkios ligos.

Dar prieš metus klausėmės jo paskaitų meistriškumo kursuose Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Lietuvoje jis lankėsi keletą kartų.

Mums, Lietuvos ir Austrijos draugijos nariams, atmintyje visuomet išliks bendravimo su dr. R. Pietschu džiaugsmas, klausantis jo vadovaujamo ansamblio muzikavimo susitikimuose Vienoje 2017 m., mūsų Draugijos išvykos į Austriją metu. Pokalbiuose mes taip pat jautėme jo ypatingą jautrumą ir dvasios šilumą.

Šie nepamirštami Rudolfo Pietscho asmenybės ir veiklos bruožai praturtino lietuvių ir austrų kultūrinį bendradarbiavimą.

LAD Valdyba

PROF. DR. JOSEFUI WALLNIGUI – AUKŠTAS LIETUVOS VALSTYBINIS APDOVANOJIMAS

FB_IMG_1562505229006

 

Lietuvos ir Austrijos draugija nuoširdžiai sveikina Zalcburgo Mozarteumo
universiteto profesorių, daktarą Josefą Wallnigą su aukštu valstybiniu jo
veiklos Lietuvoje įvertinimu – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė liepos 4 d. dekretu  jam suteikė  Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ Riterio kryžių.
J. Wallnigas – ilgametis Zalcburgo Mozarteumo universiteto Operos katedros
vedėjas, Mozarto operų studijų instituto įkūrėjas ir direktorius,
dirigentas, pedagogas. Prezidentės  dekrete pažymima, kad jis yra taip pat
„aktyvus Lietuvos ir Austrijos dvišalio bendradarbiavimo puoselėtojas“.
Profesoriaus J. Wallnigo veikla Lietuvoje prasidėjo prieš 21 metus, kai jis
Europos dėstytojų pasikeitimo programoje „Erasmus“ pirmą kartą atvyko
dėstyti į Lietuvos muzikos akademiją. Jo pedagoginis talentas, gilios
Mozarto kūrybos žinios, asmenybės žavesys tiesiog užbūrė Lietuvos ir kitų
šalių studentus statant operą „Užburtoji fleita“ vasaros tarptautiniuose
kursuose Nidoje. Jo sėkmė kartojosi kiekvienais metais jam dalyvaujant
įvairiuose renginiuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
2008 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senatas išrinko J. Wallnigą
Garbės daktaru.
Prieš keletą metų J. Wallnigo veikla įsiliejo į bendradarbiavimo su
Lietuvos ir Austrijos draugija (LAD) renginių panoramą. Jis tapo aktyviu
mūsų Draugijos rėmėju, patarėju ir veiklos dalyviu. 2016 m. bendrame
Lietuvos-Austrijos draugijos ir Zalcburgo Tarptautinio fondo „Mozarteum“
projekte „Mozarto smuikas Lietuvoje“ jis paruošė ir dirigavo dvi simfonines
programas, kuriose skambėjo taip pat ir kompozitoriui W. A. Mozartui
priklausiusio smuiko garsai.  Vilniaus ir Lietuvos kultūrinė visuomenė, ypač
jaunimas, labai domėjosi  ir palankiai sutiko Mozartui skirtų programų
atlikimą, ta proga LRT įrašyti J. Wallnigo interviu ir diriguoti kūriniai
šiandien saugomi „Mediatekoje“. Būtent ši  sėkminga prof. J. Wallnigo veikla
tapo akstinu LAD-jai  kelti klausimą dėl jo kandidatūros apdovanojimui
teikimo. Draugija nuoširdžiai dėkoja Austrijos Respublikos Garbės konsului
Lietuvoje prof. dr. V. Mizarui už pritarimą ir palaikymą realizuojant šią
apdovanojimo mintį.
Lietuvos ir Austrijos draugijos nariai labai džiaugiasi aukštu valstybiniu
apdovanojimu, skirtu tikram mūsų draugui ir bičiuliui Jozefui Wallnigui,
linki sėkmės tolesniame kūrybos ir mūsų bendradarbiavimo kelyje.

 
Petras Kunca

Nuotraukoje Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir prof. dr. Josefas Wallnigas

 

 

PROF. DR. JOSEF WALLNIG ERHIELT DEN „ORDEN FÜR VERDIENSTE UM LITAUEN“

Gedanken zur Auszeichnung:

Die hohe Auszeichnung, die ich am 6. Juli  d.J. aus der Hand der litauische
Staatspräsidenten erhalten durfte, nämlich den „Orden für Verdienste um
Litauen“,  gebührt letztendlich all denen, mit denen zusammen ich in den
letzten 20 Jahren in Litauen künstlerisch und pädagogisch zusammenwirken
durfte. Am Beginn stand die Kooperation mit der Akademie für Musik und
Theater in Vilnius. Inzwischen darf ich  den damaligen  Rektor Professor Dr.
Juozas Antanavičius und den gegenwärtige Präsidenten der
Litauisch-Österreichischen Gesellschaft Professor Petras Kunca zu meinen
Freunden zählen. Ihren unermüdlichen Bemühungen habe ich einerseits das
Ehrendoktorat der Akademie und andererseits die hohe staatliche Auszeichnung
zu verdanken.

In Kristina Valentoniene hab ich ein weiteres Herz der
litauisch-österreichischen Beziehungen kennen und schätzen gelernt. Ohne sie
wären die häufigen Erasmus-Einladungen nicht in dieser professionellen und
gleichzeitig  beglückenden Form zustande gekommen.

Ein Ereignis, das der zielstrebigen Energie  von Prof. Kunca in zusammen
mit der Stiftung Mozarteum Salzburg und der Musik Akademie Vilnius  zu
verdanken ist und an dem ich auch als Dirigent teilnehmen durfte, war das
unvergessliche Projekt „Mozart-Violine in Litauen“ vor zwei Jahren.
Hoffentlich gelingen in der Zukunft ähnliche Projekte.

Ich wünsche der Litauisch-Österreichischen Gesellschaft in der Gegenwart
und Zukunft viele Impulse, die unsere beiden Länder noch stärker zusammen
führen. Für mich wird es Freude und Ehre sein, auch weiterhin mit meiner “
zweiten  künstlerischen Heimat Litauen“ eng verbunden zu sein.

 

Josef Wallnig

 

 

Draugijos narių kultūrinė pažintinė išvyka į Vilkyškius

Birželio 12 d. LAD Valdyba organizavo Draugijos narių ir rėmėjų kultūrinę pažintinę išvyką į Vilkyškius (Pagėgių savivaldybė), susipažinti su ten nuo 18 amžiaus pradžios gyvenusių Zalcburgo tremtinių istorininiu paveldu, paminklais, gamta. Kartu su mūsų nariais išvykoje dalyvavo Austrijos Respublikos ambasadorė, kuri šio susitikimo Vilkyškiuose proga pakvietė LAD delegaciją ir vilkyškiečius prie iškilmingų pietų stalo. Po to su Pagiegių savivaldybės meru, pavaduotojais, Vilkyškių seniūnu, evangelikų-liuteronų bažnyčios kunigu aptarė paminklų priežiūros ir apsaugos būklę, numatė tolimesnės bendros veiklos gaires. Kelionė mus visus praturtino naujomis žiniomis apie Lietuvos istorinę praeitį, leido giliau pažinti Mažosios Lietuvos regiono žmones ir kultūrą.

Dėkojame visems keliavusiems už gerą nuotaiką, o Astridai Petraitytei už paramą organizuojant.

Petras Kunca

Skaitykite daugiau:

Pagėgių savivaldybė

 

 

Vilniaus festivalyje – ankstyvasis Mozartas

Print

 

Šiųmečiame Vilniaus festivalyje, birželio 19 d.,  suskambo Wolfgango Amadeus Mozarto (1756–179) kūrinių. Tai minime ne dėl statistikos, bet džiugiai, todėl, kad atlikėjai užkabino giliuosius muzikos sluoksnius – nepaisant to, kad buvo pasirinkti ankstyvesniojo laikotarpio opusai: Koncertai fortepijonui ir orkestrui Nr.12 A-dur, KV 414 (1782) bei Nr. 9 Es-dur, KV 271 (skirtas Jenamy; 1777).

Koncerto klausiausi per Lietuvos radijo Klasikos programą. Žinant prastą Valdovų rūmų akustiką, radijo publikai pasisekė labiau: bent mano kompiuteriu girdėjosi vilnijantys skambesiai, deja, Valdovų rūmuose garsai tiesiog nesklinda.

Fortepijono solo partiją skambino bei atlikimui vadovavo pianistas Andrius Žlabys. Tai vienas geriausių lietuvių pianistų, jį galima atskirti vien pagal klavišų užgavimą – kaip  apibūdina visi šį pianistą išgirdę, klavišus jis glosto (taip pat virtuozinėse kūrinio vietose; be to, jose pianisto pirštai net griūva vienas per kitą iš veržlumo – tokia laki A. Žlabio technika). Baigęs M. K. Čiurlionuo menų mokyklą, studijuoti išvyko į JAV,  kur dabar yra įsikūręs. Tačiau net po keletą kartų per metus atvyksta į gimtinę dėstyti bei koncertuoti. Nuo mažų dienų mėgiamiausias jo kompozitorius yra Johannas Sebastianas Bachas; Andriaus Žlabio perteikiamų J. S. Bacho interpretacijų neįmanoma užmiršti, nei supainioti su kitų pianistų įžvalgomis.

Pianisto scenos partneris šįkart buvo pirmą kartą Lietuvoje pasirodęs Bazelio kamerinis orkestras (Šveicarija). Tai aukščiausio lygio kolektyvas: neįtikėtinai vieningas, fantastiškos grojimo technikos ir nuostabiai muzikalus. Prisipažįstu iš anksto bijojusi „sotaus“ „glazūruoto“ Mozarto, o išgirdome netgi priešingą variantą –„dreskiantį“ garsą. dar šiurkštesnį nei įprastai.

Kūrinių interpretacija taip pat nebuvo „diskretiška“. Perteikta mocartiška galybė, didingumas – ko įmanoma pasiekti tik grojant su smagiu įkarščiu. Kartu spėta išryškinti teatriškus niuansus,– Mozarto instrumentiniai kūriniai pasižymi operine dramaturgija, tačiau šiuos turtus atrasti pavyksta retam atlikėjui.

Mozarto kalbėsenos stilius, klasicizmo stilius, dar kelia klausimų mums, užburtiems 19 a. romantizmo, muziką įsivaizduojantiems labiau kaip žmogiškų emocijų išraišką. Skaidrus, švarus, žėrintis klasicizmas muzikoje kažkodėl daugumai atlikėjų atrodo nepakankamas, reikalingas atvirų asmeniškų jausmelių. Ar ko nors trūksta Vilniaus arkikatedros, ar rotušės pastatams? Andrius Žlabys kadencijose (tam tikruose kulminaciniuose intarpuose, kai solistas groja okestrui įtemptai tylint) šįkart taip pat kiek nesusiturėjo neįliejęs romantizmo. Tiesa, jis tą darė taip daliai ir minkštai.

Tarp Mozarto Koncertų Bazelio kamerinis orkestras atliko XX-XXI a, šveicarų garsiausių kompozitorių kūrinių. Sumaniai vaizdingai, beveik apčiuopiamais garsais „Ledo gėles“ („Eisblumen) „ištapė“  Heinzas Holligeris (g. 1939), puikus obojininkas, dirigentas ir kompozitorius.  Vakarą pradėjo Franko Martino (1890–1974) pjesė  „Pavane couleur du temps“, nuausta iš melodingų motyvų.

Prieš suskambant muzikai, sveikinimo žodį tarė Šveicarijos Konfederacijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Šiaurės ir Baltijos šalyse J. E. ponas Konstantin Obolensky.

 

Rita Nomicaitė

 

 

 

ZALCBURGO MUZIKOS GIMNAZIJOS CHORAI KAUNE PAGERBĖ LIETUVOS MUZIKOS PATRIARCHĄ

stimmbruch_

 

LR Seimas 2019 metus paskelbė Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio metais. Balandžio 4–7 d. Kaune įvyko Penktasis  Tarptautinis Juozo Naujalio chorų festivalis ir konkursas.  Dalyvavo Lietuvos choriniai ansambliai, taip pat svečiai iš Austrijos, Latvijos. Festivalio renginiai atkreipė Lietuvos kultūrinės visuomenės dėmesį į šią iškilią datą – Juozo Naujalio 150-ąsias gimimo metines, priminė J. Naujalio asmenybės ir kūrybos reikšmę tautinės savimonės, kultūros ir tautinio identiteto formavimui. Platus klausytojų ratas turėjo galimybę klausytis J. Naujalio muzikos Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Kauno filharmonijoje, Kauno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, Raudondvario dvaro rūmų Menų inkubatoriuje. Konkurso perklausos vyko J. Naujalio muzikos gimnazijoje.

Galime tik padėkoti VšĮ „Lituania Cantat“  – šešių tarptautinių chorų festivalių ir konkursų ciklo organizatorei – už  šį renginį ir taurias pastangas teikti gaivaus oro Lietuvos choriniam judėjimui, suburiant ir pakviečiant įsilieti į jo gretas vis daugiau jaunų žmonių, atrandant naujus talentus ir skatinant jų kūrybiškumą. Šių metų  J. Naujalio festivalio ir konkurso gera naujiena buvo  trijų Zalcburgo muzikos gimnazijos chorinių ansamblių pakvietimas ir Latvijos choro „Sėja“ (vad. Arijs Adamsons) dalyvavimas, paryškinę renginio tarptautiškumą. (daugiau…)

Lietuvos ir Austrijos draugija mini 25-metį

Reportažas iš Lietuvos ir Austrijos draugijos 25-mečio šventės LRT Kulttūros dienoje 2019 metų kovo 22 dieną. Žiūrėkite nuo 8.40 minutės.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013715679/kulturos-diena

 

Austrijos užsienio reikalų ministerijos padėkos

Šiais metais Lietuvos ir Austrijos draugija mini 25-metį. Į šventę Adomo Mickevičiaus bibliotekoje  atvykęs Austrijos Respublikos užsienio reikalų generalinis sekretorius Johannes Peterlik įteikė ministrės Karin Kneissl padėkas už ypatingus nuopelnus puoselėjant Austrijos kultūrą Lietuvoje.

Padėkomis pagerbti Draugijos nariai  Dalia Friedt, prof.  Juozas Antanavičius,  Karmela Rudaitienė, Kristina Valentonienė, Rostislavas Volodzko, bei Draugijos bičiulė Rita Tydė.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime prasmingų darbų.

LAD valdyba

 

 

 

 

Lietuvių ir austrų draugystė patiria naują kvėpavimą

austrų šventė-amb24

Lietuvos ir Austrijos santykių tema niekada nebus galutinai išsemta. Taip sakė austrų žurnalistė Judith Lewonig, prieš kelerius metus apžvelgusi savo knygoje 2500 metų trunkančią šių šalių santykių istoriją.

Deja, dar ne visi žino jos suminėtus įdomius faktus. Tarkime, kad net aštuonios Habsburgaitės buvo ištekėjusios už Jogailaičių, kad šios dvi galingos dinastijos kadaise varžėsi dėl dominavimo Europoje. Taip pat skaitykite: Austrė lietuviams sugrąžino lenkų nusavintus didikus.

Galbūt bendra Austrijos ir Lietuvos istorija įkvėpė šalis artimai bendrauti ir moderniais laikais?

Šią savaitę valstybiniu lygiu Vilniuje paminėtas Lietuvos ir Austrijos draugijos bei Austrų literatūros skaityklos 25-metis. Į šventinį renginį atvyko Austrijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius dr.Johannesas Peterlikas, Austrijos ambasadorė Lietuvai Yvonne Tončič-Sorinj, mūsų Seimo narių, Austrijos garbės konsulas prof.dr. Vytautas Mizaras. Vakare Vienos klasiką ir lietuvišką muziką griežė Valstybinis Vilniaus kvartetas. (daugiau…)

Pavėluoti įspūdžiai pamačius baletą „Procesas“

DSC05139

 

Mintis sudominti Lietuvos ir Ausrtijos draugijos narius jauno choreografo, neseniai buvusio Operos ir baleto tearto primarijaus Martyno Remeikio sukurtu pagal Kafkos romaną „Procesas“  baletu ir paskatinti juos aplankyti šį spektaklį kilo pamačius Kauno muzikiniame teatre baletą „Kita Pelenės istorija“, kurį pastatė italų choreografas G.Santucci ir kuriame vieną iš pagrindinių vaidmenų atliko buvęs talentingas baleto solistas Nerijus Juška. Šio baleto kūrėjas išlaikė klasikinio šokio tradicijas, nors jo veiksmą perkėlė į XX a. madų atelje, tuo savotiškai suteikdamas šiuolaikiškumo atspalvį, nors jame, priminsiu, buvo šokama remiantis klasikinio baleto elementais,  bet šokio judesius labiau išlaisvinant, ypač humoristinėse scenose.

Nepaisant Muzikinio teatro baleto šokėjų, palyginti, pagerėjusio lygio ir puikiai šokusio N.Juškos, nuotaikingos J. Štrauso muzikos ir spalvingos scenografijos bei kostiumų, baletas paliko man gana vidutinišką įspūdį, nors nesigailėjau, kad, gavęs Karmelos Rudaitienės kvietimą vykti kartu, juo pasinaudojau ir kartu su nemaža grupe draugijos narių pamačiau šį baletą, kuris savotiškai praskaidrino kasdienybę.

Buvau entuziastingas klasikinio baleto gerbėjas, sovietiniais laikais žavėjausi rusų šokėjais, nepraleisdavau nė vienos baleto premjeros mūsų Operos ir baleto teatre, stengdavausi pamatyti Rusijos ir užsienio šalių gastrolinius baleto spektaklius, domėjausi klasikinio šokio istorija, bet, 1973 m. pamatęs New York City baleto ir po kelerių metų Bejarto gastroles Vilniuje, supratau, kad tradicinis baletas atsilieka nuo šiuolaikinio gyvenimo ritmo ir jį turi pakeisti kitas,  naujųjų laikų dvasią atitinkantis, aklai nesilaikantis baletinių kanonų ir nenaudojantis pabodusių pasakinių siužetų išlaisvintas šokis,  nors jis jokiu būdu negali apsieiti be  klasikinio šokio ir jo pagrindu praeityje sukurtų baletų.

O tokį šokį išvydau pamatęs choreografo M. Remeikio, kompozitoriaus M. Urbaičio ir scenografo A. Jacovskio sukurtą dviveiksmį baletą pagal žinomą austrų rašytojo F. Kafkos romaną „Procesas“. Eidamas į šį spektaklį buvau gana skeptiškai nusiteikęs, galvojau, iš kur tokiam jaunam buvusiam šokėjui atsirado tiek drąsos choreografiškai perteikti tokį sudėtingą kūrinį. Bet jau nuo pirmųjų muzikos garsų ir šokio judesių buvau prikaustytas prie kėdės ir neatitraukiau akių nuo scenos, kurioje regėjau konkrečia, bet tuo pačiu ir abstrakčia, išraiškinga, šiuolaikiška choreografine kalba, vientisa metroritmine partitūra su elektroninės muzikos intarpais, suabstraktinta erdve sprendžiamas aktualias šių dienų egzistencines žmogaus būties problemas, kurios jaudina ne vieną mūsų šalies pilietį, o ypač jaunimą, beje, sudarantį bene didžiausią publikos dalį ir ilgais plojimais bei garsiais šūksniais atsidėkojantį  baleto kūrėjams.

Esu dėkingas baleto kūrėjams M. Rimeikiui, M. Urbaičiui ir A. Jacovskiui, neatsisakiusiems atvykti Lietuvos ir Austrijos draugijos kvietimu į susitikimą, kuris vyko nesuvaržytai ir kuriame buvo keliami įvairūs klausimai, susiję tiek su pačiu baletu, jo kūrimo procesu, tiek su kūrėjų asmenybėmis. Į juos  gana išsamiai ir įdomiai atsakė minėti baleto kūrėjai. Tik tenka apgailestauti, kad šiame susitikime dalyvavo nedidelis būrelis baleto mėgėjų, nors šį spektaklį matė  net keliasdešimt draugijos narių. Norėtųsi, kad baletas Procesas ir toliau su pasisekimu būtų rodomas ne tik mūsų Operos ir baleto teatro scenoje, bet ir būtų suteikta galimybė, kad jį galėtų pamatyti ir Austrijos baleto mėgėjai. Prie to derėtų prisidėti Lietuvos ir Austrijos draugijai propaguojant jį pagal galimybes susitikimuose su austrų politikais ir meno žmonėmis.

 

Dr. Antanas Svolkenis

 

Laudatio W. A. Mozartui

 

wolfgang-amadeus-mozart-aida-und-celia-1-638

 

Lietuvos ir Austrijos draugija ir jos nariai yra dėmesingi ir jautrūs šios mūsų adoruojamos Vidurio Europos šalies kultūros reiškiniams bei  jų lietuviškiems rezonansams. Štai šių metų sausis: jis primena Austrijos muzikos didžiūnų W. A. Mozarto ir F. Schuberto gimtadienius (atitinkamai sausio 27 ir 31 d.); iš tolo sekame sausio 24-vasario 3 d. Salzburgo koncertų salėse vykstantį  tradicinį festivalį „Mozarto savaitė“ (per 60 koncertų ir kitų renginių!); sausio 19 d. Lietuvos nacionalinė filharmonija  Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje  (pakartojimas sausio 24 d. Ukmergės kultūros centre) surengė koncertą efektingu pavadinimu „Mozarto muzikos efektas“ (austriška muzika, lietuviškas atlikimas – Lietuvos kamerinis orkestras (dir. Robertas Šervenikas)  ir net trys rečiau mūsų koncertuose su orkestru reprezentuojami solo instrumentai (fleita, obojus, arfa)… Be to, ir pati Lietuvos ir Austrijos draugija sausio 28 d. pažymi savo veiklos 25-metį!

Ta proga dera dar kartą priminti ir pašlovinti austrų muzikos ,,titulinį” genijų  Mozartą.

Meno skliaute esama žvaigždžių, kurios, kartą įsižiebusios, nebeužgęsta. Kol gyvuos žmonija ir bus aktyvi jos atmintis, tol jų šviesa džiugins žvilgsnį, taurins sielą. Toks yra Wolfgangas Amadeus Mozartas. Vertinant šio austrų muzikos korifėjaus palikimą, jokie superliatyvūs epitetai nebus perdėti. Jeigu jums reikia meno šedevro pavyzdžio – imkite eilinį Mozarto opusą, jei jūs siekiate pajusti meno kūrinio įtaigos paslaptį – studijuokite Mozarto partitūras, jei esate praradę dvasinę pusiausvyrą ir ieškote paguodos – klausykitės Mozarto…

Apie Mozartą būtų per maža pasakyti, kad geniali jo kūryba pasaulyje garsina austrų kultūrą ir tautą. Nacionalinį austrų kompozitorių savu galėtų vadinti ir daugelis kitų tautų. Juk ne tik gimimo vieta, šalyje praleistas gyvenimas lemia menininko sąsajas su nacionaline kultūra, – greta to ypač svarbus yra jo kūrybos įsitvirtinimas tautos muzikinės patirties sanklodoje, atlikėjų repertuare, koncertų ir teatrų scenose. Pagal šiuos kriterijus ir Lietuva, jos  muzikai bei klausytojai Mozartą gali laikyti savosios kultūros korifėjumi. Nerasite mūsų šalyje koncertinio sezono be stambių Mozarto opusų – simfonijų, koncertų, kvartetų ar Requiem.  Ir, ko gero, jo kūriniai pas mus skamba dažniau nei bet kurio nacionalinio kompozitoriaus. Be Mozarto sonatų nėra išaugęs ir subrendęs nė vienas mūsų pianistas, be jo koncertų solistu virtuozu netampa nė vienas smuikininkas. Su Mozarto simfonijomis, divertismentais išaugo profesoriaus  Sauliaus Sondeckio įkurtas Lietuvos kamerinis orkestras.

Į lietuviškąją mocartianą svarų indėlį įneša mūsų muzikos mokyklos, Muzikos ir teatro akademija. Be Mozarto kūrinių sumenktų atlikėjų studijų programos; jie ugdo jaunųjų menininkų klasikinio stiliaus grožio ir darnos pojūtį. Greta kasdienių pamokų, koncertų   ,,su Mozartu” įgyvendinta daugelis stambių edukacinių mocartianos projektų. Prisimenu, kadais mano vadovautoje Muzikos   akademijoje surengėme didžiulį koncertų ciklą ,,Visi W. A. Mozarto koncertai fortepijonui ir orkestrui” (1995 m.). Maratoniškame cikle skambėjo visi kūriniai (ne tik koncertai), kuriuos Mozartas yra sukūręs fortepijonui (ar ir keliems fortepijonams) ir orkestrui (viso 27). Juos atliko Akademijos dėstytojai, ryškiausi studentai ir absolventai kartu su  profesoriaus Sauliaus Sondeckio diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru.

Lietuvos muzikos akademijai, per pirmuosius Nepriklausomybės metus jau įpratusiai būti daugelio tarptautinių renginių viešnia, atėjo metas imtis ir šeimininkės vaidmens. Tad 1998 m. vasarą buvo surengti tarptautiniai operos meistriškumo kursai ,,Užburtoji fleita Nidoje”. Keturias savaites per 70  vienuolikos šalių studentų – dainininkai, orkestrantai, pianistai, režisieriai – Baltijos pajūryje mokėsi dainuoti, griežti ir scenoje įgyvendinti Mozarto operinę kūrybą. Renginio sėkmę garantavo iš garsiojo menų universiteto ,,Mozarteum” pakviestas Mozarto muzikos žinovas dirigentas, ypatingais artisto, pedagogo, psichologo talentais apdovanotas profesorius daktaras Josef Wallnig. Jam vadovaujant buvo pastatyta žavioji Mozarto opera ,,Užburtoji fleita” ir viešai Nidos kultūros rūmuose publikai parodytos dvi režisūrinės operos versijos. Taip prasidėjo iki šiol besitęsianti kūrybinė Akademijos draugystė su J. Wallnigu. Vilniaus ir Kauno  studentijai jo teikiamos muzikos atlikimo meistriškumo pamokos, Mozarto kūrinių studijos daugeliui profesoriaus klausytojų tapo tuo raktu, kuris jiems atvėrė duris į austrų muzikos genijaus stilistikos pasaulį ar net ir į tarptautinę sceną.  Štai keletas J. Wallnigo meistriškumo pamokose dalyvavusių studentų atsiliepimų: ,,Pirmas įspūdis, kai Maestro stojo prie dirigento pulto, – kad tai žmogus, atėjęs iš paties Mozarto epochos”; ,,Tas džiaugsmas, kurį jis įžiebia mumyse, yra tas pats jausmas, kurio apimtas Mozartas kūrė šią muziką”. Tad dėsninga, kad J. Wallnigui buvo suteiktas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės daktaro vardas. Beje, jis taip pat yra  Lietuvos ir Austrijos draugijos Garbės narys.

1999 m. Nacionalinėje filharmonijoje buvo surengta šešių koncertų ,,Mozarto savaitė”, kurią kartu su  filharmonija inicijavo Lietuvos muzikos akademijoje įkurta ,,Mozarto draugija”.  Akademijos studentai solistai ir studentų simfoninis orkestras, parengti J. Wallnigo,  turėjo garbės pradėti šią savaitę.

2006 m. pasaulio meno bendruomenė minėjo W. A. Mozarto 250-mečio jubiliejų.  Jo gimtinė Austrija būsimus jubiliejinius metus pavadino ,,Mozarto metais”. O  Lietuvos muzikos ir teatro akademija, aplenkdama net pačią Austriją, paminėjimo vakarą surengė 2005 metų gruodį, pavadinusi jį ,,Mozarto metų išvakarės”.

Po dešimties metų, 2016-aisiais, minint W. A. Mozarto 260-ąsias gimimo metines, Lietuvos kultūrinei   visuomenei  buvo suteikta išskirtinė  proga  išgirsti ir pamatyti paties kompozitoriaus naudotą originalų smuiką, 1764 m. pagamintą italų meistro P. A. dalla Costa. Su ypatinga pagarba ir saugumo garantijomis šis relikvinis instrumentas buvo atvežtas į Lietuvą.  Keturiose Vilniaus salėse  pakiliai skambėjo W. A. Mozarto kūriniai, atliekami Muzikos ir teatro akademijos studentų simfoninio orkestro (dirigentai –  M. Staškus ir J. Wallnigas), o solo smuiku griežė austrų smuikininkė ir muzikologė Anja Morgenstern, kuriai yra patikėta šio Mozarto instrumento koncertinė  prezentacija. Tai buvo Lietuvos ir Austrijos draugijos (LAD) ilgai puoselėto projekto ,,Mozarto smuikas Lietuvoje” renginiai, realizuoti kartu su partneriais – Tarptautiniu Salzburgo fondu ,,Mozarteum”, Lietuvos nacionaline filharmonija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikų rėmimo fondu, Lietuvos radiju ir televizija ir projekto rėmėjais. LAD Valdyba, Mozarto bičiulių sambūris siekė, kad Mozarto  kūriniai, jo rankomis liesto smuiko garsai pasiektų plačius visuomenės sluoksnius ir ypač jaunimą – Lietuvos muzikos mokyklų mokinius ir jų mokytojus, atvykusius į Vilnių paklausyti autentiško Mozarto smuiko skambesio ir ypač pakiliai pristatomų austrų genijaus kūrinių.

Minėtieji lietuviškosios mocartianos  renginiai  yra ženklas ypatingos mūsų pagarbos ,,subtiliajam šviesos ir meilės genijui” (taip Mozartą apibūdino R. Wagneris), jo šaliai Austrijai ir jos meno kultūrai.

 

 

Juozas Antanavičius

 

 

2018 m. Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje AUSTRIJOS stendą atstovavo Lietuvos ir Austrijos draugija

 

 

kaledu-muge

 

Lietuvos ir Austrijos draugija 2018 m. gruodžio 1 dieną dalyvavo Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje Austrijos stende. Austrijos stendas ir šiemet sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiais metais pavyko surinkti nemažą sumą paramai: 3861 eurą. Visa mugės dalyvių surinkta suma bus padalinta aštuoniems skirtingiems labdaros projektams Lietuvoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie geranoriškai aukojo savo darbą ir laiką bei padėjo prie Austrijos stendo paruošiamųjų ir kitų darbų. Nuoširdus ačiū:

Ritai Tydei ir Urtei, Jolitai Malinauskaitei ir Ričardui Bukelskiui,, Anitai Marijai Drukteinienei, Onutei Kacėnaitei, Karmelai Rudaitienei, Jonui Skužinskui, Nijolei Jovarienei, Vidai Pasausienei, Zofijai Tikuišienei, Arvydui Vydžiūnui, Birutei Valentienei, Draugijos prezidentui Petrui Kuncai.

Labai dėkingi esame mūsų rėmėjams:

Skaidrė1

Skaidrė1Skaidrė1

 

Dėkojame už paramą Anitai Marijai Drukteinienei, Rostislavui Volodzko, Laimutei Miniotienei, Viltei Gridasovai.

 

Dėkui Jums už gerą širdį. Jūsų visų dėka, padovanosime stebuklą tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos ir paramos.

 

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje adresais: http://www.iccb.lt ir  http://www.facebook.com/ICCB.LT

Nuoširdžiai dėkodama, Kristina Valentonienė, vicepirmininkė